Official bulletins

Monitorul Oficial, Partea I nr. 471 din 22.06.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 22.06.2017 Deschide →

 • Decizie 15/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 15/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov - Secția civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de aplicare a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă acestea sunt aplicabile în toate cazurile condamnării unui salariat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, inclusiv cu suspendarea executării pedepsei

 • Regulament 4/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

  Regulamentul nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 22.06.2017 Deschide →

 • Decizie 840/2017, Administrația Națională a Penitenciarelor - ANP

  Decizia nr. 840/2017 pentru stabilirea modului de completare a Registrului de evidență privind utilizarea mijloacelor de imobilizare

 • Ordin 659/2017, Ministerul Sănătății - MS

  Ordinul nr. 659/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București

 • Ordin 518/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 518/2017 pentru abrogarea unor dispoziții ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unități administrativ-teritoriale și ale Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.201/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava

 • Ordin 714/2017, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

  Ordinul nr. 44/841/714/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale "RO-ARMYCATERING" - S.A., filială a Companiei Naționale "ROMTEHNICA" - S.A.

 • Ordin 841/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 44/841/714/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale "RO-ARMYCATERING" - S.A., filială a Companiei Naționale "ROMTEHNICA" - S.A.

 • Ordin 44/2017, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 44/841/714/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale "RO-ARMYCATERING" - S.A., filială a Companiei Naționale "ROMTEHNICA" - S.A.

 • Hotărâre 423/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 423/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului "Mircea Moțoc" Perieni, prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 53/2017, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 53/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă privind viitorul Europei. Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025 COM (2017) 2025

Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 22.06.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 114 din 21.06.2017 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 467 din 21.06.2017 Deschide →

 • Decizie 33/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 33/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 42.999/3/2015 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile

 • Decizie 25/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 25/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 38.427/3/2015, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept

 • Ordin 894/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 894/2017 privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial

Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 21.06.2017 Deschide →

 • Ordin 4068/2017, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 4068/2017 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.969/2017

 • Decizie 73/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 73/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Moțiune 2/2017, Parlamentul României

  Moțiunea de cenzură nr. 2/2017 "România nu poate fi confiscată! Apărăm democrația și votul românilor!"

Monitorul Oficial, Partea I nr. 465 din 21.06.2017 Deschide →

 • Procedură din 31.05.2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

  Procedura de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obținerii vizei de lungă ședere în România pentru desfășurarea de activități comerciale din 31.05.2017

 • Decizie 22/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 22/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept

 • Ordin 689/2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

  Ordinul nr. 689/2017 pentru aprobarea Procedurii de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obținerii vizei de lungă ședere în România pentru desfășurarea de activități comerciale

 • Hotărâre 422/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 422/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița, prin desființarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Bistrița, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 74/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 74/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) și ale art. 73 pct. 1 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

Monitorul Oficial, Partea I nr. 464 din 21.06.2017 Deschide →

 • Hotărâre 671/2017, Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

  Hotărârea nr. 671/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006

 • Decizie 13/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ

  Decizia nr. 13/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Galați - Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 4.874/233/2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Ordin 199/2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 199/2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole și încadrării localităților pe regiuni viticole, podgorii și centre viticole

 • Hotărâre 424/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 424/2017 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor - Centrul de Testare a Soiurilor Tâncăbești, județul Ilfov, și scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri retrocedate, în condițiile legii

 • Amendament din 13.02.2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 2 februarie 2017 și la București la 9 februarie 2017 și la 13 februarie 2017 între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța, semnat la București la 7 decembrie 2005

 • Hotărâre 421/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 421/2017 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 2 februarie 2017 și la București la 9 februarie 2017 și la 13 februarie 2017 între Guvernul României și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța, semnat la București la 7 decembrie 2005

 • Decret 455/2017, Președintele României

  Decretul nr. 455/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015

 • Lege 100/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 100/2017 pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 463 din 21.06.2017 Deschide →

 • Ordin 895/2017, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

 • Ordin 562/2017, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

  Ordinul nr. 562/2017 pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral 1 din unitatea administrativ-teritorială Cochirleanca, județul Buzău

 • Hotărâre 433/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 433/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către domnul Jeacă Dumitru

 • Decizie 82/2017, Curtea Constituțională

  Decizia nr. 82/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului

loading ...