Ministerul Învățământului

Decretul nr. 176/1948 pentru trecerea în proprietatea Statului a Bunurilor bisericilor congregațiilor, comunităților sau particularilor, ce au servit pentru funcționarea și întreținerea instituțiilor de învățământ general, tehnic sau profesional*)

Modificări (...), Acțiuni respinse (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 august 1948

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Text corectat conform rectificării apărută în Monitorul Oficial Nr. 204 din 3 Septemvrie 1948.

Decretul Nr. 1382 din 2 August 1948

Art. I. -

Pentru buna organizare și funcționare a învățământului public de Stat și pentru lărgirea și democratizarea învățământului, toate bunurile mobile și imobile ce au aparținut bisericilor, congregațiilor, comunităților religioase, asociațiilor particulare, cu sau fără scop lucrativ, și, în general, particularilor, persoane fizice sau juridice și au servit funcționării școlilor de învățământ trecute, conform art. 35 din legea învățământului public la Stat, trec în proprietatea Statului, atribuindu-se Ministerului Învățământului Public, care le va întrebuința pentru nevoile învățământului.

Bunurile imobile intrând în prevederile alineatului precedent, sunt stabilite în tabela anexă, care face parte integrantă din prezenta lege.

Bunurile mobile, de orice fel, se vor prelua pe bază de inventar, de către delegații desemnați de Ministerul Învățământului Public.

Se consideră bunuri mobile și imobile, intrând în prevederile acestui articol, toate bunurile ce au servit funcționării, întreținerii sau sprijinirii școlilor, internatelor, căminelor sau cantinelor la data de 1 Ianuarie 1948, precum și acelea ce au fost dobândite ulterior în acest scop.

Art. II. -

Intră în prevederile articolului precedent chiar dacă nu au fost trecute în tabela anexă, toate clădirile, cu întreg inventarul lor, care au servit pentru funcționarea școlilor de învățământ, inclusiv acelea ce au fost folosite pentru locuința corpului didactic sau a personalului administrativ și pentru internatele, căminele și cantinele destinate elevilor sau studenților școlilor de orice fel.

De asemenea intră în prevederi1e articolului precedent cota parte din fondurile cu destinație de întreținere sau sprijinire a învățământului și din fermele sau orice alte exploatări care au servit la întreținerea și funcționarea școlilor, internatelor, căminelor, cantinelor sau personalului didactic ori administrativ.

Art. III. -

Bunurile care se află afectate exclusiv serviciului de cult vor fi restituite cultului respectiv.

Art. IV. -

Pe data publicării prezentului decret se disolvă orice asociațiuni, cu sau fără scop lucrativ, care au drept obiect organizarea și funcționarea unor școli particulare de învățământ.

Bunurile acestor asociațiuni trec în proprietatea Statului, care le va folosi în scopul pentru care ele au fost destinate.

TABLOU
de școlile particulare și confesionale de toate gradele

Municipiul București

Șc. pr. fete "Știrbei-Doamna", strada Justiției Nr. 55, a Așezământului Știrbei-Doamna, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. pr. de fete "Sf. Eufrosina", strada Labirint Nr. 26, a d-nei F. Zinglirara, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete "Fraternitatea Zion", din strada Sf. Ion-Nou Nr. 25, a Com. Evreilor din București, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară evreească Nr. 7, de fete, din calea Dudești Nr. 123, a Comunității Evreilor din București, cu întreaga, avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii "Aleph" și gr. de copii "Beth", din strada Dudești Nr. 25, al Comunității Evreilor din București, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară Nr. 7 de băieți "Ronetti Roman", din str. Antim Nr. 13, a Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de băieți Nr. 4, "Școalele Unite", din str. Colonel Orero Nr. 30, a Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară Nr. 5 de băieți "Malbim" și gr. de copii "Malbim", din strada Trinității Nr. 8, ale Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de băieți Nr. 10, din strada Voinicului Nr. 48 a Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de băieți "Sf. Anton" din strada Matei Basarab Nr. 19, a Arhiepiscopiei Româno-Catolică, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de băieți "Sf. Andrei", din strada Călărași Nr. 12, a Arhiepiscopiei R.-Catolice, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de băieți "Iacob și Carolina Lobel", din str. Mircea-Vodă Nr. 28, a Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. copii mici Nr. 31, din strada Floreasca Nr. 56, a Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii Nr. 50, din strada Drumul-Serii Nr. 57, a Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete Ortodoxă din strada Principatele-Unite Nr. 63 a Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii Nr. 29, din strada Pleșoianu Nr. 1. a Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii Nr. 39, din strada Tocileacu Nr. 18. a Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete "Instrucțiunea" și gr. de copii "Instrucțiunea", din strada Poetul Cerna Nr. 1 ale Comunității Evreilor din București, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete Nr. 4 și gr. de copii Nr. 4. din str. C. F. Robescu Nr. 25, ale Comunității Evreilor din București, cu toată averea, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii "Ialdei Ieșurum", din strada Siminoc Nr. 25, a Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete și gr. de copii spaniolă, din fundătura Negru-Vodă Nr. 7, ale Comunității Evreilor de rit spaniol, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară mixtă și gr. de copii "Tarbut", din strada Negru-Vodă Nr. 8, ale institutului evreesc Tarbut, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii "Ekștein", din strada Argeș Nr. 10. a Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școalele primare de băieți și fete "Voința", din strada Gh. Palade Nr. 66, ale Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de băieți "Sf. Iosif" din strada Berthelot Nr. 19, a Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de băieți spaniolă din s:rada Epureanu Nr. 10, a Comunității Evreilor de rit spaniol, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară Nr. 2 de băieți și gr. de copii "Moria Gaster", ale Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară și gr. de copii "Surorile Maicii Domnului", din strada Gh. Palade Nr. 56, ale Congregației Surorile Maicii Domnului, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete "Sf. Iosif", din strada Berthelot Nr. 56, a Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete Sf. Maria, din strada Pitar Moși Nr. 13, a Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete "Sf. Anton", din strada Pitar Moș Nr. 7, a Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete "Choisy Mangâru", din calea Moșilor Nr. 132, a Institutului Mangâru, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii "Materna", din strada Vergului Nr. 19, a Institutului Materna, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară mixtă și gr. de copii ale Comunității Armene, din bulevardul Republicii Nr. 43, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete "Progresul Culturii" din strada Salvator Nr. 30, a Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară mixtă "Max Asiel", din strada Sevastopol Nr. 19, a Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. de fete "Notre Dame de Sion", din bulevardul Pache Nr. 78, a Ordinului Notre Dame de Sion, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară mixtă și gr. de copii de pe lângă Academia Ronsard, a d-lor Francis Lebrun și Leon Thevenin, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară mixtă și gr. de copii, germană, Ev. C. A., din strada Lutherană Nr. 16, ale Bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii "E. Teodorescu", din strada Traian Nr. 248, a d-nei E. Teodorescu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii "Montesori", din strada Vasile Lascăr Nr. 54, a d-nei Elly Gross, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete "Moteanu" din calea Victoriei Nr. 176 a Institutului Moteanu, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Școala primară maghiară din str. Sf. Voevozi Nr. 52, a Bis. ref., cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Șc. primară, gimnaziu unic și gr. de copii experimentale "Decroly", ale Institutului Decroly, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul "Sf. Gheorghe" din calea Victoriei Nr. 216, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul "Sf. Iosif" de băieți din str. Berthelot Nr. 19 al Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul mixt Evanghelic, din str. Lutherană Nr. 16, al Bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul mixt Evanghelic din str. Lutherană Nr. 16, al Bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul "I.L. Caragiale" din str. Dionisie Nr. 22, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Moteanu", din calea Victoriei Nr. 176, al Institutului Moteanu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Negoescu" din str. Berthelot Nr. 20, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete Sf. Maria, din str. Pitar Moș, Nr. 11-13, a Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete Sf. Iosif, din str. General Berthelot Nr. 56, al Episcopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de băieți "Sf. Andrei", din str. Călărași Nr. 12, al Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de băieți "M. Sebastian", din str. Mircea Vodă Nr. 88, și Comunității Evreești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul Ebraic "Tarbut", din str. Romulus Nr. 55, al Institutului Tarbut, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Choisy Mangâru", din calea Moșilor Nr. 152, și Institutului Choisy Mangâru, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic și comercial "Zoe Râmiceanu", calea Moșilor Nr. 148, al Soc. Ort., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Notre Dame de Sion" din Bulevardul Pache Nr. 78, al Ordinului Notre Dame de Sion, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Sf. Eufrosina" din str. Labirint Nr. 26 al d-nei Zinglirara, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Victoria", din str. Logofătul Udriște Nr. 14, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceu de fete Nr. 6, "Lumina" din str. Mihăileanu Nr. 34, al Comunității Evreești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala industrială "Țesătoarea", str. Popa Lazăr Nr. 34, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de băieți "Prof. Asociați" din str. Mircea Vodă Nr. 3, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic și comercial Nr. 1 de băieți "Max Asiel", din str. Soborului Nr. 13, proprietatea Comunității Evreești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de băieți Nr. 2 "Cultura" din strada Ion Nou Nr. 12, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul "M.M. Kogălniceanu", din calea Rahovei Nr. 38, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul internat de fete Nr. 7, "Ortodox" din str. Principatele Unite Nr. 63, al Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Știrbey Doamna" din str. Justiției Nr. 55, al Așezămintelor Știrbey Doamna, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete Nr. 5 "Focșeneanu", din str. Anton Pan Nr. 44, al Comunității Evreești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul Nr. 7 de băieți, din calea Dorobanți Nr. 32, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul comercial Nr. 1, "Sf. Elefterie" din str. Vodă Nr. 42, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul industrial Nr. 1, "Domnița Ruxandra", din str. Popa Tatu Nr. 47, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Gimnaziul de băieți spaniol, din str. Epureanu Nr. 10, al comunității evreilor de rit spaniol, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul de fete spaniol, din strada Negru Vodă Nr. 3, al comunității evreilor de rit spaniol, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul comercial și teoretic de fete Nr. 4, "Instrucțiunea", din str. Poet Cerna Nr. 1, al comunității evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul industrial de băieți "Ciocanul", din calea Dudești Nr. 127, al comunității evreești, cu întreaga avere, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul unic "Max Aziel", str. Sevastopol Nr. 19, al Com. Evreești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul nr. 11 "Sf Elena", b-dul Basarab Nr. 52, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul model din b-dul Elisabeta Nr. 28, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Inst. Dactilografie Modern, calea Victoriei Nr. 168, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Academia "Ronsard" din str. Alexandru Sahia Nr. 16, al d-lor Francis Lebrun și Leon Thevenin, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de băieți Nr. 5 "B. Develavrancea" din str. Luterană Nr. 12, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de băieți Nr. 3 "C. Brâncoveanu" din str. Lahovari Nr. 38, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete Nr. 1 Institutul "Schewitz Thierrin", din str. Sf. Apostoli nr. 10, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul unic maghiar mixt din str. Sf. Voevozi Nr. 52, al Bisericii reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Localul Liceului Francez din strada Nicolae Filipescu.

Localul gr. de copii francez, din strada Crețulescu Nr. 8.

Localul din strada L. Catargiu Nr. 15, proprietatea T.A.R.S.

Regiunea școlară București

Județul Argeș

Șc. pr. catolică part., str. Șerban Vodă Nr. 103, Pitești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Buzău

Șc. copii mici Nr. 3 Buzău, "Maria Ioanne", str. Mihai Bravu nr. 9, Buzău, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Șc. copii mici Nr. 4, Buzău, a Soc. Ort, Filiala Buzău, str. Spiru Haret Nr. 1, Buzău, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Șc. pr. fete ort. a Soc. Ort, Filiala Buzău, "Sita și Tas Drăgan", str. Sf. Ingeri Nr. 3, Buzău, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Șc. pr. a Comunității israelite Buzău, str. Al. Marghiloman Nr. 27, Buzău, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Lic. teoretic băieți "P. Zaharescu", Buzău, cu imobilele din str. Emil Teodoru Nr. 14 și Nr. 17, Buzău, propr. susținătorilor Dinu și Paul Zaharescu, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Lic. teoretic b. Prof. Asociați Buzău, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Lic. ort. fete "Elena Săulescu", al Soc. Ort. a Fem. Române, Filiala Buzău, cu imobilele din: str. Victoriei Nr. 1 Buzău și str. Aurorei Nr. 1, Buzău, propr. Soc. Ort., cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Județul Constanța.

Șc. copii mici V. Roaită, Soc. Ort. a Fem. Rom., propr. Soc. Ort. Fem. Române, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Șc. Mahomedană Română, str. Ștefan cel Mare Nr. 58, local Soc. Mahomedană, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Șc. Armeană, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Șc. Mahomedană Medgidia, local Soc. Mahomedane, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Șc. Evreească Idiși, Tache Ionescu, Constanța, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul unic, Adam Clisi, propr. Dinu, susținător, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Gimnaziul unic Anghene, str. Ion Bănescu, Constanța, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Seminarul Musulman, Medgidia, cu întreaga avere, cont. inventarului jurnal.

Județul Dâmbovița.

Șc. copii mici Nr. 1, "Alex. Cantacuzino", parcul Alex. Stănescu Nr. 6, Târgoviște, propr. Soc. Ort. a Fem. Rom., cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Șc. copii mici Nr. 4, str. Calea Domnească Nr. 133, Târgoviște, propr. Soc. Ort. a Fem. Române, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Șc. pr. part. "Astra Românâ", din Schela Ochiuri, jud. Dâmbovița, propr. Soc. petroliferă Astra Română, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Județul Ialomița

Șc. pr. Fetești Dudești, județul Ialomița, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Șc. pr. Giurgeni, județul Ialomița, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Lic. part. "Diaconu Dobrescu", Călărași, cu localurile din str. Viitor Nr. 68 și str. Știrbei Vodă Nr. 10, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Județul Ilfov.

Căminul Soc. Tibișoiu, propr. Soc. Tibișoiu, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Orfelinatul Mânăstirei Țigănești, propr. M-rea Țigănești, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Județul Prahova.

Șc. copii mici "Luca Moise", propr. Așez. Luca Moise, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Șc. copii mici "Sf. Anton", propr. Bis. Ev., cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Șc. mixtă a Comunității Evreești, propr. Com. Evreești, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Șc. Catolică Sf. Anton, propr. Arhiepiscopiei Catolice cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Lic. "Nicolae Bălcescu", aparținând Com. Ev., cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Lic. teoretic "Mihai Eminescu", cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Județul Teleorman.

Lic, ort, fete, Roșiori de Vede, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Județul Vlașca.

Lic. teoretic fete Nr. 1, str. Generalissimul Stalin Nr. 19-21, Giurgiu, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Lic. part. fete Modern, str, Generalissimul Stalin Nr. 15, din Giurgiu, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Regiunea școlară Brașov

Județul Brașov

Școala de copii mici Ev. C. A., din strada Belgradului Nr. 2, Brașov, a Bisericii Ev. C. A. Bratolomeu, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Școala copii mici Ev. C. A. Blumana, din strada Apulum Nr. 1, Brașov, a Bis. Ev. C. A., cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Școala copii mici Ev. C. A. Nr. 1 și Nr. 2, din strada Mureșenilor Nr. 38, Brașov, a Bisericii Ev. C. A, cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Școala copii mici Ev. C. A. din comuna Hărman, Bis. Ev. C. A., cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Școala copii mici Ev. C. A., din comuna Ghimbav, Bis. Ev. C. A., cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Școala copii mici Ev. C. A., din comuna Hălchiu, a Bis. Ev. C. A., cu întreaga avere conf. inventarului jurnal.

Școala copii mici Ev. C. A., din comuna Vulcan, a Bis. Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala copii mici Barbara Nuss Baker, din strada Sf. Ion Nr. 5. Brașov, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala Ev. C. A., Sf. Martin, din strada Lungă Nr. 63, Brașov, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala Ev. C. A. din comuna Râșnov, strada Isvor Nr. 5, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. din Brașov, strada Lungă Nr. 156, a Bis. Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară israelită din Brașov, strada Mureșenilor Nr. 35, a Comunității Israelite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Nr. 1, I. Popazu, din strada Șirul Șaguna Nr. 2, a Bis. Sf. Nicolae Scheiu, Brașov, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. "Sf. Martin", din str. Lungă Nr. 63, Brașov, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. Blumăna din strada Apulum Nr. 3, Brașov, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. din strada Mureșenilor Nr. 45, Brașov-Cetate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal și 3/4 din imobilul din Piața Enescu 11.

Școala primară Ev. C. A. din comuna Măeruș, a Bis. Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. din comuna Cristian, cu 2 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. din comuna Bod, cu 4 imobile, proprietatea Ev. C. A. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. din comuna Râșnov, proprietatea Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. din comuna Codlea, proprietatea Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. din comuna Feldioara, proprietatea Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. din comuna Hărman, proprietatea Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară particulară, din comuna Bod, proprietatea Fabricii de zahăr Bod, cu întreaga avere conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. din comuna Sânpietru, proprietatea Ev. C. A., cu întreaga avere conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. din comuna Ghimbav, proprietatea Ev, C. A., cu patru imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. din comuna Rotbav, proprietatea Ev. C. A., cu trei imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. din comuna Hălchiu, proprietatea Ev. C. A., cu 6 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. din comuna Vulcan, proprietatea Ev. C. A., cu 4 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. din comuna Prejmer, proprietatea Ev. C. A., cu trei imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref., din Brașov, strada Argintarilor Nr. 1, proprietatea Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. băieți din Brașov, str. 7 Noemvrie Nr. 23, proprietatea Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. fete, din Brașov, str. Col. Buzoianu Nr. 2, a Ord. Franciscan, cu întreaga avere conform inventarului jurnal.

Școala prim. conf. Ev. C. A. maghiară din Brașov, str. Voluntarilor Nr. 6, a Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din comuna Turcheș, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. Ev. C. A. Maghiară, din comuna Cernatu, proprietatea Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. Ev. C. A. din comuna Joseni, proprietatea Ev. C. A. maghiară Satu Lung-Joseni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. Ev. C. A., din comuna Satu Lung-Suseni, proprietatea Bis. Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. Ev. C. A. din comuna Satu Lung-Joseni, proprietatea Bis. Ev. C. A. maghiară, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref., din comuna Budila, proprietatea Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Budila, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref., din comuna Teliu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Zărnești, a Bisericii rom. cat., cu întreaga avere conform inventarului jurnal.

Școala particulară fabrica cărămidă, "Bohn" din com. Feldioara, a Fabricii cărămidă "Bohn", cu întreaga avere conform inventarului jurnal.

Liceul "Andrei Șaguna" din Brașov, strada Șirul Șaguna Nr. 1, cu un imobil în strada Prundului Nr. 45; un imobil în piața Berthelot Nr. 1; un imobil în strada Prundului Nr. 2; o casă în str. Prundului; o casă în str. Sf. Nicolae Nr. 1; o casă în strada Barac Nr. 1; o casă în strada Pe Tocile Nr. 2-4; casa Fundațiunii Ion Iuga, strada 23 August, cu întreaga avere conform inventarului jurnal.

Liceul industrial de fete Brașov, strada Gh. Dima Nr. 4, cu 1 casă în strada Brâncoveanu Nr. 2, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul Ev. Honterus din Brașov, strada Axente Sever, al Bis. Ev., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul Ev. comercial băieți din Brașov, 1 imobil în str. Maxim Gorki Nr. 5, situat în curtea Bisericii Negre Nr. 3, al Bis. evanghelice, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul Ev. din Brașov, strada Șirul Wagner Nr. 1, al Bisericii ev. cu un imobil în strada Mureșenilor Nr. 32, și 1 imobil în strada Piața Enescu Nr. 11, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala normală conduc. Ev. C. A. din Brașov, în curtea Bis. Negre Nr. 5, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul rom. cat. de băieți, din Brașov, strada 7 Noemvrie Nr. 25, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere conform inventarului jurnal.

Liceul rom. cat. fete, din Brașov, al Institutului Franciscanilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul reformat de fete din Brașov, al Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul comercial reformat de băieți din Brașov, al Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul unic. ref. mixt, din Brașov, cu întreaga avere, conform jurnalului inventar.

Județul Ciuc

Școala primară conf. rom. cat. din Mircurea Ciuc, a bis. romano-cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din Gheorghieni Nr. 1, bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din Gheorghieni Nr. 2, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din Gheorghieni, Nr. 3, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Gheorhieni-Zarda, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Bancu, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Casinul Nou, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară. conf. rom. cat. din comuna Cârța, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Cetățuia, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Chilieni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Cioboteni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Ciumani Nr. 1, 2 și 3, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară cont. rom. cat. din comuna Cosmeni, a bis, rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Ditrău, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Ditrău-Orotva, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Joseni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Joseni-Borzont, a bis, rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Lăzarea, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Leliceni, a bis. rom. cat., cu toată averea, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Lunca de Jos, a bis. rom. cat., cu toată averea, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Mădăraș, a bis. rom. cat., cu toată averea, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Misentea, a bis. rom. cat., cu toată averea, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Plăeșii de Jos, a bis. rom. cat., cu toată averea, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Plăeșii de Sus, a bis. rom. cat., cu toată averea, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Remetea Nr, 1 și 2, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Bicul Mic, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Sâncrăeni, a bis, rom. cat., cu toată averea, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Sândominic, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Sândominic-Bălan, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Sânmartin, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Sânsimion. a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal și un intravilan.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Sântimbru, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Soimeni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Sumuleu, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Suseni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal

Școala primară cont. rom. cat. din comuna Suseni-Mureș, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Toplița-Ciuc, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Tulgheș, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Valea Strâmbă, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din comuna Ciceu, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul rom. cat. băieți din Miercurea Ciuc, al bis. rom. cat., 1 vilă la Tușnad, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul rom. cat. fete din comuna Gheorghieni, al bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul rom. cat. mixt din comuna Cârța, al bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul rom. cat. mixt din comuna Ditrău, al bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala normală rom. cat. băieți din comuna Sumuleu, al bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul industrial rom. cat. de fete din comuna Sumuleu al bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul rom. cat de fete din comuna Gheorghieni al bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Făgăraș

Șc. copii mici Ev. C. A. din Făgăraș, str. Inului 63 a bis, Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. copii mici Ev. C. A., din comuna Cincul, a bis, Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. Ev. C. A. din comuna Bărcuț, a bis, Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. Ev. C. A. din comuna Bruiu, a bis, Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. Ev. C. A. din comuna Cârța, a bis, Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. Ev. C. A. din comuna Cincu a bis, Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. Ev. C. A. din comuna Cincșor a a bis, Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. Ev. C. A. din Făgăraș a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. conf. Ev. C. A. din com. Felmer a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. conf. Ev. C. A. din com. Gherdeal a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. conf. Ev. C. A. din com. Lovnic a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. conf. Ev. C. A. din com. Merghindeal a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. conf. Ev. C. A. din com. Rotbav a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. conf. Ev. C. A. din com. Selistat a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. conf. Ev. C. A. din com. Sercaia a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. conf. Ev. C. A. din comuna Soars a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. conf. Ev. C. A. din com. Somărtin, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. conf. Ev. C. A. din com. Ticușul Vechi, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. conf. Ev. C. A. din com. Toarcla, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. copii mici rom. cat. din Făgăraș, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. conf. reformată din Făgăraș, str. V. Roaită Nr. 12, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. conf. rom. cat. din Făgăraș, str. Tăbăcarilor Nr. 7, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. conf. ref. din com. Văleni, a bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Odorhei

Șc. copii mici rom. cat. din Odorhei, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Atia, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Atid, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Beclean, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Bezidul Nou, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Bisericani, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Bordosiu, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Brădești, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Cadiseni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Călugăreni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Capalnița, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din comuna Cibu, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din comuna Cristur, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din comuna Dealul, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din comuna Dobeni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Jacodui, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din comuna Lueta, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din comuna Lupeni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Morăreni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. băieți din com. Odorhei, str. Lenin Nr. 1, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. fete din com. Odoriței, Piața Școalei Nr. 2, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. mixtă din Odorhei, str. Orban B a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Polonița, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Praid a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Satu Mare, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Salasuri, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Sâncrai, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Tăetura, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Tamașul, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Tarnovița, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Ulcani, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Vetca, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Vlahița, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din comuna Zetea, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. reformată din com. Alexandrița, a bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. din com. Dumitreni, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. reformată din comuna Chedea Mare, a bis., reformate, cu întreaga avere, conform inventarului.

Șc. prim. reformată din com. Cristur, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.

Șc. prim. ref. din com. Cusmed, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.

Șc. prim. ref. din comuna Filia, a bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului.

Șc. prim. ref. din com. Forteni, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.

Șc. prim. ref. din com. Hoghia, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.

Șc. prim. ref. din com. Matiseni, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.

Șc. prim. de aplicație ref. din com. Odorhei, str. Iosef Attila Nr. 1. a bis. ref., cu toată averea, conform inventarului.

Șc. prim. ref. Porumbenii Mari, a bis. reformate, cu toată averea, conform inventarului.

Șc. prim. ref. din com. Rugănești, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.

Șc. prim. ref. din com. Satu Mic, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.

Șc. prim. ref. din com. Solonca, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.

Șc. prim. ref. din com. Tăureni a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.

Șc. prim. ref. din comuna Teleac, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.

Șc. prim. ref. din comuna Ulieșul, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului.

Șc. prim. ref. din comuna Mujna, a bis. ref., cu toată averea, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. unită din comuna Chetel, a bis. unite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. unită din com. Cristur, a bis. unite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. unită din com. Firtanus, a bis. unite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. unită din com. Jacodul, a bis. unite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. unită din com. Mihăileni, a bis. unite cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. unită din com. Roua, a bis. unite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Lic. rom. cat. de băieți din Odorhei, al bis. rom. cat., 1 vilă cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Lic. rom. cat. mixt din com. Raghin al bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Lic. reformat băieți din Odorhei, al bis. ref., 5 prăvălii, o casă, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Lic. Unitarian din com. Cristur, a bis. unite cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. normală ref. fete din Odorhei, a bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Lic. comercial rom. cat. de fete din Odorhei, al bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Târnava Mare

Școala de copii mici ev. C. A. Sighișoara. a Bis. ev. C. A., 1 casă de locuit, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici ev. C. A. Rupea. a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. mixtă Mediaș, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere conform inventarului jurnal.

Școala pr. ev. C. A. băieți Sighișoara str. Nic. Bălcescu Nr. 7, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. de fete Sighișoara, strada Dragalina Nr. 2, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Albești, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șevala primară ev. C. A. din com. Agârbiciu, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Agnița, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Apold, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Apoșul, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Alma, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară, ev. C. A. din com. Arghita, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Ațel. a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Axente Sever, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Deia, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Beșa, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Biertan, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Boarta. a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Brateiu, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Buia, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Bunești, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Buzd, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Bârghiș, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Cața, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Copșa Mare, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Cloasterf, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Criș, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A, din com. Criș, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Daia, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. Ev. C. A., com. Dacia, a bis. Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Daneș. a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Dârlos, a Bis. ev. C. A., 2 localuri, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Dealul Frumos, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Drăușeni, a, Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Dupușul a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Fișer, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Florești, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Hetur, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Hendorf a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Homorod I, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com, Iacobeni, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Ighișul Nou, a Bis. ev. C. A., cu două localuri, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Jibert a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Laslea, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Mălăncrav, a Bis, ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Mercheașa, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Metiș, a Bis. ev. C. A., 2 localuri, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Meșindorf, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Moardăș, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A comuna Movile a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Moșna, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Motișul, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Mighindoala, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Nemșa, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Netuș, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Neustadt, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Noul Săsesc, a bisericii Ev. C. A., 2 localuri cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. comuna Pelișor, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Proștea, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Petiș, a bisericii Ev. C A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Răvășel, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Petișul a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Richișul, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Roadeș, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Roandoea, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. comuna Ruja, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Rupea, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Saschiz, a bisericii Ev. C. A, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Seleuș, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Saeș, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. comuna Saroș, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Șeica Mare, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Șeica Mică, a bisericii Ev. C. A., 2 localuri, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Soala, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Ungra, a bisericii E. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Valchid, a bisericii Ev. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Vărd, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala Ev. C. A., comuna Veșeud-Agnita, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Veșeud Șeica, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Vișeri, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., com. Vorumloc, a bis. Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C, A., comuna Vulcan, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. com. Zlagna, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară israelită din Mediaș a com. evreești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. rom. cat., comuna Sighișoara, a bisericii rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. comuna Mediaș, a bisericii rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat., comuna Buia, a bisericii rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat., comuna Rupea a bisericii rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat., comuna Sapartoc a bisericii rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref., Sighișoara, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Mediaș, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref., comuna Albești, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref., comuna Bârghiș a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref., comuna Boiu, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. comuna Grânari, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref., comuna Vânători, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Lic. Ev. Teutsch băieți, din Sighișoara, str. Dealul Școlii Nr. 5-6, 1 imobil situat în str. Isacov Nr. 2, 1 imobil în Piața str. Isacov Nr. 3, 1 imobil în str. D. Gherea Nr. 1, 1 imobil Nr. 4, în str. D. Gherea Nr. 5-7, 1 imobil în str. D. Gherea Nr. 11, 1 imobil în str. D. Gherea Nr. 6, 1 imobil în str. D. Gherea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul fete Ev. C. A., comuna Sighișoara, str. General Dragalina Nr. 2, al bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala norm. Ev. C. A., fete Sighișoara, str. Zaharia Boiu Nr. 14, a bisericii Ev. Cat., 1 imobil în str. Zaharia Boiu Nr. 12, al bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul german St. L. Roth, Mediaș, str. Piața 23 August Nr. 12, 1 imobil în str. A. Șaguna Nr. 2, al bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Gimnaziul unic Ev. C. A. din comuna Agnita, a bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Județul Trei Scaune

Grădina de copii din com. Brescu, 2 clădiri, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Grădina de copii din Sf. Gheorghe, 1 sală, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din Baraolt, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din Brețcu, funcționează în localul Școalei primare de Stat, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din Alurgeni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Ghelința, 1 local cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Imeni, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Mereni, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Valea Seacă. 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Poian, 1 clasă cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din Sânteieni, 2 săli de casă, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Tg. Săcuiesc. 2 sală, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Mieloșoara, 2 săli de clasă, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Valea Crișului, 3 săli de clasă, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din Sf. Gheorghe, 4 clase, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din Sântion Lunca, 1 sală cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din Catalina, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din Petervi, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din Lunga, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din Ilieni, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară confes. ref. din Angheluș, 1 clădire cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. din Borșnerul Mic, 1 clădire cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. din Chepeț, 2 săli cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. în com. Malnaș, 1 clădire cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. din com. Bodog, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. din com. Tg. Săcuesc, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. din com. Valea Crișului, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. din com, Sf. Gheorghe, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala conf. ref. din com, Ozun, 1 clădire cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala conf. ref. din com. Hăghieg, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala conf. ref. din Cluclin, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala conf. ref. din Ilieni, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala conf. ref. din Dobole de Jos, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala, conf. ref. din Ariușa, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala conf. ref. din Aroci, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala conf. ref. din com. Belin, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară unită din Cluclin, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară unită din Arita Mare, 1 clădire cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară unită din Arcuș, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară unită din Valea Crișului, 1 clădire, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul rom. cat. băieți din Tg. Săcuesc al Bis. rom. cat., 2 case în Sânzieni-Poiana, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. Teren intravilan, 1 edificiu vechiu.

Liceul ref. fete din Sf. Gheorghe, al Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul rom. cat. fete din Sf. Gheorghe, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala normală rom. cat. conducătoare din Sf. Gheorghe, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul reformat băieți din Sf. Gheorghe, al Bis. ref., 1 imobil în str. Petofy Nr. 1, 1 imobil în str. Libertății Nr. 26, 1 imobil în str. Mareșal Tito Nr. 12, 1 imobil în str. Varady Nr. 12, 1 imobil în str. Cosuth Nr. 13, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Regiunea școlară Cluj

Județul Bihor

Școala copii mici rom. cat. din Oradea-Veneția, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala copii mici rom. cat. Imaculata Oradea, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala copii mici rom. cat. Sf. Vincențiu, Oradea, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala copii mici rom. cat. Ursulina, Oradea, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Oradea-Oloșig, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Oradea-Orașul Nou, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Oradea-Veneția, a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Oradea, Sf. Vincențiu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Imaculata-Oradea, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Ursulina-Oradea, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Oradea, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Oradea Nr. 2, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Nr. 3, Oradea, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. Oradea, a Bis. ev., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară băieți rom. cat. Oradea-Veneția, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Beiuș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Albiș, a Bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Aleșd, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Aiud, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Arpășel, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref., Balc, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată Biharea, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Biharea, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Buduslău, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Beliu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Belfir, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Boiu. a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Cadea, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Camacean, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat., Cica, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Cetariu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Cetariu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Cefa, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Ciocaia, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Cubulcuț, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Cherecuia, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Cheț, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Diosig, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Diosig, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Episc. Bihor, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Episc. Bihor, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Ghiarac, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Gurbedin, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Marghita, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Marghita, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Mișca, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Mișca, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Negru, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Niuved, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Niuved-Colonia, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Olosig, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Oșorcheiu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Paleu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Palota, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Piarhida, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Petreu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Petreu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Posalaca, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Roșiar, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Seleuș, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară de fete rom. cat. Seleuș, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Saniob, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Saniob, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Secueni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Secueni, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară, ref. Santăul-Mare, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Santăul-Mic a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Sânnicolaul-de-Munte, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Săldobaghiul de Munte, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Sântion, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Suplac de Bacău, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Suplac de Bacău, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Suplac Dolca, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Sisterea, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Saucici, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Tarian, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Tămășeni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Teuteu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat., Târgușor, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Târgușor, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Cantelca, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Tamașda, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Tileagd, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Tileagd, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Tinca, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Tinca, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Uileac, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Uileac de M., a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Uileac-de-Munte, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Uileac-de-Belici, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Urvind, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Vaida, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat., Saniob, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Tarciaia, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Salonta, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Salonta, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic băieți ortodox Emil Gojdu, din Oradea, strada Sindicatelor, al Primăriei Oradea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala normală de băieți greco-cat. din Oradea, strada Petru Groza, a Episcop. Unite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul evreesc mixt din Oradea, piața Mihai Viteazul, al Comunității Evreești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Internatul greco-catolic din Oradea, piața Lenin, al Episcopiei gr. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Internatul Jiga din Oradea, strada Lucaci Gheorghe Nr. 27, al fund. Jiga, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala copii mici greco-cat. Oradea, a Episcopiei gr. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Conf. Evreească din Oradea, a Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul rom. cat. băieți din Oradea, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Lic. rom. cat. de fete din Oradea, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul rom. cat. Imaculata de fete, din Oradea, al Bisericii rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul ref. de fete din Oradea, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul rom. cat. de fete "Sf. Vincențiu", al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala norm. rom. cat. de conducătoare Imaculata, din Oradea, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul industrial rom. cat. "Sf. Vincențiu", fete, din Oradea, str. Wieinszky Nr. 13, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Cluj

Școala primară ref. Nr. 1 din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Nr. 2 din Cluj. a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Nr. 3 din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Nr. 4 din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Nr. 5 din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala, primară ref. din Almașu, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Aluniș, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Nr. 1 din Balda, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Băbin din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Rădești, din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Borsea, din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Cătina din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Căian din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Cojocna, din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Chidea, din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Cheseu din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Cămăras de Câmp, din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Căpușul Mare din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Cristorel din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Daraolt din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Feiurdeni din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Feldioara din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Fedora, din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Frata din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Horlacea din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Jebu din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Lacu din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Mihesul de Câmp din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Lunca de Jos din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Mociu din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Palatca din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Petrinzel din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Saulea din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Sfărasu din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Sâmpetru de Câmp, din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Someșeni din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Someșeni din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Stana din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Tuson din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Veche din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala Primară ref. Vaida Camaraș din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. Marianum din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. Augusteum din Cluj, a bisericii cat cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. Sf. Petru din Cluj a bisericii catolice cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. Lyceum din Cluj, a bisericii catolice, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gheorghieni, rom. cat., Șc. pr., din Cluj, a bisericii cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat., Leghea din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat., Cojocna din Cluj, a bisericii cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Florești din Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Cătina din Cluj, a bisericii cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Evang. Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Unitarian Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala unitariană Suatu din Cluj, a bisericii unitariane, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Baciu din Cluj, a bisericii cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala copii mici gr. cat. din Cluj, str. Bob Nr. 8 bis, gr. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Maica Domnului, conf., gr. cat. din Cluj, str. Bob Nr. 8 bis, gr. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Maica Domnului, conf., gr. cat. din Cluj, Jucul de Jos, a bis. gr. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ort. evreească, din Cluj, a bis. ort., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala copii mici conf. ort. evreească din Cluj, a bis. ort., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic băieți, gr. cat. din Cluj, str. 23 August Nr. 25, a Episcopiei Rom. Unită Cluj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic băieți ort., din Cluj, Piața Malinovschi Nr. 18, a Episc. Ort. Rom. Cluj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic fete gr. cat., str. Avram Iancu Nr. 74, din Cluj, a Congregației Surorilor Maicii Domnului, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala norm. gosp. Sf. Terezia, din Cluj, str. Avram Iancu Nr. 74, a Congregației Surorilor Maicii Domnului, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic fete ort. din Cluj, str. Avram Iancu Nr. 6, a Episcopiei Ort. Română Cluj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic mixt evreesc str. General Berthelot Nr. 12 Cluj, Comunitatea Izr. Aut. Ort. Cluj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul ind. evr., str. Horea Nr. 23, Cluj, Comunitatea evreilor de rit occidental Cluj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Internatul Diecezan, gr. cat., calea Moților Nr. 24, din Cluj, a Episcopiei Rom. Unită Cluj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Internatul băieți ort., str. Iașilor Nr. 23, Cluj, fondurile preoților ortodocși, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Căminul Casa Inv. Piața Ștefan cel Mare Nr. 4, Cluj, Uniunea Sindicatelor Corpului Didactic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Căminul fetelor de învățători, din Cluj str. General Grigorescu Nr. 2, a Uniunii Sindicatului Asoc. înv. din Ardeal, Banat, Crișana, Maramureș.

Căminul N. Bălcescu V. Ranta din Cluj, a Primăriei din Cluj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul ref. băieți, str. Mihail Kogălniceanu Nr. 16, a bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul ref. fete, str. 23 August Nr. 26, din Cluj, a bis, ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul rom. cat., băieți, str. M. Kogălniceanu Nr. 4, Cluj, a bis. rom. cat. și intravilan, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul rom. cat. fete, str. Horea Nr. 31, Cluj, a bisericii rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul Unitarian băieți, str. Cosut Nr. 9, Cluj, a bisericii ref. Unitariene, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul ref. mixt, str. Armata Roșie Nr. 64, Cluj a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul comercial rom. cat., fete, str. Horea Nr. 31, Cluj, a bisericii cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul unitarian ind. fete, str. Brasai Nr. 4, Cluj, a bisericii Unitariene, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Cantina St. Bolyai Cluj, str. Univ. Nr. 17, a Fundației Bolyai cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Casa de Calitate, ref., str. Horea Nr. 51, Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Căminul Barthory, str. Univ. Nr. 10, Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Colegiul Moricz Szigmond, str. Băii Nr. 27, Cluj, a bisericii ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Colegiul Jossef Atila, strada Hașdeu Nr. 27, Cluj, a. Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Colegiul Bolyai strada Matei Corvin Nr. 6 Cluj a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Internatul Unitarian fete, strada Kossuth Nr. 7, Cluj, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Năsăud

Șc. primară ref. Bistrița Năsăud a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. rom. cat. Bistrița Năsăud a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. ref. Fântănel din Năsăud a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Matei din Năsăud a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. Rodna din Năsăud a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Sărata din Năsăud a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Sien din Năsăud a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Sieni Sfânta a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Tigău din Năsăud, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic Gh. Coșbuc, strada Grănicerilor Nr. 62, Năsăud, al Fondurilor Grănicerești, Năsăud, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic fete, strada Gării Nr. 1, Năsăud, al Fondurilor Grănicerești, Năsăud, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala normală mixtă, strada Grănicerilor Nr. 7 din Năsăud, a Fondurilor Grănicerești, Năsăud, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Someș

Școala ref. băieți Dej, jud. Someș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Teocul de Sus din județul Someș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Buza din Someș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Chiochis din Someș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Dealul Viilor din Someș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Uri, jud. Someș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala. ref. Sânmarghita, județul Someș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Cusdioara, județul Someș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Ocna Dejului, județul Someș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Beclean, județul Someș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Beclean, județul Someș. a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Sis, județul Someș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Beteag, județul Someș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Bretea, județul Someș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Nuseni, județul Someș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Fizesu Gherlei, județul Someș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Iclodeni, județul Someș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Zimbor, județul Someș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala. ref. Cireșoaia, județul Someș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Sânmartin, județul Someș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Braniște, județul Someș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Mălini, jud. Someș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Sintereag, jud Someș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Teodul de Jos, județul Someș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Vita, județul Sameș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Dămăcuseni, județul Someș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Sicodorhei, județul Someș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Pueni, județul Someș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Strugureni, jud. Someș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Băița, jud. Someș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Gherla, județul Someș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Tg.-Lăpuș, județul Someș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Năsal, județul Someș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. Dej, județul Someș, a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. Gherla, județul Someș a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. Sip, județul Someș a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. Tg.-Lăpuș, jud. Someș, a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat., județul Someș a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. Groși, județul Someș a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. Cornești, județul Someș a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. fete Dej, județul Someș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Nires, județul Someș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala normală fete gr. cat., strada Gh. Gheorghiu-Dej, Nr. 20, județul Someș, a Episcopiei Unită din Cluj-Gherla, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala normală băieți gr. cat., strada Gh. Gheorghiu-Dej Nr. 31, județul Someș, a Episcopiei Unită din Cluj.

Internatul șc. norm. gr. cat. băieți, strada Mihai Viteazul Nr. 6, județul Someș a Episcopiei Unită Cluj-Gherla, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Internatul șc. norm. gr. cat. băieți, Piața Libertății Nr. 20. județul Someș a Episcopiei Unită Cluj-Gherla, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Năsăud

Școala primară, confesională ev. C. A. Bistrița, strada Crișan, județul Năsăud a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ev. C. A. Monari, Piața, jud. Năsăud. a Bis. ev. C, A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ev. C. A. Piață, județul Năsăud. a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Mureș

Școala ref. com. Oaia, județul Mureș, 2 localuri pentru școală și un imobil pentru corp. did., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Onuca, județul Mureș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Orosfoaia, județul Mureș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Păcureni, județul Mureș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Pădureni, județul Mureș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Paingeni, județul Mureș, având 3 localuri pentru școală, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Pogaceaua, județul Mureș având 1 clădire pentru școală, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Păsăreni, județul Mureș, având două imobile pentru școală, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Periș, județul Mureș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Petrilaca de Mureș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Porcești, județul Mureș, având trei clădiri pentru școală a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Porumbeni, județul Mureș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Rigmand, județul Mureș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Roteni, județul Mureș, cu 1 clădire pentru școală, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Satu Nou, județul Mureș, cu 1 clădire pentru școală, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Secăreni, județul Mureș, având 2 imobile pentru școală, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Sărăteni, jud. Mureș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. rom. cat. com. Sanbriași a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Sângeorgiul de Mureș, având 3 clădiri pentru școală a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Sângeorzul de Mureș având 2 clădiri cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Santana de Mureș, având 3 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala. ref. Santana Nirajului a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala Santioana de Mureș, având 4 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Santandrei, județul Mureș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Sannsimion, județul Mureș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. unită Sancasii, județul Mureș, având 4 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Silea Nirajului, jud. Mureș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. rom. com. Silea Nirajului a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Sincai, județul Mureș, având 3 clădiri, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Surda Dimitreschi a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Suseni, județul Mureș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Suveica, județul Mureș, având 2 imobile cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Ștefănești, județul Mureș, având două imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Stăjăriși, județul Mureș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Tompa, județul Mureș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. rom. cat. Teaca, județul Mureș a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Tirimia, județul Mureș, cu 2 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Toldal, județul Mureș, având 2 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Tonciu, județul Mureș, având 2 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. Toplița, județul Mureș a Bis. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Torba, județul Mureș, e Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. com. Troița, județul Mureș, având 5 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala unită, com. Troița, județul Mureș, având 2 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Uliesi, județul Mureș, având 1 imobil, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Vadas, județul Mureș, având 4 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala unită com. Vărgata, județul Mureș, a Bis. unită, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Vărgata, jud. Mureș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Voivodeni, județul Mureș având trei clădiri, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref com. Viforoasa județul Mureș, având 4 clădiri, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară, confesională ev. C. M. Mureș, com. Patos, strada Principală a Bis. conf., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. com. Petelea, strada principală, județul Mureș a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. com. Reghin, strada Principală, Mureș a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala copii mici ev. C. A. Reghin, strada Principală, județul Mureș a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. com. Teaca, strada Piața, județul Mureș, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala copii mici ev. C. A. com. Teaca, strada Piața, județul Mureș, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară confesională ev. C. A. com. Uila, str. Piața., județul Mureș a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. gr. cat., str. V. Stalin, Nr. 54, Tg. Mureș, a Bis,. ref. gr. cat. împreună cu restaurantul Nap și 3 localuri pentru școală și 1 imobil pentru locuință și cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. băieți Tg. Mureș, a Bis. rom. cat., cu 6 imob., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. fete Tg.-Mureș, a Bis. rom. cat., cu 4 imobile cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. băieți Tg. Mureș a Bis. reformate, cu 5 imobile cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. fete din Tg. Mureș a Bis. ref. cu 6 imobile, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. Reghin a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Nr. 1, Reghin a Bis. reform., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Nr. 2, Reghin, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. Sovata a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala pr. ref. Sovata a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Abud a Bis. ref. cu 2 imobile și cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. com. Acatari, a Bis. rom. cat. cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Acatari a Bis. ref. cu 3 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Adrianu Mare a Bis. ref. cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala unită Adrianu Mic, a Bis. unite, cu 2 imobile și cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Aluniș a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Aluniș-Tipcău a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. din Apalina a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Apalina a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala pr. ref. Bălăuțeni a Bis. reformate cu 3 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala pr. ref. Bara a Bis. ref. cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din com. Medeni a Bis. ref. cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. ref. din com. Beica de Jos, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala pr. ref. din comuna Bereni, a Bis. ref. cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Berghia a Bis. ref. cu 4 imobile și cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala pr. rom. cat. din com. Beu, a Bis. rom. cat., cu 3 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Bozeni, a Bis. ref., cu două imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Brâncovenești, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Budiul Mic, a Bis. ref., cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala pr. rom. cat. din Buza a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala unită din Buza a Bis. unite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. Călimănești, a Bis. ref. cu 4 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Câmpenița a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala pr. ref. din Candru a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Ceașul de Câmpie, cu 3 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. din Călușel a Bis. rom. cat. cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala unită din Călușel a Bis. Călușel cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. din Călugăreni a Bis. rom. cat. cu 3 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala reform. din Chendul Mare a Bis. ref. cu 5 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din com. Chendul Mic a Bis. ref. cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Chinari a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Cinta a Bis. ref. cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala reform. din Cocoșei a Bis. ref. cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Corbești a Bis. ref. cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Corbești a Bis. ref. cu 4 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala pr. ref. din Corunca cu 5 imobile a Bis. ref. și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Cotuși a Bis. ref. cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Crăciunești a Bis. ref. cu 3 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala pr. ref. din Cristești a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Culpiu a Bis. ref. cu 5 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Cuiești a Bis. ref. cu 4 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Curteni a Bis. ref. cu 5 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Drojdii a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala p,r. rom. cat. Damieni a Bis. rom. cat. cu 4 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala pr. ref. Dileul Vechi a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala pr. ref. din Ercea a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala pr. ref. din Eremieni a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala pr. rom. cat. din Ernei a Bis. rom. cat., cu 3 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Ernei a Bis. ref., cu 3 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala pr. rom. cat. din Ermitul a Bis. rom. cat. cu 7 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. din Ermitul Varnezeu a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala pr. ref. din com. Fântânele a Bis. ref. cu 4 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din Tilea-Jod, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Gilpișul-Mare, a Bis. ref., cu 3 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Filpișul-Mic, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Găiești, a Bis. ref., cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala unită din Găiești, a Bis. unite, cu 4 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Ghindari, a Bis. ref., cu 10 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala reformată din Glodeni, a Bis. ref., cu 1 imobil și un teren intravilan și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Goreni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Ghilești, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Gornești, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară din Gruișori, s Bis. ref., cu 4 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. din Gurghiu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. din Odosa, a Bis. rom. cat., cu 4 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară unită din Icland, a Bis. unite, cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Hotești, a Bis. ref., cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. din Ihod a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. din Iara-de-Mureș, a Bis. rom. cat., cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala reformată din Iara-de-Mureș, a Bis. reformate, cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala reformată Iedu, a Bis. ref., cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Iernuțeni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. din Iobăgeni, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala unită din Iobăgeni, a Bis. unite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. din Isla. a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Leordeni, a Bis. ref., cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref., din Logig, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Luca-Ilieni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din Lunca Bradului, cu 1 imobil, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din Maia, a Bis. ref., cu 3 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala unită din Maiad, a Bis. ref., cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. Madaras, a Bis. ref., cu 7 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Madaras-Cătun, a Bis. ref., cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref., din Madaras-Fanate, a Bis. ref., cu 2 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Mărduleni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. rom. cat. din Matrici, a Bis. rom. cat., cu 7 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala unită din Mitrești, a Bis. unite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Morești, a Bis. reformate, cu 1 imobil și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din Moțun, a Bis. ref., cu 1 imobil și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Mureșeni, a Bis. ref., cu 3 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref din Mireș-Mort, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Murgești, a Bis. ref., cu 4 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Neaua, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. din Nicolești, a Bis. ref. cu 6 imobile și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Sălaj

Școala primară ref. Verveghiu, din com. Verveghiu, a Bis. ref. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Zalău, a Bis. ref. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din Zalău, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din Șimleul Silvaniei, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din Simleul Silvaniei, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din Carei, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. de băieți din Carei a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. de fete din Carei, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din Acăș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Berea, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Bogdana, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Berveni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din vom. Urziceni, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Deja, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Dobra. a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Domănești, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Aghireș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Adoni, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din. com. Adoni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară din com. Cheșereu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Cheșereu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Curtuiușeni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Chereușa, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Valea lui Mihai, a Bis. ref. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Valea lui Mihai, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Mecențiu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Mecențiu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Simian, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Simian, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Săcășeni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Sudurau, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Pătălușa, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Tarcea, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Galopetreu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Ghenciu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Ghilvaciu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Hodod, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Nadișul Hododului, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Irina, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Căpleni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Camin, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Carastelec, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Dobra Mică, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Moftinul Mic, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Crasna, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com, Crasna, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Recea, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Coseiu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Lesmir, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Leleu, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Cehăluți, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Guruslău a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Foieni, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Manău, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Petreu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Piream. a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Moftinul Mare a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Dobra Mare, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Naimon, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Otoman, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com, Pișcolț, a Bis. ref. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala, primară ref. din com. Becheni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Ulmeni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară. ref. din com. Salacea, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Salacea a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Ticău, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Borla, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară, rom. cat. din com. Cehul Silvaniei, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Cehul Silvaniei, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Archid, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Cristur. a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Nușfalău a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Panic, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Pir, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Zănan a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Pățălușa, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Pățălușa, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Tășnad, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Tășnad. a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Dantău. a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cot. din com. Santău a Bis. rom., cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Sarauad, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. din com. Varșolți, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici rom. cat. din com. Zalău, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici rom. cat. din com. Carei, a Bis. rom. cat. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Maramureș

Școala de copii mici din Sighet, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. de băieți din com. Sighet, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. catolică de fete din Sighet, a Bis. rom. catolice, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată mixtă din Sighet a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din comuna Bocicoiul Mare a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Câmpulung la Tisa a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din comuna Câmpulung Tisa, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Satu Mare

Școala primară reformată din comuna Adrian, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din comuna Homorodul de Jos, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Amac, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din Viile Apei, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Atea, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din com. Orașul Nou, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Botiz, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Berindan, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Boghiș, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Apăteu. a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din com. Agreș, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară romano-catolică din comuna Aidud, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. fete din comuna Aidud, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din comuna Baia Sprie, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată particulară din comuna Eideiș, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Lăpușel, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Halmeu, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară romano-catolică din comuna Halmeu, a Bir. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Hrip, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată Iojile, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din comuna Iojil, a Bis. romano-catolică, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Martinești, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Robești, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din com. Culceul Mic, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Pelișor, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Cotlău, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Porumbești, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Remetea Oașului, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Satu Lung, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Belciugul Codrului, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Sandra, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Terebești, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Lazuri, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din com. Lazuri, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din com. Gârșa Mare, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din com. Micula, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din com. Baia Mare, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Șoimu, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Socond, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din com. Ambud, a. Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din com. Oar, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Nisipeni, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Livada Nouă, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Dara, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Carăsău, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din com. Turu Lung, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Romanești, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. de fete din comuna Satu Mare, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. de băieți din Satu Mare, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din com. Satu Mare, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din com. Paulești, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din comuna Bercu, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară reformată din com. Seini, a Bis. reformată, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Seini, a Bis. rom. cat. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din com. Tâmașdiu. a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din com. Petin, a Bis. reformate cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din com. Baia Sprie a Bis. ref. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. catolică din com. Ratești, a. Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată din com. Satu Mare, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din com. Satu Mare, a Bis. rom.. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala copii mici rom. cat. din com. Aiud, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala copii mici rom. cat. din Satu Mare, a Bis. rom. cat. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala copii mici rom. cat. din Baia Sprie, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul reformat de băieți, str. Calvin Nr. 2, Satu Mare, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul reformat de fete, str. Calvin Nr. 6, Satu Mare, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul rom. cat. de fete, str. Kiniszi Nr. 6, Satu Mare, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala normală de fete reformată, str. Piața Kalvin Nr. 10, Satu Mare, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala normală rom. cat. de fete, str. Gorki Nr. 3, Satu Mare, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala normală rom. cat. de băieți, str. Gorki Nr. 3, Satu Mare a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Casa Învățătorilor, internat, str. Traian, a Sindicatului Învățătorilor din Satu Mare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Internatul Episcopiei Greco-catolic din Baia Mare, al Episcopiei Greco-catolică, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Sălaj

Liceul reformat de băieți din Zalău, str. Ady Nr. 1 al Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul rom. cat de băieți din Carei, str. Max Nr. 61. al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul Rom.-catolic de fete din Șimleul Silvaniei, str. Lenin Nr. 14, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceal rom. cat. de fete din Șimleul Silvaniei, str. Lenin Nr. 14, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Maramureș

Liceul rom. cat. băieți din Sighet, str. Jokai Nr. 11, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul rom. cat. fete din Sighet, str. Mihai Viteazul Nr. 2, al Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul reformat din Sighet, str. Kalvin, al Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Turda

Școala primară conf. rom. cat. din Turda, str. Mihai Viteazul Nr. 12, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. reformată din Turda, str. Dr. Ioan Rațiu Nr. 42, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. din com. Luncani, str. Principală, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. Câmpia Turzii, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din Călărași, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară. conf. ref. din Cuci, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. din Sanger, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară, conf. ref. din com. Luduș, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. din Zau Câmpie, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. din com. Cornești, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară profes. ref. din Războieni Cetate, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. din Lunca Mureșului, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. unit. din Sănduțești, a Bis. unit., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară, conf. ref. din com. Viișoara, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. din com. Mihai Viteazul, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară, conf. unit din com. Mihai Viteazul a Bis. unit., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară de Stat din com. Istihaza, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară de Stat din com. Bogata, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară de Stat din. com. Hădăreni, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. din com. Cecălaca, a Bis. ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. unit. din com. Cheia, a confesiunii respective, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară de Stat din. com. Moldovenești, a Composesoratului local, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară de Stat din. com. Cornești, a Bis. unit cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. israelită din Turda, str. Avram Iancu N. 11, a Comunității israelite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. israelită din Luduș, str. Cetru a Comunității israelite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Sălaj

Școala primară conf. ev. C. A. din com. Hodod, a Bis. ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Satu Mare

Școala primară conf. rom. cat. germană din com. Sâi-Satu-Mare, a Bis, rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Cluj

Edificiul Seminarului Bathory Apor din Cluj, proprietatea Epis. cat. Alba-Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Imobilul de Galiezter, propr. Seminarului din Cluj, proprietatea Epis. rom. cat. de Alba-Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Trei Scaune

Liceul din Tg. Secuesc, donațiunea lui S. I. dr. Arpad Szentyvany și Edificiul cu terenul intravilan, propr. Epis. rom. cat. de Alba-Iulia, și întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Edificiul intravilan al Liceului internat din Tg. Secuesc, propr. Epis. rom. cat. de Alba-Iulia.

Terenul intravilan Torok Isecme al Internatului din Tg. Secuesc, propr. Epis. rom. cat. de Alba-Iulia.

Edificiul Piarist cu internat "Maria Terezia" și întreaga avere, conform inventarului jurnal, propr. Epis. rom. cat. de Alba-Iulia.

Județul Mureș

Edificiul și terenul intravilan al liceului din Tg. Mureș, precum și internatul, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, propr. rom. cat. a Epis. de Alba-Iulia.

Terenul arabil din Tg. Mureș al internat. din Tg. Mureș, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. propr. Epis. rom. cat. de Alba-Iulia.

Județul Ciuc

Edificiul și terenul intravilan al internatului din Miercurea-Ciuc, propr. Epis. rom. cat. de Alba-Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Odorhei

Clădirea și terenul intravilan al Liceului din Odorhei, propr. Epis. rom. cat. de Alba-Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Imobilul din Băile Homorod, propr. liceului din Odorhei, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Clădirea ai terenul intravilan al internatului din Odorhei, propr. a Epis. rom. cat. de Alba Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Tenul arabil al internatului din Odorhei, precum și Isvorul Sălteres, propr. internatului din Odorhei, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Regiunea școlară Craiova

Județul Dolj

Școala prim. "Oteteleșanu", situată în str. Mihai Viteazu Nr. 1, Craiova, proprietatea școlii, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Evreească "Lumina", situată în str. Calomfirescu Nr. 40, Craiova, proprietatea școlii, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. confesională "Sf. Anton", situată în calea Brestei Nr. 1, Craiova, (clădirea Nr. 1) și alta în str. Titu Maiorescu, (clădirea Nr. 2), din Craiova, proprietățile școlii, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Institutul "Sf. Maria", situat în str. Imp. Traian Nr. 131, clădirea Nr. 1, clădirea Nr. 2, și clădirea Nr. 3, din Craiova, proprietățile școlii, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Institutul particular "Javet", situat în str. Ioan Hera Nr. 2, din Craiova, proprietatea școlii, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Internatul Soc. Ospătăria Școlară, situat în str. Buzești Nr. 46, clădirea Nr. 1 și clădirea Nr. 2, din Craiova, proprietatea școlii, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic băieți "Modern", situat în str. Elca Nr. 12, Craiova, proprietatea școlii, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic băieți "Mihai Viteazu", situat în str. Brândușa Nr. 1, Craiova, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic fete Ortodox, din Craiova, situat în calea Brestei Nr. 36, clădirea Nr. 1, clădirea Nr. 2 și clădirea Nr. 3, proprietățile Soc. Ortodoxe a Fem. Rom., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic fete Ortodox, situat în calea Jianu, cu două imobile, din Craiova, proprietatea Soc. Ortodoxe a Femeilor Române, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic fete "Urziceanu", situat în str. Roaită Nr. 9, clădirea Nr. 1 și clădirea Nr. 2 și

Liceul teoretic fete "Urziceanu", situat în str. Roaită Nr. 11, clădirea Nr. 3 și clădirea Nr. 4, din str. Roaită Nr. 34, toate din Craiova, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Mehedinți

Școala prim. Israelită, situată în str. Progresul Nr. 3 din Tr. Severin, proprietatea Comunității Evanghelice, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Evanghelică, situată în str. Speranței, din Tr. Severin, proprietatea Comunității Evanghelice, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Rom. Catolică, situată în str. Coraciu Nr. 3, Tr. Severin, proprietatea Comunității Evanghelice, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Institutul "Sf. Maria", situat în str. Antonoiu Nr. 10, clădirea Nr. 1, clădirea Nr. 2 și clădirea Nr. 3, din Tr. Severin, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul Ortodox fete, din str. Decebal Nr. 69, din Tr-Severin, proprietatea Soc. Ortodoxe a Femeilor Române, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Vâlcea

Școala prim. protestantă, situată în str. G-ral Praporgescu Nr. 24, din R. Vâlcea, proprietatea Bisericii protestante, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Internatul prof. dr. Crețu, situat în str. Florica Nr. 6, clădirea Nr. 1, clădirea Nr. 2 și clădirea Nr. 3, din R. Vâlcea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Internatul fiilor de muncitori și învățători, situat în b-dul Tudor Vladimirescu, din R. Vâlcea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Internatul de fete Sf. Elena, situat în str. G-ral Praporgescu Nr. 40, din R. Vâlcea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Regiunea școlară Brăila

Județul Brăila

Școala copii mici, rom. cat. din Brăila, strada Mareșal Tolbukin Nr. 19, proprietatea Episcopiei rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat., din Brăila, strada Mareșal Tolbukin Nr. 19, proprietatea Episcopiei rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară de fete a "Comunității Israelite", din Brăila, strada Polonă Nr. 13, proprietatea Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară de băieți, a "Comunității Evreilor", din Brăila, bulevardul Cuza Nr. 69, proprietatea Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară m. bulgară din Brăila, strada Plevna Nr. 186, proprietatea Comunității Bulgare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala copii mici a Comunității Evreilor, din Brăila, str. Polonă Nr. 13, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară menaj a Soc. Ort. Naționale a Femeilor Române din Brăila. b-dul Cuza Nr. 168, local, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul Ortodox al Soc. Ort. a Femeilor Române din Brăila, strada Mărășești Nr. 29, proprietatea Soc. Ortodoxe a Femeilor Române, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul Ortodox din Brăila, proprietatea Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Institutul Sancta Maria, din Brăila, strada Câmpiniu Nr. 21, proprietatea Congregației, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic de băieți H. L. și N. Schaffer, al Comunității Evreilor, din Brăila, b-dul Cuza Nr. 69, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Schaffer, a Comunității Evreilor, din Brăila, b-dul Cuza Nr. 69, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Covurlui

Școala copii mici Tarbuth, din Galați, strada Hagi Stoian Nr. 10, proprietatea Comunității Evreești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala copii mici B. Tarbuth, din Galați, strada D-tru Chicuș Nr. 22, proprietatea Comunității Evreești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară de fete S. Schwierer, din Galați, strada Hagi Stoian Nr. 10, proprietatea Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară m. rom. cat. din Galați, str. Republicii Nr. 170, proprietatea Arhiepiscopiei rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară băieți a Comunității Evreilor din Galați, strada Hagi Stoian Nr. 10, proprietatea Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară m. bulgară, din Galați, str. Nicolae Bălcescu Nr. 69, proprietatea Comunității Bulgare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară fete Lumina, din Galați, strada D. Chicuș Nr. 22, proprietatea Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul Ortodox de fete din Galați, strada Nicolae Bălcescu Nr. 99, proprietatea Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul Notre Dame de Sion, din Galați, strada Republicii Nr. 11, proprietatea Ord. Notre Dame de Sion, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (3 localuri)

Liceul mixt al Comunității Evreilor din Galați, strada Maviamol Nr. 2, propriet. Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Căminul Corpului didactic, din Galați, strada Republicii Nr. 81, proprietatea Corpului didactic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Putna

Școala copii mici a "Comunității Evreilor", din Focșani, strada Ștefan cel Mare Nr. 12, proprietatea Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară băieți a "Comunității Evreilor", din Focșani, strada Ștefan cel Mare Nr. 12, proprietatea Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară de fete a Comunității Evreilor, din Focșani, strada Ștefan cel Mare Nr. 12, proprietatea Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară mixtă a Comunității Evreilor, din Odobești, strada Manea Băiatu Nr. 2, proprietatea Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară de evrei, din Adjud, strada C. Negri Nr. 65, proprietatea Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul unic mixt al Comunității Evreilor din Focșani, strada Ștefan cel Mare Nr. 12, proprietatea Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul Unic Ortodox, din Focșani, strada I. V. Stalin Nr. 22, proprietatea Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul R. Sărat

Școala primară mixtă a Comunității Evreilor, din R. Sărat. str. Dobrogeanu Gherea Nr. 13, proprietatea Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Tecuci

Școala copii mici a Comunității Evreilor, din Tecuci, strada Gh. Asachi Nr. 1, proprietatea Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară mixtă a Comunității Evreilor, din Tecuci, strada Gh. Asachi Nr. 1, proprietatea Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Tulcea

Nu are cazuri.

Județul Tutova

Școala copii mici a Comunității Evreilor, din Bârlad. strada Republicii Nr. 135, proprietatea Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară mixtă a Comunității Evreilor, "Leizer și Ghizela Raufman", din Bârlad, strada Republicii Nr. 135 proprietatea Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Regiunea școlară Iași

Județul Bacău

Șc. copii mici isr. rom. Bacău a Comunității Evreești din Bacău, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară particulară băieți isr. rom., "I. Klein" cu imobilele în străzile: Botezu Gh. Nr. 6; Mihai Viteazu; Nr. 4; Mihai Viteazul Nr. 99-101; strada Poștei Nr. 4; V. Alecsandri (Baia Comunală) ale Comunității Evreilor din Bacău, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară particulară fete isr. rom. "Cultura" cu imobilele în străzile: Alex. cel Bun Nr. 7; Botezatu Gh. Nr. 6; Mihai Viteazul Nr. 4; Mihai Viteazul Nr. 99-101; Poștei Nr. 4; V. Alecsandri (Baia Comunală), ale Comunității Evreilor din Bacău, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Seminarul teologic cat. franciscan "Luizi Călugăra" Bacău, proprietatea Parohiei catolice din Bacău, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Botoșani

Șc. copii mici Nr. 1 Botoșani (partic.), cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. copii mici particulară Nr. 2, Botoșani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară particulară isr. Nr. 1 Botoșani, str. Karl Marx, a Comunității isr. din Botoșani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară particulară isr. Nr. 2 băieți, Botoșani, strada Griviței Nr. 17, a Comunității israelite Botoșani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară particulară isr. Nr. 1 fete, Botoșani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară particulară isr. Nr. 2 fete, Botoșani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară confesională O. R. T.. Botoșani, a Comunității isr., strada Dochia, Botoșani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară confesională O. S. E.. Botoșani, strada Griviței și o clădire pentru cămin, în str. Sfinții Voievozi

Nr. 10 și un atelier împletituri în strada Dochia, Botoșani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară confesională "Talmud Thora", strada Griviței Nr. 8. Botoșani, proprietatea Comunității israelite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară mixtă particulară Hârlău, a Comunității israelite, Hârlău, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară mixtă particulară, Ștefănești, proprietatea Comunității israelite din Ștefănești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Fălciu

Șc. primară mixtă particulară isr. Huși-Fălciu un local în Piața 23 August Nr. 6, proprietatea Comunității israelite din Huși, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Iași

Șc. copii mici "Mavrocordat", strada, Pr. Dr. Parhon Nr. 168 Iași, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. copii mici, Iași, din strada Vasile Lupu Nr. 39, proprietatea Societății Ortodoxe a Femeilor Române din Iași, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. copii mici Iași din strada Vultur, a Comunității Evreești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc primară confesională "Notre Dame de Sion", Iași, din străzile: Cuza Vodă Nr. 24; Mârzescu și Stroescu proprietatea "Notre Dame de Sion" din Iași, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc primară "Notre Dame" Iași, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară isr. de băieți "Wachtel" din strada A. Marinescu Nr. 187, Iași, a Comunității israelite din Iași, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc primară isr. fete "Steaua", din strada A. Marinescu Nr. 187. Iași a Comunității israelite din Iași, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Iași

Școala primară israelită de băieți "Cultura", strada Dobrogeanu Gherea Nr. 26, Iași, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară de fete R. F. I., din strada Filimon-Sârbu Nr. 5, Iași, și localul din strada Horia Nr. 11, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc primară de fete "Dr. Stern", din Fundătura Manghrov Nr. 236, Iași, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară israelită Nr. 2 de băieți "Junimea", din strada Palat Nr. 10, Iași, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară "Talmud Thora" mare, din str. Aron-Vodă Nr. 5, Iași, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară "Talmud Thora", mică, din șoseaua Națională Nr. 270, Iași, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară "A. M. Gutman", din str. Ion Creangă, Târgu-Frumos, proprietatea Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară "Zilberman", din Bivolari-Iași, proprietatea Comunității Israelite, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară israelită "Marcu și Sima Ghetel", Podul Iloaiei-Iași, a Comunității Evreilor din Podul Iloaiei, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul ortodox de fete din Iași, al Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "M. Kogălniceanu", din strada Căpitan Păun Nr. 6, Iași, proprietatea profesorilor asociați, din Iași cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de băieți "M. Kogălniceanu". din strada Rosetti Nr. 8, Iași, a d-nei Maria Patriciu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul Unic evreesc, Iași, din strada Filimon Sârbu Nr. 5, Iași, nu are local propriu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul U. O. R. T., din strada Dobrogeanu Gherea Nr. 26, aparține Comunității Evreești, din Iași. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Seminarul teologic din strada Max Vexler Nr. 7, 9 și 11 al Episcopiei Catolice, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Neamț

Școala de copii mici, israelită din strada Muncii Nr. 2. Piatra-Neamț, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici israelită Buhuși, din strada 1 Mai, Buhuși, a Comunității Israelite, din Buhuși, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici a Fabricii Buhuși, a Fabricii Buhuși, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară israelită, din Piatra-Neamț, strada Muncii Nr. 2, a Comunității Evreilor din Piatra-Neamț, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară israelită, din Târgu-Neamț, din strada Ștefan cel Mare Nr. 18, a Comunității Israelite din Târgu-Neamț, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară israelită Buhuși, din strada 1 Mai, Buhuși, proprietatea Comunității Israelite, din Buhuși, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară a fabricii "Textila", din Buhuși, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic de fete Buhuși, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Roman

Școala copii mici israelită, din Roman, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară israelită de băieți, din Roman, strada Miron Costin Nr. 3, a Comunității Israelite din Roman, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară israelită de fete din Roman, strada Suceava Nr. 79, a Comunității Israelite, din Roman, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Vaslui

Școala primară israelită "Assex Tov", din strada Gh. Lazăr Nr. 12, Vaslui, a Comunității Israelite din Vaslui, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Vaslui

Școala primară israelită, din Codăiești-Vaslui, strada Niculae Sălcescu Nr. 68, a Comunității Israelite din Codăiești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic de fete din Vaslui, str. Ștefan cel Mare Nr. 60 a Societății Ortodoxe a Femeilor Române, din strada Ștefan cel Mare Nr. 60, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Bacău

Căminul Soc. Ortodoxe a Femeilor Române din Bacău, strada Oituz Nr. 22, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Regiunea școlară Sibiu

Județul Alba

Școala prim. evreiască din strada Tudor Vladimirescu, Alba Iulia, a Comunității Evreești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. partic. confesională Ev. C. A. din Piața Eroilor Nr. 2, Alba Iulia, proprietatea Comunității Bisericești Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. partic. conf. Ev. C. A., din strada Velica Nr. 1, Sebeș, proprietatea Reuniunii Fem. Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., din com. Vingrad Nr. 157, proprietatea com. Bis. Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. part. conf. Ev. C. A., din com. Berghin, proprietatea Bis. Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară particulară conf. Ev. C. A. din strada Tudor Vladimirescu Nr. 353 com. Câlnic, proprietatea Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A, din strada Horia Nr. 5, Petrești, a com. Bis. Ev. C. A., Petrești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., din strada Cloșca Nr. 296, Pianul de Jos, a Bis. Ev. C. A., Pianul de Jos, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. part. conf. Ev. C. A., din com. Vingard, a Bis. Ev. C. A. Vingard, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala copii mici Ev. C. A., strada Moga Nr. 131, din Petrești, a Comunității Bis. Ev. C. A., Petrești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul Mixt Ev. C. A., Piața Cuza Vodă Nr. 1, din Sebeș, a Comunit. Bis. Ev. C. A., Sebeș, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. Internatul din strada Decebal Nr. 2-4, imobilul din strada Mihai Viteazul Nr. 7, imobilul din strada Libertății Nr. 7, și imobilul din strada I. Zoba Nr. 1, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, imobilul din strada Mihai Viteazul Nr. 3 și Mihai Viteazu Nr. 5.

Școala ref. din Aiud, județul Alba, a Bis. reformate cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. din Aiud, județul Alba, a Bis. rom. cat cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala reformată, din Abrud, județul Alba, a Bis. reformate Abrud, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. din Alba Iulia, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, internatul și terenul intravilan.

Școala reformată din Ocna Mureșului, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. din Sebeș Alba, a Bis. rom. cat. Sebeș Alba, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. din Dorobanți, a Bis. rom. cat. Dorobanți, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala reformată, din Capud, a Bis. reformate Capud, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala reformată din Ciuciu, județul Alba, a Bis. reformate Ciuciu, Alba cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala reformată, din com. Ciumbrud, a Bis. reformate Ciumbrud, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala reformată din Cisteiul de Mureș, a Bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala reformată com. Copand, a Bis. reformate Copand, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala reformată com. Decea, a Bis. reformate com. Decea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala reformată com. Gambas, a Bis, reformate, Gambas, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala reformată com. Hiria, a Bis. reformate Hiria, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala reformată Leorinți, județul Alba, a Bis. reformate Leorinți, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala reformată, Mirișlău, județul Alba, a Bis. reformate Mirișlău, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala reformată Noslac, județul Alba, a Bis. reformate, Noslac, cu întreaga avere conform inventarului jurnal.

Școala reformată Oiesdea, jud. Alba, a bis. reformate Oiesdea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala reformată com, Rădești, a bis. reformate Rădești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. Santimbru, a bis. rom. cat. Santimbru, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala reformată Santrai, jud. Alba, a bis. reformate Santrai, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala reformată Teiuș, jud. Alba, a bis. reformate Teiuș, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. Teiuș, jud. Alba, a bis. rom. cat. Teiuș, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Hunedoara

Școala primară conf. rom. cat. Deva, a edif, m-tirei, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. Deva, a bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal

Școala primară conf. ref. Hărău, a bis, reformate Hărău, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref Jeledinți, a bis. reformate Jeledinți, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. Orăști, a Colegiului Kum ref., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. Cristur, a bis. rom. cat. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. Peștișul Mare, a bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. Hunedoara, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. Hunedoara, a bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. Hâșdad, a bis. reformate Hășdad, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. Streisângeorgiu, a bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. Hațeg, a bis. rom. cat. Hațeg, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. Hațeg, a bis. reformate, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. Lupeni, a bis. reformate Lupeni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. cat. Lupeni, a bis. rom. cat. Lupeni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref., Petroșani, a bis. reformate Petroșani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. Petroșani, a Dieceza Episcop. rom. cat. Petroșani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. fete Petroșani, a Dieceza Episcop. rom. cat. Petroșani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. Orăștie, a bis, Ev. C. A. Orăștie, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. Aurel Vlaicu, a bis. Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev, C. A. Romos, a bis. Ev. C. A. Romos, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. Batiz, a of. paroh. Batiz, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici Ev. C. A. Orăștie, a bis. Ev. C. A. Orăștie, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul rom. cat. fete Petroșani, al Dieceza episc. rom. cat. Petroșani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Sibiu

Școala copii mici Nr. 1 Ev. C. A. Sibiu. a bis. Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala copii mici Nr. 2 Ev. C. A. Sibiu, a bis. Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala copii mici Nr. 3 Ev. C. A., str. Națiunile Unite Nr. 19-21 din Sibiu, a bis. Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici Nr. 4, Ev. C. A., str. Șaguna Nr. 18 din Sibiu, a bis. Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici Nr. 5 Ev. C. A., str. Tg. Vitelor Nr. 10 din Sibiu, a bis. Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici Nr. 6 Ev. C. A., str. Martin Luther Nr. 1-3 din Sibiu, a bis. Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici Sft. Ursula, str. Franciscanilor din Sibiu, a Episc. rom. cat. Alba Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala copii mici Ev. C. A. Cisnădie, jud. Sibiu. a bis. Ev. C. A. Cisnădie-Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala copii mici Ev. C. A., com. Turnișor, jud. Sibiu, a bis. Ev. C. A. Turnișor Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară băieți Nr. 1 Ev. C. A., str. Pemflingher Nr. 2-4 din Sibiu, a bis. Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară fete Ev. C, A., str. Sării Nr. 2-6 din Sibiu, a bis. C. A. Sibiu cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară mixtă Nr. 3 Ev. C. A., str. Națiunile Unite Nr. 20 din Sibiu, a bis. Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară mixtă Nr. 1-3 Ev. C. A., str. Martin Luther Nr. 1-3 din Sibiu, a bis. Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Therezianum, str. Horațiu Nr. 8-10 din Sibiu, a Episc. rom. cat. Alba Iulia cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat., str G-ral Moșoiu Nr. 18 din Sibiu a Episc. rom. cat. Alba Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Franciscană, str. Ardealului Nr. 4-10 din Sibiu. a Episc. rom. cat. Alba Iulia. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Sf. Ursula, str. Mareșal Tito Nr. 36 din Sibiu, a Episc. rom. cat. Alba Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Israelită. str. Sării Nr. 25 din Sibiu, a Comunit. Israelită din Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. com. Cașolț, jud. Sibiu a bis. Ev. C. A., Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Bradul, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. com. Bradu. jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Cisnădie, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Cisnădie, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala pr. ev, C. A. din com. Cisnădioara, Jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. Cisnădioara, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. com. Cristian, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. Cristian, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. com. Hamba, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. Hamba, Județul Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Gușterița, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. Gușterița, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Altina, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. Altina, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Gușu, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. com. Gușu, jud. Sibiu. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Șura Mare, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Șura Mare, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Șura Mică, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Șura Mică, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Slimnic, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Slimnic, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Șelimbăr, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Șelimbăr, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Turnișor, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Turnișor, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Ruși, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Ruși, jud. Sibiu cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Gurpă, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Gurpă, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Amnas, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Amnas, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Apoldul de Sus, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Apoldul de Sus, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Avrig, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Avrig, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Chirpăr, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Chirpăr, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Boz, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Boz jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Daia, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Daia, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Dobârca, jud. Sibiu. a Bis. ev. C. A. din com. Dobârca, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Gârbova, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Gârbova, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară, ev. C. A. Hașag jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Hașag. jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Hosman, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Hosman, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Miercurea, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Miercurea, jud. Sibiu. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Nocrih, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Nocrih, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din cum Noul, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Noul, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Pânca, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Pânca, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Reciu. jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Reciu, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A. din com. Roșia, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Roșia jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din rom. Rusciori jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Roșiori, jud. Sibiu. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Tălmaciu, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Tălmaciu, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ev. C. A. din com. Ungureni, jud. Sibiu. a Bis. ev, C. A. din com. Ungureni, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. maghiară din com. Alămor, jud. Sibiu, a Episc. rom. cat. Alba-Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. maghiară din com. Ocna Sibiului, jud. Sibiu, a Episc. rom. cat. Alba-Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. maghiară din com. Săcădate, jud. Sibiu. a Episc. rom. cat. Alba-Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. str. Berăriei Nr. 2 din Sibiu, a Bis. ref. Sibiu. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Terezianum, str. Horațiu Nr. 8-10 și 18 din Sibiu, a Orf. Terezianum, Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. str. Primăriei din Ocna Sibiului, a Bis. ref. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. din com. Alămor, jud. Sibiu, a Bis. ref. Alămor. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ev. C. A. str. Principală din Săcădate, jud. Sibiu, a Bis. ev. C. A. din com. Săcădate, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici rom. cat., str. Dealului Nr. 6-10, din Sibiu, a Inst Suror. Franciscane, jud. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala normală de fete, "Andrei Șaguna", strada Andrei Șaguna Nr. 14, din Sibiu, a Arh. ort. rom. Sibiu, și internatul de pe Andrei Șaguna Nr. 12, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala normală de băieți, "Andrei Șaguna", strada Andrei Șaguna Nr. 5, din Sibiu, al Arh. ort. rom. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala normală de băieți ev. C. A., strada Vâșinschi Nr. 38 din Sibiu, a Bis. ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul ev. C. A. strada Pemfliger din Sibiu, al Șc. ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de băieți C. A. "Brukental", piața Grivița, strada Mircea cel Bătrân Nr. 7 și internatul în strada aleea Filozofilor Nr. 5. din Sibiu, al Bis. Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete Ev. C. A., strada General Dimitrov Nr. 7 și un apartament, în strada Șaguna Nr. 9, din Sibiu, a Bisericii Ev. C. A. Sibiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala "Nobertin", strada Zipnet (Steaua) Nr. 3, din Sibiu, al Episcopiei Rom. Cat. Alba-Iulia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Târnava-Mică

Școala rom. cat. Blaj, având trei clădiri, al Bis. rom. cat. Blaj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Dumbrăveni, a Bis. ref. Dumbrăveni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala Unită, com. Târnăveni, având două localuri, a Bisericii Unite Târnăveni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat., com. Târăveni, având două imobile, a Bis. rom. cat., com. Tărnăveni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Târnăveni, având două localuri, a Bis. ref. Târnăveni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat., com. Abus, având două clădiri, a Bis. rom. cat., com. Abus, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala unită, com. Adamus, având trei clădiri, a Bis. Unite, com. Adamus, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Alma, a Bis. ref. com. Alma, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref., com. Agristeu, având două clădiri și teren, a Bis. ref., com. Agristeu cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat., com. Agristeu, având două clădiri și teren, a Bis. rom. cat., com. Agristeu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat., com. Besineu, a Bis. rom. cat., com. Besineu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. com. Viia, având 3 clădiri, a Bis. ref. com. Viia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref., com. Bucerdea-Granoasa, a Bis. ref. com. Bucerdea-Granoasa, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Cetatea de Baltă, având două clădiri, a Bis. ref. Cetatea de Baltă, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref., com. Ceauș, având patru clădiri, a Bis. ref. com. Ceauș, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref., com. Cipău, având 3 clădiri, a Bis. reformate, com. Cipău, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala Unită, com. Dambău, având cinci clădiri, al Bis. unite, com. Dambău, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref. Gănești, având patru clădiri, al Bis. ref. Gănești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala, ref., com. Gogan, având 1 clădire, a Bis. ref. com. Gogan, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala Unită, com. Haranglad, având două clădiri, a Bis. unite, com. Haranglad, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref., com. Haranglad, având două clădiri, a Bis. ref. Haranglad, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref., com. Indrifaia, având patru clădiri, a Bis. ref. Indrifaia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref., com. Iernut, având cinci clădiri, a Bis. ref., com. Iernut, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. Iernut, având 3 clădiri, a Bis. rom. cat. Iernut, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref., com. Cornești, având 2 clădiri, a Bis. ref. com. Cornești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref., com. Crăești, având 2 clădiri, a Bis. ref., com. Crăești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref., com. Custelnic, având 1 local, a Bis. ref., com., Custelnic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref.. com. Micasasa, având 2 localuri, a Bis. ref., com. Micasasa, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref., com. Ozd, având 3 clădiri, a Bis. ref. com. Ozd, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref., com. Pocișoara, având 1 imobil, a Bis. ref.. com. Pocișoara, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref., com. Saroș având 2 localuri, a Bis. ref.. com. Saroș, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref., com. Sile, având două localuri, a Bis. ref. com. Sila, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref., com. Sântamaria, 1 clădire, a Bis. ref., com, Santamaria, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat. Sântpaul, având trei clădiri, a Bis. rom. cat., com. Sântpaul, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref., com. Seuca, având două clădiri, a Bis. ref., com. Seuca, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala unită Sf. Nicolae, având două clădiri, al Bis. Unite Sf. Nicolae, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref., com. Sf. Nicolae, având două clădiri, al Bis. ref., com. Sf. Nicolae, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala rom. cat., com. Tiur, având trei clădiri, a Bis. rom. cat., com. Tiur, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala ref., com. Valea Lungă, având două clădiri, a Bis. ref. Valea Lungă, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., com. Băgaciu, având 1 local, a Bis. Ev. C. A., com. Băgaciu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., com. Bălcaciu, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Bălcaciu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., com. Bazna, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Bazna, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., com. Blăjel, 1 clădire și pământ, al Bis. Ev. C. A., com. Blăjel, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., com. Boian, având 2 clădiri, al Bis. Ev. C. A., com. Boian, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., comuna Cenade, 1 clădire, al Bisericii Ev. C. A., com. Cenade, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., com. Cund, 1 clădire, al Bis. Ev. C. A., com. Cund, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., com. Curciu, 2 clădiri, al Bis. Ev. C. A., com. Curciu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Domal, 1 clădire, al Bis. Ev. C. A.. com. Domal, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., Dumbrăveni, 1 clădire, al Bis. Ev. C. A., com. Dumbrăveni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev, C. A., com. Filitelnic, 1 clădire, al Bis. Ev. C. A. com. Filitelnic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Hoghilag, 1 clădire, al Bis. Ev. C. A., com. Hoghilag, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Hundorf, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Hundorf, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Idiciu, 1 clădire, al Bis. Ev. C. A., com. Idiciu cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Jidveiul, 1 clădire, al Bis. Ev. C. A., com. Jidveiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Laslăul Mic., 3 clădiri. al Bis. Ev. C. A., com. Laslăul Mic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Măghieruși, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Măghieruși, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară Ev. C. A., com. Mândărade, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Mândărade, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Nadeș, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Nadeș, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Armeniș, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Armeniș, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Păucea, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Păucea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Prod, 1 clădire, a Bisericii Ev. C. A., com. Prod, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Proștea Mare, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Proștea Mare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Proștea Mică, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Proștea Mică, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Sântioana, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Sântioana, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Selcușul Mic 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Selcușul Mic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Senereuș, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Senereuș, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Sona, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Sona, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Soroștin, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Soroștin, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Tătărlaua, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Tătărlaua, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Tapu, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Tapu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Tigmandru, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Tigmandru, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Valea Lungă, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Valea Lungă, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Vesxuș, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Vesxuș, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala prim. Ev. C. A., com. Zagăr, 1 clădire, a Bis. Ev. C. A., com. Zagăr, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic băieți Sft. Vasile, Blaj, 1 local, și teren al Mitropoliei Rom. Unite Blaj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Internatul Vancea de băieți, Blaj, 1 clădire și 3 clădiri în comuna Veza, al Mitrop. Rom. Unite, Blaj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul industrial băieți Blaj, cu 2 clădiri, al Mitrop. Rom. Unite Blaj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala normală băieți, Blaj, 1 clădire, al Mitrop. Rom. Unite, Blaj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul Comercial băieți Blaj, 1 clădire, al Mitrop. Rom. Unite, Blaj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala gospodărie fete, Blaj, 1 clădire, a Mitrop. Rom. Unite Blaj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Institutul Recunoștinței, Blaj, 2 clădiri, al Congregației Maicii Domnului, Blaj, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Baia

Șc. copii mici isr. din Fălticeni, a Comunității Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară isr. băieți din Fălticeni, a Comunității Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară isr. fete din Fălticeni, a Comunității Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Câmpulung

Talmud Thora, Șc. primară mixtă evr. pentru ebr. din Câmpulung, a Comunității Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Talmud Thora, conf. pentru ebraică din Vatra Dornei, a Comunității Evreești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Soc. Șc. Română din Câmpulung, strada Liceului, Nr. 1, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul mixt evr. din Gura Humorului, str. Lenin Nr. 12, a Comunității Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Dorohoi

Șc. copii mici isr. rom., Dorohoi, a Comunității Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară fete isr. rom. din Dorohoi, strada Alexandru I. Cuza Nr. 13 a Comunității Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară fete isr. rom. din Dorohoi, strada Alexandru I. Cuza Nr. 13 a Comunității Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară fete isr. rom. din Săveni, strada Crișan Nr. 3 a Comunității Evr., Săveni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară mixtă isr. din Mihăileni a Comunității Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Local în construcție pentru șc. primară cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Rădăuți

Internatul Ștefan cel Mare din Rădăuți, strada Lenin, Nr. 9, al Soc. Internatul Ștefan cel Mare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Internatul băieți Vasile Ciocârlă, din Suceava, ștrada 6 Noemvrie Nr. 9 al Soc. Școala Română cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul mixt evreesc, din Suceava, strada Petru Rareș Nr. 10 al Comunității Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Regiunea Timișoara

Județul Arad

Șc. de copii mici rom. cat. maghiară din Arad, Piața Lupei, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. de copii mici israelită, Arad, Piata Lupei, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc prim. rom. cat. băieți maghiară, Arad, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șe. prim. rom. cat. maghiară de fete, Arad, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. mixtă maghiară Chișineu-Criș, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. mixtă maghiară Nădlac, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. mixtă maghiară Pâncota, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. mixtă maghiară Radna, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. mixtă maghiară Sebiș, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. mixtă maghiară Satu Mare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. maghiară Socodor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. mixtă maghiară Silindia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. mixtă rom. cat. maghiară Zimandul de Jos, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. mixtă rom. cat. maghiară din Vârșand, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. mixtă reformată maghiară din Adea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. mixtă ref. maghiară din Ghioroc, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. mixtă reformată maghiară, Iermata Neagră, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. reformată mixtă maghiară, Pădureni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. reformată mixtă maghiară, Pâncota, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. mixtă reformată maghiară din Peregul Mic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. mixtă reformată maghiară, din Vânători, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. mixtă reformată maghiară din Zerind, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. mixtă reformată maghiară din Zetindul Mic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. mixtă reformată maghiară din Simand, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară conf. rom. cat. germană din Aluniș, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. conf. rom. cat. germană, Aradul Nou, str. Armatei Roșii Nr. 167, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. conf. rom. cat. germană, Aradul Nou, str. Armatei Roșii Nr. 175, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. conf. rom. cat. germană, Aradul Nou, str. Armatei Roșii Nr. 43, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. pr. conf. rom. cat. germană, Aradul Nou, str. Armatei Roșii Nr. 36, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. pr. conf. rom. cat. germană, Aradul Nou, str. Republica Populară Română Nr. 62, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. pr. conf. rom. cat. germană din Comlăuș, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. conf. rom. cat. germană din Grăniceri, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. conf. sârbă din Pecica, a comunității Sârbe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. cehă din Peregul Mare, a comunit. cehe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim conf. Ev. C. A. germană din Semlac, a bis. evanghelice, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. germană din Semlac, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. germană din Sânnicolaul Mic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. pr. rom. germană din Sagul, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. germană, din Simandul de Jos, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. germană din Vladimirescu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. rom. cat. germană, din Zădăreni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Caraș

Șc. copii mici rom. cat. germană din Oravița, str. Gojdu Nr. 54, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. de copii mici conf. reform. maghiară, Reșița, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școlile Institutului "Notre Dame" din Oravița, cu localurile din str. Gojdului Nr. 52 și din strada Coșbuc Nr. 26, și un loc de casă, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. pr. conf. mixtă germană din Oravița, str. Gojdu Nr. 54, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. conf. rom. cat. brașoveană din Nermet, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. prim. confesională ref. maghiară, din Reșița, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. maghiară din Ersig, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară, conf. rom. cat. maghiară din Izgar, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Severin

Institutul "Notre Dame" din Lugoj, str. General Stalin, Nr. 14, cu următoarele școli:

Școala de copii mici conf. rom. cat. germană.

Școala de copii mici conf. rom. cat. maghiară.

Școala primară conf. rom. cat. germană.

Școala primară conf. rom. cat. maghiară.

Gimn. conf. rom. cat. germane.

Gimn. conf. rom. cat. maghiar, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. ref. maghiară din Lugoj splaiul Brediceanu Nr. 8, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. israelită din Lugoj, str. Cuza Vodă Nr. 12 și Nr. 14, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Internatul greco-cat. din Lugoj, cu clădirile din: str. Episcopul Radu Nr. 12, Episcopul Radu Nr. 14, str. Gh. Lazăr Nr. 26 și din Lugoj-Satu Mic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Suceava

Lic. teoretic băieți Ștefan cel Mare din Suceava, str. Vasile Alecsandri Nr. 1, al Domeniilor Bucovina, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Academia teologică ortodoxă din Caransebeș, cu clădirile din: str. Gh. Gheorghiu-Dej Nr. 4, str. Cpt. Temeș, str. Burdea, și internatul nou, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Timiș Torontal

Școala de copii mici conf. rom. cat. din Timișoara I, Piața Huneade, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici conf. rom. cat. maghiară din Timișoara II, str. Titu Maiorescu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici conf. rom. cat. germană din Timișoara II, str. Cantacuzino Nr. 7, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici, part. franceză, din Timișoara III, propr. Inst. "Notre Dame", cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici conf. rom. cat. germană din Timișoara III, str. Vilhelmuller Nr. 1, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici conf. rom. cat. germană din Timișoara IV, str. Berthelot, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici israelită, din Timișoara IV, str. Froble Nr. 55, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici conf. rom. cat. germană din Jimbolia, str. Take Ionescu Nr. 1, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici conf. rom. cat. germană din Lipova cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici conf. rom. cat. germană din Sânnicolaul Mare, str. Petru Maior, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici conf. rom. cat. germană din Beșenova Nouă, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici conf. rom. cat. germană din Garani, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici conf. rom. cat. germană din Deta, str. Ștefan cel Mare Nr. 3, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici conf. ev. C. A. din Liebling, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici conf. rom. cat. germană din Ortișoara, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici conf. rom. cat. germană din Periam, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici conf. rom. cat. germană din Teremia Mare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici conf. rom. cat. germană din Veriaș, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala de copii mici conf. rom. cat. germană din Voiteg, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată maghiară din Sculea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată maghiară din Tormac, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară reformată maghiară din Timișoara IV, str. 13 Decemvrie, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. confesională germană Timișoara I, str. Huniade, a Inst. "Notre Dame", cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. confesională germană din Timișoara II, str. T. Maiorescu Nr. 2, Inst. "Notre Dame", cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. confesională germană din Timișoara II, str. T. Maiorescu Nr. 2, Inst. "Notre Dame", cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară maghiară, Timișoara II, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară mixtă isr. Timișoara II, str. Caragiale, a Comunității isr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară isr. Timișoara II, strada A. Cosma IV, a Comunității Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară confesională ortodoxă sârbă Timișoara II, piața Traian, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ortodoxă sărbă, Timișoara II, strada Negruzzi, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (3 localuri).

Școala primară rom. cat. confesională germană Timișoara IV, strada 13 Decemvrie Nr. 6, a Instit. "Notre Dame", cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară de băieți rom. cat. confesională germană Timișoara IV, strada Dragalina Nr. 1, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară mixtă confesională isr. Timișoara IV, str. Frobel Nr. 55, a Comunității Evr., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. de misionare Timișoara IV, a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară din Timișoara IV, strada 6 Martie, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară confesională rom. cat., Jimbolia, str. Ștefan cel Mare Nr. 1 a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară fete confesională rom. cat., Lipova, strada Splaiul Mureșului a Bis. rom. cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. maghiară, Lipova, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară mixtă confesională rom. cat. germană Sânnicolaul Mare cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (3 localuri).

Școala primară mixtă confesională rom. cat. germană Sânnicolaul Mare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară, mixtă confesională rom. cat. germană, Barateaz, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară mixtă confesională rom. cat. germană Bencecul de Sus, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară, ort. sârbă Becicherecul Mic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară m. conf. Ev. C. A., germană, Birda, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (2 clădiri).

Șc. pr. m. sârbă Ciacova, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară m. rom. cat. maghiară, Ciavoș, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară germană, rom. cat. din com. Ceavoș, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (2 locuri și grădină).

Școala primară germană, rom. cat. din com. Comloșul Mare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (având 3 clădiri).

Școala primară rom. cat. germană Comloșul Mic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. germană, din com. Deta, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (având 5 localuri).

Școala primară rom. cat. germană din com. Fibiș, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (având 2 clădiri).

Școala primară rom. cat., germană, din comuna Folea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (având 2 clădiri).

Școala primară mixtă conf. rom. cat. germană, Freidorf, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (având 2 clădiri și 2 locuințe).

Școala primară m. ref. rom. cat. din Gearmata, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (având 2 localuri).

Școala primară m. ref. rom. cat. din comuna Gearmata Vii, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară m. ref. rom. cat. germană din com. Hodoni, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară m. ref. rom. cat. germană, din comuna Iohanisfeld, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala pr. m. Ev. C. A. Liebling, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (având 5 loc.).

Școala primară m. rom. cat. germană, din comuna Lunga, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (având 2 clădiri).

Școala primară m. rom. cat. germană din comuna Mașloc, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal (având 2 clădiri și 2 locuințe).

Școala primară m. rom. cat. germană Neudorf, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (având o clădire și o locuință).

Școala m. rom. cat. germană din comuna Omorul Mic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (având o clădire și o locuință).

Școala primară m. cat. germană din com. Orțișoara, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (având 3 localuri și 3 locuințe).

Școala primară m. rom. cat. germană, din com. Periam, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (având o clădire și o locuință).

Școala primară m. rom. cat. germană Remetea Mică, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (având o clădire și o locuință).

Școala primară m. rom. cat. germană Satu Mare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (având un local și o locuință).

Școala primară ortodoxă m. sârbă, din comuna Satchinez, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. germană din com. Sojdea Nouă, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (având o clădire și o locuință).

Școala primară conf. rom. cat. germană din com. Teremia Mare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (având două localuri și o locuință).

Școala primară conf. rom. cat. germană din com. Vizejdia, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (având o clădire și o locuință).

Școala primară conf. rom. cat. germană din com. Voiteg, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (având două localuri și două locuințe).

Școala primară conf. rom. cat. germană, din comuna Vucova, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară conf. rom. cat. germană, din comuna Secusigiu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (având o clădire și o locuință).

Școala primară conf. rom. cat. germană, din comuna Stanciova, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (având o clădire și o locuință).

Școala primară sârbă, din comuna Becicherecul-Mic, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (având o clădire și o locuință).

Școala primară, ref. maghiară, din comuna Ciavoș, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. maghiară, din comuna Deta, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (având trei clădiri).

Școala primară rom. cat. maghiară, din comuna Fibiș, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. maghiară, din comuna Lipova, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. maghiară, din comuna Sânnicolaul-Mare, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. maghiară, din comuna Sculea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară ref. maghiară, din comuna Tormac, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (având 2 clădiri).

Școala primară rom. cat. N. D. maghiară, din Timișoara IV, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal, (o clădire și o locuință).

Școala primară rom. cat. maghiară din Timișoara II, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala primară rom. cat. Mision, Timișoara IV, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (o clădire, un loc).

Școala primară ref. maghiară din comuna Sculea, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (o clădire și o locuință)

Școala primară română cat. maghiară, din Timișoara IV, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (o clădire și o locuință).

Liceul Piarist băieți Timișoara, strada Horațiu Nr. 1, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (cu internatul în strada Veneția Nr. 6).

Liceul conf. băieți, israelit, din Timișoara I, bulevardul Lenin Nr. 2, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Lic. conf. fete isr. din Timișoara I, b-dul Lenin Nr. 2, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Lic. conf. rom. cat. fete Notre Dame Timișoara I, str. Stroescu Nr. 2, cu internat, în clădirea Nr. 2, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul conf. rom. cat. fete "Notre Dame", Timișoara I, strada Stroescu Nr. 2, cu internat, în clădirea Nr. 2, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul conf. rom. cat. fete "Notre Dame", din Timișoara IV, strada 13 Decemvrie Nr. 6, cu internat în st rada 6 Martie Nr. 26, împreună cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul conf. rom. cat. fete "Notre Dame", Timișoara IV, str. 13 Decemvrie Nr. 6, cu internat în clădirea Nr. 2, împreună cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala normală conf. fete "Notre Dame", Timișoara IV, strada Berthelot Nr. 11, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala conf. fete, de perfecționare "Notre Dame", Timișoara IV, strada Berthelot Nr. 11, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala conf. de economie casnică, din Timișoara II, str. Aurora Nr. 8. cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul cat. din Jimbolia, str. Ștefan cel Mare Nr. 1, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal. (un local și o locuință).

Gimnaziul catolic de fete "Notre Dame", cu internat, din Lipova, splaiul Mureșului, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul rom. cat. băieți, din Timișoara, bulevardul Loga Nr. 1, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul rom. cat. de fete, strada Titu Maiorescu Nr. 2, Timișoara, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Arad

Liceul rom. cat. băieți din Arad, strada Calvin, Nr. 22, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul rom. cat. de fete din Arad, strada Episcopul Grigor Comșa Nr. 40-42, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Județul Severin

Gimnaziul rom. cat. de fete, din Lugoj, strada Bisericii Nr. 28, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

;
se încarcă...