Official journals EU

The documents in this section are only available to subscribers. Choose your subscription →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 190 din 21.07.2017 Deschide →

 • Regulament 1352/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegatnr. 1352/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/98 al Comisiei privind punerea în aplicare a obligațiilor internaționale ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în cadrul Convenției internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic și al Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

 • Decizie 1358/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicarenr. 1358/2017 privind identificarea specificațiilor tehnice TIC destinate utilizării drept referințe în procedurile de achiziții publice (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Orientare 1362/2017, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Orientarea nr. 1362/2017 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2017/12)

 • Decizie 1361/2017, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizianr. 1361/2017 de modificare a Deciziei (UE) 2015/5 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de titluri garantate cu active (BCE/2017/15)

 • Decizie 1360/2017, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizianr. 1360/2017 de modificare a Deciziei BCE/2014/40 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (BCE/2017/14)

 • Decizie 1359/2017, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

  Decizia nr. 1359/2017 de modificare a Deciziei (UE) 2016/948 privind punerea în aplicare a programului de achiziționare de obligațiuni emise de sectorul corporativ (BCE/2017/13)

 • Decizie 1357/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare (UE) 1357/2017 privind publicarea cu o restricție în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a referinței standardului EN 60335-2-9:2003, astfel cum a fost modificat ultima dată prin A13:2010, privind anumite cerințe speciale pentru grătare, prăjitoare de pâine și aparate de gătit portabile similare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 3168]

 • Regulament 1353/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1353/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 în ceea ce privește soiurile de struguri de vin și sinonimele acestora care pot apărea pe etichetele vinurilor

 • Decizie 1356/2017, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 1356/2017 privind numirea comandantului forței UE pentru operația militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuții la descurajarea, prevenirea și reprimarea actelor de piraterie și de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) și de abrogare a Deciziei (PESC) 2017/321 (ATALANTA/2/2017)

 • Regulament 1355/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1355/2017 privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a unsprezecea invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Regulament 1354/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicarenr. 1354/2017 de specificare a modului în care trebuie prezentate informațiile prevăzute la articolul 10 alineatul (10) din Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 189 din 20.07.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 188 din 20.07.2017 Deschide →

 • Regulament 1350/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1350/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților ce fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în perioada 1-7 iulie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 341/2007 pentru usturoi

 • Regulament 1349/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1349/2017 de suspendare a depunerii de cereri de licențe de import în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 891/2009 în sectorul zahărului

 • Regulament 1348/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1348/2017 de deschidere a unei anchete privind posibila eludare a măsurilor antidumping instituite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1008/2011 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 372/2013, asupra importurilor de transpalete manuale și de componente de bază ale acestora, originare din Republica Populară Chineză, prin importuri expediate din Vietnam, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din Vietnam, și de supunere a acestor importuri la înregistrare

 • Regulament 1351/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1351/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților ce fac obiectul cererilor de licențe de import și al cererilor de drepturi privind importul depuse în perioada 1-7 iulie 2017 și de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2018 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 616/2007 în sectorul cărnii de pasăre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 187 din 19.07.2017 Deschide →

 • Decizie 1283/2016, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1283/2017 privind ajutorul de stat SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) pus în aplicare de Irlanda în favoarea Apple [notificată cu numărul C(2016) 5605] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 186 din 19.07.2017 Deschide →

 • Rectificare din 19.07.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Decizia de punere în aplicare (PESC) 2017/975 a Consiliului din 8 iunie 2017 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 146 din 9 iunie 2017 )

 • Regulament 1344/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1344/2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

 • Regulament 1345/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1345/2017 privind operarea de deduceri din cotele de pescuit disponibile pentru anumite stocuri în 2017 din cauza depășirii cotelor de pescuit în anii precedenți

 • Decizie 1346/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1346/2017 cu privire la poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, la cea de A șasea sesiune a reuniunii părților la Convenția de la Aarhus în cauza având ca obiect examinarea respectării dispozițiilor ACCC/C/2008/32

 • Regulament 1343/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1343/2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 185 din 18.07.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 184 din 15.07.2017 Deschide →

 • Directivă 1279/2017, Comisia Europeană

  Directiva de punere în aplicare nr. 1279/2017 de modificare a anexelor I-V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

 • Regulament 1278/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1278/2017 de aprobare a 2-metilizotiazol-3(2H)-onei ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 11 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1276/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1276/2017 de aprobare a acidului peracetic obținut din tetraacetiletilendiamină și percarbonat de sodiu ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipurile de produs 2, 3 și 4 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1275/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1275/2017 de aprobare a clorului activ eliberat din clor ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide aparținând tipurilor de produs 2 și 5 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1277/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1277/2017 de aprobare a 2-octil-izotiazol-3(2H)-onei ca substanță activă existentă, destinată utilizării în produsele biocide din tipul de produs 8 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1274/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1274/2017 de aprobare a clorului activ eliberat din hipoclorit de calciu ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide aparținând tipurilor de produs 2, 3, 4 și 5 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1273/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1273/2017 de aprobare a clorului activ eliberat din hipoclorit de sodiu ca substanță activă existentă destinată utilizării în produsele biocide aparținând tipurilor de produs 1, 2, 3, 4 și 5 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1272/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1272/2017 de stabilire, pentru anul 2017, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Regulament 1271/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1271/2017 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea dioxidului de siliciu (E 551) în nitratul de potasiu (E 252) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1270/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1270/2017 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea carbonatului de potasiu (E 501) pe fructele și legumele descojite, tăiate și mărunțite (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1280/2017, Comitetul Politic și de Securitate

  Decizia nr. 1280/2017 de prelungire a mandatului șefului Misiunii de Asistență la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah) (EU BAM Rafah/1/2017)

 • Decizie 1281/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1281/2017 de autorizare a introducerii pe piață a L-ergotioneinei ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2017) 4844] (Numai textul în limba engleză este autentic)

 • Decizie 1282/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1282/2017 de neaprobare a utilizării substanței 2-metil-1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă ca substanță activă destinată utilizării în produse biocide din tipul de produs 13 (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 183 din 14.07.2017 Deschide →

 • Regulament 1269/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1269/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/949 în ceea ce privește retragerea arahidelor originare din Statele Unite ale Americii de pe lista controalelor anterioare exportului aprobate privind aflatoxinele (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1268/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1268/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 1267/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1267/2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

 • Regulament 1266/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1266/2017 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2494/96 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 182 din 13.07.2017 Deschide →

 • Regulament 1260/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1260/2017 de înlocuire a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată

 • Rectificare din 13.07.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Directiva (UE) 2017/828 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor

 • Regulament 1259/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1259/2017 de înlocuire a anexelor I, II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă

 • Regulament 1262/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1262/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește utilizarea dejecțiilor provenite de la animalele de fermă drept combustibil în instalațiile de ardere (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1264/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1264/2017 de stabilire a coeficientului de atribuire care urmează să fie aplicat cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import introduse în perioada 30 iunie-7 iulie 2017 în cadrul contingentului tarifar deschis de Regulamentul (CE) nr. 969/2006 pentru porumb

 • Regulament 1263/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1263/2017 de actualizare a listei speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 al Comisiei, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Regulament 1261/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul nr. 1261/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește o metodă de prelucrare alternativă a anumitor grăsimi topite (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1265/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare (UE) 1265/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 4686] (Text cu relevanță pentru SEE)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 181 din 12.07.2017 Deschide →

 • Decizie 1248/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1248/2017 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește dispozițiile referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți

 • Decizie 1247/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1247/2017 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, cu excepția dispozițiilor referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți

loading ...