Official bulletins

Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 22.05.2020 Deschide →

 • Ordin 4325/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 4325/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021

 • Ordin 80/2020, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 875/80/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase

 • Ordin 875/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 875/80/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase

 • Ordin 81/2020, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

 • Ordin 874/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

 • Ordin 543/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 872/543/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

 • Ordin 872/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 872/543/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

 • Ordin 988/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

 • Ordin 79/2020, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 79/988/2020 privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

 • Decizie 125/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 125/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 134 pct. 2 și ale art. 135 alin. (1) și (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 22.05.2020 Deschide →

 • Ordin 991/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 991/2020 pentru stabilirea porturilor și a căilor navigabile interioare pentru care serviciul de pilotaj al navelor maritime și fluviomaritime este obligatoriu și a modului de derulare a acestui serviciu

 • Ordin 78/2020, Ministerul Afacerilor Interne - MAI

  Ordinul nr. 78/2020 pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne cărora nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, precum și a măsurilor necesare acordării majorării salariale, în condițiile art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

 • Ordonanță de urgență 78/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020

 • Ordonanță de urgență 75/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 75/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare

 • Decizie 252/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 252/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Mona Mihaela Dumitru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

 • Decizie 251/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 251/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Dan-Alexandru Groza a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

 • Decizie 250/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 250/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius-Mihai Vasiliu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

 • Decizie 249/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 249/2020 privind exercitarea unor atribuții

Monitorul Oficial, Partea I nr. 433 din 22.05.2020 Deschide →

 • Ordin 864/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 864/2020 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 432 din 22.05.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 22.05.2020 Deschide →

 • Normă tehnică din 14.05.2020, Guvernul României

  Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, din 14.05.2020

 • Ordin 1972/2020, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1972/2020 privind prospectul de emisiune a unui titlu de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

 • Hotărâre 402/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 402/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Olteanu Octavian

 • Hotărâre 401/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 401/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către domnul Scutelnicu Andrei

 • Hotărâre 400/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 400/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Iași de către doamna Gîrjan Adina

 • Hotărâre 399/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 399/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ialomița de către doamna Ionescu Tudorița

 • Hotărâre 398/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 398/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Călărași de către domnul Stan Ion

 • Hotărâre 396/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 396/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Galați de către domnul Manoliu Mihai

 • Hotărâre 392/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor

 • Hotărâre 390/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 390/2020 privind schimbarea denumirii Muzeului Municipal Râmnicu Sărat în Muzeul Municipal "Octavian Moșescu" din Râmnicu Sărat

 • Decizie 89/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 89/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizie 22/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 22/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ale art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative și ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 22.05.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 22.05.2020 Deschide →

 • Ordin 1731/2020, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 1731/2020 pentru aprobarea Standardelor privind condițiile de muncă asigurate polițiștilor de penitenciare

 • Decizie 99/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 99/2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 202 alin. (3) teza întâi și ale art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală

 • Decizie 805/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 805/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

Monitorul Oficial, Partea I nr. 428 din 21.05.2020 Deschide →

 • Lege 64/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 64/2020 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Decret 271/2020, Președintele României

  Decretul nr. 271/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Decret 273/2020, Președintele României

  Decretul nr. 273/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

 • Lege 66/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 66/2020 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

 • Decret 272/2020, Președintele României

  Decretul nr. 272/2020 privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (3) al art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Lege 65/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 65/2020 pentru completarea alin. (3) al art. 135 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Decizie 813/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 813/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei "pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15", cuprinsă în art. 69 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 21.05.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 426 din 21.05.2020 Deschide →

 • Ordin 819/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 1942/979/819/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"

 • Ordin 979/2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 1942/979/819/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"

 • Ordin 1942/2020, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1942/979/819/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate"

loading ...