Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 110/2015 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) — Dispoziții uniforme privind omologarea:
I. Componentelor specifice ale autovehiculelor care utilizează gaz natural comprimat (GNC) și/sau gaz naturallichefiat (GNL) în sistemul lor de propulsie
II. Vehiculelor în ceea ce privește instalarea unor componente specifice de tip omologat pentru utilizarea gazului natural comprimat (GNC) și/sau a gazului natural lichefiat (GNL) în sistemul lor de propulsie [2015/999]
Număr celex: 42015X0630(01)={

Modificări (...)

În vigoare de la 30 iunie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Include toate textele valabile până la:

Suplimentul 2 la seria 01 de amendamente - Data intrării în vigoare: 9 octombrie 2014

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică după cum urmează:

1.1. Partea I Componente specifice ale autovehiculelor din categoriile M și N (1) care utilizează gaz natural comprimat (GNC) și/sau gaz natural lichefiat (GNL) în sistemul lor de propulsie;

1.2. Partea II Vehicule din categoriile M și N (1) cu privire la instalarea componentelor specifice, pentru utilizarea gazului natural comprimat (GNC) și/sau a gazului natural lichefiat (GNL) pentru propulsie, de tip omologat.

(1) Astfel cum sunt definite în Rezoluția consolidată privind construcția vehiculelor (R.E. 3), documentul ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, punctul 2 -www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

2. TRIMITERI

Standardele următoare conțin dispoziții care, prin trimitere la prezentul text, constituie dispoziții ale prezentului regulament.

Standarde ASTM (1)
ASTM B117-90 Metodă de încercare în ceață salină
ASTM B154-92 Încercarea cu ajutorul azotatului de mercur pentru cupru și aliaje de cupru
ASTM D522-92 Încercarea la îndoire pe dorn a acoperirilor organice
ASTM D1308-87 Efectul produselor chimice de uz casnic asupra finisajelor organice pigmentate și clare
ASTM D2344-84 Metodă de încercare pentru determinarea rezistenței la forfecare interlaminară aparentă a compozitelor cu fibre paralele prin metoda fasciculului scurt
ASTM D2794-92 Metodă de încercare a rezistenței acoperirilor organice la efectele deformării rapide (șoc)
ASTM D3170-87 Rezistența la zgâriere a acoperirilor
ASTM D3418-83 Metodă de încercare pentru temperatura de tranziție a polimerilor prin analiza termică
ASTM E647-93 Încercare standard, Metodă pentru măsurarea vitezelor de creștere a fisurilor de uzură
ASTM E813-89 Metodă de încercare pentru JIC, o măsură a rezistenței la rupere
ASTM G53-93 Practici standard pentru expunerea la lumină și apă - Aparatură (tip condensare și fluorescență UV) pentru expunerea materialelor nemetalice
Standarde BSI (2)
BS 5045 Partea 1 (1982) Butelii transportabile pentru gaze - Specificații pentru butelii de gaz din oțel fără sudură de peste 0,5 litri
BS 7448-91 Încercări de rezistență pe baza conceptelor mecanicii ruperii - Partea I - Metodă pentru determinarea KIC, COD critic și a valorilor J critice ale BS PD 6493-1991. Ghid pentru metodele de evaluare a acceptabilității A a imperfecțiunilor în structurile sudate prin fuziune; Materiale metalice
Standarde EN (3)
EN 13322-2 2003 Butelii transportabile pentru gaz - Butelii de gaz reîncărcabile, sudate, de oțel - Proiectare și construcție - Partea 2: Oțel inoxidabil
EN ISO 5817 2003 Îmbinări sudate prin topire din oțel; niveluri de calitate imperfecțiuni
EN1251-2 2000 Recipiente criogenice. Recipiente transportabile, izolate sub vid, cu un volum mai mic de 1 000 l
EN 895:1995 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea la tracțiune transversală.
EN 910:1996 Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercări de îndoire.
EN 1435:1997 Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică a îmbinărilor sudate
EN 6892-1:2009 Materiale metalice. Încercare la tracțiune
EN 10045-1:1990 Încercarea de încovoiere prin șoc pe epruveta Charpy. Metodă de încercare (crestături tip V și crestături tip U)
Standarde ISO (4)
ISO 37 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic - Determinarea caracteristicilor de efort-deformație la tracțiune
ISO 148-1983 Oțel - Încercarea la șoc Charpy (crestătură tip v)
ISO 188 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic - Încercările de îmbătrânire accelerată și rezistența la căldură
ISO 306-1987 Materiale plastice - Materiale termoplastice - Determinarea temperaturii de înmuiere Vicat (VST)
ISO 527 Pt 1-93 Materiale plastice - Determinarea proprietăților de tracțiune - Partea 1: Principii generale
ISO 642-79 Oțel - Determinarea călibilității prin călire frontală (încercarea Jominy)
ISO 12991 Gaz natural lichefiat (GNL) - rezervoare transportabile utilizate la bordul vehiculelor
ISO1307 Furtunuri de cauciuc și materiale plastice de uz general în aplicații industriale - Diametre interioare și toleranțele acestora și toleranțe la lungime
ISO 1402 Furtunuri și furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc și materiale plastice - Încercări hidrostatice
ISO 1431 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic - Rezistența la fisurare datorită acțiunii ozonului
ISO 1436 Furtunuri și furtunuri cu racorduri la capete - Tipuri hidraulice ranforsate cu fire metalice - Specificații
ISO 1817 Cauciuc vulcanizat - Determinarea acțiunii lichidelor
ISO 2808-91 Vopsele și lacuri - Determinarea grosimii peliculei
ISO 3628-78 Materiale ranforsate cu sticlă - Determinarea proprietăților de tracțiune
ISO 4080 Furtunuri și furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc și de material plastic - Determinarea permeabilității la gaz
ISO 4624-78 Vopsele și lacuri - Încercare la tracțiune
ISO 4672 Furtunuri de cauciuc și materiale plastice - Încercări de flexibilitate la temperaturi mai scăzute decât temperatura ambiantă
ISO 6982-84 Materiale metalice - Încercarea la tracțiune
ISO 6506-1981 Materiale metalice - Încercarea de duritate - Încercarea Brinell
ISO 6508-1986 Materiale metalice - Încercarea de duritate - Încercarea Rockwell (Scările A, B, C, D, E, F, G, H, K)
ISO 7225 Etichete de avertizare pentru butelii de gaz
ISO/DIS 7866-1992 Butelii pentru gaz nesudate din aliaj de aluminiu reîncărcabile utilizate pe scară largă pentru proiectare, construcție și încercări
ISO 9001:1994 Sistemele calității. Model pentru asigurarea calității în proiectare, dezvoltare, producție, montaj și service
ISO 9002:1994 Sistemele calității. Model pentru asigurarea calității în producție, montaj și service
ISO/DIS 12737 Materiale metalice - Determinarea tenacității la rupere în starea plană de deformație
ISO12991 Gaz natural lichefiat (GNL) - rezervoare transportabile utilizate la bordul vehiculelor
ISO14469-1:2004 Vehicule rutiere: conector de realimentare cu gaz natural comprimat GNC: Partea I: Conector de 20 MPa (200 bar)
ISO14469-2:2007 Vehicule rutiere: conector de realimentare cu gaz natural comprimat GNC: Partea II: Conector de 20 MPa (200 bar)
ISO 15500 Vehicule rutiere - Componente ale sistemului de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC)
ISO 21028-1:2004 Recipiente criogenice - Condiții de rezistență a materialelor la temperaturi criogenice - Partea I: Temperaturi mai mici de - 80 °C
ISO 21029-1:2004 Recipiente criogenice - Recipiente transportabile izolate sub vid, cu un volum mai mic de 1 000 litri - Partea I: Proiectare, execuție, inspecție și încercări
Ghid ISO/CEI 25-1990 Cerințe generale privind competența tehnică a laboratoarelor de încercări
Ghid ISO/CEI 48-1986 Linii directoare pentru evaluarea de terță parte și înregistrarea sistemului calității al unui furnizor
ISO/DIS 9809 Butelii de gaz. Butelii de gaz reîncărcabile nesudate din oțel. Proiectare, construcție și încercare. Partea 1: Butelii din oțel călit și revenit, cu rezistență la tracțiune mai mică de 1 100 MPa
ISO 11439 Butelii pentru gaz - Butelii de înaltă presiune pentru depozitarea gazelor naturale utilizate drept combustibil la bordul autovehiculelor
Standard NACE (5)
NACE TM0177-90 Încercarea de laborator a metalelor privind rezistența la fisurare corozivă sub tensiune în medii de H2S
Regulamentele CEE (6)
Regulamentul nr. 10 Dispoziții uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică
Regulamente federale ale SUA (7)
49 CFR 393.67 Rezervoare pentru combustibil lichid
Standarde SAE (8)
SAE J2343-2008 Metoda recomandată pentru vehiculele de capacitate medie și mare acționate de gazul natural lichefiat (GNL)
(1) Societatea Americană pentru Încercări și Materiale.
(2) Institutul Britanic de Standardizare.
(3) Standard european.
(4) Organizația Internațională de Standardizare.
(5) National Association of Corrosion Engineers (Asociația națională a specialiștilor în coroziune).
(6) Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite; Regulamente.
(7) Regulamente federale a Statelor Unite ale Americii.
(8) Society of Automotive Engineers (Societatea inginerilor din domeniul auto).

3. CLASIFICAREA COMPONENTELOR

Clasa 0 Piese pentru presiune înaltă, inclusiv tuburi și garnituri, care conțin GNC la o presiune mai mare de 3 MPa și până la 26 MPa.
Clasa 1 Piese pentru presiune medie, inclusiv tuburi și garnituri, care conțin GNC la o presiune mai mare de 450 kPa și până la 3 000 kPa (3 MPa).
Clasa 2 Piese pentru presiune joasă, inclusiv tuburi și garnituri, care conțin GNC la o presiune mai mare de 20 kPa și până la 450 kPa.
Clasa 3 Piese pentru presiune medie, de exemplu supape de siguranță sau protejate de o supapă de siguranță, inclusiv tuburi și garnituri, care conțin GNC la o presiune mai mare de 450 kPa și până la 3 000 kPa (3 MPa).
Clasa 4 Piese în contact cu gazul, supuse unei presiuni mai mici de 20 kPa.
Clasa 5 Piese în contact cu temperaturi mai mici de - 40 °C.
O componentă poate fi alcătuită din mai multe piese, fiecare piesă fiind clasificată în clasa sa, corespunzător presiunii maxime de lucru și funcției.
Componentele GNC și/sau GNL destinate utilizării în vehicule se clasifică corespunzător presiunii de lucru, temperaturii și funcției, în conformitate cu figura 1-1.

Figura 1-1
Schema debitului pentru clasificarea componentelor GNC și/sau GNL

Încercări aplicabile unor clase specifice de componente (cu excepția buteliilor GNC și a rezervoarelor GNL)

Încercare Clasa 0 Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3 Clasa 4 Clasa 5 Anexă
Suprapresiune sau rezistență X X X X O X 5A
Scurgere externă X X X X O X 5 B
Scurgere internă A A A A O A 5C
Încercări de durabilitate A A A A O A 5L
Compatibilitate cu GNC/GNL A A A A A A 5D
Rezistență la coroziune X X X X X A 5E
Rezistență la căldură uscată A A A A A A 5F
Îmbătrânire la ozon A A A A A A 5G
Încercări de plesnire/distructive X O O O O A 5M
Ciclu de temperatură A A A A O A 5H
Cicluri de presiune X O O O O A 5I
Rezistență la vibrații A A A A O A 5 N
Temperaturi de funcționare X X X X X X 5O
Temperatură joasă GNL O O O O O X 5P
X = Se aplică
O = Nu se aplică
A = După caz

4. DEFINIȚII

4.1. "Presiune" înseamnă presiunea relativă în raport cu presiunea atmosferică, în lipsa altor precizări.

4.2. "Presiune de serviciu" sau "presiune de funcționare" înseamnă presiunea stabilizată la o temperatură uniformă a gazului de 15 °C. Presiunea de serviciu pentru GNL înseamnă presiune stabilizată preconizată a rezervorului în uz - astfel cum a fost declarată de către producător.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...