Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România

Modificări (182), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 februarie 1968
Formă aplicabilă de la 27 iulie 1981
Abrogat temporar de la data 25 aprilie 1989 până la data 22 ianuarie 1990 de Lege 2/1989
Repus în vigoare la data 23 ianuarie 1990 prin Decret-lege 38/1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Teritoriul Republicii Socialiste România este organizat în unități administrativ-teritoriale: județul, orașul și comuna.

Art. 2. -

Capitala Republicii Socialiste România este municipiul București.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Județul este alcătuit din orașe și comune - unități de bază ale organizării administrativ-teritoriale a țării - în funcție de condițiile geografice, economice și social-politice, etnice și de legăturile culturale și tradiționale ale populației.

Art. 4. -

Orașul este centrul de populație mai dezvoltat din punct de vedere economic, social-cultural și edilitar-gospodăresc.

Orașele care au un număr mai mare de locuitori, o însemnătate deosebită în viața economică, social-politică și cultural-științifică a țării sau care au condiții de dezvoltare în aceste direcții pot fi organizate ca municipii.

Orașele în care își au sediul organele de conducere ale județului sînt orașe-reședință.

Art. 5. -

Comuna este unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populația rurală unită prin comunitate de interese și tradiții, fiind alcătuită din unu sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice. Prin organizarea comunei se asigură dezvoltarea economică, social-culturală și gospodărească a localităților rurale.

Satul în care își au sediul organele de conducere ale comunei sînt satereședință.

Art. 6. -

Orașele și comunele din imediata apropiere a municipiului București, a celorlalte municipii și a orașelor mai importante pot aparține de acestea ca unități administrativ-teritoriale distincte.

Comunele ce aparțin de municipiul București, de celelalte municipii și orașe sînt comune suburbane. Jurisprudență (1)

Art. 7. -

Orașele și comunele care, datorită condițiilor climaterice, hidrologice sau așezării lor, prezintă importanța pentru ocrotirea sănătății și asigurarea odihnei cetățenilor, sînt organizate ca stațiuni balneoclimaterice.

Art. 8. -

Municipiul București este organizat pe sectoare, numerotate. Sectorul agricol Ilfov este subordonat municipiului București.

Art. 9. -

Unitățile administrativ-teritoriale, denumirea și componența lor, municipiile reședințe de județe, precum și satele reședințe de comune sînt cele prevăzute în anexă la prezenta lege.

ANEXĂ Jurisprudență (1)

ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI PE JUDEȚE

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Municipiul București, Capitala Republicii Socialiste România, se compune din 6 sectoare:

- Sectorul 1

- Sectorul 2

- Sectorul 3

- Sectorul 4

- Sectorul 5

- Sectorul 6

DELIMITAREA SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

- Sectorul 1

Situat în partea de nord-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 2 și 6, are următoarea delimitare:

Începând de la intersecția bulevardului 1848, cu bulevardul Republicii și bulevardul Nicolae Bălcescu, limita de sud urmează traseul: piața Nicolae Bălcescu (exclusiv), bulevardul Republicii (exclusiv) pînă la intersecția cu calea Victoriei, în continuare bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (exclusiv) pînă la podul Elefterie.

- Spre sud-vest limita continuă pe firul rîului Dîmbovița de la podul Elefterie pînă la strada Ștefan Furtună, pe strada Ștefan Furtună (exclusiv) pînă la calea Plevnei, pe calea Plevnei (exclusiv) pînă la intersecția Orhideelor cu calea Giulești, calea Giulești (exclusiv) pînă la Drumul Carierei, Drumul Carierei (inclusiv) pînă la linia căii ferate București-Roșiori, linia căii ferate București-Roșiori pînă la linia căii ferate de centură.

- Limita nord-vestică urmează calea ferată de centură pînă la liziera vestică a pădurii Tunari.

- Spre est limita o constituie o linie convențională care pornește de la liziera vestică a pădurii Tunari pînă la strada Vadul Moldovei (inclusiv), continuă pe această stradă cuprinzînd și grădina zoologică Băneasa, continuă spre sud pînă la intersecția căii ferate București-Constanța cu șoseaua Pipera. De la această intersecție limita urmează traseul pe șoseaua Pipera (exclusiv), calea Floreasca (inclusiv), strada Polonă (inclusiv) pînă la piața Alexandru Sahia (exclusiv), strada Xenopol, strada Pictor Verona pînă la intersecția cu strada Pitar Moși, strada Pitar Moși pînă la strada C. A. Rosetti, strada C. A. Rosetti pînă la bulevardul Nicolae Bălcescu, bulevardul Nicolae Bălcescu pînă la intersecția cu bulevardul Republicii (toate inclusiv);

- Sectorul 2

Situat în partea de nord-est a municipiului, cuprins între sectoarele 1 și 3, are următoarea delimitare:

Începând de la intersecția bulevardului Republicii cu bulevardul Nicolae Bălcescu, limita de vest a sectorului urmează traseul: piața Nicolae Bălcescu, bulevardul Nicolae Bălcescu pînă la strada C. A. Rosetti, strada C. A. Rosetti pînă la strada Pitar Moși, strada Pitar Moși pînă la strada Pictor Verona, strada Pictor Verona pînă la strada Xenopol, strada Xenopol (toate exclusiv) pînă la piața Alexandru Sahia, piața Alexandru Sahia (inclusiv), strada Polonă, calea Floreasca (ambele exclusiv), șoseaua Pipera (inclusiv) pînă la intersecția cu calea ferată București-Constanța.

- Spre nord limita sectorului o constituie linia de cale ferată BucureștiConstanța pînă la gara Pantelimon (exclusiv).

- Spre est limita urmează traseul căii ferate de legătură PantelimonObor pînă la lacul Fundeni, urmînd apoi spre est cursul rîului Colentina pînă la șoseaua Pantelimon.

- Spre sud limita o constituie șoseaua Pantelimon pînă la intersecția cu șoseaua Vergului, șoseaua Vergului pînă la strada Morarilor, bulevardul Muncii de la intersecția cu strada Morarilor pînă la intersecția cu șoseaua Mihai Bravu, piața Muncii (inclusiv), în continuare pe calea Călărași pînă la intersecția cu strada Romulus (toate exclusiv), strada Romulus pînă la intersecția cu strada Mîntuleasa, strada Mîntuleasa pînă la strada Negustori, strada Negustori pînă la bulevardul Hristo Botev (toate inclusiv), bulevardul Hristo Botev pînă la bulevardul Republicii, bulevardul Republicii pînă la intersecția cu bulevardul 1848 și bulevardul Nicolae Bălcescu, piața Nicolae Bălcescu (toate exclusiv).

Sectorul 3

Situat în partea de sud-est a municipiului, cuprins între sectoarele 2 și 4, are următoarea delimitare:

Începînd de la intersecția bulevardului Republicii și bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu calea Victoriei, limita de nord urmează traseul: bulevardul Republicii pînă la bulevardul Hristo Botev, bulevardul Hristo Botev (ambele inclusiv) pînă la strada Negustori, strada Negustori pînă la intersecția cu strada Mîntuleasa, strada Mîntuleasa pînă la strada Romulus, strada Romulus (toate exclusiv) pînă la calea Călărași, calea Călărași pînă la intersecția cu șoseaua Mihai Bravu, piața Muncii, în continuare bulevardul Muncii pînă la strada Morarilor, strada Morarilor (exclusiv) pînă la intersecția cu șoseaua Vergului, șoseaua Vergului (exclusiv) pînă la șoseaua Pantelimon, șoseaua Pantelimon (exclusiv) pînă la rîul Colentina, pe firul rîului (exclusiv) pînă la șoseaua Pantelimon, șoseaua Pantelimon (exclusiv) pînă la rîul Colentina pînă la strada Peleș (toate inclusiv).

- Spre est limita este formată de strada Peleș (inclusiv), pasajul C.F.R. gara Cățelu, pe linia căii ferate București-Oltenița, pe limita vestică a Întreprinderii de cabluri și materiale electroizolante și a întreprinderii de mono și policristale de siliciu, pe Drumul între Tarlale (inclusiv) de la strada Ghetu Anghel pînă la limita de nord a satului Cățelu, comuna Glina. De aici urmează limita de nord a satului Cățelu pînă la bulevardul Ion Sulea, pe limita de est a Întreprinderii "Cartonajul" și Autobazei I.T.B., pe limita de sud a acestei autobaze și a bazei de producție a Ministerului Construcțiilor Industriale, de unde printr-o linie convențională spre sud, limita se înscrie pînă la rîul Dîmbovița.

- Limita de sud urmează firul rîului Dîmbovița pînă la piața Națiunile Unite (exclusiv).

- Limita de vest o constituie calea Victoriei (inclusiv) pînă la intersecția acesteia cu bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej și bulevardul Republicii.

Sectorul 4

Situat în partea de sud a municipiului, cuprins între sectoarele 3 și 5, are următoarea delimitare:

Începînd din piața Națiunile Unite (inclusiv), limita de nord o constituie firul rîului Dîmbovița pînă la circa 1800 m est de podul de pe Dîmbovița de pe șoseaua Vitan-Bîrzești.

- Spre est limita o constituie o linie convențională cu direcția sud-vest pînă la Drumul Cheile Turzii. Se continuă pe Drumul Cheile Turzii, pe strada Pechiu Ion pînă la șoseaua Berceni, pe șoseaua Berceni pînă la linia de centură (toate inclusiv) cuprinzînd și cimitirul Berceni.

- Limita de sud o constituie linia de centură, circa 2400 m spre vest de la șoseaua Berceni, cuprinzînd și unitatea și depozitul de colectare a metalelor din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice.

- Limita sud-vestică este convențională, înscriindu-se de la linia de centură cu direcția nord-vest pînă la Drumul Bercenarului, continuă pe Drumul Bercenarului (inclusiv) pînă la șoseaua Giurgiului.

- Limita de vest a sectorului se înscrie pe șoseaua Giurgiului, calea Șerban Vodă pînă la intersecția cu strada Mitropolitul Iosif, pe strada Mitropolitul Iosif, strada Mitropolitul Veniamin Costache pînă la strada Cuțitul de Argint, strada Cuțitul de Argint, strada Serg. major Ancuța Ilie (toate inclusiv), pe limita incintei I.T.A. București (inclusiv), pînă la strada Fabrica de Chibrituri, strada Fabrica de Chibrituri (exclusiv) pînă la strada Mitropolitul Filaret, pe strada Mitropolitul Filaret pînă la strada Gazelei, strada Gazelei pînă la calea Rahovei, calea Rahovei (toate inclusiv) pînă la strada Antim, strada Antim, strada Sfinții Apostoli pînă la strada Apolodor, strada Apolodor (toate exclusiv) pînă la piața Națiunile Unite (inclusiv).

Sectorul 5

Situat în partea de sud-est a municipiului, cuprins între sectoarele 4 și 6, are următoarea delimitare:

Începînd de la intersecția bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej și bulevardului Republicii cu calea Victoriei, limita de est a sectorului urmează traseul: calea Victoriei pînă la piața Națiunile Unite (ambele exclusiv), strada Apolodor pînă la strada Sfinții Apostoli, pe strada Sfinții Apostoli pînă la strada Antim, strada Antim (toate inclusiv) pînă la calea Rahovei, calea Rahovei pînă la intersecția cu strada Gazelei, pe strada Gazelei, pe strada Mitropolitul Filaret (toate exclusiv) pînă la strada Fabrica de Chibrituri, pe strada Fabrica de Chibrituri (inclusiv), pe limita incintei I.T.A. București (exclusiv), strada Serg. major Ancuța Ilie, pe strada Cuțitul de Argint pînă la strada Mitropolitul Veniamin Costache, pe strada Mitropolitul Veniamin Costache pînă la strada Mitropolitul Iosif, pe strada Mitropolitul Iosif, calea Șerban Vodă, șoseaua Giurgiului (toate exclusiv) pînă la linia de cale ferată București-Giurgiu.

- Limita sud-estică este formată de o linie convențională spre vest de la intersecția căii ferate București-Giurgiu cu șoseaua Giurgiului pînă la strada Orșova, pe strada Orșova (inclusiv) pînă la București-Măgurele. Limita continuă cu o linie convențională de la intersecția șoselei București-Măgurele cu strada Orșova, spre nord-vest pînă la drumul ce face legătura cu gara Vîrteju; se continuă pe acest drum cu direcția nordest pînă la strada Botorca, pe strada Botorca (inclusiv) pînă la strada Simfoniei; de la strada Simfoniei spre sud-vest pe drumul ce face legătura cu strada Piatra Șoimului, pe strada Drăganul (exclusiv) intersectînd șoseaua Alexandriei în dreptul km 8, apoi stația de pompare a Întreprinderii canal-apă București, urmează strada Ghidiceni spre sudvest circa 800 m, de unde continuă cu o linie convențională pînă la prelungirea Ghencea la intersecția cu intrarea Floarea Galbenă cuprinzînd și Stațiunea experimentală de plante medicinale București.

- Spre nord limita sectorului urmează traseul: prelungirea Ghencea de la intrarea Floarea Galbenă pînă la strada Alexandru Moghioroș, pe bulevardul Ghencea pînă la intersecția cu calea 13 Septembrie, de unde se înscrie pe Drumul Sării, bulevardul Geniului, șoseaua Cotroceni pînă la rîul Dîmbovița (toate exclusiv), de unde urmează firul rîului Dîmbovița pînă la podul Elefterie, în continuare pe bulevardul Gheorghe GheorghiuDej (inclusiv) pînă la intersecția cu calea Victoriei.

Sectorul 6

Situat în partea de vest a municipiului, cuprins între sectoarele 1 și 5, are următoarea delimitare:

Începînd de la intersecția rîului Dîmbovița cu strada Ștefan Furtună și șoseaua Cotroceni, limita de est a sectorului urmează traseul: șoseaua Cotroceni, bulevardul Geniului, Drumul Sării (toate inclusiv) pînă la intersecția cu calea 13 Septembrie și bulevardul Ghencea.

- Spre sud limita sectorului urmează traseul: bulevardul Ghencea, prelungirea Ghencea (ambele inclusiv) pînă la intrarea Floarea Galbenă.

- Spre vest limita o constituie o linie convențională care pornește din dreptul intrării Floarea Galbenă pînă la complexul de sere floricole (exclusiv), pe limita de sud și de est a acestuia pînă la strada Emil Bodnaraș, pe strada Emil Bodnaraș (inclusiv) spre vest pînă la linia căii ferate de centură spre nord, apoi pe această linie ferată pînă la canalul Argeș, canalul Argeș, pînă la stația Întreprinderii canal-apă București, de aici pe canalul deversor pînă la rîul Dîmbovița, se continuă pe rîul Dîmbovița pînă la Drumul Morii.

- Spre nord sectorul este limitat pe traseul căii ferate București-Roșiori, începînd de la Drumul Morii pînă la Drumul Carierei (exclusiv), calea Giulești pînă la intersecția cu șoseaua Orhideelor, în continuare pe calea Plevnei pînă la strada Ștefan Furtună, pe strada Ștefan Furtună pînă la rîul Dîmbovița (toate inclusiv).

SECTORUL AGRICOL ILFOV

subordonat municipiului București

Oraşe .......................... 1
Comune ........................ 26
Sate .......................... 73
- din care, aparţin oraşului ... 1
Modificări (5)

B. ORAȘE

Denumirea orașului Sate ce aparțin orașului
1. BUFTEA 1. Buciumeni

C. COMUNE

Nr. crt. Denumirea comunei Satele componente
0 1 2
1. Afumați 1. Afumați
2. Balotești 1. Balotești
2. Dumbrăveni
3. Săftica
3. Bragadiru 1. Bragadiru
4. Brănești 1. Brănești
2. Islaz
3. Pasărea
4. Vadu Anei
5. Cernica 1. Cernica
2. Bălăceanca
3. Căldăraru
4. Poșta
5. Ținganu
6. Chiajna 1. Chiajna
2. Dudu
3. Roșu
7. Chitila 1. Chitila
2. Rudeni
8. Ciolpani 1. Ciolpani
2. Izvorani
3. Lupăria
4. Piscu
9. Corbeanca 1. Corbeanca
2. Ostratu
3. Petrești
4. Tamași
10. Dascălu 1. Dascălu
2. Creața
3. Gagu
4. Runcu
11. Dobroești 1. Dobroești
2. Fundeni
12. Găneasa 1. Găneasa
2. Cozieni
3. Moara Domnească
4. Piteasca
5. Șindrilița
13. Glina 1. Glina
2. Cățelu
3. Manolache
14. Gruiu 1. Gruiu
2. Lipia
3. Siliștea Snagovului
4. Santu-Florești
15. Jilava 1. Jilava
16. Măgurele 1. Măgurele
2. Alunișu
3. Dumitrana
4. Pruni
5. Vîrteju
17. Moara Vlăsiei 1. Moara Vlăsiei
2. Căciulați
18. Mogoșoaia 1. Mogoșoaia
19. Otopeni 1. Otopeni
2. Odăile
20. Pantelimon 1. Pantelimon
21. Periș 1. Periș
2. Bălteni
3. Buriaș
22. Popești-Leordeni 1. Popești-Leordeni
23. Snagov 1. Snagov
2. Ciofliceni
3. Ghermănești
4. Timcăbești
5. Vlădiceasca
24. Ștefăneștii de Jos 1. Ștefăneștii de Jos
2. Crețuleasca
3. Ștefăneștii de Sus
25. Tunari 1. Tunari
2. Dimieni
26. Voluntari 1. Voluntari
Modificări (5)

JUDEȚUL ALBA

cu reședința în municipiul Alba Iulia

Municipii ............................ 1
Oraşe ................................ 8
Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ...................... 58
Comune ............................... 67
- din care, suburbane ................ 1
Sate ................................. 658
- din care, aparţin oraşelor ......... 30
Modificări (8)

A. MUNICIPII

Denumirea municipiului Localități componente ale municipiului
1. ALBA IULIA 1. ALBA IULIA
2. Barabant
3. Micești
4. Oarda
5. Pîclișa
Comune suburbane Sate componente ale comunei suburbane
1. Ciugud 1. Ciugud
2. Drîmbar
3. Dumbrava
4. Hăpria
5. Șeușa
6. Teleac

Modificări (1)

B. ORAȘE

Denumirea orașului Localități componente ale orașului Sate ce aparțin orașului
1. ABRUD 1. ABRUD
2. Abrud-Sat
3. Gura Cornei
4. Soharu
2. AIUD 1. AIUD 1. Ciumbrud
2. Aiudul de Sus 2. Gîrbova de Jos
3. Gimbaș 3. Gîrbova de Sus
4. Măgina 4. Girbovița
5. Păgida 5. Sîncrai
6. Țifra
3. BLAJ 1. BLAJ 1. Manarade
2. Deleni-Obîrșie 2. Spătac
3. Flitești
4. Izvoarele
5. Petrisat
6. Tiur
7. Veza
4. CÎMPENI 1. CÎMPENI
2. Boncești
3. Borlești
4. Botești
5. Certege
6. Coasta Vîscului
7. Dănduț
8. Dealu Bistrii
9. Dealu Capsei
10. Dric
11. Fața Abrudului
12. Florești
13. Furduiești
14. Mihoești
15. Motorăști
16. Peste Valea Bistrii
17. Poduri
18. Sorlița
19. Tomusești
20. Valea Bistrii
21. Valea Caselor
22. Vîrși
5. CUGIR 1. CUGIR
2. Bocșitura
3. Bucuru
4. Călene
5. Fețeni
6. Goașele
7. Mugești
8. Vinerea
6. OCNA MUREȘ 1. OCNA MUREȘ 1. Cisteiu de Mureș
2. Uioara de Jos 2. Micoșlaca
3. Uioara de Sus 3. Războieni-Cetate
7. SEBEȘ 1. SEBEȘ 1. Răhău
2. Lancrăm
3. Petrești
8. ZLATNA
1. Botești
2. Budeni
3. Dealu Roatei
4. Dobrot
5. Dumbrava
6. Fenea
7. Galați
8. Izvoru Ampoiului
9. Pătrîngeni
10. Pirita
11. Pîrău Gruiului
12. Podu lui Paul
13. Runc
14. Ruși
15. Sușeni
16. Trîmpoiele
17. Valea Mică
18. Vîltori
Modificări (3)

C. COMUNE

Nr. crt. Denumirea comunei Satele componente
0 1 2
1. Albac 1. Albac
2. Baraști
3. Budăiești
4. Cionești
5. Costești
6. Dealu Lămășoi
7. Deve
8. După Pleșe
9. Fața
10. Pleșești
11. Potionci
12. Rogoz
13. Roșești
14. Rusești
15. Sohodol
16. Tamborești
2. Almașu Mare 1. Almașu Mare
2. Almașu de Mijloc
3. Brădet
4. Cheile Cibului
5. Cib
6. Glod
7. Naădăștia
3. Arieșeni 1. Arieșeni
2. Avrămești
3. Bubești
4. Casa de Piatră
5. Coblea
6. Dealu Bajului
7. Fața Cristesei
8. Fața Lăpușului
9. Galbena
10. Hodobana
11. Izlaz
12. Păntești
13. Patrahăitești
14. Poienița
15. Ravicești
16. Sturu
17. Ștei-Arieșeni
18. Vănvucești
4. Avram Iancu 1. Avram Iancu
2. Achimetești
3. Avrămești
4. Bădăi
5. Boldești
6. Călugărești
7. Căsoaia
8. Cîndești
9. Cirăști
10. Cîrtulești
11. Cocești
12. Cocoșești
13. Coroiești
14. Dealu Crișului
15. Dolești
16. Dumăcești
17. Gojeiești
18. Helerești
19. Incești
20. Jojei
21. Martești
22. Orgești
23. Pătruțești
24. Plai
25. Pușelești
26. Șoicești
27. Ștertești
28. Tîrsa
29. Tîrsa-Plai
30. Valea Maciului
31. Valea Uțului
32. Verdești
33. Vidrișoara
5. Baia de Arieș 1. Baia de Arieș
2. Brăzești
3. Cioara de Sus
4. Muncelu
5. Sartăș
6. Simulești
6. Berghin 1. Berghin
2. Ghirbom
3. Henig
4. Straja
7. Bistra 1. Bistra
2. Aronești
3. Bălești
4. Bălești-Cătun
5. Bîrlești
6. Cheleteni
7. Ciuldești
8. Crețești
9. Dealu Muntelui
10. Dîmbureni
11. Durăști
12. Gănești
13. Gîrde
14. Hodișești
15. Hudricești
16. Lipaia
17. Lunca Largă
18. Lunca Merilor
19. Mihăiești
20. Nămaș
21. Novăcești
22. Perjești
23. Poiana
24. Poiu
25. Rătitiș
26. Runcuri
27. Sălăgești
28. Ștefanca
29. Tolăcești
30. Tomnatec
31. Trișorești
32. Țărănești
33. Vîrși-Rontu
34. Vîrșii Mari
35. Vîrșii Mici
8. Blandiana 1. Blandiana
2. Acmariu
3. Ibru
4. Poieni
5. Răcătău
9. Bucium 1. Bucium
2. Anghelești
3. Bisericani
4. Bucium-Sat
5. Cerbu
6. Ciuculești
7. Coloșeni
8. Dogărești
9. Ferești
10. Florești
11. Gura Izbitei
12. Helești
13. Izbicioara
14. Izbita
15. Jurcuiești
16. Lupulești
17. Măgura
18. Muntari
19. Petreni
20. Poiana
21. Poieni
22. Stîlnișoara
23. Valea Abruzel
24. Valea Albă
25. Valea Cerbului
26. Valea Negrilesii
27. Valea Poienii
28. Valea Șesii
29. Văleni
30. Vîlcea
10. Cenade 1. Cenade
2. Capu Dealului
3. Gorgan
11. Cergău 1. Cergău Mare
2. Cergău Mic
3. Lupu
12. Ceru-Băcăinți 1. Ceru-Băcăinți
2. Bolovănești
3. Bulbuc
4. Cucuta
5. Curpeni
6. Dumbrăvița
7. Fîntînele
8. Groși
9. Valea Mare
10. Viezuri
13. Cetatea de Baltă 1. Cetatea de Baltă
2. Crăciunelu de Sus
3. Sîntămarie
4. Tătîrlaua
14. Ciuruleasa 1. Ciuruleasa
2. Bidigești
3. Bodrești
4. Boglești
5. Buninginea
6. Ghedulești
7. Mătișești
8. Morărești
9. Vulcan
15. Cilnic 1. Cilnic
2. Cut
3. Deal
16. Cricău 1. Cricău
2. Craiva
3. Tibru
17. Crăciunelu de Jos 1. Crăciunelu de Jos
2. Bucerdea Grînoasă
3. Cornu
4. Pădure
5. Pînca
18. Daia Română 1. Daia Română
19. Doștat 1. Doștat
2. Boz
3. Dealul Doștatului
20. Fărău 1. Fărău
2. Heria
3. Medveș
4. Sînbenedic
5. Șilea
21. Galda de Jos 1. Galda de Jos
2. Benic
3. Cetea
4. Galda de Sus
5. Lupșeni
6. Măgura
7. Mesentea
8. Oiejdea
9. Poiana Galdei
10. Răicani
11. Zăgriș
22. Gîrbova 1. Gîrbova
2. Cărpiniș
3. Reciu
23. Gîrda de Sus 1. Gîrda de Sus
2. Biharia
3. Dealu Frumos
4. Dealu Ordincușii
5. Dobrești
6. Ghețari
7. Gîrda Seaca
8. Hănășești
9. Huzărești
10. Izvoarele
11. Munună
12. Ocoale
13. Plai
14. Pliști
15. Scoarța
16. Snide
17. Sucești
24. Hopîrta 1. Hopîrta
2. Silivaș
3. Spălanca
4. Turdaș
5. Vama Seacă
25. Horea 1. Horea
2. Baba
3. Butești
4. Dîrlești
5. Fericet
6. Giurgiuț
7. Măncești
8. Mătișești
9. Niculești
10. Pătrușești
11. Petreasa
12. Preluca
13. Teiu
14. Trifești
15. Zînzești
26. Ighiu 1. Ighiu
2. Bucerdea Vinoasă
3. Ighiel
4. Șard
5. Țelna
27. Întregalde 1. Întregalde
2. Dealu Geoagiului
3. Ghioncani
4. Iliești
5. Ivaniș
6. Mărinești
7. Modolești
8. Necrilești
9. Popești
10. Sfîrcea
11. Tecșești
28. Jidvei 1. Jidvei
2. Bălcaciu
3. Căpîlna de Jos
4. Feisa
5. Veseuș
29. Livezile 1. Livezile
2. Izvoarele
3. Poiana Aiudului
4. Vălișoara
30. Lopadea Nouă 1. Lopadea Nouă
2. Asinip
3. Beța
4. Băgău
5. Cicîrd
6. Ciuguzel
7. Ocnișoara
8. Odverem
31. Lunca Mureșului 1. Lunca Mureșului
2. Gura Arieșului
32. Lupșa 1. Lupșa
2. Bîrdești
3. Bîrzan
4. Curmătură
5. După Deal
6. Geamăna
7. Hădărău
8. Holobani
9. Lazuri
10. Lunca
11. Mănăstire
12. Mărgaia
13. Mușca
14. Pițiga
15. Pîrîu-Cărbunari
16. Poșogani
17. Șasa
18. Trifești
19. Valea Holhorii
20. Valea Lupșii
21. Valea Șesii
22. Văi
23. Vința
33. Meteș 1. Meteș
2. Ampoița
3. Isca
4. Lunca Ampoiței
5. Lunca Meteșului
6. Pădurea
7. Poiana Ampoiului
8. Poiana Ursului
9. Presaca Ampoiului
10. Remetea
11. Tăuți
12. Văleni
34. Mihalț 1. Mihalț
2. Cistei
3. Obreja
4. Zărieș
35. Mirăslău 1. Mirăslău
2. Cicău
3. Decea
4. Lopadea Veche
5. Ormeniș
6. Rachiș
36. Mogoș 1. Mogoș
2. Bărbești
3. Bîrlești
4. Bîrlești-Cătun
5. Bîrzogani
6. Bocești
7. Bogdănești
8. Butești
9. Cojocani
10. Cristești
11. Mămăligani
12. Negrești
13. Oncești
14. Poienile Mogoș
15. Tomești
16. Valea Barnii
17. Valea Bîrluțești
18. Valea Cocești
19. Valea Giogești
20. Valea Mlacii
21. Valea Țupilor
37. Noșlac 1. Noșlac
2. Căptălan
3. Copand
4. Gabud
5. Stîna de Mureș
6. Valea Ciuciului
38. Ocoliș 1. Ocoliș
2. Lunca Largă
3. Runc
4. Vidolm
39. Ohaba 1. Ohaba
2. Colibi
3. Măghierat
4. Secășel
40. Pianu 1. Pianu de Sus
2. Pianu de Jos
3. Plaiuri
4. Purcăreți
5. Strungari
41. Poiana Vadului 1. Poiana Vadului
2. Costești
3. Duduieni
4. Făgetu de Jos
5. Făgetu de Sus
6. Hănășești
7. Lupăiești
8. Morcănești
9. Păstești
10. Petelei
11. Stănești
42. Ponor 1. Ponor
2. După Deal
3. Geogel
4. Măcărești
5. Valea Bucurului
6. Vale în Jos
43. Poșaga 1. Poșaga de Jos
2. Corțești
3. Incești
4. Lunca
5. Orăști
6. Poșaga de Sus
7. Săgagea
44. Rădești 1. Rădești
2. Leorinț
3. Meșcreac
4. Șoimuș
45. Rimetea 1. Rimetea
2. Colțești
46. Rîmeț 1. Rîmeț
2. Boțani
3. Brădești
4. Cheia
5. Cotorăști
6. Florești
7. Olteni
8. Valea Făgetului
9. Valea Inzelului
10. Valea Mănăstirii
11. Valea Poienii
12. Valea Uzei
13. Vlădești
47. Roșia Montană 1. Roșia Montană
2. Bălmoșești
3. Blidești
4. Bunta
5. Cărpiniș
6. Coasta Henții
7. Corna
8. Curături
9. Dăroaia
10. Gîrda-Bărbulești
11. Gura Roșiei
12. Iacobești
13. Ignățești
14. Șoal
15. Țarina
16. Vîrtop
48. Roșia de Secaș 1. Roșia de Secaș
2. Tău
3. Ungurei
49. Sălciua 1. Sălciua de Jos
2. Dealu Caselor
3. Dumești
4. Sălciua de Sus
5. Sub Piatră
6. Valea Largă
50. Săliștea 1. Săliștea
2. Mărgineni
3. Săliștea-Deal
4. Tărtăria
51. Săsciori 1. Săsciori
2. Căpîlna
3. Dumbrava
4. Laz
5. Loman
6. Pleși
7. Răchita
8. Sebeșel
9. Tonea
52. Scărișoara 1. Scărișoara
2. Bîrlești
3. Botești
4. Fața-Lăzești
5. Florești
6. Lăzești
7. Lespezea
8. Maței
9. Negești
10. Prelucă
11. Runc
12. Sfoartea
13. Știuleți
14. Trîncești
53. Sincel 1. Sîncel
2. Iclod
3. Pănade
54. Sîntimbru 1. Sîntimbru
2. Coșlariu
3. Dumitra
4. Galtiu
5. Totoi
55. Sohodol 1. Sohodol
2. Băzești
3. Bîlănești
4. Bobărești
5. Brădeana
6. Burzonești
7. Deoncești
8. Dilimani
9. Furduiești
10. Gura Sohodol
11. Hoancă
12. Joldisești
13. Lazuri
14. Lehești
15. Luminești
16. Medrești
17. Morarești
18. Munești
19. Năpăiești
20. Nelegești
21. Nicorești
22. Peleș
23. Poiana
24. Robești
25. Sicoiești
26. Surdești
27. Sebișești
28. Șimocești
29. Țoci
30. Valea Verde
31. Vlădoșești
56. Stremț 1. Stremț
2. Fața Pietrii
3. Geoagiu de Sus
4. Geomal
57. Șibot 1. Șibot
2. Balomiru de Cîmp
3. Băcăinți
4. Sărăcsău
58. Șona 1. Șona
2. Alecuș
3. Biia
4. Doptău
5. Lunca Tîrnavei
6. Sînmiclăuș
7. Valea Sasului
59. Șpring 1. Șpring
2. Carpen
3. Carpenii de Sus
4. Cunța
5. Drașov
6. Vingard
60. Șugag 1. Șugag
2. Arți
3. Bîrsana
4. Dobra
5. Jidoștina
6. Mărtinie
7. Tău Bistra
61. Teiuș 1. Teiuș
2. Beldiu
3. Căpud
4. Coșlariu Nou
5. Pețelca
62. Unirea 1. Unirea
2. Ciugudu de Jos
3. Ciugudu de Sus
4. Dumbrava
5. Inoc
6. Măhăceni
63. Vadu Moților 1. Vadu Moților
2. Bodești
3. Burzești
4. Dealu Frumos
5. Lăzești
6. Necșești
7. Poduri-Bricești
8. Popeștii de Jos
9. Popeștii de Sus
10. Tomuțești
11. Toțești
12. Vîltori
64. Valea Lungă 1. Valea Lungă
2. Făget
3. Glogoveț
4. Lodroman
5. Lunca
6. Tăuni
65. Vidra 1. Vidra
2. Băi
3. Bobărești
4. Bogdănești
5. Bordeștii Poieni
6. Culdești
7. Dealu Goiești
8. Dos
9. Dosu Luncii
10. Dosu Văsești
11. Dragoiești-Luncă
12. Ficărești
13. Gligorești
14. Goiești
15. Haiducești
16. Hărăști
17. Hoancă
18. Jeflești
19. Lunca
20. Lunca Bisericii
21. Lunca de Jos
22. Lunca Goiești
23. Lunca Vesești
24. Modolești
25. Nemeși
26. Oidești
27. Pitărcești
28. Pleșcuța
29. Poieni
30. Ponorel
31. Puiulețești
32. Runc
33. Segaj
34. Urdeș
35. Valea Morii
36. Văsești
37. Vîlcăneasa
38. Vîlcești
39. Vîrtănești
66. Vințu de Jos 1. Vințu de Jos
2. Ciocașu
3. Cîmpu Goblii
4. Crișeni
5. Dealu Ferului
6. Gura Cuțului
7. Hațegana
8. Inuri
9. Laz
10. Mătăcina
11. Mereteu
12. Pîrău lui Mihai
13. Poienița
14. Stăuini
15. Valea Goblii
16. Valea lui Mihai
17. Valea Vințului
18. Vurpăr
Modificări (4)

JUDEȚUL ARAD

cu reședința în municipiul Arad


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...