Act Internațional

Convenția europeană în domeniul informației asupra dreptului străin din 07.06.1968 *)

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 26 martie 1991

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenții,

considerînd că scopul Consiliului Europei este acela de a realiza o uniune mai strînsă între membrii săi,

convinse că stabilirea unui sistem de asistență reciprocă internațională în vederea facilitării obținerii de către autoritățile judiciare a informațiilor asupra dreptului străin va contribui la atingerea acestui scop,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1 Sfera de aplicare a convenției

1. Părțile contractante se angajează să-și transmită, conform dispozițiilor prezentei convenții, informații privind dreptul lor în domeniul civil și comercial, precum și în domeniul procedurii civile și comerciale și al organizării judiciare.

2. Totuși, două sau mai multe părți contractante vor putea, în ceea ce le privește, să extindă sfera de aplicare a prezentei convenții și în alte domenii decît cele menționate în paragraful precedent. Textul unei astfel de înțelegeri va fi comunicat secretarului general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 2 Organe naționale de legătură

1. Pentru aplicarea prezentei convenții, fiecare parte contractantă va crea sau va desemna un organ unic (numit în continuare organ primitor), care va avea următoarele sarcini:

a) de a primi cererile de informații prevăzute de paragraful 1 al art. 1, care provin din partea unei alte părți contractante;

b) de a da curs acestor cereri, conform art. 6.

Acest organ poate fi un compartiment ministerial sau un alt organ de stat.

2. Fiecare parte contractantă va putea crea sau desemna unu sau mai multe organe (denumite în continuare organe transmițătoare), însărcinate cu primirea cererilor de informații din partea autorităților sale judiciare și cu transmiterea lor către organul primitor, străin, competent. Organul primitor va putea fi desemnat și ca organ transmițător.

3. Fiecare parte contractantă va comunica secretarului general al Consiliului Europei denumirea și adresa organului său primitor și, dacă este cazul, pe cele ale organului/organelor sale transmițătoare.

ARTICOLUL 3 Autoritățile abilitate să formuleze cererea de informații

1. Cererea de informații va trebui să emane întotdeauna de la o autoritate judiciară, chiar dacă nu a fost formulată de aceasta. Cererea va putea fi făcută numai atunci cînd un proces a fost deja pornit.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...