Official bulletins

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 72 din 19.04.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 18.04.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, județul Cluj, publică Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local în anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 18.04.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Comunei Rușii Munți, Rușii Munți, județul Mureș, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 18.04.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Ocna de Fier, județul Caraș-Severin, anunță ofertantul câștigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 18.04.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Consiliul Județean Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, județul Călărași, concesionează Centrul de Dezinsecție Lehliu, cu suprafața de 2.209 mp

 • Achiziție publică de servicii din 18.04.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Municipiului Târgu Jiu, Târgu Jiu, județul Gorj, urmează să concesioneze un teren în suprafață de 288 mp, Zona Termocentralei, nr. 27, în vederea desfășurării de activități de producție și/sau prestări servicii

 • Achiziție publică de servicii din 19.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Oraș Zlatna, Zlatna, județul Alba, sprijină în anul 2018 proiecte sportive cuprinse în programul: Promovarea sportului, întreținerea și funcționarea bazei materiale sportive

 • Achiziție publică de servicii din 19.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Bragadiru, Bragadiru, județul Teleorman, publică anunț de participare la sesiunea de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă pe anul 2018, pentru activități sportive și de tineret

 • Achiziție publică de servicii din 19.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Avrămești, Avrămești, județul Harghita, publică anunțul de participare la procedura de selecție a proiectelor din domeniul sportiv care urmează a beneficia de finanțare nerambursabilă

 • Achiziție publică de servicii din 19.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Local al Comunei Unirea, cu sediul în localitatea Unirea, județul Alba, acceptă oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniul: cultură

Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 19.04.2018 Deschide →

 • Rectificare din 19.04.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018, din 19.04.2018

 • Rectificare din 19.04.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Legii nr. 72/2011, din 19.04.2018

 • Hotărâre 221/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 221/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Brașov de către domnul Băncilă Ciprian-Marius

 • Hotărâre 216/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 216/2018 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2988, aflat în domeniul public al statului, și pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Oncești, județul Maramureș

 • Hotărâre 215/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 215/2018 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Brașov, Cluj, Dolj, Buzău, Covasna, Caraș-Severin, Arad, Maramureș, Sălaj, Gorj, Constanța, Satu Mare, Vrancea și municipiul București

 • Hotărâre 214/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 214/2018 pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Arad, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 857/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 857/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 280 alin. (1), art. 281 alin. (1) lit. b) și art. 282 alin. (1) și alin. (2) din Codul de procedură penală

 • Decizie 758/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 758/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 275 alin. (1) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală

 • Decizie 713/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 713/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) și ale art. 75 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 344 din 19.04.2018 Deschide →

 • Hotărâre 212/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 212/2018 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții "Autostrada Sebeș-Turda"

 • Circulară 10/2018, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 10/2018 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 330 de ani de la tipărirea Bibliei de la București

 • Decret 350/2018, Președintele României

  Decretul nr. 350/2018 privind rechemarea unui ambasador

 • Decret 349/2018, Președintele României

  Decretul nr. 349/2018 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de poliție cu Ministerul Afacerilor Interne

 • Decret 348/2018, Președintele României

  Decretul nr. 348/2018 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 5 octombrie 2016

 • Decret 347/2018, Președintele României

  Decretul nr. 347/2018 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de securitate socială dintre România și Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo la 13 septembrie 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 342 din 19.04.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 341 din 19.04.2018 Deschide →

 • Ordin 401/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 401/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulația pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcționarea și cu gaze petroliere lichefiate (GPL) și autorizarea agenților economici care execută montarea, reviziile tehnice și repararea instalațiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR-6

 • Ordin 79/2018, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 79/2018 privind aprobarea Licenței de dare în administrare pentru explorare nr. 20.841/2018 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul geotermal - municipiul Salonta, județul Bihor

 • Hotărâre 21/2018, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 21/2018 privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

 • Hotărâre 20/2018, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 20/2018 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea Codului administrativ

 • Hotărâre 19/2018, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 19/2018 pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidență în domeniul securității naționale

 • Hotărâre 18/2018, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 18/2018 privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Sudan

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 71 din 18.04.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 18.04.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, Timișoara, județul Timiș, anunță Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile cărora li s-au alocat subvenții de la bugetul local în anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 17.04.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la negociere directă - Comuna Racovița, Racovița, județul Brăila, anunță concesionare prin negociere directă, pe o perioadă de 5 ani, a spațiului în suprafață de 36,13 mp amplasat în incinta Dispensarului Uman Racovița cu destinația de cabinet medical uman

 • Achiziție publică de servicii din 17.04.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Comuna Focuri, județul Iași, anunță concesionarea Iazului Focuri, în vederea realizării de culturi piscicole și activități conexe

 • Achiziție publică de servicii din 17.04.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Consiliul Local al Comunei Unguraș, cu sediul în comuna Unguraș, județul Cluj, urmează să concesioneze o suprafață de 2,50 ha pășune situată în comuna Unguraș, localitatea Batin, în partea de hotar "la Soci"

 • Achiziție publică de servicii din 18.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, județul Harghita, anunță beneficiarii cărora li s-au acordat contracte de finanțare nerambursabilă pentru domeniul culte religioase

 • Achiziție publică de servicii din 18.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc, anunță beneficiarii cărora li s-au atribuit contracte de finanțare nerambursabilă pentru activități din domeniile cultură și tineret

 • Achiziție publică de servicii din 18.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Dumbrăvița, Dumbrăvița, jud. Brașov, primește ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultural-educativ, sport, culte și social

 • Achiziție publică de servicii din 18.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Ghimbav, Ghimbav, județul Brașov, organizează selecție publică de proiecte în vederea atribuirii unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice în domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 18.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Giarmata, Giarmata, județul Timiș, face cunoscut programul finanțărilor nerambursabile în anul 2018, domeniul de interes: sport

 • Achiziție publică de servicii din 18.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Comunei Avrămești, Avrămești, județul Harghita, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități nonprofit din domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 18.04.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Unirea, Unirea, județul Alba, anunță "Programul privind acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2018 în valoare de 50.000 lei pentru activități nonprofit de interes local", domeniul cultur

Monitorul Oficial, Partea I nr. 340 din 18.04.2018 Deschide →

 • Rectificare din 18.04.2018, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decretul nr. 332/2018, din 18.04.2018

 • Decizie 183/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 183/2018 pentru numirea domnului Burduja Dorian în funcția publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța - Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 182/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 182/2018 pentru eliberarea domnului Daniel Marius Zamfiroiu din funcția publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța - Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 181/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 181/2018 pentru numirea domnului Florin Ursu în funcția publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Decizie 180/2018, Prim-ministru

  Decizia nr. 180/2018 privind eliberarea doamnei Raluca-Maria Țîncu din funcția publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcției generale antifraudă fiscală din structura Agenției Naționale de Administrare Fiscală

 • Hotărâre 220/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 220/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Hotărâre 219/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 219/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

 • Decizie 76/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 76/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (17) și art. 82 lit. d) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizie 858/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 858/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. (1) din Codul penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 18.04.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 338 din 18.04.2018 Deschide →

loading ...