Act Internațional

Acordul european privind suprimarea vizelor pentru refugiați din 20.04.1959 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 martie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,

dorind să faciliteze călătoriile refugiaților rezidenți pe teritoriile lor,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

1. Refugiații rezidenți legal pe teritoriul uneia dintre părțile contractante vor fi scutiți, în termenii prezentului acord și sub condiția reciprocității, de formalitatea vizelor pentru a intra pe teritoriul altor părți contractante și pentru a ieși prin toate punctele de frontieră, cu condiția:

a) ca ei să fie titularii unui titlu de călătorie, valabil, eliberat de autoritățile părții contractante unde au rezidența legală, conform dispozițiilor Convenției referitoare la statutul refugiaților din 28 iulie 1951 sau ale Acordului privind eliberarea unui titlu de călătorie pentru refugiați din 15 octombrie 1946;

b) ca șederea lor să nu depășească 3 luni. 2. Viza poate fi cerută pentru toate șederile cu o durată mai mare de 3 luni sau pentru orice intrare pe teritoriul unei alte părți contractante în vederea exercitării unei activități lucrative.

ARTICOLUL 2

Termenul teritoriu al unei părți contractante va avea, în ceea ce privește prezentul acord, semnificația pe care această parte contractantă i-o va atribui printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 3

În măsura în care una sau mai multe părți contractante consideră necesar, trecerea frontierei nu se va face decât prin punctele autorizate.

ARTICOLUL 4

1. Dispozițiile prezentului acord nu aduc atingere dispozițiilor legale și reglementărilor referitoare la șederea străinilor pe teritoriul fiecărei părți contractante.

2. Fiecare parte contractantă își rezervă dreptul de a refuza accesul sau șederea pe teritoriul său persoanelor pe care ea le consideră indezirabile.

ARTICOLUL 5

Refugiații care au intrat pe teritoriul unei părți contractante în virtutea dispozițiilor prezentului acord vor fi readmiși în orice moment pe teritoriul părții contractante ale cărei autorități le-au eliberat un titlu de călătorie, la simpla cerere a primei părți contractante, cu excepția cazului în care aceasta a autorizat persoanele respective să se stabilească pe teritoriul său.

ARTICOLUL 6

Dispozițiile prezentului acord nu aduc atingere prevederilor legislațiilor naționale, tratatelor, convențiilor sau acordurilor bilaterale ori multilaterale existente sau care vor intra în vigoare, în baza cărora vor fi aplicate refugiaților rezidenți legal pe teritoriul unei părți contractante măsuri mai favorabile în ceea ce privește trecerea frontierei.

ARTICOLUL 7

1. Fiecare parte contractantă își rezervă dreptul, din rațiuni de ordine publică, de securitate sau de sănătate publică, să nu aplice imediat prezentul acord sau să suspende temporar aplicarea acestuia cu privire la toate celelalte părți contractante sau la unele dintre acestea, cu excepția dispozițiilor art. 5. Această măsură va fi imediat notificată secretarului general al Consiliului Europei. Se va proceda în același mod în momentul în care măsura în cauză va înceta.

2. Orice parte contractantă care se va prevala de unul dintre drepturile prevăzute la alineatul precedent nu va putea pretinde aplicarea prezentului acord de către altă parte contractantă decât în măsura în care îl va aplica ea însăși față de această parte contractantă.

ARTICOLUL 8

Prezentul acord este deschis spre semnare membrilor Consiliului Europei care pot deveni parte la acesta prin:

a) semnare fără rezerva ratificării;

b) semnare sub rezerva ratificării, urmată de ratificare.

Instrumentele de ratificare vor fi depuse pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 9

1. Prezentul acord va intra în vigoare la o lună de la data la care 3 membri ai Consiliului Europei, conform dispozițiilor art. 8, vor semna acordul fără rezerva ratificării sau îl vor ratifica.

2. Pentru oricare membru care, ulterior, va semna acordul fără rezerva ratificării sau îl va ratifica, acordul va intra în vigoare la o lună de la data semnării ori depunerii instrumentului de ratificare.

ARTICOLUL 10

După intrarea în vigoare a prezentului acord Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei poate invita, prin unanimitate de voturi, orice guvern nemembru al Consiliului Europei, care este parte fie la Convenția privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951, fie la Acordul privind eliberarea titlului de călătorie pentru refugiați din 15 octombrie 1946, să adere la prezentul acord. Aderarea va avea efect la o lună de la data depunerii instrumentului de aderare pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 11

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica membrilor Consiliului Europei și statelor care au aderat la acest acord:

a) orice semnare cu eventualele rezerve de ratificare, depunerea oricărui instrument de ratificare și data intrării în vigoare a prezentului acord;

b) depunerea oricărui instrument de aderare în baza art. 10;

c) orice notificare sau declarație primită în conformitate cu dispozițiile art. 2, 7 și 12 și data de la care aceasta va avea efect.

ARTICOLUL 12

Orice parte contractantă va putea înceta aplicarea prezentului acord prin intermediul unui preaviz de 3 luni, dat printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei.

Drept care subsemnații, deplin autorizați în acest scop, au semnat prezentul acord.

Încheiat la Strasbourg la 20 aprilie 1959, în limbile engleză și franceză, cele două texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus la arhivele Consiliului Europei.

Secretarul general al Consiliului Europei va trimite copie certificată pentru conformitate guvernelor semnatare.

;
se încarcă...