Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România

Modificări (182), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 februarie 1968
Formă aplicabilă de la 27 iulie 1981
Abrogat temporar de la data 25 aprilie 1989 până la data 22 ianuarie 1990 de Lege 2/1989
Repus în vigoare la data 23 ianuarie 1990 prin Decret-lege 38/1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Teritoriul Republicii Socialiste România este organizat în unități administrativ-teritoriale: județul, orașul și comuna.

Art. 2. -

Capitala Republicii Socialiste România este municipiul București.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Județul este alcătuit din orașe și comune - unități de bază ale organizării administrativ-teritoriale a țării - în funcție de condițiile geografice, economice și social-politice, etnice și de legăturile culturale și tradiționale ale populației.

Art. 4. -

Orașul este centrul de populație mai dezvoltat din punct de vedere economic, social-cultural și edilitar-gospodăresc.

Orașele care au un număr mai mare de locuitori, o însemnătate deosebită în viața economică, social-politică și cultural-științifică a țării sau care au condiții de dezvoltare în aceste direcții pot fi organizate ca municipii.

Orașele în care își au sediul organele de conducere ale județului sînt orașe-reședință.

Art. 5. -

Comuna este unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populația rurală unită prin comunitate de interese și tradiții, fiind alcătuită din unu sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice. Prin organizarea comunei se asigură dezvoltarea economică, social-culturală și gospodărească a localităților rurale.

Satul în care își au sediul organele de conducere ale comunei sînt satereședință.

Art. 6. -

Orașele și comunele din imediata apropiere a municipiului București, a celorlalte municipii și a orașelor mai importante pot aparține de acestea ca unități administrativ-teritoriale distincte.

Comunele ce aparțin de municipiul București, de celelalte municipii și orașe sînt comune suburbane. Jurisprudență (1)

Art. 7. -

Orașele și comunele care, datorită condițiilor climaterice, hidrologice sau așezării lor, prezintă importanța pentru ocrotirea sănătății și asigurarea odihnei cetățenilor, sînt organizate ca stațiuni balneoclimaterice.

Art. 8. -

Municipiul București este organizat pe sectoare, numerotate. Sectorul agricol Ilfov este subordonat municipiului București.

Art. 9. -

Unitățile administrativ-teritoriale, denumirea și componența lor, municipiile reședințe de județe, precum și satele reședințe de comune sînt cele prevăzute în anexă la prezenta lege.

ANEXĂ Jurisprudență (1)

ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI PE JUDEȚE

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Municipiul București, Capitala Republicii Socialiste România, se compune din 6 sectoare:

- Sectorul 1

- Sectorul 2

- Sectorul 3

- Sectorul 4

- Sectorul 5

- Sectorul 6

DELIMITAREA SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

- Sectorul 1

Situat în partea de nord-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 2 și 6, are următoarea delimitare:

Începând de la intersecția bulevardului 1848, cu bulevardul Republicii și bulevardul Nicolae Bălcescu, limita de sud urmează traseul: piața Nicolae Bălcescu (exclusiv), bulevardul Republicii (exclusiv) pînă la intersecția cu calea Victoriei, în continuare bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (exclusiv) pînă la podul Elefterie.

- Spre sud-vest limita continuă pe firul rîului Dîmbovița de la podul Elefterie pînă la strada Ștefan Furtună, pe strada Ștefan Furtună (exclusiv) pînă la calea Plevnei, pe calea Plevnei (exclusiv) pînă la intersecția Orhideelor cu calea Giulești, calea Giulești (exclusiv) pînă la Drumul Carierei, Drumul Carierei (inclusiv) pînă la linia căii ferate București-Roșiori, linia căii ferate București-Roșiori pînă la linia căii ferate de centură.

- Limita nord-vestică urmează calea ferată de centură pînă la liziera vestică a pădurii Tunari.

- Spre est limita o constituie o linie convențională care pornește de la liziera vestică a pădurii Tunari pînă la strada Vadul Moldovei (inclusiv), continuă pe această stradă cuprinzînd și grădina zoologică Băneasa, continuă spre sud pînă la intersecția căii ferate București-Constanța cu șoseaua Pipera. De la această intersecție limita urmează traseul pe șoseaua Pipera (exclusiv), calea Floreasca (inclusiv), strada Polonă (inclusiv) pînă la piața Alexandru Sahia (exclusiv), strada Xenopol, strada Pictor Verona pînă la intersecția cu strada Pitar Moși, strada Pitar Moși pînă la strada C. A. Rosetti, strada C. A. Rosetti pînă la bulevardul Nicolae Bălcescu, bulevardul Nicolae Bălcescu pînă la intersecția cu bulevardul Republicii (toate inclusiv);

- Sectorul 2

Situat în partea de nord-est a municipiului, cuprins între sectoarele 1 și 3, are următoarea delimitare:

Începând de la intersecția bulevardului Republicii cu bulevardul Nicolae Bălcescu, limita de vest a sectorului urmează traseul: piața Nicolae Bălcescu, bulevardul Nicolae Bălcescu pînă la strada C. A. Rosetti, strada C. A. Rosetti pînă la strada Pitar Moși, strada Pitar Moși pînă la strada Pictor Verona, strada Pictor Verona pînă la strada Xenopol, strada Xenopol (toate exclusiv) pînă la piața Alexandru Sahia, piața Alexandru Sahia (inclusiv), strada Polonă, calea Floreasca (ambele exclusiv), șoseaua Pipera (inclusiv) pînă la intersecția cu calea ferată București-Constanța.

- Spre nord limita sectorului o constituie linia de cale ferată BucureștiConstanța pînă la gara Pantelimon (exclusiv).

- Spre est limita urmează traseul căii ferate de legătură PantelimonObor pînă la lacul Fundeni, urmînd apoi spre est cursul rîului Colentina pînă la șoseaua Pantelimon.

- Spre sud limita o constituie șoseaua Pantelimon pînă la intersecția cu șoseaua Vergului, șoseaua Vergului pînă la strada Morarilor, bulevardul Muncii de la intersecția cu strada Morarilor pînă la intersecția cu șoseaua Mihai Bravu, piața Muncii (inclusiv), în continuare pe calea Călărași pînă la intersecția cu strada Romulus (toate exclusiv), strada Romulus pînă la intersecția cu strada Mîntuleasa, strada Mîntuleasa pînă la strada Negustori, strada Negustori pînă la bulevardul Hristo Botev (toate inclusiv), bulevardul Hristo Botev pînă la bulevardul Republicii, bulevardul Republicii pînă la intersecția cu bulevardul 1848 și bulevardul Nicolae Bălcescu, piața Nicolae Bălcescu (toate exclusiv).

Sectorul 3

Situat în partea de sud-est a municipiului, cuprins între sectoarele 2 și 4, are următoarea delimitare:

Începînd de la intersecția bulevardului Republicii și bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu calea Victoriei, limita de nord urmează traseul: bulevardul Republicii pînă la bulevardul Hristo Botev, bulevardul Hristo Botev (ambele inclusiv) pînă la strada Negustori, strada Negustori pînă la intersecția cu strada Mîntuleasa, strada Mîntuleasa pînă la strada Romulus, strada Romulus (toate exclusiv) pînă la calea Călărași, calea Călărași pînă la intersecția cu șoseaua Mihai Bravu, piața Muncii, în continuare bulevardul Muncii pînă la strada Morarilor, strada Morarilor (exclusiv) pînă la intersecția cu șoseaua Vergului, șoseaua Vergului (exclusiv) pînă la șoseaua Pantelimon, șoseaua Pantelimon (exclusiv) pînă la rîul Colentina, pe firul rîului (exclusiv) pînă la șoseaua Pantelimon, șoseaua Pantelimon (exclusiv) pînă la rîul Colentina pînă la strada Peleș (toate inclusiv).

- Spre est limita este formată de strada Peleș (inclusiv), pasajul C.F.R. gara Cățelu, pe linia căii ferate București-Oltenița, pe limita vestică a Întreprinderii de cabluri și materiale electroizolante și a întreprinderii de mono și policristale de siliciu, pe Drumul între Tarlale (inclusiv) de la strada Ghetu Anghel pînă la limita de nord a satului Cățelu, comuna Glina. De aici urmează limita de nord a satului Cățelu pînă la bulevardul Ion Sulea, pe limita de est a Întreprinderii "Cartonajul" și Autobazei I.T.B., pe limita de sud a acestei autobaze și a bazei de producție a Ministerului Construcțiilor Industriale, de unde printr-o linie convențională spre sud, limita se înscrie pînă la rîul Dîmbovița.

- Limita de sud urmează firul rîului Dîmbovița pînă la piața Națiunile Unite (exclusiv).

- Limita de vest o constituie calea Victoriei (inclusiv) pînă la intersecția acesteia cu bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej și bulevardul Republicii.

Sectorul 4

Situat în partea de sud a municipiului, cuprins între sectoarele 3 și 5, are următoarea delimitare:

Începînd din piața Națiunile Unite (inclusiv), limita de nord o constituie firul rîului Dîmbovița pînă la circa 1800 m est de podul de pe Dîmbovița de pe șoseaua Vitan-Bîrzești.

- Spre est limita o constituie o linie convențională cu direcția sud-vest pînă la Drumul Cheile Turzii. Se continuă pe Drumul Cheile Turzii, pe strada Pechiu Ion pînă la șoseaua Berceni, pe șoseaua Berceni pînă la linia de centură (toate inclusiv) cuprinzînd și cimitirul Berceni.

- Limita de sud o constituie linia de centură, circa 2400 m spre vest de la șoseaua Berceni, cuprinzînd și unitatea și depozitul de colectare a metalelor din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice.

- Limita sud-vestică este convențională, înscriindu-se de la linia de centură cu direcția nord-vest pînă la Drumul Bercenarului, continuă pe Drumul Bercenarului (inclusiv) pînă la șoseaua Giurgiului.

- Limita de vest a sectorului se înscrie pe șoseaua Giurgiului, calea Șerban Vodă pînă la intersecția cu strada Mitropolitul Iosif, pe strada Mitropolitul Iosif, strada Mitropolitul Veniamin Costache pînă la strada Cuțitul de Argint, strada Cuțitul de Argint, strada Serg. major Ancuța Ilie (toate inclusiv), pe limita incintei I.T.A. București (inclusiv), pînă la strada Fabrica de Chibrituri, strada Fabrica de Chibrituri (exclusiv) pînă la strada Mitropolitul Filaret, pe strada Mitropolitul Filaret pînă la strada Gazelei, strada Gazelei pînă la calea Rahovei, calea Rahovei (toate inclusiv) pînă la strada Antim, strada Antim, strada Sfinții Apostoli pînă la strada Apolodor, strada Apolodor (toate exclusiv) pînă la piața Națiunile Unite (inclusiv).

Sectorul 5

Situat în partea de sud-est a municipiului, cuprins între sectoarele 4 și 6, are următoarea delimitare:

Începînd de la intersecția bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej și bulevardului Republicii cu calea Victoriei, limita de est a sectorului urmează traseul: calea Victoriei pînă la piața Națiunile Unite (ambele exclusiv), strada Apolodor pînă la strada Sfinții Apostoli, pe strada Sfinții Apostoli pînă la strada Antim, strada Antim (toate inclusiv) pînă la calea Rahovei, calea Rahovei pînă la intersecția cu strada Gazelei, pe strada Gazelei, pe strada Mitropolitul Filaret (toate exclusiv) pînă la strada Fabrica de Chibrituri, pe strada Fabrica de Chibrituri (inclusiv), pe limita incintei I.T.A. București (exclusiv), strada Serg. major Ancuța Ilie, pe strada Cuțitul de Argint pînă la strada Mitropolitul Veniamin Costache, pe strada Mitropolitul Veniamin Costache pînă la strada Mitropolitul Iosif, pe strada Mitropolitul Iosif, calea Șerban Vodă, șoseaua Giurgiului (toate exclusiv) pînă la linia de cale ferată București-Giurgiu.

- Limita sud-estică este formată de o linie convențională spre vest de la intersecția căii ferate București-Giurgiu cu șoseaua Giurgiului pînă la strada Orșova, pe strada Orșova (inclusiv) pînă la București-Măgurele. Limita continuă cu o linie convențională de la intersecția șoselei București-Măgurele cu strada Orșova, spre nord-vest pînă la drumul ce face legătura cu gara Vîrteju; se continuă pe acest drum cu direcția nordest pînă la strada Botorca, pe strada Botorca (inclusiv) pînă la strada Simfoniei; de la strada Simfoniei spre sud-vest pe drumul ce face legătura cu strada Piatra Șoimului, pe strada Drăganul (exclusiv) intersectînd șoseaua Alexandriei în dreptul km 8, apoi stația de pompare a Întreprinderii canal-apă București, urmează strada Ghidiceni spre sudvest circa 800 m, de unde continuă cu o linie convențională pînă la prelungirea Ghencea la intersecția cu intrarea Floarea Galbenă cuprinzînd și Stațiunea experimentală de plante medicinale București.

- Spre nord limita sectorului urmează traseul: prelungirea Ghencea de la intrarea Floarea Galbenă pînă la strada Alexandru Moghioroș, pe bulevardul Ghencea pînă la intersecția cu calea 13 Septembrie, de unde se înscrie pe Drumul Sării, bulevardul Geniului, șoseaua Cotroceni pînă la rîul Dîmbovița (toate exclusiv), de unde urmează firul rîului Dîmbovița pînă la podul Elefterie, în continuare pe bulevardul Gheorghe GheorghiuDej (inclusiv) pînă la intersecția cu calea Victoriei.

Sectorul 6

Situat în partea de vest a municipiului, cuprins între sectoarele 1 și 5, are următoarea delimitare:

Începînd de la intersecția rîului Dîmbovița cu strada Ștefan Furtună și șoseaua Cotroceni, limita de est a sectorului urmează traseul: șoseaua Cotroceni, bulevardul Geniului, Drumul Sării (toate inclusiv) pînă la intersecția cu calea 13 Septembrie și bulevardul Ghencea.

- Spre sud limita sectorului urmează traseul: bulevardul Ghencea, prelungirea Ghencea (ambele inclusiv) pînă la intrarea Floarea Galbenă.

- Spre vest limita o constituie o linie convențională care pornește din dreptul intrării Floarea Galbenă pînă la complexul de sere floricole (exclusiv), pe limita de sud și de est a acestuia pînă la strada Emil Bodnaraș, pe strada Emil Bodnaraș (inclusiv) spre vest pînă la linia căii ferate de centură spre nord, apoi pe această linie ferată pînă la canalul Argeș, canalul Argeș, pînă la stația Întreprinderii canal-apă București, de aici pe canalul deversor pînă la rîul Dîmbovița, se continuă pe rîul Dîmbovița pînă la Drumul Morii.

- Spre nord sectorul este limitat pe traseul căii ferate București-Roșiori, începînd de la Drumul Morii pînă la Drumul Carierei (exclusiv), calea Giulești pînă la intersecția cu șoseaua Orhideelor, în continuare pe calea Plevnei pînă la strada Ștefan Furtună, pe strada Ștefan Furtună pînă la rîul Dîmbovița (toate inclusiv).

SECTORUL AGRICOL ILFOV

subordonat municipiului București

Oraşe .......................... 1
Comune ........................ 26
Sate .......................... 73
- din care, aparţin oraşului ... 1
Modificări (5)

B. ORAȘE

Denumirea orașului Sate ce aparțin orașului
1. BUFTEA 1. Buciumeni

C. COMUNE

Nr. crt. Denumirea comunei Satele componente
0 1 2
1. Afumați 1. Afumați
2. Balotești 1. Balotești
2. Dumbrăveni
3. Săftica
3. Bragadiru 1. Bragadiru
4. Brănești 1. Brănești
2. Islaz
3. Pasărea
4. Vadu Anei
5. Cernica 1. Cernica
2. Bălăceanca
3. Căldăraru
4. Poșta
5. Ținganu
6. Chiajna 1. Chiajna
2. Dudu
3. Roșu
7. Chitila 1. Chitila
2. Rudeni
8. Ciolpani 1. Ciolpani
2. Izvorani
3. Lupăria
4. Piscu
9. Corbeanca 1. Corbeanca
2. Ostratu
3. Petrești
4. Tamași
10. Dascălu 1. Dascălu
2. Creața
3. Gagu
4. Runcu
11. Dobroești 1. Dobroești
2. Fundeni
12. Găneasa 1. Găneasa
2. Cozieni
3. Moara Domnească
4. Piteasca
5. Șindrilița
13. Glina 1. Glina
2. Cățelu
3. Manolache
14. Gruiu 1. Gruiu
2. Lipia
3. Siliștea Snagovului
4. Santu-Florești
15. Jilava 1. Jilava
16. Măgurele 1. Măgurele
2. Alunișu
3. Dumitrana
4. Pruni
5. Vîrteju
17. Moara Vlăsiei 1. Moara Vlăsiei
2. Căciulați
18. Mogoșoaia 1. Mogoșoaia
19. Otopeni 1. Otopeni
2. Odăile
20. Pantelimon 1. Pantelimon
21. Periș 1. Periș
2. Bălteni
3. Buriaș
22. Popești-Leordeni 1. Popești-Leordeni
23. Snagov 1. Snagov
2. Ciofliceni
3. Ghermănești
4. Timcăbești
5. Vlădiceasca
24. Ștefăneștii de Jos 1. Ștefăneștii de Jos
2. Crețuleasca
3. Ștefăneștii de Sus
25. Tunari 1. Tunari
2. Dimieni
26. Voluntari 1. Voluntari
Modificări (5)

JUDEȚUL ALBA

cu reședința în municipiul Alba Iulia

Municipii ............................ 1
Oraşe ................................ 8
Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ...................... 58
Comune ............................... 67
- din care, suburbane ................ 1
Sate ................................. 658
- din care, aparţin oraşelor ......... 30
Modificări (8)

A. MUNICIPII

Denumirea municipiului Localități componente ale municipiului
1. ALBA IULIA 1. ALBA IULIA
2. Barabant
3. Micești
4. Oarda
5. Pîclișa
Comune suburbane Sate componente ale comunei suburbane
1. Ciugud 1. Ciugud
2. Drîmbar
3. Dumbrava
4. Hăpria
5. Șeușa
6. Teleac

Modificări (1)

B. ORAȘE

Denumirea orașului Localități componente ale orașului Sate ce aparțin orașului
1. ABRUD 1. ABRUD
2. Abrud-Sat
3. Gura Cornei
4. Soharu
2. AIUD 1. AIUD 1. Ciumbrud
2. Aiudul de Sus 2. Gîrbova de Jos
3. Gimbaș 3. Gîrbova de Sus
4. Măgina 4. Girbovița
5. Păgida 5. Sîncrai
6. Țifra
3. BLAJ 1. BLAJ 1. Manarade
2. Deleni-Obîrșie 2. Spătac
3. Flitești
4. Izvoarele
5. Petrisat
6. Tiur
7. Veza
4. CÎMPENI 1. CÎMPENI
2. Boncești
3. Borlești
4. Botești
5. Certege
6. Coasta Vîscului
7. Dănduț
8. Dealu Bistrii
9. Dealu Capsei
10. Dric
11. Fața Abrudului
12. Florești
13. Furduiești
14. Mihoești
15. Motorăști
16. Peste Valea Bistrii
17. Poduri
18. Sorlița
19. Tomusești
20. Valea Bistrii
21. Valea Caselor
22. Vîrși
5. CUGIR 1. CUGIR
2. Bocșitura
3. Bucuru
4. Călene
5. Fețeni
6. Goașele
7. Mugești
8. Vinerea
6. OCNA MUREȘ 1. OCNA MUREȘ 1. Cisteiu de Mureș
2. Uioara de Jos 2. Micoșlaca
3. Uioara de Sus 3. Războieni-Cetate
7. SEBEȘ 1. SEBEȘ 1. Răhău
2. Lancrăm
3. Petrești
8. ZLATNA
1. Botești
2. Budeni
3. Dealu Roatei
4. Dobrot
5. Dumbrava
6. Fenea
7. Galați
8. Izvoru Ampoiului
9. Pătrîngeni
10. Pirita
11. Pîrău Gruiului
12. Podu lui Paul
13. Runc
14. Ruși
15. Sușeni
16. Trîmpoiele
17. Valea Mică
18. Vîltori
Modificări (3)

C. COMUNE

Nr. crt. Denumirea comunei Satele componente
0 1 2
1. Albac 1. Albac
2. Baraști
3. Budăiești
4. Cionești
5. Costești
6. Dealu Lămășoi
7. Deve
8. După Pleșe
9. Fața
10. Pleșești
11. Potionci
12. Rogoz
13. Roșești
14. Rusești
15. Sohodol
16. Tamborești
2. Almașu Mare 1. Almașu Mare
2. Almașu de Mijloc
3. Brădet
4. Cheile Cibului
5. Cib
6. Glod
7. Naădăștia
3. Arieșeni 1. Arieșeni
2. Avrămești
3. Bubești
4. Casa de Piatră
5. Coblea
6. Dealu Bajului
7. Fața Cristesei
8. Fața Lăpușului
9. Galbena
10. Hodobana
11. Izlaz
12. Păntești
13. Patrahăitești
14. Poienița
15. Ravicești
16. Sturu
17. Ștei-Arieșeni
18. Vănvucești
4. Avram Iancu 1. Avram Iancu
2. Achimetești
3. Avrămești
4. Bădăi
5. Boldești
6. Călugărești
7. Căsoaia
8. Cîndești
9. Cirăști
10. Cîrtulești
11. Cocești
12. Cocoșești
13. Coroiești
14. Dealu Crișului
15. Dolești
16. Dumăcești
17. Gojeiești
18. Helerești
19. Incești
20. Jojei
21. Martești
22. Orgești
23. Pătruțești
24. Plai
25. Pușelești
26. Șoicești
27. Ștertești
28. Tîrsa
29. Tîrsa-Plai
30. Valea Maciului
31. Valea Uțului
32. Verdești
33. Vidrișoara
5. Baia de Arieș 1. Baia de Arieș
2. Brăzești
3. Cioara de Sus
4. Muncelu
5. Sartăș
6. Simulești
6. Berghin 1. Berghin
2. Ghirbom
3. Henig
4. Straja
7. Bistra 1. Bistra
2. Aronești
3. Bălești
4. Bălești-Cătun
5. Bîrlești
6. Cheleteni
7. Ciuldești
8. Crețești
9. Dealu Muntelui
10. Dîmbureni
11. Durăști
12. Gănești
13. Gîrde
14. Hodișești
15. Hudricești
16. Lipaia
17. Lunca Largă
18. Lunca Merilor
19. Mihăiești
20. Nămaș
21. Novăcești
22. Perjești
23. Poiana
24. Poiu
25. Rătitiș
26. Runcuri
27. Sălăgești
28. Ștefanca
29. Tolăcești
30. Tomnatec
31. Trișorești
32. Țărănești
33. Vîrși-Rontu
34. Vîrșii Mari
35. Vîrșii Mici
8. Blandiana 1. Blandiana
2. Acmariu
3. Ibru
4. Poieni
5. Răcătău
9. Bucium 1. Bucium
2. Anghelești
3. Bisericani
4. Bucium-Sat
5. Cerbu
6. Ciuculești
7. Coloșeni
8. Dogărești
9. Ferești
10. Florești
11. Gura Izbitei
12. Helești
13. Izbicioara
14. Izbita
15. Jurcuiești
16. Lupulești
17. Măgura
18. Muntari
19. Petreni
20. Poiana
21. Poieni
22. Stîlnișoara
23. Valea Abruzel
24. Valea Albă
25. Valea Cerbului
26. Valea Negrilesii
27. Valea Poienii
28. Valea Șesii
29. Văleni
30. Vîlcea
10. Cenade 1. Cenade
2. Capu Dealului
3. Gorgan
11. Cergău 1. Cergău Mare
2. Cergău Mic
3. Lupu
12. Ceru-Băcăinți 1. Ceru-Băcăinți
2. Bolovănești
3. Bulbuc
4. Cucuta
5. Curpeni
6. Dumbrăvița
7. Fîntînele
8. Groși
9. Valea Mare
10. Viezuri
13. Cetatea de Baltă 1. Cetatea de Baltă
2. Crăciunelu de Sus
3. Sîntămarie
4. Tătîrlaua
14. Ciuruleasa 1. Ciuruleasa
2. Bidigești
3. Bodrești
4. Boglești
5. Buninginea
6. Ghedulești
7. Mătișești
8. Morărești
9. Vulcan
15. Cilnic 1. Cilnic
2. Cut
3. Deal
16. Cricău 1. Cricău
2. Craiva
3. Tibru
17. Crăciunelu de Jos 1. Crăciunelu de Jos
2. Bucerdea Grînoasă
3. Cornu
4. Pădure
5. Pînca
18. Daia Română 1. Daia Română
19. Doștat 1. Doștat
2. Boz
3. Dealul Doștatului
20. Fărău 1. Fărău
2. Heria
3. Medveș
4. Sînbenedic
5. Șilea
21. Galda de Jos 1. Galda de Jos
2. Benic
3. Cetea
4. Galda de Sus
5. Lupșeni
6. Măgura
7. Mesentea
8. Oiejdea
9. Poiana Galdei
10. Răicani
11. Zăgriș
22. Gîrbova 1. Gîrbova
2. Cărpiniș
3. Reciu
23. Gîrda de Sus 1. Gîrda de Sus
2. Biharia
3. Dealu Frumos
4. Dealu Ordincușii
5. Dobrești
6. Ghețari
7. Gîrda Seaca
8. Hănășești
9. Huzărești
10. Izvoarele
11. Munună
12. Ocoale
13. Plai
14. Pliști
15. Scoarța
16. Snide
17. Sucești
24. Hopîrta 1. Hopîrta
2. Silivaș
3. Spălanca
4. Turdaș
5. Vama Seacă
25. Horea 1. Horea
2. Baba
3. Butești
4. Dîrlești
5. Fericet
6. Giurgiuț
7. Măncești
8. Mătișești
9. Niculești
10. Pătrușești
11. Petreasa
12. Preluca
13. Teiu
14. Trifești
15. Zînzești
26. Ighiu 1. Ighiu
2. Bucerdea Vinoasă
3. Ighiel
4. Șard
5. Țelna
27. Întregalde 1. Întregalde
2. Dealu Geoagiului
3. Ghioncani
4. Iliești
5. Ivaniș
6. Mărinești
7. Modolești
8. Necrilești
9. Popești
10. Sfîrcea
11. Tecșești
28. Jidvei 1. Jidvei
2. Bălcaciu
3. Căpîlna de Jos
4. Feisa
5. Veseuș
29. Livezile 1. Livezile
2. Izvoarele
3. Poiana Aiudului
4. Vălișoara
30. Lopadea Nouă 1. Lopadea Nouă
2. Asinip
3. Beța
4. Băgău
5. Cicîrd
6. Ciuguzel
7. Ocnișoara
8. Odverem
31. Lunca Mureșului 1. Lunca Mureșului
2. Gura Arieșului
32. Lupșa 1. Lupșa
2. Bîrdești
3. Bîrzan
4. Curmătură
5. După Deal
6. Geamăna
7. Hădărău
8. Holobani
9. Lazuri
10. Lunca
11. Mănăstire
12. Mărgaia
13. Mușca
14. Pițiga
15. Pîrîu-Cărbunari
16. Poșogani
17. Șasa
18. Trifești
19. Valea Holhorii
20. Valea Lupșii
21. Valea Șesii
22. Văi
23. Vința
33. Meteș 1. Meteș
2. Ampoița
3. Isca
4. Lunca Ampoiței
5. Lunca Meteșului
6. Pădurea
7. Poiana Ampoiului
8. Poiana Ursului
9. Presaca Ampoiului
10. Remetea
11. Tăuți
12. Văleni
34. Mihalț 1. Mihalț
2. Cistei
3. Obreja
4. Zărieș
35. Mirăslău 1. Mirăslău
2. Cicău
3. Decea
4. Lopadea Veche
5. Ormeniș
6. Rachiș
36. Mogoș 1. Mogoș
2. Bărbești
3. Bîrlești
4. Bîrlești-Cătun
5. Bîrzogani
6. Bocești
7. Bogdănești
8. Butești
9. Cojocani
10. Cristești
11. Mămăligani
12. Negrești
13. Oncești
14. Poienile Mogoș
15. Tomești
16. Valea Barnii
17. Valea Bîrluțești
18. Valea Cocești
19. Valea Giogești
20. Valea Mlacii
21. Valea Țupilor
37. Noșlac 1. Noșlac
2. Căptălan
3. Copand
4. Gabud
5. Stîna de Mureș
6. Valea Ciuciului
38. Ocoliș 1. Ocoliș
2. Lunca Largă
3. Runc
4. Vidolm
39. Ohaba 1. Ohaba
2. Colibi
3. Măghierat
4. Secășel
40. Pianu 1. Pianu de Sus
2. Pianu de Jos
3. Plaiuri
4. Purcăreți
5. Strungari
41. Poiana Vadului 1. Poiana Vadului
2. Costești
3. Duduieni
4. Făgetu de Jos
5. Făgetu de Sus
6. Hănășești
7. Lupăiești
8. Morcănești
9. Păstești
10. Petelei
11. Stănești
42. Ponor 1. Ponor
2. După Deal
3. Geogel
4. Măcărești
5. Valea Bucurului
6. Vale în Jos
43. Poșaga 1. Poșaga de Jos
2. Corțești
3. Incești
4. Lunca
5. Orăști
6. Poșaga de Sus
7. Săgagea
44. Rădești 1. Rădești
2. Leorinț
3. Meșcreac
4. Șoimuș
45. Rimetea 1. Rimetea
2. Colțești
46. Rîmeț 1. Rîmeț
2. Boțani
3. Brădești
4. Cheia
5. Cotorăști
6. Florești
7. Olteni
8. Valea Făgetului
9. Valea Inzelului
10. Valea Mănăstirii
11. Valea Poienii
12. Valea Uzei
13. Vlădești
47. Roșia Montană 1. Roșia Montană
2. Bălmoșești
3. Blidești
4. Bunta
5. Cărpiniș
6. Coasta Henții
7. Corna
8. Curături
9. Dăroaia
10. Gîrda-Bărbulești
11. Gura Roșiei
12. Iacobești
13. Ignățești
14. Șoal
15. Țarina
16. Vîrtop
48. Roșia de Secaș 1. Roșia de Secaș
2. Tău
3. Ungurei
49. Sălciua 1. Sălciua de Jos
2. Dealu Caselor
3. Dumești
4. Sălciua de Sus
5. Sub Piatră
6. Valea Largă
50. Săliștea 1. Săliștea
2. Mărgineni
3. Săliștea-Deal
4. Tărtăria
51. Săsciori 1. Săsciori
2. Căpîlna
3. Dumbrava
4. Laz
5. Loman
6. Pleși
7. Răchita
8. Sebeșel
9. Tonea
52. Scărișoara 1. Scărișoara
2. Bîrlești
3. Botești
4. Fața-Lăzești
5. Florești
6. Lăzești
7. Lespezea
8. Maței
9. Negești
10. Prelucă
11. Runc
12. Sfoartea
13. Știuleți
14. Trîncești
53. Sincel 1. Sîncel
2. Iclod
3. Pănade
54. Sîntimbru 1. Sîntimbru
2. Coșlariu
3. Dumitra
4. Galtiu
5. Totoi
55. Sohodol 1. Sohodol
2. Băzești
3. Bîlănești
4. Bobărești
5. Brădeana
6. Burzonești
7. Deoncești
8. Dilimani
9. Furduiești
10. Gura Sohodol
11. Hoancă
12. Joldisești
13. Lazuri
14. Lehești
15. Luminești
16. Medrești
17. Morarești
18. Munești
19. Năpăiești
20. Nelegești
21. Nicorești
22. Peleș
23. Poiana
24. Robești
25. Sicoiești
26. Surdești
27. Sebișești
28. Șimocești
29. Țoci
30. Valea Verde
31. Vlădoșești
56. Stremț 1. Stremț
2. Fața Pietrii
3. Geoagiu de Sus
4. Geomal
57. Șibot 1. Șibot
2. Balomiru de Cîmp
3. Băcăinți
4. Sărăcsău
58. Șona 1. Șona
2. Alecuș
3. Biia
4. Doptău
5. Lunca Tîrnavei
6. Sînmiclăuș
7. Valea Sasului
59. Șpring 1. Șpring
2. Carpen
3. Carpenii de Sus
4. Cunța
5. Drașov
6. Vingard
60. Șugag 1. Șugag
2. Arți
3. Bîrsana
4. Dobra
5. Jidoștina
6. Mărtinie
7. Tău Bistra
61. Teiuș 1. Teiuș
2. Beldiu
3. Căpud
4. Coșlariu Nou
5. Pețelca
62. Unirea 1. Unirea
2. Ciugudu de Jos
3. Ciugudu de Sus
4. Dumbrava
5. Inoc
6. Măhăceni
63. Vadu Moților 1. Vadu Moților
2. Bodești
3. Burzești
4. Dealu Frumos
5. Lăzești
6. Necșești
7. Poduri-Bricești
8. Popeștii de Jos
9. Popeștii de Sus
10. Tomuțești
11. Toțești
12. Vîltori
64. Valea Lungă 1. Valea Lungă
2. Făget
3. Glogoveț
4. Lodroman
5. Lunca
6. Tăuni
65. Vidra 1. Vidra
2. Băi
3. Bobărești
4. Bogdănești
5. Bordeștii Poieni
6. Culdești
7. Dealu Goiești
8. Dos
9. Dosu Luncii
10. Dosu Văsești
11. Dragoiești-Luncă
12. Ficărești
13. Gligorești
14. Goiești
15. Haiducești
16. Hărăști
17. Hoancă
18. Jeflești
19. Lunca
20. Lunca Bisericii
21. Lunca de Jos
22. Lunca Goiești
23. Lunca Vesești
24. Modolești
25. Nemeși
26. Oidești
27. Pitărcești
28. Pleșcuța
29. Poieni
30. Ponorel
31. Puiulețești
32. Runc
33. Segaj
34. Urdeș
35. Valea Morii
36. Văsești
37. Vîlcăneasa
38. Vîlcești
39. Vîrtănești
66. Vințu de Jos 1. Vințu de Jos
2. Ciocașu
3. Cîmpu Goblii
4. Crișeni
5. Dealu Ferului
6. Gura Cuțului
7. Hațegana
8. Inuri
9. Laz
10. Mătăcina
11. Mereteu
12. Pîrău lui Mihai
13. Poienița
14. Stăuini
15. Valea Goblii
16. Valea lui Mihai
17. Valea Vințului
18. Vurpăr
Modificări (4)

JUDEȚUL ARAD

cu reședința în municipiul Arad

Municipii ........................... 1
Orașe ............................... 7
Localitati componente ale municipiilor și ale orașelor ...................... 10
Comune ............................... 67
- din care, suburbane ................ 4
Sate ................................. 273
- din care, aparțin orașelor ......... 7
Modificări (3)

A. MUNICIPII

Denumirea municipiului Comune suburbane Sate componente ale comunei suburbane
1. ARAD 1. Fîntînele 1. Fîntînele
2. Aluniș
3. Frumușeni
4. Tisa Nouă
2. Livada 1. Livada
2. Sînleani
3. Șofronea 1. Șofronea
2. Sînpaul
4. Vladimirescu 1. Vladimirescu
2. Cicir
3. Horia
4. Mîndruloc
Modificări (1)

B. ORAȘE

Denumirea orașului Sate ce apartin orașului
1. CHIȘINEU-CRIȘ 1. Nădab
2. CURTICI 1. Dorobanți
3. INEU 1. Mocrea
Localitati componente ale orașului
4. LIPOVA 1. LIPOVA
2. Radna
3. Șoimoș
5. NĂDLAC
6. PÎNCOTA 1. Măderat
7. SEBIȘ 1. Donceni
2. Prunișor
3. Sălăjeni

C. COMUNE

Nr. crt. Denumirea comunei Satele componente
0 1 2
1. Almaș 1. Almaș
2. Cil
3. Joia Mare
4. Rădești
2. Apateu 1. Apateu
2. Berechiu
3. Moțiori
3. Archiș 1. Archiș
2. Bîrzești
3. Groșeni
4. Nermiș
4. Bata 1. Bata
2. Bacău de Mijloc
3. Bulci
4. Țela
5. Beliu 1. Beliu
2. Benești
3. Bochia
4. Lunca Teuzului
5. Secaci
6. Tăgădău
6. Birchiș 1. Birchiș
2. Căpălnaș
3. Ostrov
4. Virismort
7. Bîrsa 1. Bîrsa
2. Aldești
3. Hodiș
4. Voivodeni
8. Bîrzava 1. Bîrzava
2. Bătuța
3. Căpruța
4. Dumbrăvița
5. Groșii Noi
6. Lalașinț
7. Monoroștia
8. Slatina de Mureș
9. Bocsig 1. Bocsig
2. Mînerău
3. Răpsig
10. Brazii 1. Brazii
2. Buceava-Soimuș
3. Iacobini
4. Mădrigești
5. Secaș
11. Buteni 1. Buteni
2. Berindia
3. Cuied
4. Livada
12. Cărand 1. Cărand
2. Seliștea
13. Cermei 1. Cermei
2. Avram Iancu
3. Șomoșcheș
14. Chisindia 1. Chisindia
2. Păiușeni
3. Văsoaia
15. Conop 1. Conop
2. Belotinț
3. Chelmac
4. Milova
5. Odvoș
16. Covăsinț 1. Covăsinț
17. Craiva 1. Craiva
2. Chișlaca
3. Ciuntești
4. Coroi
5. Mărăuș
6. Rogoz de Beliu
7. Stoinești
8. Susag
9. Șiad
10. Tălmaci
18. Dezna 1. Dezna
2. Buhani
3. Laz
4. Neagra
5. Slatina de Criș
19. Dieci 1. Dieci
2. Cociuba
3. Crocna
4. Revetiș
5. Roșia
20. Dorgoș 1. Dorgoș
2. Bruznic
3. Pătîrș
4. Ususău
5. Zăbalț
21. Felnac 1. Felnac
2. Bodrogu Nou
3. Călugăreni
4. Zădăreni
22. Ghioroc 1. Ghioroc
2. Cuvin
3. Miniș
23. Grăniceri 1. Grăniceri
2. Șiclău
24. Gurahonț 1. Gurahonț
2. Bonțești
3. Dulcele
4. Feniș
5. Honțișor
6. Iosaș
7. Mustești
8. Pescari
9. Valea Mare
10. Zimbru
25. Hălmagiu 1. Hălmagiu
2. Bănești
3. Bodești
4. Brusturi
5. Cristești
6. Ionești
7. Leasa
8. Leștioara
9. Poienari
10. Tisa
11. Țărmure
26. Hălmăgel 1. Hălmăgel
2. Luncșoara
3. Sîrbi
4. Tîrnăvița
5. Țohești
27. Hășmaș 1. Hășmaș
2. Agrișu Mic
3. Botfei
4. Clit
5. Comănești
6. Urvișu de Beliu
28. Ignești 1. Ignești
2. Minead
3. Nădălbești
4. Susani
29. Iratoșu 1. Iratoșu
2. Variașu Mare
3. Variașu Mic
30. Macea 1. Macea
2. Sînmartin
31. Mișca 1. Mișca
2. Satu Nou
3. Vînători
4. Zerindu Mic
32. Moneasa 1. Moneasa
2. Rănușa
33. Olari 1. Olari
2. Sîntea Mică
34. Păuliș 1. Păuliș
2. Barațca
3. Cladova
4. Sîmbăteni
35. Pecica 1. Pecica
2. Bodrogu Vechi
3. Sederhat
4. Turnu
36. Peregu Mare 1. Peregu Mare
2. Peregu Mic
37. Petriș 1. Petriș
2. Corbești
3. Ilteu
4. Obîrșia
5. Roșia Nouă
6. Seliște
38. Pilu 1. Pilu
2. Vărsand
39. Pleșcuța 1. Pleșcuța
2. Aciuța
3. Budești
4. Dumbrava
5. Gura Văii
6. Rostoci
7. Tălagiu
40. Săvîrșin 1. Săvîrșin
2. Căprioara
3. Cuiaș
4. Hălăliș
5. Pîrnești
6. Temeșești
7. Toc
8. Troaș
9. Valea Mare
41. Secusigiu 1. Secusigiu
2. Munar
3. Satu Mare
4. Sînpetru German
42. Seleuș 1. Seleuș
2. Iermata
3. Moroda
43. Semlac 1. Semlac
44. Sintea Mare 1. Sintea Mare
2. Adea
3. Țipar
45. Sîntana 1. Sîntana
2. Caporal Alexa
46. Socodor 1. Socodor
47. Șagu 1. Șagu
2. Cruceni
3. Firiteaz
4. Fiscut
5. Hunedoara Timișană
48. Șeitin 1. Șeitin
49. Șepreuș 1. Șepreuș
50. Șicula 1. Șicula
2. Chereluș
3. Gurba
51. Șilindia 1. Șilindia
2. Camna
3. Iercoșeni
4. Luguzău
5. Satu Mic
52. Șimand 1. Șimand
53. Șiria 1. Șiria
2. Galșa
3. Mîsca
54. Șiștarovăț 1. Șiștarovăț
2. Cuveșdia
3. Labașinț
4. Varnița
55. Tauț 1. Tauț
2. Minișel
3. Minișu de Sus
4. Nadăș
56. Tîrnova 1. Tîrnova
2. Agrișu Mare
3. Arăneag
4. Chier
5. Drauț
6. Dud
57. Vărădia de Mureș 1. Vărădia de Mureș
2. Baia
3. Julița
4. Lupești
5. Nicolae Bălcescu
6. Stejar
58. Vinga 1. Vinga
2. Mailat
3. Mănăștur
59. Vîrfurile 1. Vîrfurile
2. Avram Iancu
3. Groși
4. Lazuri
5. Măgulicea
6. Mermești
7. Poiana
8. Vidra
60. Zabrani 1. Zăbrani
2. Chesinț
3. Neudorf
61. Zărand 1. Zărand
2. Cintei
62. Zerind 1. Zerind
2. Iermata Neagră
63. Zimandu Nou 1. Zimandu Nou
2. Andrei Șaguna
3. Zimandeuz
Modificări (6)

JUDEȚUL ARGEȘ

cu reședința în municipiul Pitești

Municipii ............................. 1
Orașe ................................. 4
Localitati componente ale municipiilor și ale orașelor ....................... 7
Comune ................................ 94
- din care, suburbane ................. 6
Sate .................................. 578
- din care, aparțin orașelor .......... 10
Modificări (6)

A. MUNICIPII

Denumirea municipiului Comune suburbane Sate componente ale comunei suburbane
1. PITEȘTI 1. Bascov 1. Bascov
2. Brăileni
3. Glîmbocu
4. Mica
5. Prislopu Mic
6. Schiau
7. Uiasca
8. Valea Ursului
2. Bradu 1. Bradu
2. Geamăna
3. Colibași 1. Mioveni
2. Clucereasa
3. Colibași
4. Făgetu
5. Racovița
4. Mărăcineni 1. Mărăcineni
2. Argeșelu
5. Ștefănești 1. Ștefănești
2. Enculești
3. Golești
4. Izvorani
5. Stefăneștii Noi
6. Valea Mare-Podgoria
7. Viișoara
8. Zăvoi
Modificări (1)

B. ORAȘE

Denumirea orașului Comune suburbane Localitati componente ale orașului Sate componente ale comunei suburbane
1. CÎMPULUNG 1. CÎMPULUNG
2. Valea Rumâneștilor
1. Valea Mare-Pravăț 1. Valea Mare-Pravăț
2. Bilcești
3. Colnic
4. Fîntînea
5. Gura Pravăț
6. Nămăești
7. Pietroasa
8. Șelari
Sate ce apartin orașului
2. COSTEȘTI 1. Broșteni
2. Lăceni
3. Pîrvu Roșu
4. Podu Broșteni
5. Smei
6. Stîrci
3. CURTEA DE ARGEȘ 1. CURTEA DE ARGEȘ
4. TOPOLOVENI 2. Noapteș
1. Boțîrcani
2. Crintești
3. Gorănești
4. Țigănești
Modificări (4)

C. COMUNE

Nr. crt. Denumirea comunei Satele componente
0 1 2
1. Albeștii de Argeș 1. Albeștii Pămînteni
2. Albeștii Ungureni
3. Brătești
4. Doblea
5. Dobrotu
6. Dumirești
7. Florieni
2. Albeștii de Muscel 1. Bughea de Sus
2. Albești
3. Cîndești
3. Albota 1. Albota
2. Cerbu
3. Frătești
4. Gura Văii
5. Mareș
4. Aninoasa 1. Aninoasa
2. Broșteni
3. Slănic
4. Valea Siliștii
5. Arefu 1. Căpățînenii Pămînteni
2. Arefu
3. Căpățînenii Ungureni
6. Băbană 1. Băbană
2. Băjănești
3. Ciobănești
4. Cotmenița
5. Groși
6. Lupueni
7. Slătioarele
7. Băiculești 1. Băiculești
2. Alunișu
3. Anghinești
4. Argeșani
5. Mănicești
6. Stejari
7. Tutana
8. Valea Brazilor
9. Valea lui Enache
10. Zigoneni
8. Bălilești 1. Bălilești
2. Băjești
3. Golești
4. Poienița
5. Priboaia
6. Ulita
7. Valea Mare-Bratia
9. Beleți-Negrești 1. Zgripcești
2. Beleți
3. Lențea
4. Negrești
10. Berevoești 1. Berevoești
2. Bratia
3. Gămăcești
4. Oțelu
11. Bîrla 1. Bîrla
2. Afrimești
3. Bădești
4. Brabeți
5. Ciocești
6. Malu
7. Mîndra
8. Mozăceni-Vale
9. Podișoru
10. Șelăreasca
11. Urlueni
12. Zuvelcați
12. Bogați 1. Bogați
2. Bîrloi
4. Chițești
5. Dumbrava
6. Glîmbocel
7. Glîmbocelu
8. Suseni
13. Boteni 1. Boteni
2. Balabani
3. Lunca
4. Mușcel
14. Boțești 1. Boțești
2. Moșteni-Greci
15. Braduleț 1. Braduleț
2. Alunișu
3. Brădetu
4. Cosaci
5. Galeșu
6. Piatra
7. Slămnești
8. Uleni
9. Ungureni
16 . Budeasa 1. Budeasa Mare
2. Budeasa Mică
3. Calotești
4. Gălășești
5. Rogojina
6. Valea Mărului
17. Bughea de Jos 1. Bughea de Jos
18. Buzoești 1. Vulpești
2. Bujoreni
3. Buzoești
4. Cornățel
5. Curteanca
6. Ionești
7. Podeni
8. Redea
9. Șerboeni
10. Tomșanca
11. Vlăduța
19. Căldăraru 1. Căldăraru
2. Burdea
3. Strîmbeni
20. Călinești 1. Vrănești
2. Călinești
3. Ciocănești
4. Cîrstieni
5. Glodu
6. Gorganu
7. Radu Negru
8. Rîncăciov
9. Udeni-Zăvoi
10. Urlucea
11. Valea Corbului
12. Văleni-Podgoria
21. Căteasca 1. Căteasca
2. Catanele
3. Cireșu
4. Coșeri
5. Gruiu
6. Recea
7. Siliștea
22. Cepari 1. Ceparii Pămînteni
2. Cărpeniș
3. Ceparii Ungureni
4. Morăști
5. Șendrulești
6. Urluiești
7. Valea Măgurei
8. Zamfirești
23. Cetățeni 1. Cetățeni
2. Lăicăi
3. Valea Cetățuia
24. Cicănești 1. Cicănești
2. Bărăști
3. Mioarele
4. Urechești
25. Ciofrîngeni 1. Ciofrîngeni
2. Burluși
3. Lacurile
4. Piatra
5. Schitu-Matei
26. Ciomăgești 1. Răduțești
2. Beculești
3. Bratia
4. Ciomăgești
5. Cungrea
6. Dogari
7. Fedeleșoiu
8. Giuclani
9. Păunești
27. Cocu 1. Răchițele de Jos
2. Bărbătești
3. Cocu
4. Crucișoara
5. Făcălețești
6. Greabănu
7. Popești
8. Răchițele de Sus
28. Corbeni 1. Corbeni
2. Berindești
3. Bucșenești
4. Oeștii Pămînteni
5. Oeștii Ungureni
6. Poienari
7. Rotunda
8. Turburea
29. Corbi 1. Corbi
2. Corbșori
3. Jgheaburi
4. Poduri
5. Poienărei
6. Stănești
30. Coșești 1. Coșești
2. Jupînești
3. Lăpușani
4. Leicești
5. Păcioiu
6. Petrești
7. Priseaca
31. Cotmeana 1. Cotmeana
2. Bascovele
3. Bunești
4. Costești
5. Dealu Pădurii
6. Drăgolești
7. Lintești
8. Negești
9. Pielești
10. Săndulești
11. Spiridoni
12. Ursoaia
13. Vîrloveni
14. Zamfirești
32. Cuca 1. Cuca
2. Bălțata
3. Bărbălani
4. Cîrcești
5. Cotu
6. Crivățu
7. Lăunele de Sus
8. Măcăi
9. Mănești
10. Sinești
11. Stănicei
12. Teodorești
13. Valea Cucii
14. Vonigeasa
33. Davidești 1. Davidești
2. Conțești
3. Voroveni
34. Dîmbovicioara 1. Dîmbovicioara
2. Ciocanu
3. Podu Dîmboviței
35. Dîrmănești 1. Dîrmănești
2. Negreni
3. Piscani
4. Valea Nandrii
5. Valea Rizii
36. Dobrești 1. Dobrești
2. Furești
37. Domnești 1. Domnești
38. Dragoslavele 1. Dragoslavele
2. Valea Hotarului
39. Drăganu 1. Drăganu-Olteni
2. Băcești
3. Dumbrăvești
4. Prislopu Mare
40. Godeni 1. Godeni
2. Bordeteni
3. Capu Piscului
4. Cotești
5. Malu
41. Hîrsești 1. Hîrsești
2. Ciobani
3. Martalogi
42. Hîrtiești 1. Hîrtiești
2. Bîrzești
3. Dealu
4. Huluba
5. Lespezi
6. Lucieni
7. Vulturești
43. Izvoru 1. Izvoru
44. Leordeni 1. Leordeni
2. Baloteasca
3. Băila
4. Bîntău
5. Budișteni
6. Ciolcești
7. Ciulnița
8. Cîrciumărești
9. Cotu Malului
10. Glîmbocata
11. Glîmbocata-Deal
12. Glodu
13. Moara Mocanului
14. Schitu Scoicești
45. Lerești 1. Lerești
2. Pojorîta
3. Voinești
46. Lunca Corbului 1. Lunca Corbului
2. Bumbueni
3. Catane
4. Ciești
5. Lăngești
6. Mîrghia de Jos
7. Mîrghia de Sus
8. Padureți
9. Silișteni
47. Mălureni 1. Mălureni
2. Bunești
3. Păuleasca
4. Toplița
5. Zărnești
48. Merișani 1. Merișani
2. Borlești
3. Brăteasca
4. Capu Piscului
5. Crîmpotani
6. Dobrogostea
7. Malu Vînăt
8. Vărzaru
9. Vîlcelele
49. Micești 1. Micești
2. Brînzari
3. Păuleasca
4. Purcăreni
50. Mihăești 1. Mihăești
2. Drăghici
3. Furnicoși
4. Rudeni
5. Valea Bradului
6. Valea Popii
7. Văcarea
51. Mioarele 1. Mățău
2. Aluniș
3. Chilii
4. Cocenești
5. Suslănești
52. Miroși 1. Miroși
2. Surdulești
53. Morărești 1. Morărești
2. Dedulești
3. Dealu Obejdeanului
4. Luminile
5. Măncioiu
6. Săpunari
54. Moșoaia 1. Moșoaia
2. Bătrîni
3. Ciocănăi
4. Dealu Viilor
5. Hințești
6. Lăzărești
7. Smeura
55. Mozăceni 1. Mozăceni
2. Babaroaga
3. Zidurile
56. Mușătești 1. Vîlsănești
2. Bolovănești
3. Costești-Vîlsan
4. Mușătești
5. Prosia
6. Robaia
7. Stroești
8. Valea Faurului
9. Valea lui Maș
10. Valea Muscelului
57. Negrași 1. Negrași
2. Bîrlogu
3. Buta
4. Mozacu
58. Nucșoara 1. Nucșoara
2. Gruiu
3. Sboghițești
4. Slatina
59. Oarja 1. Oarja
2. Ceaușești
60. Pietroșani 1. Pietroșani
2. Bădești
3. Gănești
4. Retevoiești
5. Vărzăroaia
61. Poienarii de Argeș 1. Poienari
2. Ceaurești
3. Ioanicești
4. Tomulești
62. Poienarii de Muscel 1. Poienari
2. Groșani
3. Jugur
4. Șerbănești
5. Valea Îndărăt
63. Poiana Lacului 1. Poiana Lacului
2. Cătunași
3. Cepari
4. Dealu Orașului
5. Dealu Viilor
6. Dinculești
7. Gălețeanu
8. Gărdinești
9. Gîlcești
10. Metofu
11. Păduroiu din Deal
12. Paăuroiu din Vale
13. Sămara
64. Popești 1. Popești
2. Adunați
3. Bucov
4. Palanga
5. Purcăreni
6. Rîca
7. Slobozia
65. Priboieni 1. Priboieni
2. Albotele
3. Paraschivești
4. Sămăila
5. Pitoi
6. Valea Mare
7. Valea Nenii
8. Valea Popii
66. Rătești 1. Rătești
2. Ciupa-Mănciulescu
3. Furduești
4. Mavrodolu
5. Nejlovelu
6. Pătuleni
7. Tigveni
67. Recea 1. Recea
2. Deagu de Jos
3. Deagu de Sus
4. Goleasca
5. Orodel
68. Rociu 1. Rociu
2. Gliganu de Jos
3. Gliganu de Sus
4. Șerbănești
69. Rucăr 1. Rucăr
2. Sătic
70. Sălătrucu 1. Sălătrucu
2. Văleni
71. Săpata 1. Mîrțești
2. Bănărești
3. Dealu Bradului
4. Drăghicești
5. Găinușa
6. Lipia
7. Popești
8. Turcești
72. Schitu Golești 1. Schitu Golești
2. Burnești
3. Costiță
4. Lăzărești
5. Loturi
6. Valea Pechii
73. Slobozia 1. Slobozia
2. Nigrișoara
74. Stîlpeni 1. Stîlpeni
2. Dealu Frumos
3. Livezeni
4. Ogrezea
5. Oprești
6. Pițigaia
7. Rădești
75. Stoenești 1. Stoenești
2. Bădeni
3. Cotenești
4. Lunca Gîrții
5. Piatra
6. Slobozia
7. Valea Bădenilor
76. Stolnici 1. Stolnici
2. Cochinești
3. Cotmeana
4. Fîlfani
5. Izbășești
6. Vlășcuța
77. Suseni 1. Suseni
2. Burdești
3. Cerșani
4. Chirițești
5. Găleșești
6. Odăeni
7. Pădureni
8. Strîmbeni
9. Ștefănești
10. Țuțulești
78. Ștefan cel Mare 1. Ștefan cel Mare
2. Glavacioc
79. Șuici 1. Șuici
2. Ianculești
3. Paltenu
4. Păuleni
5. Rudeni
6. Valea Calului
80. Teiu 1. Teiu
2. Leșile
81. Tigveni 1. Tigveni
2. Bădislava
3. Balilești
4. Bălteni
5. Bîrseștii de Jos
6. Bîrseștii de Sus
7. Blaju
8. Vlădești
82. Țițești 1. Țițești
2. Bucșenești-Lotași
3. Cișmea
4. Valea Mănăstirii
5. Valea Stînii
83. Uda 1. Uda
2. Bădulești
3. Bărănești
4. Braniștea
5. Chiritești
6. Cotu
7. Dealu Bisericii
8. Dealu Tolcesii
9. Diconești
10. Gorani
11. Greabăn
12. Lungulești
13. Miercani
14. Rîjlețu-Govora
15. Romana
16. Săliștea
84. Ungheni 1. Ungheni
2. Colțu
3. Găujani
4. Goia
5. Humele
6. Satu Nou
85. Valea Danului 1. Valea Danului
2. Bănicești
3. Bolculești
4. Borobănești
5. Vernești
86. Valea Iașului 1. Valea Iașului
2. Bădila
3. Bărbălătești
4. Borovinești
5. Cerbureni
6. Mustățești
7. Ruginoasa
8. Ungureni
9. Valea Uleiului
87. Vedea 1. Vedea
2. Bădicea
3. Blejani
4. Burețești
5. Chirițești
6. Chițani
7. Ciurești
8. Dincani
9. Fata
10. Frătici
11. Izvoru de Jos
12. Izvoru de Sus
13. Lungani
14. Mogoșești
15. Prodani
16. Rațoi
17. Vata
18. Vețișoara
19. Vîrșești
88. Vlădești 1. Vlădești
2. Coteasca
3. Drăghescu
4. Putina
Modificări (2)

JUDEȚUL BACĂU

cu reședința în municipiul Bacău

Municipii ................................... 2
Orașe ....................................... 5
Localitati componente ale municipiilor și ale orașelor .................................... 18
Comune ..................................... 80
- din care, suburbane ...................... 6
Sate ....................................... 491
- din care, aparțin orașelor .............. -
Modificări (5)

A. MUNICIPII

Denumirea municipiului Comune suburbane Sate componente ale comunelor suburbane
1. BACĂU 1. Hemeiuș 1. Hemeiuș
2. Fîntînele
3. Lilieci
2. Letea Veche 1. Letea Veche
2. Holb
3. Radomirești
4. Ruși-Ciutea
5. Siretu
3. Măgura 1. Măgura
2. Crihan
3. Dealu Mare
4. Sohodol
4. Margineni 1. Mărgineni
2. Barați
3. Luncani
4. Pădureni
5. Podiș
6. Poiana
7. Trebeș
8. Valea Budului
Localitati componente ale municipiului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ Sate componente ale comunei suburbane
2. GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
2. Borzești
3. Slobozia
Comune suburbane
1. Gura Văii 1. Gura Văii
2. Capăta
3. Dumbrava
4. Motocești
5. Păltinata
6. Temelia
2. Ștefan cel Mare 1. Ștefan cel Mare
2. Bogdana
3. Buciumi
4. Gutinaș
5. Negoiești
6. Răcăuți
7. Rădeana
8. Viișoara
Modificări (2)

B. ORAȘE

Denumirea orașului Localitati componente ale orașului
1. BUHUȘI 1. BUHUȘI
2. Marginea
3. Runcu
2. COMĂNEȘTI 1. COMĂNEȘTI
2. Podei
3. Vermești
3. MOINEȘTI 1. MOINEȘTI
2. Găzărie
4. SLĂNIC-MOLDOVA 1. SLĂNIC-MOLDOVA
2. Cerdac
3. Cireșoaia
5. TÎRGU OCNA 1. TÎRGU OCNA
2. Poieni
3. Vîlcele
Modificări (2)

C. COMUNE

Nr. crt Denumirea comunei Satele componente
0 1 2
1. Agăș 1. Agăș
2. Beleghet
3. Coșnea
4. Cotumba
5. Diaconești
6. Goioasa
7. Preluci
8. Sulța
2. Ardeoani 1. Ardeoani
2. Leontinești
3. Asău 1. Asău
2. Apa Asău
3. Ciobănuș
4. Lunca Asău
5. Paltiniș
6. Straja
4. Balcani 1. Balcani
2. Frumoasa
3. Ludași
4. Schitu Frumoasa
5. Berești-Bistrița 1. Berești-Bistrița
2. Brad
3. Ciumași
4. Climești
5. Dumbrava
6. Făgețel
7. Itești
8. Pădureni
6. Berești-Tazlău 1. Berești-Tazlău
2. Boșoteni
3. Enăchești
4. Prisaca
5. Românești
6. Tescani
7. Turluianu
7. Berzunți 1. Berzunți
2. Buda
3. Dragomir
8. Bîrsănești 1. Bîrsănești
2. Albele
3. Brătești
4. Caraclău
9. Blăgești 1. Blăgești
2. Buda
3. Poiana Negustorului
4. Țirdenii Mari
5. Valea lui Ion
10. Bogdănești 1. Bogdănești
2. Filipești
11. Brusturoasa 1. Brusturoasa
2. Buruieniș
3. Buruienișu de Sus
4. Camenca
5. Cuchiniș
6. Hîngănești
12. Buhoci 1. Buhoci
2. Bijghir
3. Buhocel
4. Coteni
5. Dospinești
13. Cașin 1. Cașin
2. Curița
14. Caiuți 1. Caiuți
2. Blidari
3. Boiștea
4. Florești
5. Heltiu
6. Marcești
7. Popeni
8. Pralea
9. Vrînceni
15. Cleja 1. Cleja
2. Somușca
3. Valea Mică
16. Colonești 1. Colonești
2. Călini
3. Poiana
4. Satu Nou
5. Spria
6. Valea Mare
7. Zăpodia
17. Corbasca 1. Corbasca
2. Băcioiu
3. Marvila
4. Pogleț
5. Rogoaza
6. Scărișoara
7. Vîlcele
18. Coțofănești 1. Coțofănești
2. Bîlca
3. Boiștea de Jos
4. Borșani
5. Tămășoaia
19. Dămienești 1. Dămienești
2. Călugăreni
3. Drăgești
4. Pădureni
20. Dărmănești 1. Dărmănești
2. Dărmăneasca
3. Lapoș
4. Păgubeni
5. Plopu
6. Sălătruc
21. Dealu Morii 1. Dealu Morii
2. Banca
3. Bălănești
4. Blaga
5. Boboș
6. Bodeasa
7. Bostănești
8. Calapodești
9. Căuia
10. Dorofei
11. Ghionoaia
12. Grădești
13. Negulești
14. Tăvădărești
22. Dofteana 1. Dofteana
2. Bogata
3. Cucuieți
4. Hăghiac
5. Larga
6. Seaca
7. Ștefan Vodă
23. Faraoani 1. Faraoani
24. Filipeni 1. Filipeni
2. Bălaia
3. Brad
4. Fruntești
5. Mărăști
6. Pădureni
7. Slobozia
8. Valea Boțului
25. Filipești 1. Filipești
2. Boanța
3. Cîrligi
4. Cornești
5. Cotu Grosului
6. Galbeni
7. Hîrlești
8. Onișcani
26. Găiceana 1. Găiceana
2. Arini
3. Huțu
4. Popești
27. Ghimeș-Făget 1. Făget
2. Bolovăniș
3. Făgetu de Sus
4. Ghimeș
5. Răchitiș
6. Tărhăuși
28. Gîrleni 1. Gîrlenii de Sus
2. Gîrleni
3. Lespezi
4. Surina
29. Glăvănești 1. Glăvănești
2. Frumușelu
3. Muncelu
4. Putredeni
5. Răzeșu
30. Helegiu 1. Helegiu
2. Brătila
3. Deleni
4. Drăgugești
31. Horgești 1. Horgești
2. Bazga
3. Galeri
4. Mărăscu
5. Răcătău-Răzeși
6. Răcătău de Jos
7. Recea
8. Sohodor
32. Huruiești 1. Huruiești
2. Căpotești
3. Florești
4. Fundoaia
5. Ocheni
6. Perchiu
7. Prădaiș
33. Izvoru Berheciului 1. Izvoru Berheciului
2. Antohești
3. Băimac
4. Făghieni
5. Obîrșia
6. Oțelești
7. Pădureni
34. Lipova 1. Lipova
2. Milosu
3. Satu Nou
4. Valea Caselor
5. Valea Hogei
6. Valea Mărului
7. Valea Moșneagului
35. Livezi 1. Livezi
2. Bălăneasa
3. Orășa
4. Poiana
5. Prăjoaia
6. Scăriga
36. Luizi-Călugăra 1. Luizi-Călugăra
2. Osebiți
37. Măgirești 1. Măgirești
2. Prăjești
3. Stănești
4. Șesuri
5. Valea Arinilor
38. Mănăstirea Cașin 1. Mănăstirea Cașin
2. Lupești
3. Părvulești
4. Scutaru
39. Motoșeni 1. Motoșeni
2. Bîclești
3. Chetreni
4. Chicerea
5. Cociu
6. Cornățelu
7. Fîntînele
8. Fundătura
9. Gura Crăiești
10. Poiana
11. Praja
12. Rotăria
13. Șendrești
14. Țepoaia
40. Negri 1. Negri
2. Brad
3. Călinești
4. Mîgla
5. Poiana
6. Ursoaia
41. Nicolae Bălcescu 1. Nicolae Bălcescu
2. Bălțata
3. Buchila
4. Galbeni
5. Lărguța
6. Sărata
7. Valea Seacă
42. Oituz 1. Oituz
2. Călcîi
3. Ferestrău-Oituz
4. Hîrja
5. Marginea
6. Poiana Sărată
43. Oncești 1. Oncești
2. Bărboasa
3. Dealu Perjului
4. Onceștii Vechi
5. Satu Nou
6. Tarnița
7. Taula
44. Orbeni 1. Orbeni
2. Scurta
45. Palanca 1. Palanca
2. Cădărești
3. Ciugheș
4. Pajiștea
5. Popoiu
46. Parava 1. Parava
2. Drăgușani
3. Rădoaia
4. Teiuș
47. Parincea 1. Parincea
2. Barna
3. Mileștii de Jos
4. Mileștii de Sus
5. Nănești
6. Năstăseni
7. Poieni
8. Satu Nou
9. Văleni
10. Vladnic
48. Pîncești 1. Pîncești
2. Chilia Benei
3. Dieneț
4. Fulgeriș
5. Fundu Vaii
6. Motoc
7. Petrești
8. Soci
49. Pîrgărești 1. Pirgaresti
2. Bahna
3. Nicorești
4. Pîrîu Boghii
5. Satu Nou
50. Pîrjol 1. Pîrjol
2. Băhnășeni
3. Bărnești
4. Băsăști
5. Cîmpeni
6. Hăineala
7. Pustiana
8. Tărîța
51. Plopana 1. Plopana
2. Budești
3. Dorneni
4. Fundu Tutovei
5. Ițcani
6. Rusenii Răzeși
7. Rusenii de Sus
8. Străminoasa
9. Țîgîra
52. Podu Turcului 1. Podu Turcului
2. Bălănești
3. Căbești
4. Fichitești
5. Giurgioana
6. Hanța
7. Lehancea
8. Plopu
9. Racușana
10. Sîrbi
53. Poduri 1. Poduri
2. Bucșești
3. Cernu
4. Cornet
5. Negreni
6. Prohozești
7. Valea Șoșii
54. Racova 1. Racova
2. Gura Văii
3. Hălmăcioaia
4. Ilieși
55. Răcăciuni 1. Răcăciuni
2. Ciucani
3. Fundu Răcăciuni
4. Gheorghe Doja
5. Gîșteni
6. Răstoaca
56. Răchitoasa 1. Răchitoasa
2. Barcana
3. Bucșa
4. Buda
5. Burdusaci
6. Dănăila
7. Dumbrava
8. Farcașa
9. Fundătura Răchitoasa
10. Hăghiac
11. Magazia
12. Movilița
13. Oprișești
14. Putini
15. Tochilea
57. Roșiori 1. Roșiori
2. Misihănești
3. Negușeni
4. Poieni
5. Valea Mare
6. Valea Mică
58. Sascut 1. Sascut
2. Berești
3. Conțești
4. Păncești
5. Sascut-Sat
6. Sehineni
7. Valea Nacului
59. Sănduleni 1. Sănduleni
2. Bîrzulești
3. Coman
4. Mateiești
5. Stufu
6. Tisa
7. Verșești
60. Săucești 1. Săucești
2. Bogdan Vodă
3. Costei
4. Schineni
5. Siretu
6. Serbești
61. Scorțeni 1. Scorțeni
2. Bogdnești
3. Florești
4. Grigoreni
5. Stejaru
6. Șerpeni
62. Secuieni 1. Secuieni
2. Bălușa
3. Berbinceni
4. Chiticeni
5. Ciuturești
6. Fundeni
7. Glodișoarele
8. Odobești
9. Tisa-Silvestri
10. Valea Fînațului
11. Văleni
63. Solonț 1. Solonț
2. Cucuieți
3. Sărata
64. Stănișești 1. Stănișești
2. Balotești
3. Belciuneasa
4. Benești
5. Crăiești
6. Gorghești
7. Slobozia
8. Slobozia Nouă
9. Văleni
65. Strugari 1. Strugari
2. Cetățuia
3. Iaz
4. Nadișa
5. Petricica
6. Răchitișu
66. Tamași 1. Tamași
2. Chetriș
3. Furnicari
4. Gioseni
67. Tătărăști 1. Tătărăști
2. Cornii de Jos
3. Cornii de Sus
4. Drăgești
5. Gherdana
6. Giurgeni
7. Ungureni
68. Tîrgu Trotuș 1. Tîrgu Trotuș
2. Tuta
3. Viișoara
69. Traian 1. Traian
2. Bogdănești
3. Hertioana de Jos
4. Hertioana-Răzeși
5. Prăjești
6. Zăpodia
70. Ungureni 1. Ungureni
2. Bărtășești
3. Bibirești
4. Bota
5. Botești
6. Gîrla Anei
7. Viforeni
8. Zlătari
71. Urechesti 1. Urechești
2. Cornățel
3. Lunca Dochiei
4. Satu Nou
5. Slobozia
72. Valea Seacă 1. Valea Seacă
2. Cucova
73. Vultureni 1. Vultureni
2. Bosia
3. Dădești
4. Dorneni
5. Ghilăvești
6. Godineștii de Jos
7. Godineștii de Sus
8. Lichitișeni
9. Medeleni
10. Năzărioaia
11. Reprivăț
12. Tomozia
13. Țigănești
14. Valea Lupului
15. Valea Merilor
16. Valea Salciei
74. Zemeș 1. Zemeș
2. Bolătău
Modificări (1)

JUDETUL BIHOR

cu reședința în municipiul Oradea
Municipii .................................. 1
Orașe ...................................... 7
Localitati componente ale municipiilor și ale orașelor ................................... 21
Comune ..................................... 87
- din care, suburbane ...................... 3
Sate ....................................... 435
- din care, aparțin orașelor ............... -
Modificări (10)

A. MUNICIPII

Denumirea municipiului Comune suburbane Sate componente ale comunei suburbane
1. ORADEA 1. Sînmartin 1. Sînmartin
2. Betfia
3. Cihei
4. Cordău
5. Haieu
6. Rontău
2. Sîntandrei 1. Sîntandrei
2. Palota
Modificări (1)

B. ORAȘE

Denumirea orașului Localitati componente ale orașului
1. ALEȘD 1. ALEȘD
2. Pădurea Neagră
3. Peștiș
4. Tinăud
Comune suburbane Sate componente ale comunei suburbane
1. Aștileu 1. Aștileu
2. Călățea
3. Chistag
4. Peștere
2. BEIUȘ 1. BEIUȘ
2. Delani
3. DR. PETRU GROZA
4. MARGHITA 1. MARGHITA
2. Cheț
3. Ghenetea
5. NUCET 1. NUCET
2. Băița
3. Băița-Plai
6. SALONTA
7. VAȘCĂU 1. VAȘCĂU
2. Cîmp
3. Cîmp-Moți
4. Colești
5. Vărzarii de Jos
6. Vărzarii de Sus
Modificări (5)

C. COMUNE

Nr. crt. Denumirea comunei Satele componente
0 1 2
1. Abram 1. Abram
2. Cohani
3. Dijir
4. Iteu
5. Iteu Nou
6. Margine
7. Satu Barbă
8. Suiug
2. Abrămuț 1. Abrămuț
2. Crestur
3. Făncica
4. Petreu
3. Aușeu 1. Aușeu
2. Cacuciu Vechi
3. Codrișoru
4. Gheghie
5. Grosi
6. Luncșoara
4. Avram Iancu 1. Avram Iancu
2. Ant
3. Tămașda
5. Balc 1. Balc
2. Almașu Mare
3. Almașu Mic
4. Ghida
5. Săldăbagiu de Barcău
6. Batăr 1. Batăr
2. Arpășel
3. Talpoș
4. Tăut
7. Biharia 1. Biharia
2. Cauaceu
3. Niuved
4. Parhida
5. Satu Nou
6. Tămășeu
8. Boianu Mare 1. Boianu Mare
2. Corboaia
3. Huta
4. Păgaia
5. Rugea
9. Borod 1. Borod
2. Borozel
3. Cetea
4. Cornițel
5. Șerani
6. Valea Mare de Criș
10. Borș 1. Borș
2. Santăul Mare
3. Santăul Mic
4. Sîntion
11. Bratca 1. Bratca
2. Damiș
3. Delureni
4. Lorău
5. Panoară
6. Valea Crișului
12. Brusturi 1. Brusturi
2. Cuieșd
3. Loranta
4. Orvișele
5. Păulești
6. Picleu
7. Țigăneștii de Criș
8. Varasău
13. Budureasa 1. Budureasa
2. Burda
3. Saca
4. Săliște de Beiuș
5. Teleac
14. Buduslău 1. Buduslău
2. Albiș
15. Bulz 1. Bulz
2. Munteni
3. Remeți
16. Buntesti 1. Buntești
2. Brădet
3. Dumbrăvani
4. Ferice
5. Lelești
6. Poienii de Jos
7. Poienii de Sus
8. Săud
9. Stîncești
17. Cabesti 1. Căbești
2. Goila
3. Gurbești
4. Josani
5. Sohodol
18. Căpîlna 1. Căpîlna
2. Gînta
3. Rohani
4. Saldăbagiu Mic
5. Suplacu de Tinca
19. Cărpinet 1. Cărpinet
2. Izbuc
3. Leheceni
4. Ponoarele
20. Cefa 1. Cefa
2. Ateaș
3. Berechiu
4. Bicaci
5. Gepiu
6. Inand
7. Roit
8. Sînnicolau Român
21. Ceica 1. Ceica
2. Bucium
3. Ceișoara
4. Corbești
5. Cotiglet
6. Dușești
7. Incești
22. Cetariu 1. Cetariu
2. Paleu
3. Săldăbagiu de Munte
4. Șișterea
5. Șușturogi
6. Tăutelec
7. Uileacu de Munte
23. Cherechiu 1. Cherechiu
2. Cheșereu
3. Tîrgușor
24. Chișlaz 1. Chișlaz
2. Chiraleu
3. Hăucești
4. Mișca
5. Poclușa de Barcău
6. Sărsig
7. Sînlazăr
25. Ciuhoi 1. Ciuhoi
2. Cenaloș
3. Sîniob
4. Sfîrnaș
26. Ciumeghiu 1. Ciumeghiu
2. Boiu
3. Ghiorac
27. Cîmpani 1. Cîmpani
2. Fînațe
3. Hîrsești
4. Sighiștel
5. Valea de Sus
28. Cociuba Mare 1. Cociuba Mare
2. Cărăsău
3. Cheșa
4. Petid
29. Copăcel 1. Copăcel
2. Bucuroaia
3. Chijic
4. Poiana Tășad
5. Sărand
6. Surduc
30. Criștioru de Jos 1. Criștioru de Jos
2. Bîlc
3. Criștioru de Sus
4. Poiana
5. Săliște de Vașcău
31. Curățele 1. Curățele
2. Beiușele
3. Cresuia
4. Nimăiești
5. Pocioveliște
32. Curtuișeni 1. Curtuișeni
2. Vășad
33. Derna 1. Derna
2. Dernișoara
3. Sacalasău
4. Sacalasău Nou
5. Tria
34. Diosig 1. Diosig
2. Ianca
3. Mihai Bravu
4. Roșiori
5. Vaida
35. Dobrești 1. Dobrești
2. Cornișești
3. Crîncești
4. Hidișel
5. Luncasprie
6. Răcaș
7. Topa de Jos
8. Topa de Sus
36. Drăgănești 1. Drăgănești
2. Belejeni
3. Grădinari
4. Livada Beiușului
5. Mizieș
6. Păntășești
7. Sebiș
8. Talpe
9. Țigăneștii de Beiuș
37. Drăgești 1. Drăgești
2. Dicănești
3. Stracoș
4. Tășad
5. Topești
38. Finiș 1. Finiș
2. Brusturi
3. Fiziș
4. Ioaniș
5. Șuncuiș
39. Girișu de Criș 1. Girișu de Criș
2. Cheresig
3. Tărian
4. Toboliu
40. Hidișelu de Sus 1. Hidișelu de Sus
2. Hidișelu de Jos
3. Mierlău
4. Sîntelec
5. Șumugiu
41. Holod 1. Holod
2. Dumbrava
3. Dumbrăvița
4. Forosig
5. Hodiș
6. Lupoaia
7. Valea Mare de Codru
8. Vintere
42. Husasău de Tinca 1. Husasău de Tinca
2. Fonău
3. Miersig
4. Oșand
5. Sititelec
43. Ineu 1. Ineu
2. Botean
3. Husasău de Criș
44. Lazuri de Beiuș 1. Lazuri de Beiuș
2. Băleni
3. Cusuiuș
4. Hinchiriș
45. Lăzăreni 1. Lăzăreni
2. Bicăcel
3. Calea Mare
4. Cărăndeni
5. Cărănzel
6. Gepiș
7. Gruilung
8. Miheleu
46. Lungașu de Jos 1. Lugașu de Jos
2. Lugașu de Sus
3. Urvind
47. Lunca 1. Lunca
2. Briheni
3. Hotărel
4. Seghiște
5. Sîrbești
6. Șuștiu
48. Mădăras 1. Mădăras
2. Homorog
3. Ianoșda
4. Marțihaz
49. Măgești 1. Măgești
2. Butani
3. Cacuciu Nou
4. Dobricionești
5. Gălășeni
6. Josani
7. Ortiteag
50. Nojorid 1. Nojorid
2. Apateu
3. Chișirid
4. Leș
5. Livada de Bihor
6. Păușa
7. Șauaieu
51. Olcea 1. Olcea
2. Călacea
3. Hodișel
4. Ucuriș
59. Oșorhei 1. Oșorhei
2. Alparea
3. Cheriu
4. Feleheriu
5. Fughiu
53. Pietroasa 1. Pietroasa
2. Chișcău
3. Cociuba Mică
4. Giulești
5. Gurani
6. Măgura
7. Moțești
54. Pocola 1. Pocola
2. Feneriș
3. Petrani
4. Poietari
5. Sînmartin de Beiuș
55. Pomezeu 1. Pomezeu
2. Cimpani de Pomezeu
3. Coșdeni
4. Hidiș
5. Lacu Sărat
6. Sitani
7. Spinuș de Pomezeu
8. Vălani de Pomezeu
56. Popești 1. Popești
2. Bistra
3. Budoi
4. Cuzap
5. Varviz
6. Vărzari
7. Voivozi
57. Răbăgani 1. Răbăgani
2. Albești
3. Brătești
4. Săliste de Pomezeu
5. Săucani
6. Vărășeni
58. Remetea 1. Remetea
2. Drăgoteni
3. Meziad
4. Petreasa
5. Șoimuș
59. Rieni 1. Rieni
2. Cucuceni
3. Ghighișeni
4. Petrileni
5. Sudrigiu
6. Valea de Jos
60. Roșia 1. Roșia
2. Lazuri
61. Săcădat 1. Săcădat
2. Borșa
3. Săbolciu
62. Săcueni 1. Săcueni
2. Cadea
3. Ciocaia
4. Cubulcut
5. Olosig
6. Sînnicolau de Munte
63. Sălacea 1. Salacea
2. Otomani
64. Sălard 1. Sălard
2. Hodoș
3. Sîntimreu
65. Sîmbata 1. Sîmbata
2. Copăceni
3. Ogești
4. Rogoz
5. Rotărești
6. Zăvoiu
66. Sîrbi 1. Sîrbi
2. Almașu Mic
3. Burzuc
4. Chioag
5. Fegernic
6. Fegernicu Nou
7. Sarcău
67. Spinuș 1. Spinuș
2. Ciulești
3. Gurbești
4. Nadar
5. Săliște
68. Suplacu de Barcău 1. Suplacu de Barcău
2. Borumlaca
3. Dolea
4. Foglaș
5. Valea Cerului
6. Vîlcelele
69. Șimian 1. Șimian
2. Șilindru
3. Voivozi
70. Șinteu 1. Șinteu
2. Huta Voivozi
3. Socet
4. Valea Tîrnei
71. Șoimi 1. Șoimi
2. Borz
3. Codru
4. Dumbrăvița de Codru
5. Poclușa de Beiuș
6. Sînnicolau de Beiuș
7. Ursad
8. Urviș de Beiuș
72. Șuncuiuș 1. Șuncuiuș
2. Bălnaca
3. Bălnaca-Groși
4. Zece Hotare
73. Tarcea 1. Tarcea
2. Adoni
3. Galoșpetreu
74. Tărcaia 1. Tărcaia
2. Mierag
3. Tărcaița
4. Totoreni
75. Tăuteu 1. Tăuteu
2. Bogei
3. Chiribiș
4. Ciutelec
5. Poiana
76. Tileagd 1. Tileagd
2. Bălaia
3. Călătani
4. Poșoloaca
5. Tilecuș
6. Uileacu de Criș
77. Tinca 1. Tinca
2. Belfir
3. Girișu Negru
4. Gurbediu
5. Rîpa
78. Tulca 1. Tulca
2. Căuașd
79. Țețchea 1. Țețchea
2. Hotar
3. Subpiatră
4. Telechiu
80. Uileacu de Beiuș 1. Uileacu de Beiuș
2. Forău
3. Prisaca
4. Vălanii de Beiuș
81. Vadu Crișului 1. Vadu Crișului
2. Birtin
3. Tomnatic
4. Topa de Criș
82. Valea lui Mihai 1. Valea lui Mihai
83. Viișoara 1. Viișoara
2. Izvoarele
3. Pădureni
4. Reghea
84. Vîrciorog 1. Vîrciorog
2. Fîșca
3. Surducel
4. Șerghiș
Modificări (4)

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

cu reședința în municipiul Bistrița

Municipiul .................................. 1
Orașe ....................................... 3
Localitati componente ale municipiilor și ale orașelor ................................... 14
Comune ..................................... 53
- din care, suburbane ...................... -
Sate ...................................... 235
- din care, aparțin orașelor ............... 3
Modificări (5)

A. MUNICIPII

Denumirea municipiului Localitati componente ale municipiului
1. BISTRIȚA 1. BISTRIȚA
2. Ghinda
3. Sărata
4. Sigmir
5. Slătinița
6. Unirea
7. Viișoara

B. ORAȘE

Denumirea orașului Sate ce aparțin orașului
1. BECLEAN 1. Coldău
2. Figa
3. Rusu de Jos
Localitati componente ale orașului
2. NĂSĂUD 1. NĂSĂUD
2. Liviu Rebreanu
3. Lușca
3. SÎNGEORZ-BĂI 1. SÎNGEORZ-BĂI
2. Cormaia
3. Valea Borcutulul

C. COMUNE

Nr. crt. Denumirea comunei Satele componente
0 1 2
1. Bistrița Bîrgăului 1. Bistrița Bîrgăului
2. Colibița
2. Braniștea 1. Braniștea
2. Cireșoaia
3. Măluț
3. Rudacu de Jos 1. Rudacu de Jos
2. Buduș
3. Jelna
4. Monariu
5. Simionești
4. Budești 1. Budești
2. Budești-Fînațe
3. Țagu
4. Țăgșoru
5. Căianu Mic 1. Căianu Mic
2. Căianu Mare
3. Ciceu-Poieni
4. Dobric
5. Dobricel
6. Dumbrăvița
6. Cetate 1. Satu Nou
2. Budacu de Sus
3. Dumitrița
4. Orheiu Bistriței
5. Petriș
6. Ragla
7. Ciceu-Giurgești 1. Ciceu-Giurgești
2. Breaza
3. Dumbrăveni
4. Negrilești
5. Purcărete
8. Chiochiș 1. Chiochiș
2. Apatiu
3. Bozieș
4. Buza Cătun
5. Chețiu
6. Jimbor
7. Manic
8. Sînnicoară
9. Strugureni
10. Țentea
9. Chiuza 1. Chiuza
2. Mireș
3. Piatra
4. Săsarm
10. Coșbuc 1. Coșbuc
2. Bichigiu
11. Dumitra 1. Dumitra
2. Cepari
3. Tărpiu
12. Feldru 1. Feldru
2. Nepos
13. Galații Bistriței 1. Galații Bistriței
2. Albeștii Bistriței
3. Dipșa
4. Herina
5. Tonciu
14. Ilva Mare 1. Ilva Mare
2. Ivăneasa
15. Ilva Mică 1. Ilva Mică
16. Josenii Birgaului 1. Josenii Bîrgăului
2. Mijlocenii Bîrgăului
3. Rusu Bîrgăului
4. Strîmba
17. Lechința 1. Lechința
2. Bungard
3. Chiraleș
4. Sîngeorzu Nou
5. Sîniacob
6. Țigău
7. Vermeș
18. Leșu 1. Leșu
2. Lunca Leșului
19. Livezile 1. Livezile
2. Cușma
3. Dorolea
4. Dumbrava
5. Valea Poenii
20. Lunca Ilvei 1. Lunca Ilvei
21. Maieru 1. Maieru
2. Anieș
22. Matei 1. Matei
2. Bidiu
3. Corvinești
4. Enciu
5. Fîntînele
6. Moruț
23. Măgura Ilvei 1. Măgura Ilvei
2. Arșița
3. Poiana Ilvei
24. Mărișelu 1. Mărișelu
2. Bîrla
3. Domnești
4. Jeica
5. Măgurele
6. Neteni
7. Sîntioana
25. Miceștii de Cîmpie 1. Miceștii de Cîmpie
2. Fîntînița
3. Visuia
26. Milaș 1. Milaș
2. Comlod
3. După Deal
4. Ghemeș
5. Hirean
6. Orosfaia
27. Monor 1. Monor
2. Gledin
28. Nimigea 1. Nimigea de Jos
2. Florești
3. Mintiu
4. Mititei
5. Mocod
6. Mogoșeni
7. Nimigea de Sus
8. Tăure
29. Nușeni 1. Nușeni
2. Beudiu
3. Dumbrava
4. Feleac
5. Malin
6. Rusu de Sus
7. Vița
30. Parva 1. Parva
31. Petru Rareș 1. Reteag
2. Bața
3. Ciceu-Corabia
4. Ciceu-Mihăiești
5. Lelești
32. Prundu Bîrgăului 1. Prundu Bîrgăului
2. Susenii Bîrgăului
33. Rebra 1. Rebra
34. Rebrișoara 1. Rebrișoara
2. Gersa I
3. Gersa II
4. Poderei
35. Rodna 1. Rodna
2. Valea Vinului
36. Romuli 1. Romuli
2. Dealu Ștefăniței
37. Salva 1. Salva
2. Runcu Salvei
38. Silivașu de Cîmpie 1. Silivașu de Cîmpie
2. Draga
3. Fînațele Silivașului
4. Porumbenii
39. Sînmihaiu de Cîmpie 1. Sînmihaiu de Cîmpie
2. Brăteni
3. La Curte
4. Sălcuța
5. Stupini
6. Zoreni
40. Spermezeu 1. Spermezeu
2. Hălmăsău
3. Lunca Borlesei
4. Păltineasa
5. Sita
6. Șesuri Spermezeu-Vale
41. Șanț 1. Șanț
2. Valea Mare
42. Șieu 1. Șieu
2. Ardan
3. Posmuș
4. Șoimuș
43. Șieu-Măgheruș 1. Șieu-Măgheruș
2. Arcalia
3. Chintelnic
4. Crainimăt
5. Podirei
6. Sărățel
7. Valea Măgherușului
44. Șieu-Odorhei 1. Șieu-Odorhei
2. Agrișu de Jos
3. Agrișu de Sus
4. Bretea
5. Coasta
6. Cristur-Șieu
7. Șirioara
45. Șieuț 1. Șieuț
2. Lunca
3. Ruștior
4. Sebiș
46. Șintereag 1. Șintereag
2. Blăjenii de Jos
3. Blăjenii de Sus
4. Caila
5. Cociu
6. Șieu-Sfîntu
7. Șintereag-Gară
47. Teaca 1. Teaca
2. Archiud
3. Budurleni
4. Ocnița
5. Pinticu
6. Viile Tecii
48. Telciu 1. Telciu
2. Fiad
3. Telcișor
49. Tiha Birgaului 1. Tiha Bîrgăului
2. Ciosa
3. Mureșenii Bîrgăului
4. Piatra Fîntînele
5. Tureac
50. Tîrlișua 1. Tîrlișua
2. Agrieș
3. Agrieșel
4. Borleasa
5. Cireași
6. Lunca Sătească
7. Molișet
8. Oarzina
9. Răcătești
10. Șendroaia
51. Uriu 1. Uriu
2. Cristeștii Ciceulul
3. Hășmașu Ciceului
4. Ilișua
52. Urmeniș 1. Urmeniș
2. Cîmp
3. Coșeriu
4. Delureni
5. Fînate
6. Podenii
7. Scoabe
8. Șopteriu
9. Valea
10. Valea Mare
53. Zagra 1. Zagra
2. Alunișul
3. Perișor
4. Poienile Zagrei
5. Suplai
Modificări (2)

JUDEȚUL BOTOȘANI

cu reședința în municipiul Botoșani

Municipii .................................. 1
Orașe ...................................... 3
Localitati componente ale municipiilor și ale orașelor ................................... 7
Comune ..................................... 68
- din care, suburbane ...................... 3
Sate ....................................... 336
- din care, aparțin orașelor ............... 8
Modificări (9)

A. MUNICIPII

Denumirea municipiului Comune suburbane Sate componente ale comunei
1. BOTOȘANI 1. Curtești 1. Curtești
2. Agafton
3. Băiceni
4. Hudum
5. Mănăstirea Doamnei
6. Orășeni-Deal
7. Orășeni-Vale
2. Răchiți 1. Răchiți
2. Cișmea
3. Costești
4. Roșiori
3. Stăuceni 1. Stăuceni
2. Siliștea
3. Tocileni
4. Victoria
Modificări (1)

B. ORAȘE

Denumirea orașului Sate ce aparțin orașului
1. DARABANI 1. Bajura
2. Eșanca
3. Lișmănița
Localitati componente ale orașului
2. DOROHOI 1. DOROHOI
2. Dealu Mare
3. Loturi Enescu
4. Progresul
3. SĂVENI 1. Bodeasa
2. Bozieni
3. Chișcăreni
4. Petricani
5. Sat Nou
Modificări (1)

C. COMUNE

Nr. crt. Denumirea comunei Satele componente
0 1 2
1. Albești 1. Albești
2. Buimăceni
3. Coștiugeni
4. Jijia
5. Mășcăteni
6. Tudor Vladimirescu
2. Avrămeni 1. Avrămeni
2. Adășeni
3. Aurel Vlaicu
4. Dimitrie Cantemir
5. Ichimeni
6. Panaitoaia
7. Timuș
8. Tudor Vladimirescu
9. Zoițani
3. Bălușeni 1. Bălușeni
2. Bălușenii Noi
3. Buzeni
4. Coșuleni
5. Draxini
6. Zăicești
4. Brăești 1. Brăești
2. Poiana
3. Popeni
4. Vîlcelele
5. Broscăuți 1. Broscăuți
2. Slobozia
6. Bucecea 1. Bucecea
2. Bohoghina
3. Călinești
7. Călărași 1. Călărași
2. Libertatea
3. Pleșani
8. Concești 1. Concești
2. Movileni
9. Copălău 1. Copălău
2. Buda
3. Cerbu
4. Coșula
5. Cotu
6. Pădureni
7. Șupitca
10. Cordăreni 1. Cordăreni
2. Grivița
11. Corlăteni 1. Corlăteni
2. Carasa
3. Dimăcheni
4. Mateieni
5. Podeni
6. Recia-Verbia
7. Vlădeni
12. Corni 1. Corni
2. Balta Arsă
3. Mesteacăn
4. Sarafinești
13. Coțușca 1. Coțușca
2. Avram Iancu
3. Cotu Miculinți
4. Crasnaleuca
5. Ghireni
6. Mihail Kogălniceanu
7. Nichiteni
8. Nicolae Bălcescu
9. Puțureni
14. Cristești 1. Cristești
2. Oneaga
3. Schit-Orășeni
4. Unguroaia
15. Cristinești 1. Cristinești
2. Baranca
3. Dragalina
4. Fundu Herții
5. Poiana
16. Dersca 1. Dersca
2. Lozna
3. Străteni
17. Dîngeni 1. Dîngeni
2. Hulub
3. Iacobeni
4. Strahotin
18. Dobîrceni 1. Dobîrceni
2. Bivolari
3. Cișmănești
4. Livada
5. Murguța
6. Pădureni
19. Drăgușeni 1. Drăgușeni
2. Podriga
3. Sarata-Drăgușeni
20. Durnești 1. Durnești
2. Băbiceni
3. Bîrsănești
4. Broșteni
5. Cucuteni
6. Guranda
21. Flămînzi 1. Flămînzi
2. Chițoveni
3. Nicolae Bălcescu
4. Poiana
5. Prisăcani
22. Frumușica 1. Frumușica
2. Boscoteni
3. Rădeni
4. Storești
5. Șendreni
6. Vlădeni-Deal
23. George Enescu 1. Dumeni
2. Arborea
3. George Enescu
4. Popeni
5. Stînca
24. Gorbănești 1. Gorbănești
2. Bătrînești
3. George Coșbuc
4. Mihai Eminescu
5. Silișcani
6. Socrujeni
7. Viforeni
8. Vînători
25. Havîrna 1. Havîrna
2. Balinți
3. Galbeni
4. Gîrbeni
5. Niculcea
6. Tătărășeni
26. Hănești 1. Hănești
2. Borolea
3. Moara Jorii
4. Sarata-Basarab
5. Slobozia Hănești
27. Hilișeu-Horia 1. Hilișeu-Horia
2. Corjauti
3. Hilișeu-Cloșca
4. Hilișeu-Crișan
5. Iezer
28. Hlipiceni 1. Hlipiceni
2. Dragalina
3. Victoria
29. Hudesti 1. Hudești
2. Alba
3. Baranca
4. Mlenăuți
30. Ibănești 1. Ibănești
2. Dumbrăvița
31. Leorda 1. Leorda
2. Belcea
3. Costinești
4. Dolina
5. Mitoc
32. Lunca 1. Lunca
2. Stroiești
3. Zlătunoaia
33. Manoleasa 1. Manoleasa
2. Bold
3. Flondora
4. Iorga
5. Liveni
6. Loturi
7. Manoleasa-Prut
8. Sadoveni
9. Șerpenița
10. Zahoreni
34. Mihai Eminescu 1. Ipotești
2. Baisa
3. Cătămărești
4. Cătămărești-Deal
5. Cervicești
6. Cervicești-Deal
7. Cucorăni
8. Manolești
9. Stîncești
35. Mihăileni 1. Mihăileni
2. Călinești
3. Cîndești
4. Pîrîu Negru
5. Rogojești
6. Talpa
7. Vițcani
36. Mihălășeni 1. Mihălășeni
2. Caraiman
3. Năstase
4. Negrești
5. Păun
6. Sarata
7. Slobozia Silișcani
37. Mileanca 1. Mileanca
2. Codreni
3. Scutari
4. Seliștea
38. Mitoc 1. Mitoc
2. Horia
39. Nicșeni 1. Nicșeni
2. Dacia
3. Dorobanți
40. Păltiniș 1. Păltiniș
2. Cuzlău
3. Horodiștea
4. Slobozia
41. Pomîrla 1. Pomîrla
2. Hulubești
3. Racovăț
42. Prăjeni 1. Prăjeni
2. Cîmpeni
3. Lupăria
4. Miletin
43. Rădăuți-Prut 1. Rădăuți-Prut
2. Miorcani
3. Rediu
44. Răuseni 1. Răuseni
2. Doina
3. Pogorăști
4. Rediu
5. Stolniceni
45. Ripiceni 1. Ripiceni
2. Cinghiniia
3. Lehnești
4. Movila Ruptă
5. Popoaia
6. Ripicenii Vechi
7. Rîșca
46. Roma 1. Roma
2. Cotîrgaci
47. Românești 1. Românești
2. Dămideni
3. Românești-Vale
4. Sărata
48. Santa Mare 1. Santa Mare
2. Bădărăi
3. Berza
4. Bogdănești
5. Durnești
6. Ilișeni
7. Rînghilești
8. Rînghilești-Deal
49. Suharău 1. Suharău
2. Izvoare
3. Lișna
4. Oroftiana
5. Plevna
6. Smîrdan
50. Sulița 1. Sulița
2. Blîndești
3. Cerchejeni
4. Cheliș
5. Dracșani
6. Soldanești
51. Șendriceni 1. Șendriceni
2. Horlăceni
3. Pădureni
52. Ștefănești 1. Ștefănești
2. Bădiuți
3. Bobulești
4. Stînca
5. Ștefănești-Sat
53. Știubieni 1. Știubieni
2. Ibăneasa
3. Negreni
54. Todireni 1. Todireni
2. Cernești
3. Florești
4. Gîrbești
5. Iurești
55. Trusești 1. Trusești
2. Buhăceni
3. Ciritei
4. Drislea
5. Ionășeni
6. Păsăteni
56. Tudora 1. Tudora
57. Ungureni 1. Ungureni
2. Borzești
3. Călugăreni
4. Călugărenii Noi
5. Durnești
6. Mihai Viteazu
7. Mindrești
8. Plopenii Mari
9. Plopenii Mici
10. Tăutești
11. Vicoleni
58. Unțeni 1. Unțeni
2. Burla
3. Burlești
4. Mînăstireni
5. Soroceni
6. Valea Grajdului
7. Vultureni
59. Văculești 1. Văculești
2. Gorovei
3. Saucenița
60. Viișoara 1. Viișoara
2. Cuza Voda
3. Viișoara Mică
61. Vîrfu Cîmpului 1. Vîrfu Cîmpului
2. Ionășeni
3. Lunca
62. Vlădeni 1. Vlădeni
2. Brehuiești
3. Hrișcani
4. Huțani
5. Mîndrești
63. Vlasinesti 1. Vlăsinești
2. Miron Costin
3. Sîrbi
64. Vorniceni 1. Vorniceni
2. Davidoaia
3. Dealu Crucii
65. Vorona 1. Vorona
2. Icușeni
3. Joldești
4. Poiana
5. Vorona Mare
6. Vorona-Teodoru
Modificări (3)

JUDEȚUL BRAȘOV

cu reședința în municipiul Brașov

Municipii .................................. 2
Orașe ...................................... 7
Localitati componente ale municipiilor și ale orașelor ................................... 14
Comune ..................................... 43
- din care, suburbane ...................... 1
Sate ....................................... 150
- din care, aparțin orașelor ............... -
Modificări (10)

A. MUNICIPII

Denumirea municipiului Comune suburbane Sate componente ale comunei
1. BRAȘOV 1. Ghimbav 1. Ghimbav
2. FĂGĂRAȘ
Modificări (1)

B. ORAȘE

Denumirea orașului Localitati componente ale orașului
1. CODLEA
2. PREDEAL 1. PREDEAL
2. Pîrîul Rece
3. Timișu de Jos
4. Timișu de Sus
3. RÎȘNOV
4. RUPEA 1. RUPEA
2. Fișer
5. SACELE
6. VICTORIA
7. ZĂRNEȘTI 1. ZĂRNEȘTI
2. Tohanu Nou
Modificări (2)

C. COMUNE

Nr. crt. Denumirea comunei Satele componente
0 1 2
1. Apața 1. Apața
2. Beclean 1. Beclean
2. Boholț
3. Calbor
4. Hurez
5. Luța
3. Bod 1. Bod
2. Colonia Bod
4. Bran 1. Bran
2. Predeluț
3. Sohodol
4. Șimon
5. Budila 1. Budila
6. Bunești 1. Bunești
2. Criț
3. Meșendorf
4. Roadeș
5. Viscri
7. Cața 1. Cața
2. Beia
3. Drăușeni
4. Ionești
5. Paloș
8. Cincu 1. Cincu
2. Toarcla
9. Comana 1. Comana de Jos
2. Comana de Sus
3. Crihalma
4. Ticușu Nou
10. Cristian 1. Cristian
11. Dumbrăvița 1. Dumbrăvița
2. Vlădeni
12. Feldioara 1. Feldioara
2. Colonia Reconstrucția
3. Rotbav
13. Fundata 1. Fundata
2. Fundățica
3. Șirnea
14. Hălchiu 1. Hălchiu
2. Crizbav
3. Cutuș
4. Satu Nou
15. Hărman 1. Hărman
2. Podu Oltului
16. Hîrseni 1. Hîrseni
2. Copăcel
3. Măliniș
4. Mărgineni
5. Sebeș
17. Hoghiz 1. Hoghiz
2. Bogata Olteană
3. Cuciulata
4. Dopca
5. Fîntîna
6. Lupșa
18. Homorod 1. Homorod
2. Jimbor
3. Mercheașa
19. Jibert 1. Jibert
2. Dacia
3. Grînari
4. Lovnic
5. Văleni
20. Lisa 1. Lisa
2. Breaza
3. Pojorta
21. Măieruș 1. Măieruș
2. Arini
22. Mîndra 1. Mîndra
2. Ileni
3. Rîușor
4. Șona
5. Toderița
23. Moieciu 1. Moieciu de Jos
2. Cheia
3. Drumul Carului
4. Măgura
5. Moieciu de Sus
6. Peștera
24. Ormeniș 1. Ormeniș
2. Augustin
25. Părău 1. Părău
2. Grid
3. Veneția de Jos
4. Veneția de Sus
26. Poiana Mărului 1. Poiana Mărului
2. Paltin
3. Șinca Nouă
27. Prejmer 1. Prejmer
2. Lunca Calnicului
3. Stupinii Prejmerului
28. Racoș 1. Racoș
2. Mateiaș
29. Recea 1. Recea
2. Berivoi
3. Dejani
4. Gura Văii
5. Iași
6. Săsciori
7. Săvăstreni
30. Șercaia 1. Șercaia
2. Hălmeag
3. Vad
31. Șinca 1. Șinca Veche
2. Bucium
3. Ohaba
4. Perșani
5. Șercăița
6. Vîlcea
32. Sînpetru 1. Sînpetru
33. Șoarș 1. Șoarș
2. Bărcut
3. Felmer
4. Rodbav
5. Seliștat
34. Tărlungeni 1. Tărlungeni
2. Cărpiniș
3. Purcăreni
4. Zizin
35. Teliu 1. Teliu
36. Ticușu 1. Ticușu Vechi
2. Cobor
37. Ucea 1. Ucea de Jos
2. Corbi
3. Feldioara
4. Ucea de Sus
38. Ungra 1. Ungra
2. Dăișoara
39. Vama Buzăului 1. Vama Buzăului
2. Acriș
3. Buzăiel
4. Dălghiu
40. Viștea 1. Viștea de Jos
2. Drăguș
3. Olteț
4. Rucăr
5. Viștea de Sus
6. Viștișoara
41. Voila 1. Voila
2. Cincșor
3. Dridif
4. Ludișor
5. Sîmbăta de Jos
6. Sîmbăta de Sus
7. Stațiunea Climaterică Sîmbăta
8. Voivodeni
42. Vulcan 1. Vulcan
2. Colonia 1 Mai
3. Holbav
Modificări (2)

JUDEȚUL BRĂILA

cu reședința în municipiul Brăila

Municipii .................................. 1
Orașe ...................................... 1
Localitati componente ale municipiilor și ale orașelor ................................... 2
Comune ..................................... 41
- din care, suburbane ...................... 2
Sate ....................................... 142
- din care, aparțin orașelor ............... -
Modificări (2)

A. MUNICIPII

Denumirea municipiului Comune suburbane Sate componente ale comunei suburbane
1. BRĂILA 1. Chiscani 1. Chiscani
2. Lacu Sărat
3. Vărsătura
Modificări (1)

B. ORAȘE

Denumirea orașului Comune suburbane Sate componente ale comunei
1. FĂUREI 1. Surdila-Greci 1. Surdila-Greci
2. Brateșu Vechi
3. Făurei-Sat
4. Horia
Modificări (1)

C. COMUNE

Nr. crt. Denumirea comunei Satele componente
0 1 2
1. Bărăganul 1. Bărăganul
2. Berteștii de Jos 1. Berteștii de Jos
2. Berteștii de Sus
3. Gura Călmățui
4. Gura Gîrluței
5. Nicolești
6. Spiru Haret
3. Bordei Verde 1. Bordei Verde
2. Constantin Gabrielescu
3. Filiu
4. Lișcoteanca
4. Ciocile 1. Ciocile
2. Chioibășești
3. Odăieni
4. Ștefan Gheorghiu
5. Cireșu 1. Cireșu
2. Batogu
3. Ionești
4. Scărlătești
5. Vultureni
6. Dudești 1. Dudești
2. Bumbăcari
3. Tătaru
7. Frecăței 1. Frecăței
2. Agaua
3. Cistia
4. Salcia
5. Stoienești
6. Titcov
8. Galbenu 1. Galbenu
2. Drogu
3. Pîntecani
4. Sătuc
5. Zamfirești
9. Gemenele 1. Gemenele
2. Găvani
10. Gradiștea 1. Gradiștea
2. Ibrianu
3. Maraloiu
11. Gropeni 1. Gropeni
12. Ianca 1. Ianca
2. Berlești
3. Gara Ianca
4. Oprișenești
5. Perișoru
6. Plopu
7. Tîrlele Filiu
13. Însurăței 1. Însurăței
2. Lacu Rezii
3. Măru Roșu
4. Valea Călmățuiului
14. Jirlău 1. Jirlău
2. Brădeanca
15. Mărașu 1. Mărașu
2. Băndoiu
3. Măgureni
4. Nedelcu
5. Plopi
6. Tăcău
16. Măxineni 1. Măxineni
2. Corbu Nou
3. Corbu Vechi
4. Latinu
5. Voinești
17. Mircea Vodă 1. Mircea Vodă
2. Dedulești
18. Movila Miresii 1. Movila Miresii
2. Esna
3. Țepeș Vodă
19. Racovița 1. Racovița
2. Corbeni
3. Custura
20. Rîmnicelu 1. Rîmnicelu
2. Boarca
3. Constantinelti
4. Mihail Kogălniceanu
21. Romanu 1. Romanu
2. Oancea
22. Roșiori 1. Roșiori
2. Colțea
3. Florica
4. Pribeagu
23. Salcia Tudor 1. Salcia Tudor
2. Ariciu
3. Cuza Vodă
4. Gulianca
5. Olăneasca
24. Scorțaru Nou 1. Scorțaru Nou
2. Deșirați
3. Gurguieți
4. Nicolae Bălcescu
5. Pitulați
6. Sihleanu
25. Siliștea 1. Siliștea
2. Cotu Lung
3. Cotu Mihalea
4. Mărtăcești
5. Muchea
6. Vameșu
26. Stăncuța 1. Stăncuța
2. Cuza Vodă
3. Polizești
4. Stanca
27. Surdila-Găiseanca 1. Surdila-Găiseanca
2. Filipești
28. Șuțești 1. Șuțești
2. Mihail Kogălniceanu
29. Tichilești 1. Tichilești
2. Albina
30. Traian 1. Traian
2. Căldărușa
3. Silistraru
4. Urleasca
31. Tudor Vladimirescu 1. Tudor Vladimirescu
2. Cazasu
3. Comăneasca
4. Scorțaru Vechi
32. Tufești 1. Tufești
33. Ulmu 1. Ulmu
2. Jugureanu
34. Unirea 1. Unirea
2. Morotești
3. Valea Cînepii
35. Vădeni 1. Vădeni
2. Baldovinești
3. Pietroiu
36. Victoria 1. Victoria
2. Mihai Bravu
37. Vișani 1. Vișani
2. Cîineni-Băi
3. Plăsoiu
38. Viziru 1. Viziru
2. Lanurile
39. Zăvoaia 1. Zăvoaia
Modificări (2)

JUDEȚUL BUZĂU

cu reședința în municipiul Buzău

Municipii .................................. 1
Orașe ...................................... 1
Localitati componente ale municipiilor și ale orașelor ................................... 2
Comune ..................................... 83
- din care, suburbane ...................... -
Sate ....................................... 485
- din care, aparțin orașelor ............... -
Modificări (5)

A. MUNICIPII

Denumirea municipiului
1. BUZĂU

B. ORAȘE

Denumirea orașului
1. RÎMNICU SĂRAT
Modificări (2)

C. COMUNE

Nr. crt. Denumirea comunei Satele componente
0 1 2
1. Amaru 1. Amaru
2. Cîmpeni
3. Dulbanu
4. Lacu Sinaia
5. Lunca
6. Scorțeanca
2. Balta Albă 1. Balta Albă
2. Amara
3. Băile
4. Stăvărăști
3. Bălăceanu 1. Bălăceanu
4. Beceni 1. Beceni
2. Arbănași
3. Cărpiniștea
4. Dogari
5. Florești
6. Gura Dimienii
7. Izvoru Dulce
8. Mărgăriți
9. Valea Părului
5. Berca 1. Berca
2. Băceni
3. Cojanu
4. Joseni
5. Mînăstirea Rătești
6. Pîclele
7. Pleșcoi
8. Pleșești
9. Rătești
10. Sătuc
11. Tîțîrligu
12. Valea Nucului
13. Viforîta
6. Bisoca 1. Bisoca
2. Băltăgari
3. Lacurile
4. Lopătăreasa
5. Pleși
6. Recea
7. Sările
8. Șindrila
7. Blăjani 1. Blăjani
2. Sorești
8. Boldu 1. Boldu
9. Bozioru 1. Bozioru
2. Buduile
3. Fișici
4. Găvanele
5. Gresia
6. Izvoarele
7. Nucu
8. Scăeni
9. Ulmet
10. Văvălucile
10. Brădeanu 1. Brădeanu
2. Mitropolia
3. Smîrdan
11. Brăești 1. Brăești
2. Brătilești
3. Goidești
4. Ivănețu
5. Pinu
6. Pîrșcovelu
7. Ruginoasa
12. Breaza 1. Breaza
2. Bădeni
3. Greceanca
4. Văleanca-Vilănești
5. Vispești
13. Buda 1. Buda
2. Alexandru Odobescu
3. Dănulești
4. Mucești-Dănulești
5. Spidele
6. Toropălești
7. Valea Largă
14. Calvini 1. Calvini
2. Bîscenii de Jos
3. Bîscenii de Sus
4. Frăsinet
5. Olari
15. C. A. Rosetti 1. C. A. Rosetti
2. Bălteni
3. Bîlhacu
4. Cotu Ciorii
5. Lunca
6. Vizireni
16. Cănești 1. Cănești
2. Gonțești
3. Negoșina
4. Păcurile
5. Șuchea
6. Valea Verzei
17. Cătina 1. Cătina
2. Corbu
3. Slobozia
4. Valea Catinei
5. Zeletin
18. Cernătești 1. Cernătești
2. Aldeni
3. Băești
4. Căldărușa
5. Fulga
6. Manasia
7. Vlădeni
8. Zărneștii de Slănic
19. Chiliile 1. Chiliile
2. Budești
3. Crevelești
4. Ghiocari
5. Glodu-Petcari
6. Poiana Pletari
7. Trestioara
20. Chiojdu 1. Chiojdu
2. Bisca Chiojdului
3. Cătiașu
4. Lera
5. Plescioara
6. Poenițele
21. Cilibia 1. Cilibia
2. Gara Cilibia
3. Mînzu
4. Movila Oii
5. Poșta
22. Cislău 1. Cislău
2. Bărăști
3. Buda Crăciunești
4. Gura Bîscei
5. Scărișoara
23. Cochirleanca 1. Cochirleanca
2. Boboc
3. Gara Bobocu
4. Roșioru
5. Tîrlele
24. Colti 1. Colți
2. Aluniș
3. Colții de Jos
4. Muscelu Cărămănești
25. Costești 1. Costești
2. Budișteni
3. Gomoești
4. Groșani
5. Pietrosu
6. Spătaru
26. Cozieni 1. Cozieni
2. Anini
3. Bălănești
4. Bercești