Brevete | Lege 29/2000

Acesta este un fragment din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL VII Brevete

Art. 24. -

Brevetul reprezintă documentul oficial prin care se atestă conferirea decorațiilor.

Art. 25. -

Brevetul are imprimată pe suprafața sa stema țării și are înscrise date privind: denumirea decorației, gradul sau clasa acesteia, numărul și data decretului de conferire, precum și numele și prenumele posesorului, cu inițiala tatălui, și meritele pentru care se acordă decorația. Pentru militari și unitățile militare se trece și denumirea unității militare.

Art. 26. -

Brevetele sunt validate prin semnătură și sigiliu, după cum urmează:

a) pentru ordinele naționale, cu semnătura autografă sau cu parafa Președintelui României și cu contrasemnătura cancelarului ordinelor;

b) pentru ordinele pe domenii de activitate, cu semnătura autografă sau cu parafa Președintelui României, cu contrasemnăturile miniștrilor de resort și a cancelarului ordinelor;

c) pentru semnul onorific Vulturul României, care se conferă parlamentarilor, cu semnătura autografă sau cu parafa Președintelui României, cu contrasemnăturile președintelui Senatului și, respectiv, președintelui Camerei Deputaților și cancelarului ordinelor.

Art. 27. -

În timp de război, brevetele pentru Ordinul Mihai Viteazul și Medalia Virtutea Militară sunt semnate autograf de Președintele României și contrasemnate de ministrul apărării naționale și de cancelarul ordinelor.

Art. 28. - Modificări (1)

Brevetele pentru medalii și semne onorifice sunt validate prin semnătura sau parafa ministrului din domeniul căruia s-au făcut propunerile și a cancelarului ordinelor.

Art. 29. -

Brevetul poartă două numere:

a) numărul de ordine din cadrul ierarhiei decorației respective;

b) numărul de înregistrare în evidența Cancelariei Ordinelor.

Art. 30. -

În caz de deces, brevetul, împreună cu însemnul decorației rămân moștenitorilor legali.

Acesta este un fragment din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 29/2000:
Dispoziții generale
Sistemul de decorații
Ierarhia decorațiilor
Conferirea ordinelor naționale
Conferirea crucilor și medaliilor naționale
Conferirea ordinelor și medaliilor pe domenii de activitate
Brevete
Modul de purtare a decorațiilor
Drepturile persoanelor decorate
Retragerea decorațiilor
Cancelaria Ordinelor
Dispoziții finale
;
loading ...