Official bulletins

Monitorul Oficial, Partea I nr. 715 din 17.08.2018 Deschide →

 • Regulament din 10.07.2018, Ministerul Justiției - MJ

  Regulamentul de organizare și funcționare a penitenciarelor, din 10.07.2018

 • Ordin 4145/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4145/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "primar" din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Angels" din comuna Păulești

 • Ordin 2724/2018, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 2724/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a penitenciarelor

 • Ordin 999/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 999/2018 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 279/2005 pentru aprobarea modalității de implementare a modificărilor la autorizațiile de punere pe piață, aprobate de Agenția Națională a Medicamentului

 • Decizie 348/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 348/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (2) și (4) și art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice și alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale, precum și ale art. 29 alin. (1^1 ) și art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 17.08.2018 Deschide →

 • Hotărâre 584/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 584/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

 • Ordin 785/2018, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 785/1298/2018 privind modificarea Ordinului ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 452/105.951/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei și a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

 • Ordin 1298/2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 785/1298/2018 privind modificarea Ordinului ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 452/105.951/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei și a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole

 • Ordin 775/2018, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 775/3939/2018 privind modificarea anexei nr. 5 "Grile de verificare și evaluare" la Schema de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului operațional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 568/3.090/2018

 • Ordin 3939/2018, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

  Ordinul nr. 775/3939/2018 privind modificarea anexei nr. 5 "Grile de verificare și evaluare" la Schema de ajutor de stat pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă (NGA) și a accesului la internet în cadrul Programului operațional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene și al ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 568/3.090/2018

 • Decizie 171/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 171/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 209 alin. (4) din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 16.08.2018 Deschide →

 • Regulament 3/2018, Banca Națională a României - BNR

  Regulamentul nr. 3/2018 privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată

 • Ordin 4143/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4143/2018 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ "postliceal", domeniul "industrie alimentară", calificările profesionale "tehnician controlul calității produselor agroalimentare", "tehnician pentru panificație și produse făinoase" din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul "Brad Segal" din municipiul Tulcea

 • Ordin 985/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 985/2018 pentru modificarea și completarea Normelor privind autorizarea unităților de distribuție angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuție și înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 131/2016

 • Ordin 980/2018, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 980/2018 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.810/2006 referitor la introducerea în România și menținerea în circuitul terapeutic a medicamentelor fabricate înainte de aprobarea de către Agenția Națională a Medicamentului a transferului unei autorizații de punere pe piață

 • Ordin 166/2018, Comisia Națională de Prognoză - CNP

  Ordinul nr. 166/2018 privind stabilirea criteriilor pentru încadrarea ca "produs cultural" a proiectelor care pot beneficia de ajutor de stat

 • Decizie 329/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 329/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 8 alin. (5) și art. 10 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

 • Decizie 223/2018, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 223/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (2) și ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 712 din 16.08.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 711 din 16.08.2018 Deschide →

 • Ordin 79/2018, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 79/2018 pentru modificarea și completarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de organizare și funcționare a unităților farmaceutice veterinare, precum și procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 83/2014

 • Normă din 26.07.2018, Camera Auditorilor din România - CAR

  Normele privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România, din 26.07.2018

 • Hotărâre 67/2018, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 67/2018 pentru aprobarea Normelor privind înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România și înscrierea în Registrul membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Circulară 21/2018, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 21/2018 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2018

 • Hotărâre 70/2018, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 70/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice și juridice, și pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

 • Ordin 102/2018, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 102/2018 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală

Monitorul Oficial, Partea V nr. 5 din 14.08.2018 Deschide →

 • Contract 361/2018, Ministerul Transporturilor - MT

  Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități sanitare din rețeaua proprie a Ministerului Transporturilor pe perioada 2018-2020, înregistrat la M.M.J.S. - D.D.S. sub nr. 361 din data de 12.07.2018

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 146 din 14.08.2018 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 10.08.2018, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Primăria Comunei Vârtop, Vârtop, județul Dolj, anunță ofertantul câștigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 13.08.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Orașului Petrila, Petrila, județul Hunedoara, aduce la cunoștință publică atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în data de 31.07.2018, domeniile de interes: cultură și sport

 • Achiziție publică de servicii din 14.08.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Local al Sectorului 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, București, atribuie finanțări nerambursabile pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale pe anul 2018

 • Achiziție publică de servicii din 14.08.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, face cunoscută intenția de organizare a selecției publice de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: social/cultură/educație și sport

 • Achiziție publică de servicii din 14.08.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Șimonești, Șimonești, județul Harghita, acceptă ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, domeniul sport

 • Achiziție publică de servicii din 14.08.2018, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Consiliul Județean Neamț, Piatra-Neamț, județul Neamț, anunță Programul anual al finanțărilor nerambursabile pentru activități din domeniul sport, sesiunea a III-a 2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 710 din 14.08.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 709 din 14.08.2018 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 708 din 14.08.2018 Deschide →

loading ...