Official journals EU

The documents in this section are only available to subscribers. Choose your subscription →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 238 din 21.09.2018 Deschide →

 • Decizie 1276/2018, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1276/2018 privind SA.31149 (2012/C) - Germania Presupus ajutor de stat acordat companiei aeriene Ryanair [notificată cu numărul C(2018) 1034] (Numai textul în limba germană este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1275/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1275/2018 de numire a membrilor juriului de selecție prevăzut la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939

 • Decizie 1274/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1274/2018 de numire a unui membru, propus de Regatul Danemarcei, în cadrul Comitetului Economic și Social European

 • Decizie 1271/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1271/2018 de numire a unui membru, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizie 1273/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1273/2018 de numire a unui membru, propus de Republica Polonă, în cadrul Comitetului Economic și Social European

 • Decizie 1272/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1272/2018 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizie 1270/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1270/2018 de numire a unui membru, propus de Republica Lituania, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Decizie 1269/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1269/2018 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorul extern al Banka Slovenije

 • Regulament 1267/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1267/2018 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzeci și patra invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Decizie 1268/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1268/2018 de numire a unui membru, propus de Regatul Suediei, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Regulament 1264/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1264/2018 de reînnoire a aprobării substanței active petoxamid în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1266/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1266/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active 1-decanol, 6-benziladenină, sulfat de aluminiu, azadiractină, bupirimat, carboxin, cletodim, cicloxidim, dazomet, diclofop, ditianon, dodină, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, hexitiazox, himexazol, acid indolil butiric, isoxaben, polisulfură de calciu, metaldehidă, paclobutrazol, pencicuron, sintofen, tau-fluvalinat și tebufenozid (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1265/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1265/2018 de aprobare a substanței active fenpicoxamid, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1262/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1262/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active 1-metilciclopropenă, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, clomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanat-metil și tribenuron (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1263/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1263/2018 de stabilire a formularelor pentru transmiterea informațiilor de către furnizorii de servicii de livrare de colete în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/644 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Regulament 1261/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1261/2018 de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide "Hypred's iodine based products" (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1258/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1258/2018 de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide "Ecolab Iodine PT3 Family" (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1259/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1259/2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 873/2012 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind lista Uniunii de arome și materii prime, prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește prelungirea perioadei de tranziție prevăzute la articolul 4 în cazul aromei "concentrat de aromă pentru grătar (vegetal)" nr. FL 21.002 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1260/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1260/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active piridaben, chinmerac și fosfură de zinc (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1257/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1257/2018 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 237 din 20.09.2018 Deschide →

 • Decizie 1256/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1256/2018 de numire a unui supleant, propus de Republica Federală Germania, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Rectificare din 20.09.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/553 al Comisiei din 3 aprilie 2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 92 din 10 aprilie 2018)

 • Decizie 1255/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1255/2018 de numire a trei membri și a patru supleanți, propuși de Republica Slovacă, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Regulament 1253/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1253/2018 de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2374 de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest

 • Regulament 1254/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1254/2018 privind refuzul autorizării riboflavinei (80 %) produse de Bacillus subtilis KCCM-10445 ca aditiv pentru hrana animalelor aparținând grupei funcționale de vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic și cu efect similar (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Notificare din 20.09.2018, Consiliul Uniunii Europene

  Notificare cu privire la intrarea în vigoare a Protocolului adițional la Acordul-cadru dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

 • Decizie 1252/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1252/2018 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în legătură cu DS492 "Uniunea Europeană - Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre"

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 235 din 19.09.2018 Deschide →

 • Decizie 1251/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1251/2018 de neaprobare a empentrinului ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 18 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1250/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1250/2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/1333 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

 • Decizie 1249/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1249/2018 privind o acțiune a Uniunii Europene în sprijinul Mecanismului de verificare și inspecție al Organizației Națiunilor Unite în Yemen

 • Regulament 1246/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1246/2018 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește includerea distilatului pirolignos pe lista de arome a Uniunii (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1247/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1247/2018 de modificare a Deciziei 2012/392/PESC privind misiunea PSAC a Uniunii Europene în Niger (EUCAP Sahel Niger)

 • Regulament 1245/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1245/2018 privind punerea în aplicare a articolului 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/44 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

 • Decizie 1248/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1248/2018 de numire a reprezentantului special al Uniunii Europene pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 234 din 18.09.2018 Deschide →

 • Regulament 1239/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1239/2018 de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 233 din 18.09.2018 Deschide →

 • Regulament 1244/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1244/2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Bleu des Causses" (DOP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 232 din 17.09.2018 Deschide →

 • Regulament 1243/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1243/2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Rectificare din 17.09.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia nr. 2/2016 a Comitetului mixt UE-Elveția din 3 decembrie 2015 de modificare a Protocolului nr. 3 la Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană, privind definirea conceptului de "produse originare" și metodele de cooperare administrativă [2016/121] (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 23 din 29 ianuarie 2016)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 231 din 14.09.2018 Deschide →

 • Decizie 1242/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1242/2018 privind anumite măsuri de protecție provizorii referitoare la pesta porcină africană în Belgia [notificată cu numărul C(2018) 6072] (Numai textele în limbile neerlandeză și franceză sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1237/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1237/2018 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Regulament 1236/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1236/2018 de închidere a anchetei privind posibila eludare a taxelor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/82 la importurile de acid citric originar din Republica Populară Chineză prin importurile de acid citric expediat din Cambodgia, declarat sau nu ca fiind originar din Cambodgia

 • Regulament 1235/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1235/2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Αγκινάρα Ιρίων" (Agkinara Irion) (IGP)]

 • Regulament 1234/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1234/2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate "Marrone di Serino"/"Castagna di Serino" (IGP)

 • Regulament 1232/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1232/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1354/2011 în ceea ce privește contingentele tarifare din Uniune pentru carnea de oaie și de capră originară din Norvegia și din Noua Zeelandă

 • Regulament 1233/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1233/2018 de interzicere a pescuitului de sebastă în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

 • Regulament 1231/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1231/2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Regulament 1230/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1230/2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 231 din 13.09.2018 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 230 din 13.09.2018 Deschide →

 • Regulament 1229/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1229/2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 229 din 12.09.2018 Deschide →

 • Decizie 1228/2018, Consiliul de Stabilizare și de Asociere

  Decizia nr. 1/2018 privind participarea Serbiei în calitate de observator la activitatea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și modalitățile de participare, în cadrul stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 168/2007 al Consiliului [2018/1228]

 • Regulament 1226/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1226/2018 de interzicere a pescuitului de merlucius (Ling american) în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele VIII și IX de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

 • Regulament 1227/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1227/2018 de interzicere a pescuitului de ton obez în Oceanul Atlantic de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

 • Regulament 1225/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1225/2018 de interzicere a pescuitului de ton roșu în Oceanul Atlantic, la est de 45° V, și în Marea Mediterană de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

 • Regulament 1224/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1224/2018 de interzicere a pescuitului de langustină în unitatea funcțională 16 din subzona ICES 7 de către navele care arborează pavilionul Irlandei

loading ...