Art 44 Îndatoririle funcționarilor publici | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturi și îndatoriri - Îndatoririle funcționarilor publici -
Art. 44.
- Doctrină (1)

(1) Funcționarii publici răspund, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din funcția publică pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate.

(2) Funcționarul public este obligat să se conformeze dispozițiilor primite de la superiorii ierarhici.

(3) Funcționarul public are dreptul să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziția o formulează în scris, funcționarul public este obligat să o execute, cu excepția cazului în care aceasta este vădit ilegală. Funcționarul public are îndatorirea să aducă la cunoștință superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziția, astfel de situații.

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici*). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Din conținutul dispozițiilor art. 44 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarului public rezultă că dispozițiile date funcționarilor publici de către superiorii ierarhici pot fi formulate nu numai în scris ci în egală măsură în formă verbală. 
    Fapta funcționarului public, care îndeplinind o funcție de conducere, nu a avizat actele de control cu care nu era de acord, dar nici nu și-a manifestat dezacordul în formă scrisă față de acestea, nu poate fi sancționată ca abatere disciplinară, dispoziția sa de restituire a documentației către inspectorii fiscali în vederea refacerii respectivelor acte, fiind valabilă chiar luată în formă verbală, atât timp cât a fost temeinic motivată [I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 1727/2007 (www.scj.ro)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 34 Drepturile funcționarilor publici
Art 35 Drepturile funcționarilor publici
Art 36 Drepturile funcționarilor publici
Art 37 Drepturile funcționarilor publici
Art 38 Drepturile funcționarilor publici
Art 39 Drepturile funcționarilor publici
Art 40 Drepturile funcționarilor publici
Art 41 Drepturile funcționarilor publici
Art 42 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 43 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 44 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 45 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 46 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 47 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 48 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 49 Îndatoririle funcționarilor publici
Art 50 Recrutarea funcționarilor publici
Art 51 Recrutarea funcționarilor publici
Art 52 Perioada de stagiu
Art 53 Perioada de stagiu
Art 54 Numirea funcționarilor publici
Doctrină:
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
;
loading ...