Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1506/2015/ de stabilire a specificațiilor referitoare la formatele semnăturilor și sigiliilor electronice avansate care trebuie recunoscute de către organismele din sectorul public în temeiul articolului 27 alineatul (5) și al articolului 37 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015D1506

Modificări (...)

În vigoare de la 29 septembrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, în special articolul 27 alineatul (5) și articolul 37 alineatul (5),

întrucât:

(1) Statele membre trebuie să introducă mijloacele tehnice necesare pentru a putea prelucra documentele semnate electronic care sunt cerute atunci când se utilizează un serviciu online prestat de către un organism din sectorul public sau în numele acestuia.

(2) Prin Regulamentul (UE) nr. 910/2014, statele membre care cer o semnătură electronică avansată sau un sigiliu electronic avansat pentru utilizarea unui serviciu online prestat de către un organism din sectorul public sau în numele acestuia sunt obligate să recunoască semnăturile și sigiliile electronice avansate, semnăturile și sigiliile electronice avansate bazate pe un certificat calificat și semnăturile și sigiliile electronice calificate în formate specifice sau în alte formate validate conform unor metode de referință specifice.

(3) Pentru stabilirea formatelor specifice și a metodelor de referință specifice, ar trebui să se țină cont de practicile și standardele existente, precum și de actele juridice ale Uniunii aflate în vigoare.

(4) În Decizia de punere în aplicare 2014/148/UE a Comisiei s-au stabilit câteva dintre cele mai răspândite formate de semnături electronice avansate care pot fi procesate electronic de statele membre atunci când o anumită procedură administrativă online necesită utilizarea semnăturilor electronice avansate. Prin stabilirea unor formate de referință, se vizează facilitarea validării transfrontaliere a semnăturilor electronice și îmbunătățirea interoperabilității transfrontaliere a procedurilor electronice.

(5) Standardele enumerate în anexa la prezenta decizie sunt standardele existente pentru formatele semnăturilor electronice avansate. Ca urmare a faptului că formele de arhivare pe termen lung ale formatelor de referință fac în prezent obiectul unei revizuiri de către organismele de standardizare, standardele detaliate privind arhivarea pe termen lung sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentei decizii. Când va fi disponibilă noua versiune a standardelor de referință, vor fi revăzute și trimiterile la standardele și specificațiile de arhivare pe termen lung.

(6) Semnăturile electronice avansate și sigiliile electronice avansate sunt similare din punct de vedere tehnic. Prin urmare, standardele pentru formatele semnăturilor electronice avansate ar trebui să se aplice mutatis mutandis formatelor sigiliilor electronice avansate.

(7) Atunci când pentru semnare sau sigilare se utilizează semnături electronice sau sigilii electronice în formate diferite de cele care sunt procesate electronic în mod curent, ar trebui puse la dispoziție mijloace de validare care să permită verificarea transfrontalieră a semnăturilor și a sigiliilor electronice. Pentru ca statele membre destinatare să se poată baza pe instrumentele de validare ale altui stat membru, este necesar să se pună la dispoziție informații ușor accesibile cu privire la instrumentele de validare respective prin includerea informațiilor în documentele electronice, în semnăturile electronice sau în fișierele-container ale documentelor electronice.

(8) Atunci când în serviciile publice ale unui stat membru există posibilități de validare a semnăturilor sau a sigiliilor electronice care sunt adecvate pentru prelucrarea automată, respectivele posibilități de validare ar trebui să îi fie puse la dispoziție și transmise statului membru destinatar. Prezenta decizie nu ar trebui totuși să împiedice aplicarea articolului 27 alineatele (1) și (2) și a articolului 37 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 atunci când prelucrarea automată a posibilităților de validare a unor metode alternative nu este posibilă.

(9) În vederea asigurării unor cerințe de validare comparabile și a sporirii încrederii în posibilitățile de validare oferite de statele membre pentru semnăturile sau sigiliile electronice în formate diferite de cele utilizate în mod curent, cerințele stabilite în prezenta decizie pentru instrumentele de validare se bazează pe cerințele de validare a semnăturilor și a sigiliilor electronice calificate, astfel cum sunt menționate la articolele 32 și 40 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

(10) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...