Official journals EU

The documents in this section are only available to subscribers. Choose your subscription →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 318 din 14.12.2018 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 317 din 14.12.2018 Deschide →

 • Decizie 1988/2018, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 2/2018 privind modificarea Convenției privind regimul de tranzit comun [2018/1988]

 • Decizie 1989/2018, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 1/2018 în ceea ce privește o invitație adresată Regatului Unit de a adera la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri [2018/1989]

 • Decizie 1986/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1986/2018 de instituire a programelor specifice de control și inspecție pentru anumite activități de pescuit și de abrogare a Deciziilor de punere în aplicare 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE și 2014/156/UE

 • Decizie 1985/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1985/2018 de neaprobare a Willaertia magna c2c maky ca substanță activă destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 11 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1987/2018, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 1/2018 în ceea ce privește o invitație adresată Regatului Unit de a adera la Convenția privind regimul de tranzit comun [2018/1987]

 • Decizie 1984/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1984/2018 privind recunoașterea sistemului "KZR INiG System" pentru demonstrarea conformității cu criteriile de durabilitate în temeiul Directivelor 98/70/CE și 2009/28/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului

 • Decizie 1983/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1983/2018 de modificare a anexelor I și II la Decizia 2003/467/CE în ceea ce privește declararea anumitor regiuni ale Italiei ca oficial indemne de tuberculoză și oficial indemne de bruceloză pentru efectivele de bovine [notificată cu numărul C(2018) 6981] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1981/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1981/2018 de reînnoire a aprobării substanțelor active compuși de cupru, ca substanțe susceptibile de înlocuire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1982/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1982/2018 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăzeci și noua invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Regulament 1980/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1980/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2325 în ceea ce privește termenii autorizării unor preparate de lecitine lichide, lecitine hidrolizate și lecitine dezuleiate ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1977/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1977/2018 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse pescărești pentru perioada 2019-2020

 • Regulament 1979/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1979/2018 de stabilire a mediei ponderate a tarifelor maxime de terminare a apelurilor mobile din întreaga Uniune și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2311 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1978/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1978/2018 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate "Cidre de Bretagne"/"Cidre breton" (IGP)

 • Informare din 14.12.2018, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 316 din 13.12.2018 Deschide →

 • Decizie 1970/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1970/2018 de modificare și de prelungire a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/412 de autorizare a statelor membre să prevadă o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește lemnul de frasin originar din sau prelucrat în Canada [notificată cu numărul C(2018) 8240]

 • Regulament 1969/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1969/2018 privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri în 2018 din cauza depășirii cotelor de pescuit în anii precedenți

 • Regulament 1968/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1968/2018 de deschidere, pentru anul 2019, a unui contingent tarifar aplicabil importurilor în Uniune de anumite mărfuri originare din Norvegia și rezultate din prelucrarea produselor agricole prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Regulament 1963/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1963/2018 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea "Monzinger Niederberg" (DOP)

 • Regulament 1964/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1964/2018 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea "Uhlen Blaufüsser Lay"/"Uhlen Blaufüßer Lay" (DOP)

 • Regulament 1967/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1967/2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării substanței paromomicină în ceea ce privește limita maximă de reziduuri (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1966/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1966/2018 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea "Uhlen Laubach" (DOP)

 • Regulament 1965/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1965/2018 de acordare a protecției în temeiul articolului 99 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru denumirea "Uhlen Roth Lay" (DOP)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 315 din 12.12.2018 Deschide →

 • Decizie 1962/2018, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1962/2018 de stabilire a normelor interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește furnizarea de informații către persoanele vizate și restricționarea anumitor drepturi în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Decizie 1961/2018, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1961/2018 de stabilire a unor norme interne privind furnizarea de informații persoanelor vizate și de restricționare a unor drepturi ale acestora în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în scopul activităților de audit intern

 • Decizie 1960/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1960/2018 privind o măsură de salvgardare adoptată de Suedia în temeiul Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru a interzice introducerea pe piață a unui tip de mașină automată de poziționare a popicelor și a unui kit suplimentar care este utilizat împreună cu acest tip de mașină automată de poziționare a popicelor, fabricate de Brunswick Bowling & Billiards, și pentru a retrage mașinile introduse deja pe piață [notificată cu numărul C(2018) 8253] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1959/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1959/2018 de derogare de la Directiva 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Uniune a organismului dăunător Agrilus planipennis (Fairmaire) prin intermediul lemnului originar din Canada și din Statele Unite ale Americii [notificată cu numărul C(2018) 8235]

 • Decizie 1958/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1958/2018 privind numirea președintelui Consiliului de supraveghere al BCE

 • Regulament 1957/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1957/2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 885/2010 în ceea ce privește condițiile de autorizare a preparatului din narasin și nicarbazin ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare (titularul autorizației: Eli Lilly and Company Ltd) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1956/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1956/2018 de aprobare a unei modificări a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate ["Μαντινεία" (Mantinia) (DOP)]

 • Regulament 1955/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1955/2018 de interzicere a pescuitului de pisică de mare marmorată în apele Uniunii din zona 9 de către navele care arborează pavilionul Portugaliei

 • Regulament 1954/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1954/2018 de interzicere a pescuitului de cod în zona NAFO 3M de către navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene

 • Regulament 1951/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1951/2018 de interzicere a pescuitului de brosme în apele Uniunii și apele internaționale din zonele 5, 6 și 7 de către navele care arborează pavilionul Spaniei

 • Regulament 1952/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1952/2018 de interzicere a pescuitului de specii de beryx în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV de către navele care arborează pavilionul Spaniei

 • Regulament 1953/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1953/2018 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele 7h, 7j și 7k de către navele care arborează pavilionul Franței

 • Regulament 1950/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1950/2018 de interzicere a pescuitului de eglefin în apele Uniunii și în apele internaționale din zonele 5b și 6a de către navele care arborează pavilionul Spaniei

 • Regulament 1949/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1949/2018 de interzicere a pescuitului de ton obez în Oceanul Atlantic de către navele care arborează pavilionul Spaniei

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 314 din 11.12.2018 Deschide →

 • Decizie 1939/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1939/2018 privind sprijinul Uniunii pentru universalizarea și punerea în aplicare efectivă a Convenției internaționale privind reprimarea actelor de terorism nuclear

 • Decizie 1946/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1946/2018 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2015/740 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud

 • Decizie 1945/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1945/2018 de modificare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

 • Decizie 1944/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1944/2018 de abrogare a Deciziei 2010/127/PESC privind măsuri restrictive împotriva Eritreei

 • Decizie 1943/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1943/2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/2303 în sprijinul continuării punerii în aplicare a Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 2118 (2013) și a Deciziei EC-M-33/DEC.1 a Consiliului executiv al OIAC privind distrugerea armelor chimice siriene în cadrul punerii în aplicare a Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

 • Decizie 1940/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1940/2018 de modificare a Deciziei 2010/788/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

 • Decizie 1942/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1942/2018 de prelungire și de modificare a Deciziei 2012/389/PESC privind misiunea Uniunii Europene de consolidare a capacităților în Somalia (EUCAP Somalia)

 • Decizie 1941/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1941/2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/610 privind o misiune de instruire militară a Uniunii Europene în Republica Centrafricană

 • Decizie 1938/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1938/2018 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea unei recomandări prin care se aprobă prelungirea planului de acțiune UE-Maroc pentru punerea în aplicare a statutului avansat (2013-2017)

 • Regulament 1937/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1937/2018 de înlocuire a anexei X la Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere

 • Regulament 1936/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1936/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 371/2011 în ceea ce privește limita maximă de dimetilaminoetanol (DMAE) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1933/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1933/2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme, având în vedere situația din Somalia

 • Regulament 1935/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1935/2018 de stabilire a formularelor menționate în Regulamentul (UE) 2016/1103 al Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale

 • Regulament 1932/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1932/2018 de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 667/2010 privind măsuri restrictive împotriva Eritreei

 • Regulament 1934/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1934/2018 privind punerea în aplicare a articolului 20 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/735 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Sudanul de Sud

 • Regulament 1931/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1931/2018 privind punerea în aplicare a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1183/2005 de instituire a anumitor măsuri speciale împotriva persoanelor ale căror acțiuni încalcă embargoul asupra armelor impus Republicii Democratice Congo

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 313 din 10.12.2018 Deschide →

 • Decizie 1930/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1930/2018 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Regulament 1929/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1929/2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Decizie 1927/2018, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1927/2018 de stabilire a normelor interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisia Europeană în domeniul concurenței în legătură cu furnizarea de informații către persoanele vizate și restricționarea anumitor drepturi

 • Decizie 1928/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1928/2018 de acordare a unei derogări solicitate de Danemarca în temeiul Directivei 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole [notificată cu numărul C(2018) 8081] (Numai textul în limba daneză este autentic)

 • Decizie 1925/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1925/2018 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului de asociere instituit prin Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte, în ceea ce privește adoptarea priorităților strategice UE-Tunisia pentru perioada 2018-2020

 • Decizie 1926/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1926/2018 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Grupului de experți pentru Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite

 • Regulament 1924/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1924/2018 privind anularea înregistrării indicației geografice protejate "Mostviertler Birnmost" (IGP)

 • Regulament 1923/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1923/2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 360/2012 în ceea ce privește perioada de aplicare a acestuia (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Notificare din 10.12.2018, Consiliul Uniunii Europene

  Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 312 din 07.12.2018 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 311 din 07.12.2018 Deschide →

 • Decizie 1920/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1920/2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2010/99/UE privind autorizarea Republicii Lituania de a prelungi aplicarea unei măsuri de derogare de la dispozițiile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Decizie 1921/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1921/2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/191/UE de autorizare a Letoniei să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) și de la articolele 168 și 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Decizie 1919/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1919/2018 de modificare a Deciziei 2009/790/CE de autorizare a Republicii Polone de a aplica o măsură derogatorie de la dispozițiile articolului 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Regulament 1917/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1917/2018 privind nereînnoirea aprobării substanței active flurtamon, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1918/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1918/2018 de autorizare a Regatului Unit de a aplica o măsură specială de derogare de la articolele 16 și 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Regulament 1916/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1916/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadei de aprobare a substanței active bispiribac (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1915/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1915/2018 de aprobare a substanței active Metschnikowia fructicola tulpina NRRL Y-27328 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1914/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1914 AL COMISIEI din 6 decembrie 2018 privind nereînnoirea aprobării substanței active quinoxifen, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1912/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1912/2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește anumite scutiri pentru operațiunile intracomunitare

 • Regulament 1911/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1911/2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1588 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1913/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1913/2018 de reînnoire a aprobării substanței active tribenuron în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1909/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1909/2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește schimbul de informații în scopul monitorizării aplicării corecte a regimului de stocuri la dispoziția clientului

 • Directivă 1910/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Directiva nr. 1910/2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 310 din 06.12.2018 Deschide →

 • Decizie 1906/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1906/2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2323 în vederea actualizării Listei europene a instalațiilor de reciclare a navelor, stabilită în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1903/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1903/2018 de rectificare a anexelor IV, VI și VII la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor și de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale anexelor II, IV, V și VI la respectivul regulament (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1902/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1902/2018 de interzicere a pescuitului de limbă-de-mare comună în zonele 8a și 8b de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Decizie 1905/2018, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1905/2018 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată "Referendum la nivelul întregii UE pentru a stabili dacă cetățenii europeni vor ca Regatul Unit să rămână sau nu în Uniune!" [notificată cu numărul C(2018) 8006] (Numai textul în limba engleză este autentic)

 • Decizie 1904/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1904/2018 de autorizare a Țărilor de Jos să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 285 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

 • Regulament 1898/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1898/2018 de interzicere a pescuitului de cambulă de Baltica în zonele 8, 9 și 10 și în apele Uniunii din zona CECAF 34.1.1 de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulament 1900/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1900/2018 de interzicere a pescuitului de cod în subdiviziunile 22-24 de către navele care arborează pavilionul Poloniei

 • Regulament 1901/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1901/2018 de interzicere a pescuitului de pește-pescar în zonele 8a, 8b, 8d și 8e de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulament 1895/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1895/2018 de interzicere a pescuitului de specii de cardină în zonele 8a, 8b, 8d și 8e de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulament 1897/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1897 AL COMISIEI din 30 noiembrie 2018 de interzicere a pescuitului de vulpi-de-mare și pisici-de-mare în apele Uniunii din zonele 8 și 9 de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulament 1894/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1894/2018 de interzicere a pescuitului de langustină în zonele 8a, 8b, 8d și 8e de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Regulament 1896/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1896/2018 de interzicere a pescuitului de merluciu în zonele 8a, 8b, 8d și 8e de către navele care arborează pavilionul Belgiei

 • Decizie 1893/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1893/2018 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 309 din 05.12.2018 Deschide →

 • Decizie 1891/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1891/2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/403/UE privind acordarea de derogări statelor membre în ceea ce privește transmiterea de date statistice în temeiul Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană [notificată cu numărul C(2018) 7943] (Numai textele în limbile bulgară, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1892/2018, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1892/2018 privind o măsură luată de Letonia, în conformitate cu Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, de interzicere a introducerii pe piață a unei mașini de tuns iarba fabricate de GGP Italy SpA [notificată cu numărul C(2018) 7656] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1889/2018, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1889/2018 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1890/2018, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1890/2018 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naționale, în ceea ce privește auditorii externi ai De Nederlandsche Bank

loading ...