Camera de Comerț și Industrie a României - CCIR

Decizia nr. 7/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 ianuarie 2016 până la 06 aprilie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Decizie 7/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 28 alin. (2) lit. e) și art. 29 alin. (5) din Legea camerelor de comerț din România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 59 din Statutul Camerei Naționale*), aprobat în Adunarea generală a membrilor Camerei de Comerț și Industrie a României din 22 aprilie 2015,

*) Statutul Camerei Naționale, aprobat în Adunarea generală a membrilor Camerei de Comerț și Industrie a României din 22 aprilie 2015, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României adoptă prezenta decizie.

Art. 1. -

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României a aprobat cu unanimitate de voturi Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. -

Se abrogă Decizia Colegiului de conducere al Camerei Naționale nr. 6/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 6 mai 2014.

Art. 3. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României,
Mihai Daraban

București, 10 decembrie 2015.

Nr. 7.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...