Marea Adunare Națională - MAN

Decretul nr. 134/1949 privind naționalizarea unităților sanitare ca: farmaciile urbane, reședințe și nereședințe de județ, centre importante muncitorești, laboratoare chimico-farmaceutice, drogherii medicinale, depozite de medicamente și laboratoare de analize medicale

Modificări (...), Acțiuni respinse (2), Referințe (1), Jurisprudență

În vigoare de la 02 aprilie 1949

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL 1

Art. 1. -

Se naționalizează unitățile sanitare (farmaciile din comunele urbane, reședințe și nereședințe de județ și centre importante muncitorești, laboratoarele chimico-farmaceutice, drogheriile medicinale, depozitele de medicamente și laboratoarele de analize medicale), în funcțiune sau care și-au încetat funcțiunea parțial sau total, fără a avea autorizație de închidere, fie că sunt exploatate individual, de societăți de orice fel sau de asociații, astfel cum sunt enumerate în tabloul anexat, care face parte integrantă din prezentul decret.

Unitățile sanitare prevăzute în tabloul anexat sunt considerate naționalizate, chiar dacă sunt indicate parțial sau inexact, sau dacă și-au schimbat denumirea sau adresa*).

Unitățile sanitare naționalizate trec în proprietatea Statului ca bunuri comune ale întregului popor, libere de orice sarcini. Ele vor fi administrate prin Ministerul Sănătății.

Acțiunile și părțile sociale ale societăților, asociațiilor care au exploatat unitățile sanitare naționalizate prin prezentul decret, trec, de asemenea în proprietatea Statului, libere de orice sarcini.

Diriginții de farmacie, directorii, administratorii sau consiliile de administrație ale unităților sanitare naționalizate, își încetează activitatea pe data publicării decretului de față, rămânând la dispoziția organelor Ministerului Sănătății, precum și a organelor delegate pentru luarea în primire a unităților sanitare naționalizate, pe toată durata operațiunilor de luare în primire și inventariere.

*) Prin Decretul Nr. 176 din 29 Aprilie 1949, se introduce la art. 1, după alineatul 2, un nou alineat.

Art. 2. -

Odată cu unitățile sanitare se naționalizează orice instalații, mobilier, medicamente, material sanitar, instrumente, mijloace de transport, imobile, etc., care servesc în mod permanent activității unității sanitare naționalizate, indiferent dacă aparțin proprietarului unității sanitare naționalizate sau oricărui alt proprietar.

Art. 3. -

Societățile sau asociațiile naționalizate de orice fel, care posedă mai multe unități sanitare, se naționalizează în întregime, chiar dacă numai una din unități se încadrează în prevederile decretului de față.

Art. 4. -

Începând de la data publicării prezentului decret, nici o unitate sanitară nu va putea înstrăina, nici în total, nici în parte și nici nu va putea muta utilajul, instalațiile sau mobilierul său, sub orice titlu ar fi deținute, fără autorizația Ministerului Sănătății, orice înstrăinare sau alt act de dispoziție fiind nule de drept.

Art. 5. -

Nu intră în prevederile decretului de față și nu se naționalizează unitățile sanitare sau partea din capital a acestora, care se găsesc în proprietatea unui Stat făcând parte din Națiunile Unite, care a dobândit aceste bunuri sau drepturi, ca urmare a executării Tratatului de Pace, sau prin achitarea unor obligații de despăgubiri izvorînd din starea de război.

Convențiunile încheiate de aceste State, sau de instituțiuni ori întreprinderi ale acestor State, cu exploatatorii unităților sanitare naționalizate, trec asupra Ministerului Sănătății și rămân în vigoare, astfel cum au fost stipulate și vor fi executate de ambele părți.

CAPITOLUL 2 Efectele naționalizării

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...