Revista de Drept social (Rosetti) nr. 5/2012

Regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform Legii nr. 329/2009, nu încalcă art. 14 din Convenție și art. 1 din Protocolul nr. 1 - decizia de inadmisibilitate Ionel Panfile c. României, Editura Rosetti
de Dragoș Călin

31 mai 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Rezumat

Prin decizia de inadmisibilitate pronunțată la data de 20 martie 2012 în cauza Ionel Panfile împotriva României (cererea nr. 13902/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat neîncălcarea de către Statul român a dispozițiilor art. 14 din Convenție și art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție, sub aspectul luării unor măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform capitolului IV al Legii nr. 329/2009.

Par l’arret d’inadmissibilité prononcé le 20 mars 2012 dans la cause Ionel Panfile contre la Roumanie (la demande nr. 13902/11), la Cour Européenne des Droits de l’Homme a constaté la non enfreinte par l’Etat roumain des dispositions de l’art. 14 de la Convention et de l’art. 1 du Protocol nr. 1 additionnel a la Convention, sous l’aspect de la prise de certaines mesures quant au régime du cumul des pensions avec les revenus salarials, dans le but de réduire les dépenses budgétaires, conformément au chapitre IV de la Loi nr. 329/2009.

Comentariu

Regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform Legii nr. 329/2009, nu încalcă art. 14 din Convenție și art. 1 din Protocolul nr.1 - decizia de inadmisibilitate Ionel Panfile c. României[1]

Dragoș Călin

Judecător - Curtea de Apel București

Prin decizia de inadmisibilitate pronunțată la data de 20 martie 2012 în cauza Ionel Panfile împotriva României (cererea nr. 13902/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat neîncălcarea de către Statul român a dispozițiilor art. 14 din Convenție și art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție, sub aspectul luării unor măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform capitolului IV al Legii nr. 329/2009.

Prezentarea deciziei

La o dată nespecificată, reclamantul a solicitat pensionarea sa anticipată, după ce a lucrat în cadrul Ministerului Apărării Naționale. Pensia lunară a fost stabilită într-un cuantum de 2880 de lei. Legislația în vigoare la acel moment, respectiv Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, a permis pensionări anticipate din cadrul unităților forțelor armate, putându-se însă ocupa în continuare locuri de muncă atât în? sectorul public, cât și în cel privat, statutul de pensionar și cel de angajat fiind compatibile.

La 4 iunie 2007, reclamantul a fost numit șef de departament în cadrul Serviciului de Poliție din localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Constanța. Salariul său lunar s-a stabilit la 986 de lei, la care se adăuga o indemnizație suplimentară lunară de 25% din salariul de bază.

În noiembrie 2010, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009 privind raționalizarea cheltuielilor publice, care a introdus anumite condiții pentru încasarea în același timp a unei pensii, dar și a unui salariu plătit de la bugetul statului, reclamantul a fost notificat de către angajatorul său că, având în vedere faptul că pensia sa a depășit salariul mediu brut de 1836 lei, este obligat să aleagă în termen de 15 zile între suspendarea plății pensiei pe durata contractului său de muncă sau încetarea raporturilor de muncă.

Reclamantul a refuzat să facă o astfel de alegere, considerând că prevederile legale care l-au împiedicat să primească, în același timp, pensie și salariu sunt neconstituționale și încalcă legislația europeană și tratatele privind drepturile omului.

Prin urmare, la 9 decembrie 2009, primarul a emis o decizie de confirmare a faptului că, începând cu data de 10 decembrie 2009 numirea reclamantului ca șef de departament a fost revocată, în baza art. 20 din Legea nr. 329/2009.

La data de 18 ianuarie 2010, reclamantul a formulat contestație împotriva deciziei primarului la Tribunalul Constanța. A solicitat să fie reintegrat în funcția anterioară și să îi fie plătite salariile corespunzătoare, retroactiv, pentru perioada începând cu 10 decembrie 2009. Reclamantul a susținut, în principal, că dispozițiile Legii nr. 329/2009 contravin atât Constituției României, cât și Convenției Europene a Drepturilor Omului, deoarece încălcă dreptul său la muncă și la proprietatea asupra bunurilor sale, respectiv veniturile lunare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...