Search examples: mof 988/2015 legea 18 oug 21/2016 L 82/1991 art 25 ordonanta 15/2012 codul fiscal norme codul fiscal norme legea 303/2004 impozit venit adoptie

Top accesări

19.10.2017

 • Ordinul nr. 2225/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului Prima casă şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă

  Va fi modificat(ă) de Ordinul nr. 2644/2017

 • Convenţia de garantare pentru anul 2009

  Va fi modificat(ă) de Ordinul nr. 2644/2017

 • Convenţia de implementare a programului "Prima casă"

  Va fi modificat(ă) de Ordinul nr. 2644/2017

17.10.2017

 • Hotărârea nr. 522/1996 privind organizarea anuală a cursurilor de vară de limba, literatura, istoria şi civilizaţia românească

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 752/2017

 • Hotărârea nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 751/2017

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România din 09.07.2009

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 27/2017

 • Hotărârea nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 26/2017

16.10.2017

 • Hotărârea nr. 1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping1)

  Modificat(ă) de Hotărâre nr. 744/2017

 • Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, din 23.12.2014

  Modificat(ă) de Ordinul nr. 1178/2017

14.10.2017

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2000 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială General doctor aviator Victor Anastasiu

  Modificat(ă) de Legea nr. 167/2017

loading ...