Art 82 Suspendarea raportului de serviciu | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu - Suspendarea raportului de serviciu -
Art. 82.
-

(1) Raportul de serviciu se suspendă la inițiativa funcționarului public în următoarele situații:

a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, în condițiile legii;

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

c) desfășurarea unei activități în cadrul unor organisme sau instituții internaționale, în alte situații decât cele prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. c);

d) pentru participare la campania electorală;

e) pentru participarea la grevă, în condițiile legii.

(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcționarului public. Modificări (1)

(3) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face în scris cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data când se solicită suspendarea. Modificări (1)

(4) Suspendarea raportului de serviciu se constată în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) și la art. 81 alin. (1) lit. c), precum și în alte cazuri reglementate prin legi speciale, respectiv se aprobă în cazul prevăzut la alin. (2), prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice. Modificări (1)

(5) Dispozițiile art. 81 alin. (2) se aplică în mod corespunzător și pentru cazurile prevăzute la alin. (1) și (2).

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 72 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 73 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 74 Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
Art 75 Modificarea raportului de serviciu
Art 76 Modificarea raportului de serviciu
Art 77 Modificarea raportului de serviciu
Art 78 Modificarea raportului de serviciu
Art 79 Modificarea raportului de serviciu
Art 80 Modificarea raportului de serviciu
Art 81 Suspendarea raportului de serviciu
Art 82 Suspendarea raportului de serviciu
Art 83 Suspendarea raportului de serviciu
Art 84 Încetarea raportului de serviciu
Art 85 Încetarea raportului de serviciu
Art 86 Încetarea raportului de serviciu
Art 87 Încetarea raportului de serviciu
Art 88 Încetarea raportului de serviciu
Art 89 Încetarea raportului de serviciu
Art 90 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 91 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 92 Dispoziții finale și tranzitorii
;
loading ...