Lege5

Search examples: mof 988/2015 legea 18 oug 21/2016 L 82/1991 art 25 ordonanta 15/2012 codul fiscal norme codul fiscal norme legea 303/2004 impozit venit adoptie

Top documente accesate

23.07.2017

 • Ordonanţa nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2017

 • Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2016

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

  Modificat(ă) de Legea nr. 183/2017

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  Modificat(ă) de Legea nr. 179/2017

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară

  Modificat(ă) de Legea nr. 180/2017

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 şi a anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

  Modificat(ă) de Legea nr. 181/2017

24.07.2017

 • Ordinul nr. 1151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

  Va fi modificat(ă) de Ordinul nr. 716/2017

22.07.2017

 • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

  Modificat(ă) de Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2016

 • Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

  Modificat(ă) de Legea nr. 171/2017

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

  Modificat(ă) de Legea nr. 172/2017

loading ...