Official bulletins

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 132 din 19.07.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 19.07.2018 Deschide →

 • Ordin 4040/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4040/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 7 iunie-29 noiembrie 2017

 • Decizie 296/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 296/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 107 alin. (2) și art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal și ale art. 14 alin. (1), art. 19 alin. (1), (2) și (5), art. 21 alin. (1) și (4), art. 25 alin. (1) și alin. (2), art. 86, art. 87 alin. (2), art. 366 alin. (3) și art. 598 alin. (1) lit. d) teza finală din Codul de procedură penală

 • Decret 549/2018, Președintele României

  Decretul nr. 549/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

 • Lege 182/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 182/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredințarea către Compania Națională "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activității de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activității de prevenire a deceselor și agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

 • Decret 544/2018, Președintele României

  Decretul nr. 544/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale

 • Lege 177/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 177/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 627 din 19.07.2018 Deschide →

 • Ordin 136/2018, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 136/2018 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 97/2018

 • Decizie 209/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 209/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, art. 12 alin. (2) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. II art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, art. 5 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, art. 8 alin. (2) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și ale art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

 • Decret 548/2018, Președintele României

  Decretul nr. 548/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen

 • Lege 181/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 181/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen

 • Decret 547/2018, Președintele României

  Decretul nr. 547/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Lege 180/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 180/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Decret 546/2018, Președintele României

  Decretul nr. 546/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare

 • Lege 179/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 179/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare

 • Decret 545/2018, Președintele României

  Decretul nr. 545/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

 • Lege 178/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 178/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din 19.07.2018 Deschide →

 • Hotărâre 525/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 525/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și valorificare a activelor statului pe anul 2018 al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizie 237/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 237/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 21 alin. (6) și art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decret 543/2018, Președintele României

  Decretul nr. 543/2018 pentru promulgarea Legii privind internshipul

 • Lege 176/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 176/2018 privind internshipul

 • Decret 531/2018, Președintele României

  Decretul nr. 531/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

 • Lege 164/2018, Parlamentul României

  Legea nr. 164/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 19.07.2018 Deschide →

 • Decizie 242/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 242/2018 privind numirea domnului Victor Stelian Fedorca în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România

 • Decizie 241/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 241/2018 pentru eliberarea domnului Victor Stelian Fedorca din funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizie 240/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 240/2018 privind numirea domnului Sorin-Valeriu Naș în funcția de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

 • Decizie 239/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 239/2018 privind numirea domnului Ovidiu Marcel Sîrbu în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizie 238/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 238/2018 privind numirea doamnei Maria Magdalena Grigore în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizie 237/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 237/2018 privind eliberarea doamnei Maria Magdalena Grigore din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Ordonanță de urgență 71/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel județean și al municipiului București, a obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018

 • Ordonanță de urgență 70/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 70/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul "Sala Palatului" și pentru modificarea unor acte normative

 • Ordonanță de urgență 69/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizie 418/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 418/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 16 din 8 iunie 2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la infracțiunea de spălare a banilor

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 131 din 18.07.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 624 din 18.07.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 623 din 18.07.2018 Deschide →

 • Ordin 2531/2018, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 2531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

 • Protocol 4757/2018, Secretariatul de Stat pt. Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat În România în Perioada 1945-1989

  Protocolul nr. 7925 / 18/4757 / 2018 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinți dețin certificate doveditoare ale calității de revoluționar eliberate în temeiul Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

 • Protocol 7925/2018, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Protocolul nr. 7925 / 18/4757 / 2018 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinți dețin certificate doveditoare ale calității de revoluționar eliberate în temeiul Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

 • Ordin 77/2018, Secretariatul de Stat pt. Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat În România în Perioada 1945-1989

  Ordinul nr. 77/2018 privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 și Ministerul Tineretului și Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinți dețin certificate doveditoare ale calității de revoluționar eliberate în temeiul Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, pe anul 2018

 • Hotărâre 537/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 537/2018 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari

 • Ordonanță de urgență 68/2018, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 68/2018 privind achiziția centralizată de elicoptere și simulatoare de zbor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situațiilor de urgență

Monitorul Oficial, Partea I nr. 622 din 18.07.2018 Deschide →

 • Ordin 4128/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4128/2018 privind repunerea în situația anterioară și numirea Consiliului de administrație al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică"

 • Decizie 455/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 455/2018 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice

 • Decizie 261/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 261/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 141 alin. (1), art. 145, art. 165 alin. (2), art. 167 alin. (2) și art. 202 alin. (3) din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 18.07.2018 Deschide →

 • Ordin 4110/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4110/2018 pentru modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.570/2011

 • Ordin 4039/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4039/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "sănătate și asistență pedagogică", calificarea profesională "asistent medical generalist", din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Liceul "Radu Miron" din municipiul Vaslui

 • Normă metodologică din 02.07.2018, Ministerul Justiției - MJ

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 13^1 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, pentru medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți din sistemul administrației penitenciare, din 02.07.2018

 • Ordin 2640/2018, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 2640/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13^1 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, pentru medicii rezidenți, medici dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți din sistemul administrației penitenciare

 • Decizie 457/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 457/2018 referitoare la respingerea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizie 390/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 390/2018 referitoare la respingerea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție

loading ...