Official journals EU

The documents in this section are only available to subscribers. Choose your subscription →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 53 din 23.02.2018 Deschide →

 • Regulament 240/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 240/2018 privind autorizarea substanțelor trimetilamină, clorhidrat de trimetilamină și 3-metilbutilamină pentru toate speciile de animale cu excepția găinilor ouătoare, și a substanțelor 2-metoxietilbenzen, 1,3-dimetoxibenzen, 1,4-dimetoxibenzen și 1-izopropil-2-metoxi-4-metilbenzen ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 239/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 239/2018 privind autorizarea substanțelor N-metilantranilat de metil și metilantranilat ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale, cu excepția speciilor aviare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 244/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 244/2018 privind autorizarea substanțelor vanilil acetonă și 4-(4-metoxifenil) butan-2-onă ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale și refuzul substanței 1-feniletan-1-ol (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 250/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 250/2018 privind autorizarea substanțelor 2-furoat de metil, disulfură de bis-(2-metil-3-furil), furfural, alcool furfurilic, 2-furanmetantiol, acetotioat de S-furfuril, disulfură de difurfuril, sulfură de metilfurfuril, 2-metilfuran-3-tiol, disulfură de metilfurfuril, disulfură de metil 2-metil-3-furil și acetat de furfuril ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 243/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 243/2018 privind autorizarea 3-hidroxibutan-2-onă, pentan-2,3-dionă, 3,5-dimetil ciclopentan-1,2-dionă, hexan-3,4-dionă, acetat de sec-butan-3-onil, 2,6,6-trimetilciclohex-2-en-1,4-dionă și 3-metilnonă-2-4-dionă ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 249/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 249/2018 privind autorizarea substanțelor taurină, beta-alanină, L-alanină, L-arginină, acid L-aspartic, L-histidină, D,L-izoleucină, L-leucină, L-fenilalanină, L-prolină, D,L-serină, L-tirozină, L-metionină, L-valină, L-cisteină, glicină, glutamat monosodic și acid L-glutamic ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale și a substanței clorhidrat monohidrat de L-cisteină pentru toate speciile cu excepția pisicilor și a câinilor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 242/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 242/2018 privind autorizarea substanțelor hex-3(cis)-en-1-ol, non-6-en-1-ol, oct-3-en-1-ol, non-6(cis)-enal, hex-3(cis)-enal, hept-4-enal, acetat de hex-3(cis)-enil, formiat de hex-3(cis)-enil, butirat de hex-3-enil, hexanoat de hex-3-enil, izobutirat de hex-3(cis)-enil, citronelol, (-)-3,7-dimetil-6-octen-1-ol, citronelal, 2,6-dimetilhept-5-enal, acid citronelic, acetat de citronelil, butirat de citronelil, formiat de citronelil, propionat de citronelil, 1-etoxi-1-(3-hexeniloxi)etan și izovalerat de hex-3-enil ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 245/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 245/2018 privind autorizarea substanțelor mentol, D-carvonă, acetat de mentil, D,L-izomentonă, 3-metil-2-[pent-2(cis)-enil]ciclopent-2-en-1-onă, 3,5,5-trimetilciclohex-2-en-1-onă, Dfenconă, alcool fenchilic, acetat de carvil, acetat de dihidrocarvil și acetat de fenchil ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 248/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 248/2018 privind autorizarea substanțelor 2,3-dietilpirazină, 2,5- sau 6-metoxi-3-metilpirazină, 2acetil-3-etilpirazină, 2,3-dietil-5-metilpirazină, 2-(sec-butil)-3-metoxipirazină, 2etil3metoxipirazină, 5,6,7,8-tetrahidrochinoxalină, 2-etilpirazină și 5metilchinoxalină ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 246/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 246/2018 privind autorizarea oxidului de linalol ca aditiv în hrana tuturor speciilor de animale cu excepția peștilor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 247/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 247/2018 privind autorizarea substanțelor 2,4,5-trimetiltiazol, 2-izobutiltiazol, 5-(2-hidroxietil)-4-metiltiazol, 2-acetiltiazol, 2-etil-4-metiltiazol, 5,6-dihidro-2,4,6,tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazină și clorhidrat de tiamină ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 238/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 238/2018 privind autorizarea substanțelor 5'-ribonucleotide disodice, 5'-guanilat disodic și 5'-inozinat disodic ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 241/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 241/2018 privind autorizarea substanțelor piperină, 3-metilindol, indol, 2-acetilpirol și pirolidină ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 51 din 23.02.2018 Deschide →

 • Regulament 264/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 264/2018 de stabilire a cotizațiilor la producție și a coeficientului pentru calculul cotizației suplimentare în sectorul zahărului pentru anul de comercializare 1999/2000 și de stabilire a cotizațiilor la producție în sectorul zahărului pentru anul de comercializare 2000/2001

 • Regulament 267/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 267/2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 266/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 266/2018 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Thym de Provence" (IGP)]

 • Regulament 265/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 265/2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate ["Squacquerone di Romagna" (DOP)]

 • Regulament 268/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 268/2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 în ceea ce privește stabilirea prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor, precum și pentru ovalbumină

 • Regulament 269/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 269/2018 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a șaptesprezecea invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Decizie 270/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 270/2018 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale în ceea ce privește auditorii externi ai Central Bank of Cyprus

 • Decizie 272/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 272/2018 de instituire a Consorțiului pentru o infrastructură europeană de cercetare destinată Centrului european pentru cercetare biologică marină (EMBRC-ERIC) [notificată cu numărul C(2018) 826] (Numai textele în limbile engleză, franceză, greacă, italiană, neerlandeză, portugheză și spaniolă sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 271/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 271/2018 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Rectificare din 23.02.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/49 al Comisiei din 11 ianuarie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 501/2013 al Consiliului în urma unei reexaminări în ceea ce privește un "nou exportator", efectuată în temeiul articolului 11 alineatul (4) și al articolului 13 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 7 din 12 ianuarie 2018)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 50 din 22.02.2018 Deschide →

 • Regulament 236/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 236/2018 de rectificare a versiunii în limba estonă a Regulamentului delegat (UE) 2017/654 de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele tehnice și generale referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 49 din 22.02.2018 Deschide →

 • Decizie 261/2014, Comisia Europeană

  Decizia nr. 261/2018 privind ajutoarele de stat SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) acordate de regiunea Sardinia în favoarea Saremar [notificată cu numărul C(2013) 9101] (Numai textul în limba italiană este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 259/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 259/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 427/2014 în scopul adaptării acestuia la schimbarea procedurii reglementare de testare și al simplificării procedurilor administrative de depunere a cererilor și de certificare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 258/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 258/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 în scopul adaptării acestuia la schimbarea procedurii reglementare de testare și al simplificării procedurilor administrative de depunere a cererilor și de certificare (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 262/2018, Comisia Europeană

  Decizia nr. 262/2018 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată "We are a welcoming Europe, let us help!" [notificată cu numărul C(2018) 895] (Numai textul în limba engleză este autentic)

 • Decizie 263/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 263/2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2018) 889] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 260/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 260/2018 de închidere a anchetei privind posibila eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1008/2011 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 372/2013, asupra importurilor de transpalete manuale și de componente de bază ale acestora, originare din Republica Populară Chineză, prin importuri expediate din Vietnam, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Vietnam

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 48 din 21.02.2018 Deschide →

 • Decizie 254/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 254/2018 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Tratatului de la Marrakesh pentru facilitarea accesului la operele publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate

 • Regulament 255/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 255/2018 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește statisticile bazate pe Ancheta europeană de sănătate realizată prin interviu (EHIS) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 257/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 257/2018 de acordare a unor derogări anumitor state membre în ceea ce privește transmiterea de statistici în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește statisticile bazate pe Ancheta europeană de sănătate realizată prin interviu (EHIS) [notificată cu numărul C(2018) 832] (Numai textele în limbile engleză, finlandeză, franceză, germană, malteză, neerlandeză, română și suedeză sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Rectificare din 21.02.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia (PESC) 2016/849 a Consiliului din 27 mai 2016 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a Deciziei 2013/183/PESC (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 141 din 28 mai 2016)

 • Regulament 256/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 256/2018 de modificare pentru a 281-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 47 din 20.02.2018 Deschide →

 • Decizie 229/2018, Comisia Europeană

  Decizia nr. 229/2018 de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a valorilor pentru clasificările sistemelor de monitorizare ale statelor membre ca rezultat al exercițiului de intercalibrare și de abrogare a Deciziei 2013/480/UE a Comisiei [notificată cu numărul C(2018) 696] (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 46 din 20.02.2018 Deschide →

 • Regulament 252/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 252/2018 privind măsurile excepționale de sprijinire a pieței în sectorul cărnii de pasăre în Franța

 • Decizie 253/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 253/2018 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul comitetului mixt instituit prin Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte, în legătură cu adoptarea unor decizii privind regulamentul de procedură al comitetului mixt și cu adoptarea mandatului subcomitetelor și grupurilor de lucru

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 45 din 17.02.2018 Deschide →

 • Regulament 231/2018, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Regulamentul nr. 231/2018 privind cerințele de raportare de statistică pentru fondurile de pensii (BCE/2018/2)

 • Acord din 07.02.2018, Parlamentul European și Comisia Europeană

  Acord între parlamentul european și comisia europeană de modificare a punctului 4 din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană

 • Decizie 235/2017, Comitetul pentru Comerț și Dezvoltare Durabilă

  Decizia nr. 1/2017 privind adoptarea regulamentului său de procedură [2018/235]

 • Decizie 233/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 233/2018 de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 818] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 232/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 232/2018 privind extinderea acțiunii desfășurate de Belgia de punere la dispoziție pe piață și de utilizare a produselor biocide VectoMax G și Aqua-K-Othrine în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2018) 759] (Numai textele în limbile neerlandeză și franceză sunt autentice)

 • Regulament 230/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 230/2018 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea "Monor, Monori" (DOP)

 • Recomandare 234/2018, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 234/2018 privind consolidarea caracterului european și a desfășurării eficiente a alegerilor din 2019 pentru Parlamentul European

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 44 din 16.02.2018 Deschide →

 • Rectificare din 16.02.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354 din 28 decembrie 2013)

 • Regulament 196/2018, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 196/2018 privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (text codificat)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 43 din 16.02.2018 Deschide →

 • Regulament 221/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 221/2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru encefalopatii spongiforme transmisibile (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 228/2018, Comitetul Executiv al Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 228/2018 de modificare a Deciziei (UE) 2017/936 privind desemnarea șefilor de unități operative pentru adoptarea deciziilor delegate privind competența și onorabilitatea (BCE/2018/6)

 • Decizie 224/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 224/2018 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

 • Decizie 225/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 225/2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/346 privind prelungirea mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru drepturile omului

 • Decizie 226/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 226/2018 de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia)

 • Regulament 222/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 222/2018 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește laboratorul de referință al Uniunii Europene pentru monitorizarea contaminărilor bacteriologice și virale ale moluștelor bivalve (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 227/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 227/2018 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

 • Regulament 223/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 223/2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

 • Regulament 220/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 220/2018 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Decizie 219/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 219/2018 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

loading ...