Official bulletins

Monitorul Oficial, Partea I nr. 859 din 21.09.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 858 din 18.09.2020 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 857 din 18.09.2020 Deschide →

 • Ordin 162/2020, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 162/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare înDomeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea conținutului-cadru al avizelor tehnice de racordare

 • Ordin 2742/2020, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2742/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, precum și pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de bilete de valoare, a componenței și procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităților emitente de bilete de valoare, precum și a componenței echipei de specialiști prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018

 • Normă din 16.09.2020, Autoritatea pentru Digitalizarea României

  Normele privind asigurarea accesului în Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achiziție publică, din 16.09.2020

 • Decizie 501/2020, Autoritatea pentru Digitalizarea României

  Decizia nr. 501/2020 pentru aprobarea Normelor privind asigurarea accesului în Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) pentru efectuarea controlului procedurilor de achiziție publică

 • Ordin 318/2020, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

  Ordinul nr. 318/2020 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de evaluare a unităților sanitare din ambulatoriu

Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 17.09.2020 Deschide →

 • Hotărâre 11/2020, Autoritatea Electorală Permanentă - AEP

  Hotărârea nr. 11/2020 pentru aprobarea modelului notei logistice prevăzute la art. 23 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, care va fi folosit la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

 • Rezoluție 317/2019, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MEPC.317(74) adoptată la 17 mai 2019 privind Amendamentele la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx 2008) [Jurnale electronice de înregistrare și cerințe pentru certificarea dispozitivelor de reducere catalitică selectivă (SCR)]

 • Ordin 1741/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 1741/2020 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Codul tehnic NOx 2008) - Jurnale electronice de înregistrare și cerințe pentru certificarea dispozitivelor de reducere catalitică selectivă (SCR), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.317(74) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 17 mai 2019

 • Ordin 1719/2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1719/2020 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 17.09.2020 Deschide →

 • Normă din 05.08.2020, Camera Auditorilor din România - CAR

  Normele pentru desfășurarea alegerilor pentru președintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și auditorul statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România, în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România, din 05.08.2020

 • Hotărâre 82/2020, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 82/2020 privind aprobarea Normelor pentru desfășurarea alegerilor pentru președintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România și auditorul statutar al Camerei Auditorilor Financiari din România,

 • Hotărâre 777/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 777/2020 pentru modificarea art. 19 din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 17.09.2020 Deschide →

 • Ordin 1178/2020, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 1178/2020 privind modificarea Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 1.166/2019 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2020

 • Decizie 338/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 338/2020 privind numirea domnului Jean Badea în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării

 • Decizie 337/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 337/2020 privind numirea doamnei Mihaela Popa în funcția de secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării

 • Hotărâre 762/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 762/2020 privind actualizarea descrierii tehnice și a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului - spațiile date în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, aflate în construcția situată în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 (clădirea Palat CFR) - ca urmare a înscrisurilor din cartea funciară, precum și a reevaluării acestora

 • Hotărâre 761/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 761/2020 privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2020

 • Hotărâre 760/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 760/2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 714, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Brașov, județul Brașov, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 851 bis din 17.09.2020 Deschide →

 • Anexă din 04.08.2020, Ministerul Sănătății - MS

  Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației și cercetării nr. 1.382/5.248/2020 pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, din 04.08.2020

loading ...