Official bulletins

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 30 din 16.02.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 16.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Timiș, Timișoara, județul Timiș, anunță participarea la procedura de selecție a proiectelor din domeniul cultural și de tineret care urmează a beneficia de cofinanțare nerambursabilă

 • Achiziție publică de servicii din 16.02.2018, Instituție bugetară

  anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Brad, Brad, județul Hunedoara, acceptă oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, sport, educație

 • Achiziție publică de servicii din 16.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Sfântu Gheorghe, județul Covasna, lansează invitația de participare la licitația publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activități din domeniul cultural

 • Achiziție publică de servicii din 16.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Arcuș, Arcuș, județul Covasna, lansează invitația de participare la licitația publică de proiecte pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 16.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Bistrița, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pe anul 2018 pentru activități din domeniile: tineret, sport, educație, protecția mediului, relații internaționale, interdisciplinar, social și cultură

 • Achiziție publică de servicii din 16.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, face cunoscut Programul anual 2018 referitor la acordarea de finanțări nerambursabile pentru activități culturale

 • Achiziție publică de servicii din 16.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, face cunoscut Programul anual 2018 cu referire la acordarea de finanțări nerambursabile pentru activități sportive

 • Achiziție publică de servicii din 16.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, face cunoscut Programul anual 2018 referitor la acordarea de finanțări nerambursabile pentru activități de tineret

 • Achiziție publică de servicii din 16.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, face cunoscut Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile pentru activități sportive și activități de dezvoltare a comunității locale, pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 16.02.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, face cunoscut Programul anual 2018 privind acordarea de finanțări nerambursabile pentru programe, proiecte și acțiuni pentru dezvoltarea comunității locale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 16.02.2018 Deschide →

 • Decizie 81/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 81/2018 privind numirea domnului Radu Țipișcă în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizie 78/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 78/2018 privind numirea doamnei Iuliana Mihaela Zobuian în funcția de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizie 855/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 855/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (5) din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 149 din 16.02.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 148 din 16.02.2018 Deschide →

 • Decizie 729/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 729/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (12) din Codul de procedură penală

 • Decizie 681/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 681/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

 • Decizie 626/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 626/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 214 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 277 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizie 595/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 595/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 teza a doua, art. 8 și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 29 din 15.02.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 147 din 15.02.2018 Deschide →

 • Lege 185/2013(r1), Parlamentul României

  Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate

 • Ordin 1450/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1450/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

 • Decizie 75/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 75/2018 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Gabriela-Maria Podașcă din funcția de secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului

 • Decizie 773/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 773/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale

 • Decizie 706/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 706/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 666 din Codul de procedură civilă, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe

Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 15.02.2018 Deschide →

 • Decizie 74/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 74/2018 privind aprobarea Calendarului principalelor activități pe anul 2018 ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice

 • Decizie 73/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 73/2018 privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Achim, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie 72/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 72/2018 privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihai-Iulian Vișan din funcția de secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Decizie 71/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 71/2018 privind aplicarea mobilității pentru doamna Elena Petrașcu din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

 • Decizie 70/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 70/2018 privind aplicarea mobilității doamnei Georgeta Gavrilă din funcția publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor în funcția publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor

 • Decizie 69/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 69/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Dragoș Vasile Pelmuș a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 • Decizie 68/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 68/2018 pentru reluarea activității doamnei Elena Petrașcu în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 144 din 15.02.2018 Deschide →

 • Ordin 3109/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3109/2018 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2017-2018

 • Hotărâre 46/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 46/2018 privind trecerea unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării și înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului - Administrația Națională de Meteorologie

 • Decizie 699/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 699/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (1) din Codul penal

 • Decizie 675/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 675/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 15.02.2018 Deschide →

 • Ordin 29/2018, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 29/2018 pentru aprobarea documentului "Propunerea tuturor OPEED pentru produsele care pot fi luate în considerare de OPEED-uri în procesul de cuplare intrazilnică, în conformitate cu art. 53 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor"

 • Ordin 30/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 30/2018 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 703/2014 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor și controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării și acreditării pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și a tarifelor pentru efectuarea testelor de calitate a semințelor și a materialului săditor

 • Decizie 733/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 733/2017 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 73/2017 pentru numirea directorului general interimar al Societății Române de Televiziune

 • Decizie 655/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 655/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 272 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

loading ...