Ministerul Învățământului

Decretul nr. 176/1948 pentru trecerea în proprietatea Statului a Bunurilor bisericilor congregațiilor, comunităților sau particularilor, ce au servit pentru funcționarea și întreținerea instituțiilor de învățământ general, tehnic sau profesional*)

Modificări (...), Acțiuni respinse (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 august 1948

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 17

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Text corectat conform rectificării apărută în Monitorul Oficial Nr. 204 din 3 Septemvrie 1948.

Decretul Nr. 1382 din 2 August 1948

Art. I. -

Pentru buna organizare și funcționare a învățământului public de Stat și pentru lărgirea și democratizarea învățământului, toate bunurile mobile și imobile ce au aparținut bisericilor, congregațiilor, comunităților religioase, asociațiilor particulare, cu sau fără scop lucrativ, și, în general, particularilor, persoane fizice sau juridice și au servit funcționării școlilor de învățământ trecute, conform art. 35 din legea învățământului public la Stat, trec în proprietatea Statului, atribuindu-se Ministerului Învățământului Public, care le va întrebuința pentru nevoile învățământului.

Bunurile imobile intrând în prevederile alineatului precedent, sunt stabilite în tabela anexă, care face parte integrantă din prezenta lege.

Bunurile mobile, de orice fel, se vor prelua pe bază de inventar, de către delegații desemnați de Ministerul Învățământului Public.

Se consideră bunuri mobile și imobile, intrând în prevederile acestui articol, toate bunurile ce au servit funcționării, întreținerii sau sprijinirii școlilor, internatelor, căminelor sau cantinelor la data de 1 Ianuarie 1948, precum și acelea ce au fost dobândite ulterior în acest scop.

Art. II. -

Intră în prevederile articolului precedent chiar dacă nu au fost trecute în tabela anexă, toate clădirile, cu întreg inventarul lor, care au servit pentru funcționarea școlilor de învățământ, inclusiv acelea ce au fost folosite pentru locuința corpului didactic sau a personalului administrativ și pentru internatele, căminele și cantinele destinate elevilor sau studenților școlilor de orice fel.

De asemenea intră în prevederi1e articolului precedent cota parte din fondurile cu destinație de întreținere sau sprijinire a învățământului și din fermele sau orice alte exploatări care au servit la întreținerea și funcționarea școlilor, internatelor, căminelor, cantinelor sau personalului didactic ori administrativ.

Art. III. -

Bunurile care se află afectate exclusiv serviciului de cult vor fi restituite cultului respectiv.

Art. IV. -

Pe data publicării prezentului decret se disolvă orice asociațiuni, cu sau fără scop lucrativ, care au drept obiect organizarea și funcționarea unor școli particulare de învățământ.

Bunurile acestor asociațiuni trec în proprietatea Statului, care le va folosi în scopul pentru care ele au fost destinate.

TABLOU
de școlile particulare și confesionale de toate gradele

Municipiul București

Șc. pr. fete "Știrbei-Doamna", strada Justiției Nr. 55, a Așezământului Știrbei-Doamna, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. pr. de fete "Sf. Eufrosina", strada Labirint Nr. 26, a d-nei F. Zinglirara, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete "Fraternitatea Zion", din strada Sf. Ion-Nou Nr. 25, a Com. Evreilor din București, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară evreească Nr. 7, de fete, din calea Dudești Nr. 123, a Comunității Evreilor din București, cu întreaga, avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii "Aleph" și gr. de copii "Beth", din strada Dudești Nr. 25, al Comunității Evreilor din București, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară Nr. 7 de băieți "Ronetti Roman", din str. Antim Nr. 13, a Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de băieți Nr. 4, "Școalele Unite", din str. Colonel Orero Nr. 30, a Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară Nr. 5 de băieți "Malbim" și gr. de copii "Malbim", din strada Trinității Nr. 8, ale Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de băieți Nr. 10, din strada Voinicului Nr. 48 a Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de băieți "Sf. Anton" din strada Matei Basarab Nr. 19, a Arhiepiscopiei Româno-Catolică, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de băieți "Sf. Andrei", din strada Călărași Nr. 12, a Arhiepiscopiei R.-Catolice, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de băieți "Iacob și Carolina Lobel", din str. Mircea-Vodă Nr. 28, a Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. copii mici Nr. 31, din strada Floreasca Nr. 56, a Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii Nr. 50, din strada Drumul-Serii Nr. 57, a Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete Ortodoxă din strada Principatele-Unite Nr. 63 a Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii Nr. 29, din strada Pleșoianu Nr. 1. a Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii Nr. 39, din strada Tocileacu Nr. 18. a Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete "Instrucțiunea" și gr. de copii "Instrucțiunea", din strada Poetul Cerna Nr. 1 ale Comunității Evreilor din București, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete Nr. 4 și gr. de copii Nr. 4. din str. C. F. Robescu Nr. 25, ale Comunității Evreilor din București, cu toată averea, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii "Ialdei Ieșurum", din strada Siminoc Nr. 25, a Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete și gr. de copii spaniolă, din fundătura Negru-Vodă Nr. 7, ale Comunității Evreilor de rit spaniol, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară mixtă și gr. de copii "Tarbut", din strada Negru-Vodă Nr. 8, ale institutului evreesc Tarbut, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii "Ekștein", din strada Argeș Nr. 10. a Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școalele primare de băieți și fete "Voința", din strada Gh. Palade Nr. 66, ale Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de băieți "Sf. Iosif" din strada Berthelot Nr. 19, a Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de băieți spaniolă din s:rada Epureanu Nr. 10, a Comunității Evreilor de rit spaniol, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară Nr. 2 de băieți și gr. de copii "Moria Gaster", ale Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară și gr. de copii "Surorile Maicii Domnului", din strada Gh. Palade Nr. 56, ale Congregației Surorile Maicii Domnului, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete "Sf. Iosif", din strada Berthelot Nr. 56, a Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete Sf. Maria, din strada Pitar Moși Nr. 13, a Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete "Sf. Anton", din strada Pitar Moș Nr. 7, a Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete "Choisy Mangâru", din calea Moșilor Nr. 132, a Institutului Mangâru, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii "Materna", din strada Vergului Nr. 19, a Institutului Materna, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară mixtă și gr. de copii ale Comunității Armene, din bulevardul Republicii Nr. 43, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete "Progresul Culturii" din strada Salvator Nr. 30, a Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară mixtă "Max Asiel", din strada Sevastopol Nr. 19, a Comunității Evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. de fete "Notre Dame de Sion", din bulevardul Pache Nr. 78, a Ordinului Notre Dame de Sion, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară mixtă și gr. de copii de pe lângă Academia Ronsard, a d-lor Francis Lebrun și Leon Thevenin, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară mixtă și gr. de copii, germană, Ev. C. A., din strada Lutherană Nr. 16, ale Bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii "E. Teodorescu", din strada Traian Nr. 248, a d-nei E. Teodorescu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gr. de copii "Montesori", din strada Vasile Lascăr Nr. 54, a d-nei Elly Gross, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Șc. primară de fete "Moteanu" din calea Victoriei Nr. 176 a Institutului Moteanu, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Școala primară maghiară din str. Sf. Voevozi Nr. 52, a Bis. ref., cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Șc. primară, gimnaziu unic și gr. de copii experimentale "Decroly", ale Institutului Decroly, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul "Sf. Gheorghe" din calea Victoriei Nr. 216, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul "Sf. Iosif" de băieți din str. Berthelot Nr. 19 al Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul mixt Evanghelic, din str. Lutherană Nr. 16, al Bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul mixt Evanghelic din str. Lutherană Nr. 16, al Bisericii Ev. C. A., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul "I.L. Caragiale" din str. Dionisie Nr. 22, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Moteanu", din calea Victoriei Nr. 176, al Institutului Moteanu, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Negoescu" din str. Berthelot Nr. 20, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete Sf. Maria, din str. Pitar Moș, Nr. 11-13, a Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete Sf. Iosif, din str. General Berthelot Nr. 56, al Episcopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de băieți "Sf. Andrei", din str. Călărași Nr. 12, al Arhiepiscopiei Rom. Cat., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de băieți "M. Sebastian", din str. Mircea Vodă Nr. 88, și Comunității Evreești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul Ebraic "Tarbut", din str. Romulus Nr. 55, al Institutului Tarbut, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Choisy Mangâru", din calea Moșilor Nr. 152, și Institutului Choisy Mangâru, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic și comercial "Zoe Râmiceanu", calea Moșilor Nr. 148, al Soc. Ort., cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Notre Dame de Sion" din Bulevardul Pache Nr. 78, al Ordinului Notre Dame de Sion, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Sf. Eufrosina" din str. Labirint Nr. 26 al d-nei Zinglirara, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Victoria", din str. Logofătul Udriște Nr. 14, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceu de fete Nr. 6, "Lumina" din str. Mihăileanu Nr. 34, al Comunității Evreești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Școala industrială "Țesătoarea", str. Popa Lazăr Nr. 34, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de băieți "Prof. Asociați" din str. Mircea Vodă Nr. 3, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul teoretic și comercial Nr. 1 de băieți "Max Asiel", din str. Soborului Nr. 13, proprietatea Comunității Evreești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de băieți Nr. 2 "Cultura" din strada Ion Nou Nr. 12, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul "M.M. Kogălniceanu", din calea Rahovei Nr. 38, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul internat de fete Nr. 7, "Ortodox" din str. Principatele Unite Nr. 63, al Soc. Ortodoxe, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete "Știrbey Doamna" din str. Justiției Nr. 55, al Așezămintelor Știrbey Doamna, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul de fete Nr. 5 "Focșeneanu", din str. Anton Pan Nr. 44, al Comunității Evreești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul Nr. 7 de băieți, din calea Dorobanți Nr. 32, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul comercial Nr. 1, "Sf. Elefterie" din str. Vodă Nr. 42, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul industrial Nr. 1, "Domnița Ruxandra", din str. Popa Tatu Nr. 47, cu întreaga avere, conf. inventarului jurnal.

Gimnaziul de băieți spaniol, din str. Epureanu Nr. 10, al comunității evreilor de rit spaniol, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul de fete spaniol, din strada Negru Vodă Nr. 3, al comunității evreilor de rit spaniol, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul comercial și teoretic de fete Nr. 4, "Instrucțiunea", din str. Poet Cerna Nr. 1, al comunității evreilor, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul industrial de băieți "Ciocanul", din calea Dudești Nr. 127, al comunității evreești, cu întreaga avere, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul unic "Max Aziel", str. Sevastopol Nr. 19, al Com. Evreești, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Liceul nr. 11 "Sf Elena", b-dul Basarab Nr. 52, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Gimnaziul model din b-dul Elisabeta Nr. 28, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.

Inst. Dactilografie Modern, calea Victoriei Nr. 168, cu întreaga avere, conform inventarului jurnal.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...