Official bulletins

Monitorul Oficial, Partea I nr. 462 din 30.05.2020 Deschide →

 • Regulament din 29.05.2020, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, din 29.05.2020

 • Regulament din 29.05.2020, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Regulamentul pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, din 29.05.2020

 • Regulament din 29.05.2020, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați în vederea reluării competițiilor sportive organizate în aer liber, din 29.05.2020

 • Ordin 971/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 601/971/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării competițiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, precum și a activităților de pregătire sportivă în spații închise, în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați

 • Ordin 601/2020, Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

  Ordinul nr. 601/971/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate în vederea reluării competițiilor sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, precum și a activităților de pregătire sportivă în spații închise, în bazine acoperite sau aflate în aer liber de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați

Monitorul Oficial, Partea I nr. 461 din 30.05.2020 Deschide →

 • Normă din 29.05.2020, Ministerul Sănătății - MS

  Norma privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de operare a plajelor turistice, din 29.05.2020

 • Ordin 1810/2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 969/1810/1166/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de operare a plajelor turistice

 • Ordin 1166/2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 969/1810/1166/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de operare a plajelor turistice

 • Ordin 969/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 969/1810/1166/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de operare a plajelor turistice

 • Normă din 29.05.2020, Ministerul Sănătății - MS

  Norma privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică, din 29.05.2020

 • Ordin 105/2020, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 966/1809/105/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică

 • Ordin 1809/2020, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 966/1809/105/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică

 • Ordin 966/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 966/1809/105/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 460 din 29.05.2020 Deschide →

 • Ordin 967/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 2879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii

 • Ordin 2897/2020, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii

 • Ordin 961/2020, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 961/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2

 • Decizie 81/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 81/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 29.05.2020 Deschide →

 • Ordonanță de urgență 4421/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 4421/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a competențelor profesionale ale absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, în anul școlar 2019-2020

 • Ordonanță de urgență 92/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

 • Ordonanță de urgență 90/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 458 din 29.05.2020 Deschide →

 • Ordonanță de urgență 88/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM)

 • Ordonanță de urgență 89/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 89/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

Monitorul Oficial, Partea I nr. 457 din 29.05.2020 Deschide →

 • Ordonanță de urgență 85/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 85/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice

 • Ordin 1030/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 1030/2020 privind prelungirea perioadelor prevăzute pentru finalizarea pregătirii teoretice și practice, efectuate în cadrul școlilor de conducători auto în scopul obținerii permisului de conducere

 • Decret 281/2020, Președintele României

  Decretul nr. 281/2020 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 280/2020, Președintele României

  Decretul nr. 280/2020 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 277/2020, Președintele României

  Decretul nr. 277/2020 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliție din Ministerul Afacerilor Interne

 • Decret 278/2020, Președintele României

  Decretul nr. 278/2020 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

 • Lege 69/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 69/2020 pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

 • Circulară 12/2020, Banca Națională a României - BNR

  Circulara nr. 12/2020 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României

Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 29.05.2020 Deschide →

 • Ordin 705/2020, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 705/2020 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 • Ordin 4422/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 4422/2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, pentru anul școlar 2019-2020

 • Metodologie din 29.05.2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Metodologia de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători-educatoare, pentru anul școlar 2019-2020, din 29.05.2020

 • Decizie 101/2020, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 101/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 151 alin. (3) din Codul de procedură civilă, ale art. 7 alin. (4) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, ale art. 4 alin. (4) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

Monitorul Oficial, Partea I nr. 455 din 29.05.2020 Deschide →

 • Decizie 861/2019, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 861/2019 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 • Hotărâre 434/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 434/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 29.05.2020 Deschide →

 • Regulament 3/2020, Banca Națională a României - BNR

  Regulamentul nr. 3/2020 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit

 • Act din 29.05.2020, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Partidul Noua Românie, din 29.05.2020

 • Ordin 115/2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 115/2020 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 "Agromediu și climă", 11 "Agricultura ecologică" și 13 "Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 453 din 29.05.2020 Deschide →

 • Ordin 1985/2020, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1985/2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2020

 • Rectificare din 29.05.2020, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2020, din 29.05.2020

 • Ordin 1336/2020, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 1336/2020 privind modificarea și completarea Procedurii și a modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

 • Ordin 136/2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 136/2020 pentru aprobarea sistemelor de sancțiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 • Ordonanță de urgență 84/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD

loading ...