Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1554/2015 de stabilire a unor norme pentru aplicarea Directivei 2006/88/CE în ceea ce privește cerințele referitoare la supraveghere și la metodele de diagnostic [notificată cu numărul C(2015) 6188] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015D1554

Modificări (...)

În vigoare de la 13 octombrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de sănătate animală pentru animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la animalele de acvacultură, în special articolul 49 alineatul (3), articolul 50 alineatul (4), articolul 57 litera (b) și articolul 61 alineatul (3),

întrucât:

(1) Directiva 2006/88/CE stabilește măsuri preventive minime pentru supravegherea și depistarea precoce la animalele acvatice a bolilor listate menționate în anexa IV la respectiva directivă ("bolile listate") și măsurile de control care trebuie aplicate în caz de suspiciune sau de focar epidemic al bolilor listate. Ea conține, de asemenea, cerințele pentru obținerea statutului de indemn de boală pentru statele membre sau pentru zone sau compartimente ale acestuia.

(2) Eradicarea bolilor listate și obținerea statutului de indemn de boală pentru un stat membru, o zonă sau un compartiment ar trebui să fie bazate pe aceleași principii și să urmeze aceeași abordare științifică în întreaga Uniune. Din acest motiv, este necesar să se stabilească la nivelul Uniunii cerințe specifice pentru programele de eradicare și de supraveghere, precum și pentru metodele de eșantionare și de diagnostic care să fie utilizate de statele membre pentru a obține statutul de indemn de boală pentru întregul teritoriu al unui stat membru sau pentru o zonă sau un compartiment al acestuia.

(3) Examenele de laborator care trebuie să fie efectuate în caz de suspiciune sau de confirmare a prezenței bolilor listate ar trebui să fie aceleași la nivelul Uniunii și ar trebui să respecte aceleași standarde și protocoale științifice. În conformitate cu Directiva 2006/88/CE, este necesar să se stabilească metode și proceduri de diagnostic specific care să fie utilizate de laboratoarele desemnate în acest scop de autoritatea competentă din statele membre.

(4) Codul sanitar pentru animale acvatice adoptat de către Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) (denumit în continuare "codul acvatic") stabilește standarde pentru ameliorarea stării de sănătate a animalelor acvatice și buna stare a peștilor de piscicultură în întreaga lume, inclusiv standarde pentru un comerț internațional sigur cu animale acvatice și produse derivate din acestea. Câteva capitole din codul acvatic conțin recomandări privind utilizarea anumitor teste de diagnostic. Astfel de teste prevăzute de OIE sunt prezentate în Manualul OIE de teste de diagnostic pentru animalele acvatice ("manualul acvatic"). Pentru a se asigura că cerințele Uniunii în ceea ce privește diagnosticarea bolilor animalelor acvatice sunt în concordanță cu standardele internaționale, normele stabilite în prezenta decizie ar trebui să țină cont de standardele și de recomandările din codul acvatic.

(5) În acest sens, pentru multe dintre bolile listate, manualul acvatic conține mai multe teste și proceduri de utilizat în scopul efectuării examenelor de laborator. Pentru a uniformiza baza științifică a activității de diagnostic a bolilor listate la nivelul Uniunii, este necesar să se aleagă dintre testele și procedurile de diagnostic recomandate de OIE și să se precizeze care teste ar trebui să fie obligatorii pentru efectuarea examenelor de laborator în cadrul desfășurării programelor de supraveghere și pentru a exclude sau a confirma prezența bolilor listate. Deși va exista și necesitatea de a dispune, în anumite cazuri, de metode și proceduri alternative, ar trebui să fie furnizate descrieri și unele explicații științifice cu privire la momentul și la modul în care metodele alternative ar putea fi aplicate. Acestea sunt în mod deosebit necesare pentru procedurile de diagnostic mai detaliate.

(6) Pentru a stabili diagnostice precise și reproductibile, este important ca procedurile și protocoalele detaliate care trebuie utilizate să fie validate în conformitate cu standardele relevante privind calitatea menționate în partea I din anexa VI la Directiva 2006/88/CE. Pentru multe dintre metodele de diagnostic menționate în prezenta decizie, utilizarea seturilor comerciale de testare este o parte necesară a protocoalelor de diagnostic, iar respectivele seturi de testare au fost validate în cadrul unor teste acreditate de laboratoarele de referință ale UE (EURL) pentru respectivele boli. În interesul securității juridice, denumirile comerciale ale respectivelor truse de testare comerciale validate ar trebui să fie menționate în prezenta decizie.

(7) Ar putea fi dificil pentru anumite state membre să obțină statutul de indemn de boală pentru întregul lor teritoriu sau pentru o zonă sau un compartiment al acestora în ceea ce privește una sau mai multe dintre bolile listate. În astfel de situații, este posibil ca statul membru să dorească să nu obțină sau să nu redobândească statutul de indemn de boală pentru respectivele boli listate. Măsurile minime de control care trebuie aplicate în cazurile în care statul membru în cauză nu dorește să obțină sau să redobândească statutul de indemn de boală ar trebui să fie aceleași la nivelul Uniunii și ar trebui să respecte aceleași criterii. Prin urmare este necesar, în conformitate cu Directiva 2006/88/CE, să se stabilească norme detaliate pentru limitarea răspândirii respectivelor boli listate și cerințe minime pentru înlăturarea respectivelor măsuri de limitare a răspândirii.

(8) Decizia 2001/183/CE a Comisiei stabilește cerințele privind planurile de eșantionare și metodele de diagnostic pentru depistarea și confirmarea bolilor listate necroza hematopoietică infecțioasă și septicemia hemoragică virală. Decizia 2003/466/CE a Comisiei stabilește cerințe privind planurile de eșantionare și metodele de diagnostic pentru depistarea anemiei infecțioase a somonului, precum și criterii de zonare și de supraveghere oficială în urma suspicionării și a confirmărilor prezenței respectivei boli. Decizia 2002/878/CE a Comisiei stabilește cerințele privind planurile de eșantionare și metodele de diagnostic pentru depistarea și confirmarea bolilor moluștelor bonamioza și marteilioza. Pentru a actualiza cerințele, cele trei decizii ar trebui să fie înlocuite cu prezenta decizie. Prin urmare, Decizia 2001/183/CE, Decizia 2002/878/CE și Decizia 2003/466/CE ar trebui să fie abrogate.

(9) Deoarece anumite state membre au nevoie de timp pentru a-și actualiza laboratoarele naționale de referință în scopul respectării cerințelor prevăzute în prezenta decizie, aceasta ar trebui să se aplice de la 1 aprilie 2016.

(10) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Obiect

Prezenta decizie stabilește norme privind următoarele:

(a) supravegherea epidemiologică, zonele-tampon, metodele de eșantionare și de diagnostic care trebuie utilizate de statele membre în relație cu statutul statelor membre sau al zonelor sau al compartimentelor din punctul de vedere al prezenței sau absenței bolilor animalelor acvatice neexotice menționate în partea II a anexei IV la Directiva 2006/88/CE ("bolile listate");

(b) metodele de diagnostic care trebuie utilizate pentru examenele de laborator în caz de suspiciune sau de confirmare a prezenței unor boli listate; și

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...