ACHIZIȚIILE | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de împrumut*) (Proiect de dezvoltare rurală a Munților Apuseni) între România și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 10 mai 1999. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

la acordul de împrumut -
ACHIZIȚIILE

A. Generalități

1. În afara cazurilor în care Fondul, pe baza consultărilor cu Instituția Colaboratoare, va hotărî contrariul, procedurile stabilite în paragrafele următoare ale acestei anexe se vor aplica achiziției de bunuri și lucrări civile ce urmează a fi finanțate din sumele împrumutului.

2. Achizițiile pentru contracte de bunuri și lucrări civile, ce urmează a fi finanțate din sumele împrumutului, vor fi guvernate de prevederile cuprinse în "Regulile de achiziție în cadrul asistenței financiare din partea Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 1982" (denumite în continuare Regulile de achiziție), care pot fi modificate periodic de către Fond. În eventualitatea unei incompatibilități între o prevedere a regulilor de achiziție și o prevedere a prezentei anexe, aceasta din urmă va prevala.

3. În măsura posibilului, bunurile și lucrările civile vor fi reunite în pachete de oferte de dimensiuni corespunzătoare care să permită utilizarea optimă a licitațiilor competitive. Înainte de a începe achizițiile, Împrumutatul va furniza Fondului pentru aprobare o listă sau listele bunurilor ce urmează a fi achiziționate, modul în care se propune gruparea acestor bunuri, precum și numărul și obiectivul contractelor de lucrări civile ce urmează a fi adjudecate.

B. Proceduri de achiziție

4. Cumpărări pe plan local: Fiecare contract pentru furnizarea de vehicule, echipamente și bunuri și fiecare contract de lucrări civile va fi adjudecat pe baza evaluării și comparării ofertelor prezentate de cel puțin trei furnizori, conform procedurilor acceptabile Fondului.

C. Analiza deciziilor privind achizițiile

5. Adjudecarea oricărui contract la care se face referire în paragraful 4 de mai sus, al cărui cost estimat este de 50.000 dolari SUA echivalent sau mai mult, va fi supus unei analize prealabile, conform prevederilor anexei nr. 3 a regulilor de achiziție.

6. În ceea ce privește contractele la care se face referire în paragraful 5 de mai sus, înainte de a conveni asupra oricărei modificări majore sau renunțări la termenii și condițiile contractului, sau acordării unei prelungiri a perioadei prevăzute pentru executarea unui astfel de contract, sau emiterii oricărui ordin de modificare a unui astfel de contract (în afara cazurilor de maximă urgență), care ar mări costul contractului cu mai mult de 10% din prețul inițial, Împrumutatul va aduce la cunoștință Fondului modificarea propusă, renunțarea, prelungirea sau ordinul de modificare propuse, precum și motivele corespunzătoare. În cazul în care Fondul găsește că propunerea este incompatibilă cu prevederile prezentului acord, va informa imediat Împrumutatul și îi va expune motivele hotărârii sale.

Acesta este un fragment din Acordul de împrumut*) (Proiect de dezvoltare rurală a Munților Apuseni) între România și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă din 10 mai 1999. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
DESCRIEREA PROIECTULUI
ALOCAREA ȘI TRAGEREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI
ACHIZIȚIILE
IMPLEMENTARE OPERARE ALTE ELEMENTE
CONTUL SPECIAL
;
loading ...