Intrarea în funcțiune a instituțiilor | Tratat

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE -
Intrarea în funcțiune a instituțiilor

Art. 241. -

Consiliul se întrunește în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentului tratat.

Art. 242. -

Consiliul ia toate măsurile adecvate pentru constituirea Comitetului economic și social în termen de trei luni de la prima sa întrunire.

Art. 243. -

Adunarea*) se întrunește în termen de două luni de la prima întrunire a Consiliului, la convocarea președintelui acestuia, pentru a-și alege biroul și a-și elabora regulamentul intern. Pînă la alegerea biroului, ea este prezidată de decanul de vîrstă.

*) Termenul de "Adunare" nu a fost înlocuit aici cu cel de "Parlament European" din motive istorice.

Art. 244. -

Curtea de Justiție intră în funcție de la numirea membrilor săi. Prima desemnare a președintelui se face pe o perioadă de trei ani, în condiții identice cu cele referitoare la membrii săi.

Curtea de Justiție își stabilește regulamentul de procedură în termen de trei luni de la intrarea sa în funcție.

Curtea de Justiție nu poate fi sesizată decît după publicarea regulamentului său. Termenul de introducere a acțiunilor nu curge decît de la această dată.

De la numirea sa, președintele Curții de Justiție își exercită atribuțiile care îi sînt conferite prin prezentul tratat.

Art. 245. -

Comisia intră în funcție și își asumă sarcinile care îi sînt conferite prin prezentul tratat de la numirea membrilor săi.

De la intrarea sa în funcție, Comisia realizează studiile și stabilește contactele necesare pentru obținerea unei imagini de ansamblu asupra situației economice a Comunității.

Art. 246. -

(I) Primul exercițiu financiar începe de la data intrării în vigoare a tratatului și se încheie la 31 decembrie următor. Totuși, dacă tratatul intră în vigoare în cursul celui de-al doilea semestru, acest exercițiu se încheie la 31 decembrie a anului următor celui al intrării în vigoare a tratatului.

(2) Pînă la adoptarea bugetului aplicabil primului exercițiu financiar, statele membre plătesc Comunității avansuri fără dobîndă, care se deduc din contribuțiile lor financiare aferente executării bugetului.

(3) Pînă la adoptarea statutului funcționarilor și regimului aplicabil altor agenți ai Comunității prevăzute în articolul 212, fiecare instituție își recrutează personalul necesar și încheie în acest scop contracte pe durată limitată.

Fiecare instituție examinează împreună cu Consiliul chestiunile privind numărul, remunerația și repartizarea posturilor.

Acesta este un fragment din Tratatul de instituire a Comunității Europene din 25.03.1957*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Tratat:
Intrarea în funcțiune a instituțiilor
Dispoziții finale
;
loading ...