Official bulletins

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 117 din 26.06.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 481 din 26.06.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 26.06.2017 Deschide →

 • Ordin 72/2017, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 72/2017 privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2017-2020, a Strategiei naționale anticorupție

 • Ordin 70/2017, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 70/2017 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru perioada 2017-2019

 • Ordin 520/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 520/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.090/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în nouă unități administrativ-teritoriale din județul Prahova, Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.113/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unități administrativ-teritoriale din județele Maramureș, Prahova și Tulcea și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.139/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unități administrativ-teritoriale din județele Prahova, Sibiu și Tulcea

 • Ordin 648/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 648/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activitățile desfășurate de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman

Monitorul Oficial, Partea I nr. 479 din 26.06.2017 Deschide →

 • Decizie 11/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 11/2017 privind pronunțarea deciziei în soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timișoara, Secția penală, prin Încheierea din data de 27 ianuarie 2017, în Dosarul nr. 9.349/325/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Ordin 4031/2017, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4031/2017 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2017

 • Ordin 578/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 578/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.131/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.161/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unități administrativ-teritoriale din județul Teleorman

 • Ordin 577/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 577/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.164/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unități administrativ-teritoriale din județul Galați și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.238/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unități administrativ-teritoriale din județul Galați

 • Decizie 172/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 172/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5, art. 38, art. 39 și art. 40 din Legea concurenței nr. 21/1996

 • Decizie 171/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 171/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 43 și art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 478 din 26.06.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 116 din 23.06.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 477 din 23.06.2017 Deschide →

 • Ordin 208/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 208/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014

 • Ordin 530/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 530/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Cilieni, UAT Corbu, UAT Curțișoara, UAT Deveselu, UAT Fălcoiu, UAT Icoana, UAT Verguleasa, UAT Gura Padinii, UAT Ștefan cel Mare, UAT Făgețelu, UAT Vlădila, UAT Teslui și UAT Vulpeni, din județul Olt

 • Ordin 1718/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 1718/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice

 • Listă 4/2017, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Lista nr. 4/2017 partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, la alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari în unele circumscripții electorale

 • Hotărâre 1/2017, Plenul Curții Constituționale

  Hotărârea nr. 1/2017 privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente

Monitorul Oficial, Partea I nr. 476 din 23.06.2017 Deschide →

 • Normă din 15.05.2017, Ministerul Justiției - MJ

  Normele privind modalitățile de păstrare a bunurilor, obiectelor de valoare și a sumelor de bani, în lei sau în valută, declarate și ridicate de la deținuți, precum și de gestionare a sumelor de bani, în lei sau în valută, nedeclarate și deținute în alte condiții decât cele legale de către deținuți din 15.05.2017

 • Ordin 1416/2017, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 1416/2017 pentru aprobarea Normelor privind modalitățile de păstrare a bunurilor, obiectelor de valoare și a sumelor de bani, în lei sau în valută, declarate și ridicate de la deținuți, precum și de gestionare a sumelor de bani, în lei sau în valută, nedeclarate și deținute în alte condiții decât cele legale de către deținuți

 • Decizie 7/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 7/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Avocatul Poporului privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 147 raportate la cele ale art. 145 din Codul penal anterior, în sensul de a stabili dacă funcționarul bancar angajat într-o societate bancară pe acțiuni (CEC Bank - S.A.), acțiunile aparținând în proporție de 100% statului român, se încadrează ori nu în categoria funcționarilor publici

 • Ordin 188/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 23.06.2017 Deschide →

 • Decizie 24/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 24/2017 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Călărași - Secția civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept

 • Ordin 1669/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

  Ordinul nr. 1669/2017 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalități vamale cu produse strategice

 • Ordin 580/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 580/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.165/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Mehedinți și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.304/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unități administrativ-teritoriale din județul Mehedinți

 • Ordin 579/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 579/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinelor directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.195/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț și nr. 1.198/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unități administrativ-teritoriale din județul Neamț

 • Ordin 802/2017, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 500/910/802/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Șantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia

 • Ordin 910/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 500/910/802/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Șantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia

 • Ordin 500/2017, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 500/910/802/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "Șantierul Naval 2 Mai" - S.A. Mangalia

 • Ordin 156/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 156/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii IV.1 - Planuri de producție și comercializare din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

loading ...