Art 48 Îndatoririle funcționarilor publici | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturi și îndatoriri - Îndatoririle funcționarilor publici -
Art. 48.
-

(1) Funcționarii publici sunt obligați să urmeze forme de perfecționare profesională, organizate de Institutul Național de Administrație sau alte instituții abilitate potrivit legii, a căror durată cumulată este de minimum 7 zile pe an.

(2) Funcționarii publici care urmează programe de formare specializată în administrația publică, cu o durată mai mare de 90 de zile, organizate de Institutul Național de Administrație sau de alte instituții similare din străinătate, finanțate din bugetul de stat sau local, sunt obligați să se angajeze în scris că vor lucra în administrația publică cel puțin 5 ani de la terminarea programelor.

(3) În cazul nerespectării angajamentului, funcționarii publici sunt obligați să restituie instituției sau autorității publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfecționare, calculate în condițiile legii.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică și în cazul în care persoanele care au urmat o formă de perfecționare în condițiile alin. (2) și ale art. 31 alin. (2) și nu au absolvit-o din vina lor. În acest caz, funcționarii publici sunt obligați să restituie drepturile salariale primite pe această perioadă.

(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul în care funcționarul public nu mai deține funcția publică din motive neimputabile acestuia.

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 38 Drepturile funcționarilor publici
Art 39 Drepturile funcționarilor publici
Art 40 Drepturile funcționarilor publici
Art 41 Drepturile funcționarilor publici
Art 42 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 43 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 44 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 45 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 46 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 47 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 48 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 49 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 50 Recrutarea funcționarilor publici
Art 51 Recrutarea funcționarilor publici
Art 52 Perioada de stagiu
Art 53 Perioada de stagiu
Art 54 Numirea funcționarilor publici
Art 55 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 56 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 57 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
Art 58 Promovarea funcționarilor publici și evaluarea performanțelor profesionale
;
loading ...