Official bulletins

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 11 din 22.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 22.01.2019 Deschide →

 • Ordin 30/2019, Ministerul Justiției - MJ

  Ordinul nr. 30/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 1.941/C/2018 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anii 2017-2018

 • Hotărâre 166/2018, Colegiul Național al Asistenților Sociali - CNAS

  Hotărârea nr. 166/2018 privind aprobarea Registrului național al asistenților sociali din România

 • Ordin 1196/2018, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1196/2018 privind aprobarea Procedurii pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-072

 • Ordin 25/2019, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea recunoașterii unui organism de inspecție tehnică și pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 488/2006 privind recunoașterea organismelor de inspecție tehnică în exploatare pentru instalațiile de încărcare și descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

 • Procedură din 19.12.2018, Ministerul Apelor și Pădurilor

  Procedura pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-072, din 19.12.2018

 • Hotărâre 11/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 11/2019 privind acordarea cetățeniei române domnului V.R.

 • Hotărâre 10/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 10/2019 privind acordarea cetățeniei române domnului T.A.

 • Decizie 662/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 662/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în ansamblul său, și ale art. 10 din aceasta, în special

 • Decizie 661/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 661/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), (2) și (5^1 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 55 din 22.01.2019 Deschide →

 • Decizie 1/2019, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Decizia nr. 1/2019 privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 2.490/2001 pentru exploatarea resurselor de nisip și pietriș în perimetrul Milcov, județul Vrancea, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 409/2003, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Sibarex - S.A.

 • Ordin 1649/2018, Ministerul Economiei - ME

  Ordinul nr. 1649/2018 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 349/2013 privind aprobarea Prescripției tehnice PT C3-2012 "Butelii cu capacitate până la 26 de litri pentru gaze petroliere lichefiate"

 • Hotărâre 13/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 13/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Vrancea, Alba și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 12/2019, Guvernul României

  Hotărârea nr. 12/2019 privind aprobarea unor modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Prahova, Botoșani, Cluj, Constanța, Tulcea, Iași, Olt, Mehedinți, Dolj, Timiș, Argeș, Vaslui, Alba, Gorj, Ilfov și municipiul București

 • Decizie 542/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 542/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România

 • Decizie 541/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 541/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 10 din 21.01.2019 Deschide →

 • Achiziție publică de servicii din 17.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, județul Vâlcea, anunță ofertanții câștigători în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziție publică de servicii din 18.01.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Municipiului Craiova, Craiova, județul Dolj, urmează să concesioneze pe o perioadă de 15 ani Hotelul având Scd proiectată 1950,84 mp și Restaurantul având Scd proiectată 1660,34 mp, situate în incinta "Complexului Sportiv - Stadion de Fotbal" din Craiova

 • Achiziție publică de servicii din 18.01.2019, Instituție bugetară

  Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Primăria Municipiului Craiova, Craiova, județul Dolj, urmează să concesioneze, pe o perioadă de 10 ani, Spațiul 2, cu suprafața utilă de 46,09 mp și 1/2 din accesul cu suprafață utilă de 10,27 mp, situat în Craiova, str. Nicolaescu Plopșor nr. 2A, bloc 49, parter

 • Achiziție publică de servicii din 21.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Comuna Avrămești, Avrămești, județul Harghita, publică Raportul contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018 pentru domeniul sportiv

 • Achiziție publică de servicii din 21.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Municipiul Aiud, localitatea Aiud, județul Alba, publică Raportul anual al finanțărilor nerambursabile încheiate în anul 2018 pentru domeniile: culte religioase și activități sportive

 • Achiziție publică de servicii din 21.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Județul Vaslui, Vaslui, județul Vaslui, publică Raportul reprezentând contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018, domeniile de interes: cultură, culte, social și sport

 • Achiziție publică de servicii din 21.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Primăria Municipiului Mediaș, Mediaș, județul Sibiu, publică Raportul reprezentând contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018 pentru domeniul culte

 • Achiziție publică de servicii din 21.01.2019, Instituție bugetară

  Anunțuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile - Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, Satu Mare, jud. Satu Mare, acordă finanțări nerambursabile pe anul 2019 pentru activități nonprofit din domeniile: cultură, tineret/învățământ/recreativ și sport

Monitorul Oficial, Partea I nr. 54 din 21.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 53 din 21.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 21.01.2019 Deschide →

 • Ordin 5/2019, Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

  Ordinul nr. 5/2019 pentru aprobarea licențelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 97/2018

 • Ordin 3/2019, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA

  Ordinul nr. 3/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor

 • Ordin 235/2018, Ministerul Apărării Naționale - MApN

  Ordinul nr. 235/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.129/2016 privind stabilirea datelor publice obținute din activitatea hidrografică maritimă care se pun la dispoziția utilizatorilor, a activităților hidrografice, cartografice și de publicare ce se pot desfășura contra cost, precum și a tarifelor aferente acestora

 • Hotărâre 1014/2018, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1014/2018 privind aprobarea stemei comunei Beclean, județul Brașov

 • Decizie 655/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 655/2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 1 alin. (1) și (2) și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și ale anexelor la această lege, ale art. 2-6, art. 9, art. 13 și art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, ale art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și ale anexelor nr. 2 și 3 la această lege

Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 21.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 9 din 18.01.2019 Deschide →

Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 18.01.2019 Deschide →

 • Ordin 3015/2019, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 3015/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

 • Ordin 116/2019, Ministerul Finanțelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 116/2019 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2019, precum și pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

 • Ordin 5695/2018, Ministerul Educației Naționale - MEN

  Ordinul nr. 5695/2018 privind modificarea și completarea Metodologiei pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.629/2018

 • Decizie 684/2018, Curtea Constituțională - CCR

  Decizia nr. 684/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic [cu referire la art. 109 alin. (3), (4), (6)-(11), (13) și (14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002] din Legea pentru modificarea art. 109 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

loading ...