Official journals EU

The documents in this section are only available to subscribers. Choose your subscription →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 305 din 21.11.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 304 din 21.11.2017 Deschide →

 • Decizie 2166/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2166/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 7540] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 21.11.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/659 al Comisiei din 6 aprilie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/141 de instituire a unor taxe antidumping definitive vizând importurile de anumite accesorii de țevărie pentru sudat cap la cap, din oțel inoxidabil, finisate sau nefinisate, originare din Republica Populară Chineză și din Taiwan (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 94 din 7 aprilie 2017)

 • Regulament 2158/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 2158/2017 de stabilire a măsurilor de diminuare și a nivelurilor de referință pentru reducerea prezenței acrilamidei în produsele alimentare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2157/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2157/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 211/2012 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 2154/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 2154/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru acordurile de compensare indirectă (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 21.11.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/141 al Comisiei din 26 ianuarie 2017 de instituire a unor taxe antidumping definitive la importurile de anumite accesorii de țevărie pentru sudat cap la cap, din oțel inoxidabil, chiar finisate, originare din Republica Populară Chineză și Taiwan

 • Decizie 2165/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2165/2017 de aprobare a planului de eradicare a pestei porcine africane la porcii sălbatici din anumite zone din Republica Cehă [notificată cu numărul C(2017) 7536] (Numai textul în limba cehă este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 2164/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 2164/2017 privind recunoașterea sistemului voluntar "RTRS EU RED" pentru demonstrarea conformității cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 98/70/CE și 2009/28/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului

 • Decizie 2163/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2163/2017 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Decizie 2162/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2162/2017 de modificare a Deciziei 2013/233/PESC privind Misiunea de asistență a Uniunii Europene pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia (EUBAM Libya)

 • Decizie 2161/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2161/2017 de modificare a Deciziei 2014/486/PESC privind misiunea Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina)

 • Regulament 2160/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2160/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1079/2012 în ceea ce privește anumite trimiteri la dispoziții ale OACI (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2159/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2159/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 255/2010 în ceea ce privește anumite trimiteri la dispoziții ale OACI (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2156/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2156/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Kie³basa piaszczañska" (IGP)]

 • Regulament 2155/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 2155/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 149/2013 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2153/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2153/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Decizie 2152/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2152/2017 de modificare a Deciziei nr. 189/2014/UE de autorizare a Franței să aplice o rată redusă a anumitor taxe indirecte pentru romul "tradițional" produs în Guadelupa, în Guyana Franceză, în Martinica și în Réunion

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 303 din 18.11.2017 Deschide →

 • Decizie 2105/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2105/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului pentru comerț, privind modificarea anexei XII la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, prin care să se stabilească lista entităților contractante columbiene în conformitate cu dispozițiile titlului VI ("Achiziții publice")

 • Decizie 2106/2017, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 2106/2017 de prelungire a mandatului șefului misiunii Uniunii Europene de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UKRAINE/2/2017)

 • Decizie 2104/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2104/2017 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Grupului de lucru pentru standardele de calitate ale produselor agricole al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE-WP.7) cu privire la propunerile de standarde de calitate pentru fructe și legume

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 301 din 17.11.2017 Deschide →

 • Regulament 2100/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 2100/2017 de stabilire a criteriilor științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 300 din 16.11.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 299 din 16.11.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 298 din 15.11.2017 Deschide →

 • Regulament 2016/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 2016/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2195 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 297 din 15.11.2017 Deschide →

 • Regulament 2091/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2091/2017 privind nereînnoirea aprobării substanței active iprodion, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2090/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2090/2017 privind aprobarea berii ca substanță de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, precum și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 2089/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2089/2017 privind modalitățile tehnice pentru dezvoltarea, întreținerea și utilizarea sistemelor electronice destinate schimbului de informații și pentru stocarea acestor informații în temeiul Codului vamal al Uniunii

 • Decizie 2088/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2088/2017 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Seychelles privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

 • Decizie 2087/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2087/2017 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Mauritius privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

 • Decizie 2086/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2086/2017 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

 • Decizie 2085/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2085/2017 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Uniunea Bahamas de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

 • Decizie 2084/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2084/2017 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Barbados de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Barbados privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

 • Decizie 2083/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 2083/2017 privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Antigua și Barbuda de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Antigua și Barbuda privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 296 din 14.11.2017 Deschide →

 • Regulament 2015/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 2015/2017 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 septembrie 2017 și 30 decembrie 2017 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Text cu relevanță pentru SEE)

loading ...