Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 31/1968 pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală al Republicii Socialiste România din 12 noiembrie 1968

Modificări (...), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 noiembrie 1968

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

EXPUNERE DE MOTIVE

Intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală face necesară adoptarea unei legi de punere în aplicare care să servească la soluționarea diferitelor situații tranzitorii.

În primul articol al legii de punere în aplicare a Codului de procedură penală se prevede că sînt abrogate Codul de procedură penală din 19 martie 1936, precum și dispozițiile din alte legi care sînt contrarii prevederilor noului cod.

În art. 2 alin. 1 se prevede că actele și lucrările efectuate potrivit dispozițiilor legii anterioare, pînă la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală rămîn valabile, consacrîndu-se astfel principiul că actele de procedură sînt guvernate de legea din momentul în care ele au fost efectuate (neretroactivitatea legii de procedură penală).

În alineatul 2 al aceluiași articol se prevede că nulitatea unui act sau a unei lucrări efectuate sub legea anterioară va putea fi invocată numai în condițiile noului Cod de procedură penală. Această dispoziție constituie o derogare de la principiul neretroactivității legii de procedură penală, în sensul că nulitățile prevăzute de legea anterioară, dar care nu mai sînt prevăzute de noua lege, nu mai pot fi invocate.

În alineatul 3 al aceluiași articol se prevede că hotărîrile și ordonanțele intervenite anterior intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală vor fi calificate, în ceea ce privește efectele lor, potrivit dispozițiilor art. 11 din acest cod, în raport cu cauzele care au determinat emiterea acelor hotărîri sau ordonanțe. Această dispoziție constituie de asemenea o derogare de la principiu neretroactivității legii de procedură penală, justificată de necesitatea de a se unifica efectele hotărîrilor și ordonanțelor intervenite sub legea anterioară de procedură penală cu efectele hotărîrilor sau ordonanțelor intervenite sub noul Cod de procedură penală.

Cu privire la regulile de competență înscrise în noul cod, art. 3 prevede că acestea se aplică și cauzelor în care procesul penal a fost pornit înainte de intrarea în vigoare a acestuia, numai dacă nu a intervenit o hotărîre în primă instanță. Noile reguli de competență sînt întotdeauna presupuse a fi mai potrivite pentru o mai bună administrare a justiției, ele însă nu-și pot găsi aplicare atunci cînd a intervenit o hotărîre judecătorească, chiar nedefinitivă.

În art. 4 se arată că hotărîrile sînt supuse căilor de atac prevăzute de legea în vigoare la data pronunțării lor, aceasta potrivit principiului că o hotărîre judecătorească nu poate fi reformată decît prin exercitarea căilor de atac prevăzute de legea din momentul în care au fost pronunțate.

În ceea ce privește termenele procedurale, în art. 5 se prevede că durata lor este aceea prevăzută de legea în vigoare la data cînd ele au început să curgă. Această dispoziție a fost înscrisă pentru garantarea drepturilor părților.

Art. 6 din lege reglementează situația specială a acelor infracțiuni pentru care, potrivit noului Cod penal, punerea în mișcare a acțiunii penale se face la plîngerea prealabilă a părții vătămate, fără ca legea anterioară să fi cerut o astfel de condiție. În asemenea cazuri se prevede că termenul pentru introducerea plîngerii prealabile curge de la data intrării în vigoare a noului Cod penal, iar dacă procesul penal este în curs, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 286 din Codul de procedură penală. În felul acesta desfășurarea procesului penal în cazul infracțiunilor supuse plîngerii prealabile este asigurată.

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Pe data intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală al Republicii Socialiste România din 12 noiembrie 1968 se abrogă ~Codul~ de procedură penală din 19 martie 1936, precum și dispozițiile din alte legi contrare prevederilor noului cod.

Art. 2. -

Actele și lucrările efectuate potrivit dispozițiilor legii anterioare pînă la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală rămîn valabile.

Nulitatea oricărui act sau oricărei lucrări, efectuate sub legea anterioară, poate fi invocată numai în condițiile noului Cod de procedură penală.

Hotărîrile și ordonanțele intervenite anterior vor fi calificate, în ceea ce privește efectele lor, potrivit dispozițiilor art. 11 din noul Cod de procedură penală, în raport cu cauzele care le-au determinat.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Regulile de competență din noul Cod de procedură penală se aplică și cauzelor în care procesul penal a fost pornit înainte de intrarea în vigoare a acestui cod, afară de cazul cînd a intervenit o hotărîre în primă instanță.

Art. 4. - Jurisprudență (1)

Hotărîrile sînt supuse căilor de atac prevăzute de legea în vigoare la data pronunțării lor.

Art. 5. -

Termenele sînt cele prevăzute de legea în vigoare la data cînd au început să curgă.

Art. 6. -

În cazul infracțiunilor săvîrșite înainte de intrarea în vigoare a noului Cod penal, pentru care, potrivit acestui cod, punerea în mișcare a acțiunii penale se face la plîngerea prealabilă a persoanei vătămate, fără ca legea anterioară să fi cerut această condiție, termenul pentru introducerea plîngerii curge de la data intrării în vigoare a noului Cod penal, iar dacă procesul penal este în curs, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 286 din Codul de procedură penală.

Această lege a fost votată de Marea Adunare Națională la 12 noiembrie 1968, întrunind din cele 417 voturi exprimate, 416 voturi pentru și 1 vot împotrivă.
Președintele Marii Adunări Naționale,
ȘTEFAN VOITEC

București, 12 noiembrie 1968.

Nr. 31.

În conformitate cu dispozițiile art. 57 din Constituția Republicii Socialiste România semnăm această lege.
Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 12 noiembrie 1968.

;
se încarcă...