Official journals EU

The documents in this section are only available to subscribers. Choose your subscription →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 363 din 20.12.2017 Deschide →

 • Regulament 1791/2006, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1791/2006 de adaptare a unor regulamente și decizii adoptate în domeniile liberei circulații a mărfurilor, liberei circulații a persoanelor, dreptului societăților comerciale, politicii în domeniul concurenței, agriculturii (inclusiv legislația sanitar-veterinară și fitosanitară), politicii în domeniul transporturilor, fiscalității, statisticii, energiei, mediului, cooperării în domeniile justiției și afacerilor interne, uniunii vamale, relațiilor externe, politicii externe și de securitate comune și instituțiilor, ca urmare a aderării Bulgariei și României

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 242 din 28.09.2017 Deschide →

 • Directivă 1564/2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Directiva nr. 1564/2017 privind anumite utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244 din 22.09.2017 Deschide →

 • Rectificare din 22.09.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Directiva (UE) 2015/2203 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la cazeinele și cazeinații destinați consumului uman și de abrogare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 314 din 1 decembrie 2015)

 • Regulament 1597/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1597/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-7 septembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2078 pentru carnea de pasăre originară din Ucraina

 • Regulament 1596/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1596/2017privind prețul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a douăsprezecea invitație parțială de participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080

 • Regulament 1595/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1595/2017 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Gorgonzola (DOP)]

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 243 din 21.09.2017 Deschide →

 • Decizie 1593/2017, Comisia Europeană

  Decizia de punere în aplicare nr. 1593/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/247 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 6458] (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1592/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1592/2017 privind măsura SA.35429-2017/C (ex 2013/NN) pusă în aplicare de Portugalia pentru prelungirea utilizării resurselor de apă publice în vederea producerii de energie hidroelectrică [notificată cu numărul C(2017) 3110] (Numai versiunea în limba portugheză este autentică) (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1591/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1591/2017 de numire a unui membru, propus de Republica Austria, în cadrul Comitetului Regiunilor

 • Regulament 1590/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1590/2017 de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2018 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 442/2009 în sectorul cărnii de porc

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 242 din 20.09.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 241 din 20.09.2017 Deschide →

 • Regulament 1589/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1589/2017 de retragere a acceptării angajamentului pentru un producător-exportator în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

 • Regulament 1588/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1588/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 în ceea ce privește concesiile privind produsele lactate originare din Canada

 • Regulament 1587/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1587/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 642/2010 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește taxele de import în sectorul cerealelor

 • Regulament 1586/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1586/2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1067/2008 al Comisiei privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare comunitare pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară provenit din țări terțe și de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului

 • Regulament 1585/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1585/2017 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare ale Uniunii pentru carnea de vită și de mânzat proaspătă și congelată și carnea de porc originară din Canada, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 442/2009 și a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 481/2012 și (UE) nr. 593/2013

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 240 din 19.09.2017 Deschide →

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 239 din 19.09.2017 Deschide →

 • Recomandare 1584/2017, Comisia Europeană

  Recomandarea nr. 1584/2017 privind răspunsul coordonat la incidentele și crizele de securitate cibernetică de mare amploare

 • Regulament 1578/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicarenr. 1578/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1194/2013 de impunere a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii impuse asupra importurilor de biomotorină originară din Argentina și Indonezia

 • Regulament 1577/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1577/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Acciughe sotto sale del mar Ligure (IGP)]

 • Regulament 1576/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1576/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 540/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele sistemului de avertizare acustică al vehiculului pentru omologarea UE de tip (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1575/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1575/2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/242 de stabilire a normelor detaliate de funcționare a consiliilor consultative în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului

 • Regulament 1581/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1581/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-7 septembrie 2017 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 în sectorul cărnii de pasăre

 • Regulament 1580/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1580/2017 de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2018 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 în sectorul ouălor și al ovalbuminelor

 • Regulament 1582/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1582/2017 de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2018 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 536/2007 pentru carnea de pasăre originară din Statele Unite ale Americii

 • Decizie 1583/2017, Comisia Europeană

  Decizia nr. 1583/2017 de specificare, în conformitate cu Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a standardului EN ISO 17994:2014 ca standard pentru echivalența metodelor de analiză microbiologică [notificată cu numărul C(2017) 5843]

 • Regulament 1579/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1579/2017 de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-7 septembrie 2017 și de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada 1 ianuarie-31 martie 2018 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 în sectorul cărnii de pasăre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 238 din 16.09.2017 Deschide →

 • Directivă 1572/2017, Comisia Europeană

  Directiva nr. 1572/2017 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește principiile și orientările vizând buna practică de fabricație a medicamentelor de uz uman (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1567/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1567/2017 privind semnarea, în numele Uniunii și al statelor membre, și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Uzbekistan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

 • Regulament 1569/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1569/2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului prin precizarea principiilor și a orientărilor pentru buna practică de fabricație a medicamentelor de uz uman experimentale și a modalităților de realizare a inspecțiilor (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1568/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1568/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Informare din 16.09.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Informare privind intrarea în vigoare a Protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

 • Rectificare din 18.09.2017, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/1398 al Consiliului din 25 iulie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/127 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 199 din 29 iulie 2017)

 • Decizie 1574/2017, Comitetul Mixt

  Decizia nr. 51/2017 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformității în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2017/1574]

 • Decizie 1573/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia de punere în aplicare nr. 1573/2017 privind punerea în aplicare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Regulament 1571/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1571/2017 de modificare pentru a 277-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu organizațiile ISIL (Da'esh) și Al-Qaida

 • Regulament 1570/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1570/2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/366 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/367 de instituire a unei taxe compensatorii și antidumping definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2013/707/UE de confirmare a acceptării unui angajament oferit în legătură cu procedurile antidumping și antisubvenție privind importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză pentru perioada de aplicare a măsurilor definitive

 • Notificare din 16.09.2017, Consiliul Uniunii Europene

  Notificare privind aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului economic și comercial corespunzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 237 din 15.09.2017 Deschide →

 • Decizie 1562/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1562/2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/849 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Regulament 1547/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul (UE) 1547/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Regulament 1548/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul nr. 1548/2017 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1509 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

 • Regulament 1549/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1549/2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Regulament 1550/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegat nr. 1550/2017 de adăugare a unei anexe la Regulamentul (UE) 2016/1076 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea la produsele originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) a regimurilor prevăzute în acordurile privind stabilirea sau care conduc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic

 • Notificare din 15.09.2017, Consiliul Uniunii Europene

  Notificare a Uniunii Europene către comitetul sectorial mixt în temeiul articolului 7 din anexa sectorială privind bunele practici de fabricație (BPF) a produselor farmaceutice la Acordul de recunoaștere reciprocă dintre Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii

 • Decizie 1546/2016, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1546/2017 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte

 • Decizie 1545/2017, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1545/2017 de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului "Capitale europene ale culturii" pentru anii 2020-2033 (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1560/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1560/2017 de modificare a Deciziei (PESC) 2016/1693 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea

 • Regulament 1558/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1558/2017de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării substanței bromelaină în ceea ce privește limita maximă de reziduuri (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Decizie 1559/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1559/2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 37/2010 în vederea clasificării limitei maxime de reziduuri a substanței alarelin (Text cu relevanță pentru SEE)

 • Regulament 1557/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1557/2017de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Coco de Paimpol (DOP)]

 • Regulament 1554/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1554/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Jambon noir de Bigorre (DOP)]

 • Decizie 1561/2017, Consiliul Uniunii Europene

  Decizia nr. 1561/2017 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

 • Regulament 1556/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1556/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Ternera de Extremadura (IGP)]

 • Regulament 1553/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1553/2017 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Chasselas de Moissac (DOP)]

 • Regulament 1552/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul de punere în aplicare nr. 1552/2017 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Porc noir de Bigorre (DOP)]

 • Regulament 1551/2017, Comisia Europeană

  Regulamentul delegatnr. 1551/2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) 2016/1076 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea la produsele originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) a regimurilor prevăzute în acordurile privind stabilirea sau care conduc la stabilirea acordurilor de parteneriat economic

loading ...