Organizația Internațională a Muncii - OIM

Convenția nr. 92/1949 privind cazarea echipajelor (revizuită)*)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 ianuarie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Conferința generală a Organizației Internaționale a Muncii,

convocată la Geneva de Consiliul de administrație al Biroului Internațional al Muncii și reunită acolo la 8 iunie 1949 în cea de-a 32-a sesiune a sa,

după ce a decis să adopte anumite propuneri referitoare la revizuirea parțială a Convenției privind cazarea echipajelor din 1946, adoptată de Conferință în cea de-a 28-a sesiune a sa, chestiune care este inclusă în cel de-al 12-lea punct pe ordinea de zi a sesiunii,

considerând că aceste propuneri trebuie să ia forma unei convenții internaționale,

adoptă la 18 iunie 1949 convenția ce urmează, care va fi denumită Convenția privind cazarea echipajelor (revizuită), 1949:

PARTEA I Prevederi generale

ARTICOLUL 1

1. Această convenție se aplică fiecărei nave maritime, proprietate publică sau privată, care este angajată în transportul de mărfuri sau de pasageri în scop comercial și care este înmatriculată în teritoriul pentru care această convenție este în vigoare.

2. În legislația națională se vor stabili condițiile în care navele vor fi considerate nave maritime în sensul acestei convenții.

3. Această convenție nu se aplică:

a) navelor cu o capacitate mai mică de 500 tone;

b) navelor propulsate în principal cu vele, dar echipate cu motoare auxiliare;

c) navelor de pescuit sau balenierelor ori altor nave utilizate în scopuri similare;

d) remorcherelor,

4. cu condiția ca această convenție să fie aplicată în limite rezonabile și practicabile la:

a) nave cu capacitatea cuprinsă între 200 și 500 tone;

b) cazarea persoanelor angajate în probleme curente de navigație pe baleniere sau pe nave utilizate în scopuri similare;

5. de asemenea, cu condiția ca oricare dintre cerințele aplicabile în conformitate cu prevederile conținute în partea a III-a din această convenție să poată fi schimbate în cazul oricărei nave, dacă autoritatea competentă este convinsă, după consultarea cu organizațiile armatorilor și/sau cu armatorii și cu sindicatele navigatorilor, că modificările pot fi făcute, cu condiția să rezulte avantaje evidente care să creeze condiții generale superioare celor care ar fi rezultat din aplicarea întocmai a prevederilor acestei convenții; caracteristicile tuturor acestor modificări vor fi comunicate de către membru directorului general al Biroului Internațional al Muncii, care va informa membrii Organizației Internaționale a Muncii.

ARTICOLUL 2

În cadrul acestei convenții:

a) termenul navă înseamnă o navă la care se aplică această convenție;

b) termenul tone înseamnă tone registru brut;

c) termenul navă de pasageri înseamnă o navă pentru care există și este în vigoare:

(i) fie un certificat de siguranță eliberat în conformitate cu prevederile Convenției internaționale privind ocrotirea vieții omenești pe mare;
(ii) fie un certificat de pasager;

d) termenul ofițer înseamnă o persoană, alta decât comandantul, brevetată ca ofițer în conformitate cu legislația națională sau, în lipsa unei legislații corespunzătoare, printr-un contract colectiv ori conform obiceiului;

e) termenul nebrevetat înseamnă un membru al echipajului, altul decât ofițerul;

f) termenul subofițer înseamnă un nebrevetat care este pe o poziție de supraveghetor sau pe o poziție cu responsabilități speciale, certificat ca subofițer în conformitate cu legislația națională sau, în absența unei legislații corespunzătoare, printr-un contract colectiv ori conform obiceiului;

g) termenul cazarea echipajului include cabinele de dormit, sălile de mese, grupurile sanitare, infirmeria și careurile, așa cum sunt prevăzute pentru a fi utilizate de echipaj;

h) termenul prevăzut înseamnă prevăzut de legislația națională sau de autoritatea competentă;

i) termenul aprobat înseamnă aprobat de către autoritatea competentă;

j) termenul reînmatriculată înseamnă reînmatricularea cu ocazia schimbării simultane a teritoriului de înmatriculare și a armatorului navei.

ARTICOLUL 3

1. Fiecare membru pentru care această convenție este în vigoare se angajează să mențină în vigoare o legislație care să asigure aplicarea prevederilor părților a II-a, a III-a și a IV-a din această convenție.

2. În legislație trebuie:

a) să se solicite autorității competente să înștiințeze toate persoanele interesate;

b) să se definească persoanele responsabile cu îndeplinirea acesteia;

c) să se prevadă măsuri de penalizare adecvate pentru orice încălcare a acesteia;

d) să se prevadă menținerea unui sistem de inspecție adecvat care să asigure respectarea efectivă a acesteia;

e) să se impună autorității competente să consulte organizațiile armatorilor și/sau armatorii și sindicatele navigatorilor, în scopul creării de regulamente-cadru, și în măsura în care este practicabil să colaboreze cu aceste părți la realizarea lor.

PARTEA a II-a Planificarea și controlul cazării echipajului

ARTICOLUL 4

1. Înainte de a începe construcția navei va fi înaintat spre aprobare autorității competente un plan al navei, care să arate la o scară prestabilită localizarea și aranjamentul general ale spațiilor pentru cazarea echipajului.

2. Înainte de a începe construcția spațiilor pentru cazarea echipajului și înainte de modificarea sau de reconstrucția spațiilor pentru cazarea echipajului la o navă deja existentă vor fi înaintate spre aprobare autorității competente planuri detaliate și informații cuprinzând cazarea echipajului, care să arate la o scară prestabilită și în detalii prestabilite localizarea fiecărui spațiu, dispunerea mobilei și a accesoriilor, tipul și aranjamentul sistemului de ventilație, de iluminare și de încălzire și aranjamentele grupurilor sanitare, cu condiția ca, în caz de urgență sau de modificare temporară ori de reconstrucție efectuată în afara teritoriului de înmatriculare, aceasta să fie făcută în conformitate cu această prevedere, dacă planurile sunt ulterior înaintate spre aprobare autorității competente.

ARTICOLUL 5

Cu fiecare ocazie în care:

a) o navă este înmatriculată sau reînmatriculată;

b) cazarea echipajului pe o navă a fost substanțial modificată sau reconstruită; sau

c) o plângere a fost înaintată, într-o manieră prestabilită și în timp pentru a preveni orice întârziere a navei, de către sindicatul navigatorilor, care reprezintă total sau parțial echipajul, sau de un număr prestabilit ori proporțional cu numărul membrilor echipajului navei, în care se arată că modul în care s-a realizat cazarea echipajului nu este în conformitate cu termenii acestei convenții, autoritatea competentă va inspecta nava și se va asigura că modul în care s-a realizat cazarea echipajului este în conformitate cu cerințele legislației.

PARTEA a III-a Cerințe pentru cazarea echipajului

ARTICOLUL 6

1. Localizarea, căile de acces, structura și aranjamentul în raport cu alte spații de cazare ale echipajului vor fi astfel încât să asigure siguranță adecvată, protecție împotriva condițiilor meteorologice și apei mării, să fie izolate împotriva frigului și căldurii, zgomotului sau emanațiilor excesive din alte spații.

2. Nu vor exista deschideri directe înspre cabinele de dormit dinspre spațiile destinate mărfii și compartimentului mașini sau bucătării, dinspre lampisterie și magaziile de vopsele ori dinspre mașini, punte și alte magazii de marfă în vrac, uscătorii, dinspre spațiile destinate dușurilor comune sau grupurilor sanitare. Acea parte a pereților despărțitori care separă astfel de spații de cabinele de dormit și pereții exteriori vor fi construiți din oțel sau din alte materiale aprobate, care vor fi etanșe la apă și la gaz.

3. Pereții exteriori ai cabinelor de dormit și ai sălilor de mese vor fi corespunzător izolați. Toate cadrele și toate marginile pereților despărțitori ai compartimentului mașini, ale bucătăriilor și ale altor spații în care se produce căldură vor fi corespunzător izolate acolo unde există posibilitatea apariției unor efecte de căldură în vecinătatea spațiilor de cazare sau ale culoarelor. De asemenea, se va asigura protecție împotriva căldurii provenite de la țevile de aburi și/sau de la țevile de apă caldă.

4. Pereții interiori vor fi dintr-un material aprobat, care să asigure protecția împotriva insectelor.

5. Cabinele de dormit, sălile de mese, careurile și culoarele de acces în spațiul de cazare al echipajului vor fi corespunzător izolate pentru a preveni producerea condensului sau supraîncălzirea.

6. Tubulatura de aburi și țevile de purjare ale vinciurilor și ale echipamentelor similare nu vor trece prin spațiile de cazare ale echipajului și nici, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, prin culoarele de acces spre spațiile de cazare ale echipajului; dacă totuși acestea trec prin asemenea culoare, vor fi corespunzător izolate și acoperite.

7. Panourile sau tapetele interioare vor fi dintr-un material ușor de întreținut. La căptușelile bordajelor nu vor fi folosite materiale de construcție cu forme ce permit dezvoltarea insectelor sau a altor dăunători.

8. Autoritatea competentă va decide cât se vor extinde măsurile de prevenire și protecție împotriva incendiului, care se vor aplica la construcția spațiilor de cazare.

9. Suprafețele pereților și ale tavanelor din cabinele de dormit și din sălile de mese trebuie să fie ușor de întreținut, iar dacă sunt vopsite, vor fi vopsite în culori deschise; nu se va folosi varul.

10. Suprafața pereților va fi reînnoită sau reparată când va fi necesar.

11. Podeaua în toate spațiile de cazare ale echipajului va fi dintr-un material aprobat, care va îngreuna depunerea prafului și va fi ușor de întreținut.

12. În locul unde podeaua se unește cu pereții laterali aceasta va fi rotunjită pentru a se evita formarea de crăpături.

13. Se va asigura un sistem de scurgeri corespunzător.

ARTICOLUL 7

1. Cabinele de dormit și sălile de mese vor fi corespunzător ventilate.

2. Sistemul de ventilație va fi controlat astfel încât să mențină aerul în condiții satisfăcătoare și să asigure o suficientă ventilație în toate condițiile meteorologice sau climatice.

3. Navele angajate regulat în voiaje în zona tropicelor și a Golfului Persic vor fi echipate cu mijloace mecanice de ventilație și cu ventilatoare electrice, cu condiția ca numai unul dintre aceste sisteme să fie utilizat în spațiile unde să asigure o ventilație satisfăcătoare.

4. Navele angajate în voiaje în afara zonei tropicelor vor fi echipate cu mijloace mecanice de ventilație sau cu ventilatoare electrice. Autoritatea competentă poate excepta navele angajate în apele reci din emisfera nordică sau sudică de la obligativitatea dotării cu acestea.

5. Energia necesară pentru funcționarea mijloacelor de ventilație cerute de paragrafele 3 și 4, când sunt realizabile, va fi asigurată tot timpul în care echipajul se află sau muncește la bord în condițiile arătate.

ARTICOLUL 8

1. Va fi prevăzut un sistem corespunzător de încălzire a spațiilor de cazare ale echipajului, cu excepția navelor angajate exclusiv în voiaje în zona tropicelor și a Golfului Persic.

2. Sistemul de încălzire, când este realizabil, va fi în funcțiune în toate ocaziile în care echipajul se află sau muncește la bord și dacă condițiile impun folosirea lui.

3. La toate navele la care este cerut un sistem de încălzire acesta va fi pe bază de abur, apă caldă, aer cald sau electricitate.

4. La orice navă la care sistemul de încălzire se realizează prin sobe se vor lua măsuri ca soba să fie de dimensiuni corespunzătoare, corespunzător instalată și protejată, astfel încât aerul să nu fie viciat.

5. Sistemul de încălzire trebuie să poată menține în spațiile de cazare ale echipajului o temperatură la un nivel satisfăcător în condiții normale de vreme și climă. Autoritatea competentă va stabili standardele necesare.

6. Radiatoarele și orice alte aparate de încălzire vor fi plasate și, acolo unde este necesar, vor fi ecranate pentru a evita riscul incendiului sau al pericolului ori disconfortul ocupanților.

ARTICOLUL 9

1. În condițiile unor aranjamente speciale pot fi permise pe navele de pasageri cabine de dormit și săli de mese care să fie luminate natural și care trebuie prevăzute cu iluminare artificială adecvată.

2. Toate spațiile destinate echipajului vor fi corespunzător iluminate. Standardul minim pentru un iluminat natural în încăperi va fi astfel încât să permită unei persoane cu o vedere normală să citească într-o zi senină un ziar obișnuit, în orice parte a încăperii disponibilă mișcării libere. Când nu este posibilă asigurarea unui iluminat natural corespunzător, încăperile vor fi prevăzute cu un iluminat artificial la standardele minime de mai sus.

3. La toate navele, în spațiile de cazare ale echipajului va fi prevăzut iluminatul electric. Dacă nu există două surse independente de energie electrică pentru iluminat, se vor prevedea instalații suplimentare de iluminat, dotate cu lămpi de construcție corespunzătoare, sau aparate de iluminat pentru utilizare în evenimente neprevăzute.

4. Lumina artificială va fi astfel dispusă încât ocupanții încăperii să beneficieze la maximum de acesta.

5. În cabinele de dormit se va instala o lampă electrică pentru citit, la capul fiecărui pat.

ARTICOLUL 10

1. Cabinele de dormit vor fi dispuse deasupra liniei de încărcare, la mijlocul sau la pupa navei.

2. În cazuri excepționale, dacă mărimea, tipul și destinația navei presupun unele localizări impracticabile sau nerezonabile, autoritatea competentă poate permite localizarea cabinelor de dormit la prora navei, dar în nici un caz în fața peretului de coliziune prora.

3. La navele de pasageri, cu condiția existenței aranjamentului satisfăcător al iluminatului și al ventilației, autoritatea competentă poate permite localizarea cabinelor de dormit sub linia de încărcare, dar în nici un caz imediat dedesubtul culoarelor de lucru.

4. Suprafața de podea per persoană în cabinele de dormit destinate nebrevetaților va fi cel puțin de:

a) 20 picioare pătrate sau 1,85 m2, la navele mai mici de 800 tone;

b) 25 picioare pătrate sau 2,35 m2, la navele de 800 tone sau mai mari, dar mai mici de 3.000 tone;

c) 30 picioare pătrate sau 2,78 m2, la navele de 3.000 tone sau mai mari, cu condiția ca, în cazul în care la navele de pasageri stau mai mult de 4 nebrevetați într-o cabină, minimum per persoană poate fi de 24 picioare pătrate sau de 2,22 m2.

5. La navele la care din necesitate sunt angajate grupuri mai mari de nebrevetați decât în mod normal, autoritatea competentă poate, în funcție de aceste grupuri, să reducă suprafața minimă de podea din cabinele de dormit per persoană, cu condiția ca:

a) totalul spațiului de dormit alocat grupului sau grupurilor să nu fie mai mic decât spațiul care ar fi fost alocat dacă numărul lor nu ar fi fost mărit; sau

b) suprafața minimă de podea din cabinele de dormit va fi cel puțin de:

(i) 18 picioare pătrate (1,78 m2) per persoană, la navele mai mici de 3.000 tone;
(ii) 20 picioare pătrate (1,85 m2) per persoană, la navele de 3.000 tone sau mai mari.

6. Spațiul ocupat de paturi și dulapuri, comode și scaune va fi inclus în măsurarea suprafeței podelei. Spațiile cu forme mici sau neregulate, care nu se adaugă efectiv la spațiul pentru mișcarea liberă și care nu pot fi utilizate pentru instalarea mobilei, vor fi excluse.

7. Înălțimea tavanului în cabinele de dormit ale echipajului nu va fi mai mică de 6 picioare și 3 inches (190 cm).

8. Va fi un număr suficient de cabine de dormit care vor asigura cabină separată sau cabine separate pentru fiecare secție. Autoritatea competentă ar putea accepta abateri de la aceste cerințe în cazul navelor mici.

9. Numărul aprobat al persoanelor care pot să ocupe cabine de dormit nu va depăși numărul maxim de:

a) pentru ofițerii șefi de secție, ofițerii de punte și de mașini, care au funcții de cart, și ofițerul senior radio sau operatorii radio - o persoană în cabină;

b) pentru ceilalți ofițeri - o persoană în cabină, unde este posibil, dar în nici un caz mai mult de două;

c) pentru subofițeri - una sau două persoane în cabină, dar în nici un caz mai mult de două;

d) pentru alți nebrevetați - două sau 3 persoane în cabină, unde este posibil, dar în nici un caz mai mult de 4.

10. În vederea asigurării unei cazări adecvate și mai confortabile, autoritatea competentă poate, după consultarea cu organizațiile armatorilor, și/sau cu armatorii și cu sindicatele navigatorilor, să acorde permisiunea cazării unui număr de până la 10 persoane nebrevetate în cabina de dormit, în cazul unor anumite nave de pasageri.

11. Numărul maxim de persoane care pot fi cazate în orice cabină de dormit va fi clar și vizibil marcat într-un loc în cabină unde să poată fi ușor de văzut.

12. Membrilor echipajului li se vor asigura paturi individuale.

13. Paturile nu vor fi dispuse alăturat, dacă accesul la unul dintre ele se poate face numai peste celălalt.

14. Paturile nu vor fi suprapuse mai mult de două; în cazul paturilor dispuse de-a lungul peretelui navei, acestea vor fi numai pe un singur rând acolo unde hubloul se află deasupra patului.

15. Patul de jos, în cazul a două paturi suprapuse, nu va fi la mai puțin de 12 inches (30 cm) deasupra podelei; patul de deasupra va fi plasat aproximativ la jumătatea distanței dintre partea inferioară a patului de jos și partea inferioară a traversei tavanului.

16. Dimensiunile interioare minime ale unui pat vor fi de 6 picioare și 3 inches x 2 picioare și 3 inches (190 cm x 68 cm).

17. Cadrul și structura patului vor fi dintr-un material aprobat, rezistent și fără asperități, care să asigure rezistența la coroziune sau protecția împotriva insectelor.

18. Dacă la construcția paturilor se folosesc rame tubulare, acestea vor fi complet etanșe, fără perforații care ar putea permite accesul insectelor.

19. Fiecare pat va fi prevăzut cu saltele elastice sau cu somiere și cu saltele dintr-un material aprobat. Umplutura din paie sau din alte materiale a saltelelor, care ar permite infestarea cu insecte, nu se va folosi.

20. Când paturile sunt suprapuse, sub salteaua patului de deasupra va fi prevăzut un panou din lemn, canava sau din alt material care să împiedice căderea prafului în patul de jos.

21. Cabinele de dormit vor fi astfel proiectate și echipate încât să asigure un confort rezonabil ocupanților și să permită întreținerea ordinii.

22. Mobila va include câte un dulap de haine pentru fiecare ocupant. Dulapurile de haine nu vor avea mai puțin de 5 picioare (152 cm) înălțime și, în secțiune, o suprafață de 300 picioare pătrate (19,30 dm2) și vor fi prevăzute cu câte un raft și cu câte un zăvor pentru un lacăt. Lacătul va fi asigurat de către ocupant.

23. Fiecare cabină de dormit va fi prevăzută cu masă sau cu birou, care poate fi fix, rabatabil sau culisant și, dacă este necesar, va avea un scaun confortabil.

24. Mobila va fi dintr-un material neted, dur, rezistent la încovoiere și la coroziune.

25. Sertarul sau spațiul echivalent al fiecărui ocupant nu va fi mai mic de 2 picioare cubice (0,056 m3).

26. Cabinele de dormit vor fi prevăzute cu draperii la hublouri.

27. Cabinele de dormit vor fi prevăzute cu o oglindă, un dulăpior pentru obiecte de toaletă, un raft pentru cărți și cu un număr suficient de cuiere pentru haine.

28. În ceea ce privește cazarea practică a membrilor de echipaj, aceasta va fi făcută astfel încât să fie în concordanță cu carturile; un membru al echipajului care face serviciu de zi nu va împărți cabina cu unul care face serviciu de cart.

ARTICOLUL 11

1. La toate navele va fi prevăzut un spațiu suficient pentru sălile de mese.

2. La navele mai mici de 1.000 tone vor fi prevăzute săli de mese separate pentru:

a) comandant și ofițeri;

b) subofițeri și ceilalți nebrevetați.

3. La navele de 1.000 tone și mai mari vor fi prevăzute săli de mese separate pentru:

a) comandant și ofițeri;

b) secția punte - pentru subofițeri și alți nebrevetați;

c) secția mașini - pentru subofițeri și alți nebrevetați, cu mențiunea că:

(i) una dintre cele două săli de mese pentru subofițeri și alți nebrevetați poate fi alocată subofițerilor, iar cealaltă, celorlalți nebrevetați;
(ii) o singură sală de mese pentru secțiile punte și mașini, pentru subofițeri și ceilalți nebrevetați, poate fi prevăzută în cazul în care organizațiile armatorilor și/sau armatorii și sindicatele navigatorilor și-au exprimat expres acordul lor pentru un astfel de aranjament.

4. O sală de mese adecvată va fi prevăzută pentru personalul secției care asigură servirea mesei la bord, fie prin prevederea unei săli de mese separate, fie prin acordarea dreptului de a folosi în acest scop o sală de mese destinată altor grupe; în cazul navelor de 5.000 tone sau mai mari, care au mai mult de 5 persoane în secția care asigură servirea mesei la bord, se va studia posibilitatea asigurării unei săli de mese separate.

5. Dimensiunile și echipamentul fiecărei săli de mese vor fi suficiente pentru a primi numărul de persoane care se presupune că le-ar folosi în același timp.

6. Sălile de mese vor fi prevăzute cu mese și cu scaune, aprobate, suficiente pentru un număr de persoane care se presupune că le-ar folosi în același timp.

7. Autoritatea competentă poate permite excepții de la regulile precedente referitoare la sălile de mese, după cum este necesar pentru îndeplinirea unor condiții speciale la navele de pasageri.

8. Sălile de mese vor fi localizate la distanță de cabinele de dormit și, pe cât posibil, cât mai aproape de bucătării.

9. Când nu sunt prevăzute cămări de depozitare accesibile sălilor de mese, acestea vor fi prevăzute cu dulapuri adecvate pentru depozitarea veselei și cu facilități corespunzătoare pentru spălarea acesteia.

10. Partea superioară a meselor și a scaunelor va fi dintr-un material rezistent la umezeală, fără crăpături și ușor de curățat.

ARTICOLUL 12

1. La toate navele va fi prevăzut un spațiu sau spații pentru personalul care este în afara serviciului; spațiul sau spațiile vor avea o suprafață adecvată, avându-se în vedere mărimea navei și a echipajului.

2. Careurile pentru ofițeri și nebrevetați vor fi situate convenabil și vor fi mobilate corespunzător. Acolo unde acestea nu sunt prevăzute separat de sălile de mese, acestea din urmă vor fi proiectate, mobilate și echipate pentru a crea condiții de recreere.

ARTICOLUL 13

1. Toate navele vor fi prevăzute cu grupuri sanitare suficiente, care să includă chiuvete, căzi și/sau dușuri.

2. Numărul minim de W.C.-uri separate ce vor fi prevăzute va fi de:

a) 3 - la navele mai mici de 800 tone;

b) 4 - la navele de 800 tone sau mai mari, dar mai mic de 3.000 tone;

c) 6 - la navele de 3.000 tone sau mai mari;

d) la navele la care ofițerii sau operatorii radio sunt cazați în locuri izolate vor fi prevăzute facilități sanitare în apropiere sau adiacente acestora.

3. În legislația națională se va prevedea alocarea de W.C.-uri pentru diferite grupuri, în conformitate cu prevederile paragrafului 4 al acestui articol.

4. Facilitățile sanitare pentru toți membrii echipajului care nu ocupă cabine de locuit cu grupuri sanitare atașate vor fi prevăzute, pentru fiecare grup al echipajului, după următoarea scală:

a) o cadă și/sau un duș la câte 8 persoane sau mai puține;

b) un W.C. la câte 8 persoane sau mai puține;

c) o chiuvetă la câte 6 persoane sau mai puține, cu condiția ca atunci când numărul persoanelor dintr-un grup depășește cu mai puțin de jumătate numărul specificat, acest surplus poate fi ignorat în interpretarea acestui paragraf.

5. Când totalul membrilor de echipaj este mai mare de 100 și la navele de pasageri angajate în mod curent în voiaje pe o durată nu mai mare de 4 ore, pot fi acordate considerații de autoritatea competentă pentru amenajări speciale sau pentru reducerea numărului de facilități cerute.

6. Toate grupurile sanitare comune vor fi prevăzute cu instalații de apă rece și caldă sau cu instalații de încălzire. Autoritatea competentă, după consultări cu organizațiile armatorilor și/sau cu armatorii și cu sindicatele navigatorilor, poate hotărî cantitatea de apă rece pe care armatorul navei ar putea fi obligat să o asigure pentru fiecare om pe zi.

7. Chiuvetele și căzile vor fi de mărime adecvată și vor fi construite dintr-un material aprobat, cu suprafața netedă, rezistent la fisurare, exfoliere sau corodare.

8. Toate W.C.-urile vor avea ventilație către exterior, independent de orice alt spațiu destinat acomodării.

9. Toate W.C.-urile vor fi după model aprobat, prevăzute cu jet de apă abundent, disponibil tot timpul și independent controlabile.

10. Conductele de scurgere și conductele colectoare vor fi dimensionate corespunzător și vor fi astfel construite încât să fie ușor de curățat și riscurile de înfundare să fie reduse la minimum.

11. Grupul sanitar folosit de mai mult de o persoană va fi în concordanță cu următoarele cerințe:

a) podeaua va fi dintr-un material durabil aprobat, ușor de curățat, impermeabil și cu canalizare corespunzătoare;

b) pereții despărțitori vor fi din oțel sau din alt material aprobat și vor fi etanși de la cel puțin 9 inches (23 cm) deasupra nivelului podelei;

c) încăperea va fi suficient luminată, încălzită și ventilată;

d) W.C.-urile vor fi situate la distanță convenabilă, dar separate de cabinele de dormit și de băi, fără acces direct din cabinele de dormit sau din culoarele dintre cabinele de dormit și W.C.-uri, acolo unde nu există alt acces, cu condiția că această cerință nu se aplică dacă W.C.-ul este situat într-un compartiment situat între două încăperi de dormit, având în total nu mai mult de 4 persoane;

e) acolo unde există mai mult de un W.C. în același compartiment, acestea vor fi suficient izolate ca să asigure intimitatea.

12. Toate navele vor fi dotate cu facilități de spălare și uscare a rufelor, într-un număr proporțional cu mărimea echipajului și cu durata normală a voiajului.

13. Facilitățile de spălare a rufelor vor include și chiuvete corespunzătoare, care pot fi situate în băi, dacă nu există spălătorii separate, cu posibilitatea furnizării apei reci și calde sau cu instalații de încălzire a apei.

14. Facilitățile de uscare a rufelor vor fi prevăzute într-un compartiment separat de cabinele de dormit și de sălile de mese, corespunzător ventilate și uscate și echipate cu sârme de rufe sau cu alte amenajări pentru agățatul rufelor.

ARTICOLUL 14

1. La orice navă cu un echipaj de 15 persoane sau mai mare și angajată într-un voiaj cu o durată mai mare de 3 zile, va fi prevăzută o cabină specială pentru infirmeria navei. Autoritatea competentă poate să reducă aceste cerințe pentru navele angajate în navigație costieră.

2. Infirmeria navei va fi corespunzător situată, astfel încât să asigure un acces ușor, ocupanții să fie confortabil cazați și să poată primi îngrijiri corespunzătoare tot timpul.

3. Aranjamentul intrării, al paturilor, iluminatul, ventilația, încălzirea și aprovizionarea cu apă vor fi proiectate să asigure confortul și să ușureze tratamentul ocupanților.

4. Numărul paturilor din infirmerie va fi stabilit de către autoritatea competentă.

5. W.C.-urile vor fi prevăzute pentru uzul exclusiv al ocupanților infirmeriei, fie ca parte a încăperii, fie în imediata apropiere a acesteia.

6. Cabinele destinate infirmeriei navei nu vor fi folosite pentru alte scopuri decât cele medicale.

7. Fiecare navă care nu are la bord un doctor va fi prevăzută cu un dulap medical pe care să fie afișate instrucțiuni clare și lizibile.

ARTICOLUL 15

1. O încăpere suficient și adecvat ventilată va fi prevăzută pentru depozitarea hainelor de ploaie impregnate cu substanțe uleioase, în afară, dar aproape de cabinele de dormit.

2. La navele mai mari de 3.000 tone o încăpere pentru secția punte și o încăpere pentru secția mașini vor fi prevăzute și echipate pentru a fi folosite ca birou.

3. La navele care de obicei navighează în zonele infestate cu țânțari vor fi luate măsuri de protecție a echipajului împotriva țânțarilor prin apărători corespunzătoare la ventilatoare și la ieșirile spre punți deschise.

4. Toate navele care navighează regulat către sau în zonele tropicale și în zona Golfului Persic vor fi echipate cu acoperișuri de pânză deasupra punților expuse, deasupra cabinelor de locuit și deasupra spațiului sau spațiilor de pe puntea de promenadă.

ARTICOLUL 16

1. În cazul navelor menționate la paragraful 5 al art. 10, autoritatea competentă poate, în cazul membrilor de echipaj la care se referă, să modifice cerințele din paragrafele precedente atât cât este necesar, pentru a ține seama de deprinderile și de obiceiurile naționale distinctive și, în particular, poate face aranjamente speciale referitoare la un grup de persoane care ocupă cabinele de dormit și la sălile de mese și la facilitățile sanitare.

2. La modificarea cerințelor menționate autoritatea competentă va trebui să țină seama de prevederile paragrafelor 1 și 2 ale art. 10 și de cerința asigurării unui spațiu minim de dormit pentru astfel de grupuri de nebrevetați, prevăzută la paragraful 5 al art. 10.

3. La navele la care echipajul din orice secție este compus din persoane cu deprinderi și cu obiceiuri naționale total diferite vor fi prevăzute condiții de viață și de dormit separate și specifice, astfel încât să îndeplinească cerințele diferitelor grupuri.

4. În cazul navelor menționate la paragraful 5 al art. 10, infirmeria, sălile de mese și grupurile sanitare vor fi prevăzute și menținute la standard în ceea ce privește numărul și folosința practică, egală sau comparabilă cu cea obținută la bordul altor nave similare ca tip și având aceeași naționalitate.

5. Autoritatea competentă, când va stabili regulamente speciale în conformitate cu acest articol, va consulta sindicatele navigatorilor interesați și organizațiile armatorilor și/sau armatorii care îi angajează pe aceștia.

ARTICOLUL 17

1. Spațiile de cazare ale echipajului vor fi menținute în condiții de igienă corespunzătoare și în condiții decente de trai, nepermițându-se păstrarea în acestea de bunuri sau de materiale care nu aparțin ocupanților.

2. Comandantul sau un ofițer desemnat de el pentru aceasta, însoțit de unul sau de mai mulți membri de echipaj, va inspecta toate spațiile de cazare ale echipajului la intervale nu mai mari de o săptămână. Rezultatele fiecărei inspecții vor fi consemnate.

PARTEA a IV-a Aplicarea convenției la navele existente

ARTICOLUL 18

1. Cu condiția respectării prevederilor paragrafelor 2, 3 și 4 ale acestui articol, această convenție se aplică navelor a căror chilă a fost pusă ulterior intrării în vigoare a convenției pentru teritoriul în care se înmatriculează nava.

2. În cazul unei nave care este finalizată la data intrării în vigoare a acestei convenții pentru respectivul teritoriu de înmatriculare și care este sub standardul prevăzut în partea a III-a din această convenție, autoritatea competentă poate, după consultarea cu organizațiile armatorilor și/sau cu armatorii și cu sindicatele navigatorilor, să ceară anumite modificări în scopul de a aduce nava în conformitate cu cerințele convenției, dacă se consideră posibil, având în vedere problemele practice apărute atunci când:

a) nava este reînmatriculată;

b) la navă se fac modificări structurale substanțiale sau reparații majore, pe baza rezultatului unei planificări pe termen lung și nu drept o consecință a unui accident sau a unui caz de urgență.

3. În cazul unei nave aflate în proces de construcție și/sau de reconversie la data intrării în vigoare a acestei convenții pentru teritoriul ei de înmatriculare, autoritatea competentă poate, după consultarea cu organizațiile armatorilor și/sau cu armatorii și cu sindicatele navigatorilor, să ceară anumite modificări în scopul de a aduce nava în conformitate cu cerințele convenției, dacă se consideră posibil, având în vedere în mod deosebit problemele practice apărute; astfel de modificări se vor conforma în totalitate prevederilor acestei convenții, numai dacă nava nu este reînmatriculată.

4. În cazul unei nave, alta decât cea la care se face referire în paragrafele 2 și 3 ale acestui articol, sau al unei nave pentru care prevederile acestei convenții erau aplicabile în timp ce ea se afla în construcție, fiind reînmatriculată într-un teritoriu după data intrării în vigoare a acestei convenții pentru acel teritoriu, autoritatea competentă poate, după consultarea cu organizațiile armatorilor și/sau cu armatorii și cu sindicatele navigatorilor, să ceară anumite modificări în scopul de a aduce nava în conformitate cu cerințele convenției, dacă se consideră posibil, având în vedere problemele practice apărute; astfel de modificări se vor conforma în totalitate prevederilor acestei convenții, numai dacă nava nu este din nou reînmatriculată.

PARTEA a V-a Prevederi finale

ARTICOLUL 19

Nici o prevedere a acestei convenții nu va afecta vreo lege, sentință judecătorească, înțelegere sau vreun acord între armatori și navigatori, care asigură condiții mai favorabile decât cele prevăzute de aceasta.

ARTICOLUL 20

Ratificările formale ale acestei convenții vor fi comunicate directorului general al Biroului Internațional al Muncii și vor fi înregistrate de acesta.

ARTICOLUL 21

1. Prezenta convenție nu va lega decât pe membrii Organizației Internaționale a Muncii, ale căror ratificări vor fi fost înregistrate de către directorul general al Biroului Internațional al Muncii.

2. Prezenta convenție va intra în vigoare după 6 luni de la înregistrarea ratificărilor a 7 state dintre următoarele: Statele Unite ale Americii, Republica Argentina, Australia, Belgia, Brazilia, Canada, Chile, China, Danemarca, Finlanda, Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Grecia, India, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Suedia, Turcia și Iugoslavia, dintre care cel puțin 4 state trebuie să aibă flote comerciale atingând fiecare un tonaj brut de cel puțin un milion. Această clauză este inclusă în scopul facilitării și al încurajării ratificării cât mai repede a convenției de către statele membre.

3. În continuare această convenție va intra în vigoare, pentru fiecare membru, la 6 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost înregistrată.

ARTICOLUL 22

1. Orice membru care a ratificat această convenție poate să o denunțe după expirarea termenului de 10 ani de la data intrării inițiale în vigoare a acesteia, printr-un act comunicat directorului general al Biroului Internațional al Muncii și înregistrat de către acesta. O astfel de denunțare nu va avea efect decât după un an de la data înregistrării.

2. Orice membru care a ratificat această convenție și care, în termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani, prevăzută la paragraful anterior, nu și-a exercitat dreptul de denunțare prevăzut de prezentul articol, va fi legat pentru o nouă perioadă de 10 ani și ca urmare va putea să denunțe această convenție la expirarea fiecărei perioade de 10 ani, în condițiile prevăzute de prezentul articol.

ARTICOLUL 23

1. Directorul general al Biroului Internațional al Muncii îi va înștiința pe toți membrii Organizației Internaționale a Muncii cu privire la înregistrarea tuturor ratificărilor și denunțărilor care i-au fost comunicate de către membrii organizației.

2. Atunci când condițiile enunțate la art. 21 paragraful 2 vor fi fost îndeplinite, directorul general al Biroului Internațional al Muncii va atrage atenția membrilor organizației asupra datei la care prezenta convenție va intra în vigoare.

ARTICOLUL 24

Directorul general al Biroului Internațional al Muncii va comunica secretarului general al Națiunilor Unite, spre înregistrare, în conformitate cu art. 102 din Carta Națiunilor Unite, informații complete privind toate ratificările și toate actele de denunțare pe care le-a înregistrat în conformitate cu prevederile articolelor precedente.

ARTICOLUL 25

Oricând va considera necesar Consiliul de administrație al Biroului Internațional al Muncii va prezenta un raport Conferinței generale cu privire la aplicarea prezentei convenții și va examina dacă este cazul să se înscrie pe ordinea de zi a conferinței problema revizuirii totale sau parțiale a convenției.

ARTICOLUL 26

1. În cazul în care Conferința adoptă o nouă convenție având ca obiect revizuirea totală sau parțială a prezentei convenții și numai dacă noua convenție nu prevede altfel, atunci:

a) ratificarea de către un membru a noii convenții de revizuire va antrena de plin drept, independent de prevederile art. 22 de mai sus, denunțarea imediată a acestei convenții, sub rezerva ca noua convenție de revizuire să fi intrat în vigoare;

b) de la data la care noua convenție de revizuire va intra în vigoare prezenta convenție nu va mai fi deschisă ratificării de către membri.

2. Prezenta convenție va rămâne în orice caz în vigoare în forma și în conținutul actuale pentru membrii care au ratificat-o, dar care nu au ratificat convenția de revizuire.

ARTICOLUL 27

Versiunile în limbile engleză și franceză ale textului acestei convenții sunt egal autentice.

;
se încarcă...