Organizația Internațională a Muncii - OIM

Convenția nr. 92/1949 privind cazarea echipajelor (revizuită)*)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 ianuarie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Conferința generală a Organizației Internaționale a Muncii,

convocată la Geneva de Consiliul de administrație al Biroului Internațional al Muncii și reunită acolo la 8 iunie 1949 în cea de-a 32-a sesiune a sa,

după ce a decis să adopte anumite propuneri referitoare la revizuirea parțială a Convenției privind cazarea echipajelor din 1946, adoptată de Conferință în cea de-a 28-a sesiune a sa, chestiune care este inclusă în cel de-al 12-lea punct pe ordinea de zi a sesiunii,

considerând că aceste propuneri trebuie să ia forma unei convenții internaționale,

adoptă la 18 iunie 1949 convenția ce urmează, care va fi denumită Convenția privind cazarea echipajelor (revizuită), 1949:

PARTEA I Prevederi generale

ARTICOLUL 1

1. Această convenție se aplică fiecărei nave maritime, proprietate publică sau privată, care este angajată în transportul de mărfuri sau de pasageri în scop comercial și care este înmatriculată în teritoriul pentru care această convenție este în vigoare.

2. În legislația națională se vor stabili condițiile în care navele vor fi considerate nave maritime în sensul acestei convenții.

3. Această convenție nu se aplică:

a) navelor cu o capacitate mai mică de 500 tone;

b) navelor propulsate în principal cu vele, dar echipate cu motoare auxiliare;

c) navelor de pescuit sau balenierelor ori altor nave utilizate în scopuri similare;

d) remorcherelor,

4. cu condiția ca această convenție să fie aplicată în limite rezonabile și practicabile la:

a) nave cu capacitatea cuprinsă între 200 și 500 tone;

b) cazarea persoanelor angajate în probleme curente de navigație pe baleniere sau pe nave utilizate în scopuri similare;

5. de asemenea, cu condiția ca oricare dintre cerințele aplicabile în conformitate cu prevederile conținute în partea a III-a din această convenție să poată fi schimbate în cazul oricărei nave, dacă autoritatea competentă este convinsă, după consultarea cu organizațiile armatorilor și/sau cu armatorii și cu sindicatele navigatorilor, că modificările pot fi făcute, cu condiția să rezulte avantaje evidente care să creeze condiții generale superioare celor care ar fi rezultat din aplicarea întocmai a prevederilor acestei convenții; caracteristicile tuturor acestor modificări vor fi comunicate de către membru directorului general al Biroului Internațional al Muncii, care va informa membrii Organizației Internaționale a Muncii.

ARTICOLUL 2

În cadrul acestei convenții:

a) termenul navă înseamnă o navă la care se aplică această convenție;

b) termenul tone înseamnă tone registru brut;

c) termenul navă de pasageri înseamnă o navă pentru care există și este în vigoare:

(i) fie un certificat de siguranță eliberat în conformitate cu prevederile Convenției internaționale privind ocrotirea vieții omenești pe mare;
(ii) fie un certificat de pasager;

d) termenul ofițer înseamnă o persoană, alta decât comandantul, brevetată ca ofițer în conformitate cu legislația națională sau, în lipsa unei legislații corespunzătoare, printr-un contract colectiv ori conform obiceiului;

e) termenul nebrevetat înseamnă un membru al echipajului, altul decât ofițerul;

f) termenul subofițer înseamnă un nebrevetat care este pe o poziție de supraveghetor sau pe o poziție cu responsabilități speciale, certificat ca subofițer în conformitate cu legislația națională sau, în absența unei legislații corespunzătoare, printr-un contract colectiv ori conform obiceiului;

g) termenul cazarea echipajului include cabinele de dormit, sălile de mese, grupurile sanitare, infirmeria și careurile, așa cum sunt prevăzute pentru a fi utilizate de echipaj;

h) termenul prevăzut înseamnă prevăzut de legislația națională sau de autoritatea competentă;

i) termenul aprobat înseamnă aprobat de către autoritatea competentă;

j) termenul reînmatriculată înseamnă reînmatricularea cu ocazia schimbării simultane a teritoriului de înmatriculare și a armatorului navei.

ARTICOLUL 3

1. Fiecare membru pentru care această convenție este în vigoare se angajează să mențină în vigoare o legislație care să asigure aplicarea prevederilor părților a II-a, a III-a și a IV-a din această convenție.

2. În legislație trebuie:

a) să se solicite autorității competente să înștiințeze toate persoanele interesate;

b) să se definească persoanele responsabile cu îndeplinirea acesteia;

c) să se prevadă măsuri de penalizare adecvate pentru orice încălcare a acesteia;

d) să se prevadă menținerea unui sistem de inspecție adecvat care să asigure respectarea efectivă a acesteia;

e) să se impună autorității competente să consulte organizațiile armatorilor și/sau armatorii și sindicatele navigatorilor, în scopul creării de regulamente-cadru, și în măsura în care este practicabil să colaboreze cu aceste părți la realizarea lor.

PARTEA a II-a Planificarea și controlul cazării echipajului

ARTICOLUL 4

1. Înainte de a începe construcția navei va fi înaintat spre aprobare autorității competente un plan al navei, care să arate la o scară prestabilită localizarea și aranjamentul general ale spațiilor pentru cazarea echipajului.

2. Înainte de a începe construcția spațiilor pentru cazarea echipajului și înainte de modificarea sau de reconstrucția spațiilor pentru cazarea echipajului la o navă deja existentă vor fi înaintate spre aprobare autorității competente planuri detaliate și informații cuprinzând cazarea echipajului, care să arate la o scară prestabilită și în detalii prestabilite localizarea fiecărui spațiu, dispunerea mobilei și a accesoriilor, tipul și aranjamentul sistemului de ventilație, de iluminare și de încălzire și aranjamentele grupurilor sanitare, cu condiția ca, în caz de urgență sau de modificare temporară ori de reconstrucție efectuată în afara teritoriului de înmatriculare, aceasta să fie făcută în conformitate cu această prevedere, dacă planurile sunt ulterior înaintate spre aprobare autorității competente.

ARTICOLUL 5

Cu fiecare ocazie în care:

a) o navă este înmatriculată sau reînmatriculată;

b) cazarea echipajului pe o navă a fost substanțial modificată sau reconstruită; sau

c) o plângere a fost înaintată, într-o manieră prestabilită și în timp pentru a preveni orice întârziere a navei, de către sindicatul navigatorilor, care reprezintă total sau parțial echipajul, sau de un număr prestabilit ori proporțional cu numărul membrilor echipajului navei, în care se arată că modul în care s-a realizat cazarea echipajului nu este în conformitate cu termenii acestei convenții, autoritatea competentă va inspecta nava și se va asigura că modul în care s-a realizat cazarea echipajului este în conformitate cu cerințele legislației.

PARTEA a III-a Cerințe pentru cazarea echipajului

ARTICOLUL 6

1. Localizarea, căile de acces, structura și aranjamentul în raport cu alte spații de cazare ale echipajului vor fi astfel încât să asigure siguranță adecvată, protecție împotriva condițiilor meteorologice și apei mării, să fie izolate împotriva frigului și căldurii, zgomotului sau emanațiilor excesive din alte spații.

2. Nu vor exista deschideri directe înspre cabinele de dormit dinspre spațiile destinate mărfii și compartimentului mașini sau bucătării, dinspre lampisterie și magaziile de vopsele ori dinspre mașini, punte și alte magazii de marfă în vrac, uscătorii, dinspre spațiile destinate dușurilor comune sau grupurilor sanitare. Acea parte a pereților despărțitori care separă astfel de spații de cabinele de dormit și pereții exteriori vor fi construiți din oțel sau din alte materiale aprobate, care vor fi etanșe la apă și la gaz.

3. Pereții exteriori ai cabinelor de dormit și ai sălilor de mese vor fi corespunzător izolați. Toate cadrele și toate marginile pereților despărțitori ai compartimentului mașini, ale bucătăriilor și ale altor spații în care se produce căldură vor fi corespunzător izolate acolo unde există posibilitatea apariției unor efecte de căldură în vecinătatea spațiilor de cazare sau ale culoarelor. De asemenea, se va asigura protecție împotriva căldurii provenite de la țevile de aburi și/sau de la țevile de apă caldă.

4. Pereții interiori vor fi dintr-un material aprobat, care să asigure protecția împotriva insectelor.

5. Cabinele de dormit, sălile de mese, careurile și culoarele de acces în spațiul de cazare al echipajului vor fi corespunzător izolate pentru a preveni producerea condensului sau supraîncălzirea.

6. Tubulatura de aburi și țevile de purjare ale vinciurilor și ale echipamentelor similare nu vor trece prin spațiile de cazare ale echipajului și nici, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, prin culoarele de acces spre spațiile de cazare ale echipajului; dacă totuși acestea trec prin asemenea culoare, vor fi corespunzător izolate și acoperite.

7. Panourile sau tapetele interioare vor fi dintr-un material ușor de întreținut. La căptușelile bordajelor nu vor fi folosite materiale de construcție cu forme ce permit dezvoltarea insectelor sau a altor dăunători.

8. Autoritatea competentă va decide cât se vor extinde măsurile de prevenire și protecție împotriva incendiului, care se vor aplica la construcția spațiilor de cazare.

9. Suprafețele pereților și ale tavanelor din cabinele de dormit și din sălile de mese trebuie să fie ușor de întreținut, iar dacă sunt vopsite, vor fi vopsite în culori deschise; nu se va folosi varul.

10. Suprafața pereților va fi reînnoită sau reparată când va fi necesar.

11. Podeaua în toate spațiile de cazare ale echipajului va fi dintr-un material aprobat, care va îngreuna depunerea prafului și va fi ușor de întreținut.

12. În locul unde podeaua se unește cu pereții laterali aceasta va fi rotunjită pentru a se evita formarea de crăpături.

13. Se va asigura un sistem de scurgeri corespunzător.

ARTICOLUL 7

1. Cabinele de dormit și sălile de mese vor fi corespunzător ventilate.

2. Sistemul de ventilație va fi controlat astfel încât să mențină aerul în condiții satisfăcătoare și să asigure o suficientă ventilație în toate condițiile meteorologice sau climatice.

3. Navele angajate regulat în voiaje în zona tropicelor și a Golfului Persic vor fi echipate cu mijloace mecanice de ventilație și cu ventilatoare electrice, cu condiția ca numai unul dintre aceste sisteme să fie utilizat în spațiile unde să asigure o ventilație satisfăcătoare.

4. Navele angajate în voiaje în afara zonei tropicelor vor fi echipate cu mijloace mecanice de ventilație sau cu ventilatoare electrice. Autoritatea competentă poate excepta navele angajate în apele reci din emisfera nordică sau sudică de la obligativitatea dotării cu acestea.

5. Energia necesară pentru funcționarea mijloacelor de ventilație cerute de paragrafele 3 și 4, când sunt realizabile, va fi asigurată tot timpul în care echipajul se află sau muncește la bord în condițiile arătate.

ARTICOLUL 8

1. Va fi prevăzut un sistem corespunzător de încălzire a spațiilor de cazare ale echipajului, cu excepția navelor angajate exclusiv în voiaje în zona tropicelor și a Golfului Persic.

2. Sistemul de încălzire, când este realizabil, va fi în funcțiune în toate ocaziile în care echipajul se află sau muncește la bord și dacă condițiile impun folosirea lui.

3. La toate navele la care este cerut un sistem de încălzire acesta va fi pe bază de abur, apă caldă, aer cald sau electricitate.

4. La orice navă la care sistemul de încălzire se realizează prin sobe se vor lua măsuri ca soba să fie de dimensiuni corespunzătoare, corespunzător instalată și protejată, astfel încât aerul să nu fie viciat.

5. Sistemul de încălzire trebuie să poată menține în spațiile de cazare ale echipajului o temperatură la un nivel satisfăcător în condiții normale de vreme și climă. Autoritatea competentă va stabili standardele necesare.

6. Radiatoarele și orice alte aparate de încălzire vor fi plasate și, acolo unde este necesar, vor fi ecranate pentru a evita riscul incendiului sau al pericolului ori disconfortul ocupanților.

ARTICOLUL 9

1. În condițiile unor aranjamente speciale pot fi permise pe navele de pasageri cabine de dormit și săli de mese care să fie luminate natural și care trebuie prevăzute cu iluminare artificială adecvată.

2. Toate spațiile destinate echipajului vor fi corespunzător iluminate. Standardul minim pentru un iluminat natural în încăperi va fi astfel încât să permită unei persoane cu o vedere normală să citească într-o zi senină un ziar obișnuit, în orice parte a încăperii disponibilă mișcării libere. Când nu este posibilă asigurarea unui iluminat natural corespunzător, încăperile vor fi prevăzute cu un iluminat artificial la standardele minime de mai sus.

3. La toate navele, în spațiile de cazare ale echipajului va fi prevăzut iluminatul electric. Dacă nu există două surse independente de energie electrică pentru iluminat, se vor prevedea instalații suplimentare de iluminat, dotate cu lămpi de construcție corespunzătoare, sau aparate de iluminat pentru utilizare în evenimente neprevăzute.

4. Lumina artificială va fi astfel dispusă încât ocupanții încăperii să beneficieze la maximum de acesta.

5. În cabinele de dormit se va instala o lampă electrică pentru citit, la capul fiecărui pat.

ARTICOLUL 10

1. Cabinele de dormit vor fi dispuse deasupra liniei de încărcare, la mijlocul sau la pupa navei.

2. În cazuri excepționale, dacă mărimea, tipul și destinația navei presupun unele localizări impracticabile sau nerezonabile, autoritatea competentă poate permite localizarea cabinelor de dormit la prora navei, dar în nici un caz în fața peretului de coliziune prora.

3. La navele de pasageri, cu condiția existenței aranjamentului satisfăcător al iluminatului și al ventilației, autoritatea competentă poate permite localizarea cabinelor de dormit sub linia de încărcare, dar în nici un caz imediat dedesubtul culoarelor de lucru.

4. Suprafața de podea per persoană în cabinele de dormit destinate nebrevetaților va fi cel puțin de:

a) 20 picioare pătrate sau 1,85 m2, la navele mai mici de 800 tone;

b) 25 picioare pătrate sau 2,35 m2, la navele de 800 tone sau mai mari, dar mai mici de 3.000 tone;

c) 30 picioare pătrate sau 2,78 m2, la navele de 3.000 tone sau mai mari, cu condiția ca, în cazul în care la navele de pasageri stau mai mult de 4 nebrevetați într-o cabină, minimum per persoană poate fi de 24 picioare pătrate sau de 2,22 m2.

5. La navele la care din necesitate sunt angajate grupuri mai mari de nebrevetați decât în mod normal, autoritatea competentă poate, în funcție de aceste grupuri, să reducă suprafața minimă de podea din cabinele de dormit per persoană, cu condiția ca:

a) totalul spațiului de dormit alocat grupului sau grupurilor să nu fie mai mic decât spațiul care ar fi fost alocat dacă numărul lor nu ar fi fost mărit; sau

b) suprafața minimă de podea din cabinele de dormit va fi cel puțin de:

(i) 18 picioare pătrate (1,78 m2) per persoană, la navele mai mici de 3.000 tone;
(ii) 20 picioare pătrate (1,85 m2) per persoană, la navele de 3.000 tone sau mai mari.

6. Spațiul ocupat de paturi și dulapuri, comode și scaune va fi inclus în măsurarea suprafeței podelei. Spațiile cu forme mici sau neregulate, care nu se adaugă efectiv la spațiul pentru mișcarea liberă și care nu pot fi utilizate pentru instalarea mobilei, vor fi excluse.

7. Înălțimea tavanului în cabinele de dormit ale echipajului nu va fi mai mică de 6 picioare și 3 inches (190 cm).

8. Va fi un număr suficient de cabine de dormit care vor asigura cabină separată sau cabine separate pentru fiecare secție. Autoritatea competentă ar putea accepta abateri de la aceste cerințe în cazul navelor mici.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...