Official bulletins

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 154 din 18.08.2017 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 18.08.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu, Sibiu, județul Sibiu, publică Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile române, care înființează și administrează unități de asistență socială

 • Achiziție publică de servicii din 17.08.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Consiliul Local Calopăr, localitatea Calopăr, jud. Dolj, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 17.08.2017, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Municipiul Târgu-Mureș, Târgu- Mureș, județul Mureș, anunță ofertanții câștigători în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 18.08.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache", București, sectorul 5, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă aferente sesiunii 1 de selecție din anul 2017 - domeniul cultură

 • Achiziție publică de servicii din 18.08.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Atid, Atid, județul Harghita, anunță selecție publică de proiecte în vederea finanțărilor nerambursabile a unor proiecte culturale, suma alocată fiind de 10.000 lei

 • Achiziție publică de servicii din 18.08.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Atid, Atid, județul Harghita, anunță selecție publică de proiecte în vederea finanțărilor nerambursabile cultelor religioase, suma alocată fiind de 35.000 lei

 • Achiziție publică de servicii din 18.08.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Atid, Atid, județul Harghita, lansează invitația de participare la licitația publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru activități sportive

 • Achiziție publică de servicii din 18.08.2017, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Racu, Racu, județul Harghita, acordă finanțare neramabursabilă pentru sprijinirea activităților culturale și de tineret

Monitorul Oficial, Partea I nr. 678 din 18.08.2017 Deschide →

 • Normă 21/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Norma nr. 21/2017 pentru modificarea Normei nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuției anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2013

 • Ordin 1238/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1238/2017 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluției MSC.391(95) prin documentul MSC 95/22/Add.1/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 31 ianuarie 2017

 • Decizie 590/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 590/2017 privind eliberarea domnului Cornel-Gabriel Ciocoiu, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizie 339/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 339/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (3) și (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 677 din 18.08.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 18.08.2017 Deschide →

 • Ordin 5591/2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 5591/2017 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 2.112/2013

 • Decizie 16/2017, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Decizia nr. 16/2017 privind aprobarea Procedurii pentru emiterea autorizației de stocare geologică a dioxidului de carbon

 • Decizie 523/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 523/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, precum și ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2014

 • Decizie 507/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 507/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 675 din 18.08.2017 Deschide →

 • Instrucțiuni din 26.07.2017, Oficiul de Stat pentru invenții și mărci - OSIM

  Instrucțiunile privind sprijinirea brevetării în străinătate a invențiilor românești din 26.07.2017

 • Ordin 1236/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1236/2017 pentru actualizarea Contractului de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016

 • Ordin 117/2017, Oficiul de Stat pentru invenții și mărci - OSIM

  Ordinul nr. 117/2017 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind sprijinirea brevetării în străinătate a invențiilor românești

 • Decizie 589/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 589/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cristian Vasile Bitea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizie 588/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 588/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Geea-Rossana Balazsy-Titieni a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Institutului Național de Administrație

 • Decizie 247/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 247/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2), art. 91 și art. 230 lit. a) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 6 alin. (2), (3) și (5) și art. 1.103 alin. (1) din Codul civil, precum și art. 700 alin. 1 din Codul civil din 1864

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 153 din 17.08.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 674 din 17.08.2017 Deschide →

 • Regulament 7/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Regulamentul nr. 7/2017 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară

 • Reguli din 09.08.2017, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Regulile de transparentizare a decontării în cadrul părților responsabile cu echilibrarea din 09.08.2017

 • Ordin 76/2017, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

  Ordinul nr. 76/2017 pentru aprobarea Regulilor de transparentizare a decontării în cadrul părților responsabile cu echilibrarea și modificarea art. 32 din Regulamentul de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013

 • Hotărâre 572/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 572/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole - "Horting" București și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 334/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 334/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 57 alin. (2), art. 103 alin. (3) și art. 219 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 17.08.2017 Deschide →

 • Instrucțiuni 3/2017, Agenția Națională pentru Achiziții Publice

  Instrucțiunea nr. 3/2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale

 • Hotărâre 72/2017, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 72/2017 privind aprobarea organizării și convocării Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România în data de 23 septembrie 2017

 • Hotărâre 582/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 582/2017 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea unităților subordonate Ministerului Sănătății a unor imobile, ca urmare a retrocedării în condițiile legii

 • Decizie 471/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 471/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 672 din 17.08.2017 Deschide →

 • Rezoluție 272/2016, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MEPC.272(69) adoptată la 22 aprilie 2016 privind Amendamentele la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Încercarea motoarelor cu combustibil gazos și a celor cu combustibil mixt)

 • Ordin 1225/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1225/2017 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul tehnic privind controlul emisiilor de oxizi de azot de la motoarele diesel navale (Încercarea motoarelor cu combustibil gazos și a celor cu combustibil mixt), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.272(69) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 22 aprilie 2016

 • Rezoluție 271/2016, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MEPC.271(69) adoptată la 22 aprilie 2016 privind Amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerințe privind înregistrarea pentru conformitatea operațională cu nivelul III de NOx în zonele de control al emisiilor)

 • Ordin 1224/2017, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1224/2017 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la regula 13 din anexa VI la MARPOL (Cerințe privind înregistrarea pentru conformitatea operațională cu nivelul III de NOx în zonele de control al emisiilor), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.271(69) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 22 aprilie 2016

 • Ordin 90/2017, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 90/2017 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor

 • Hotărâre 581/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 581/2017 pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Instituției Prefectului - Județul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 580/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 580/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în concesiunea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 579/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 579/2017 pentru modificarea art. 2 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar

 • Decizie 464/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 464/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 671 din 17.08.2017 Deschide →

loading ...