Revista de Drept social (Rosetti) nr. 9/2011

Codul civil nu a reglementat niciodată contractul de muncă (II), Editura Rosetti
de Costel Gîlcă

30 septembrie 2011

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Comentariu

Codul civil nu a reglementat niciodată contractul de muncă (II)

Av. Costel Gîlcă

SCPA Costel Gîlcă&Răzvan Vasiliu

Am demonstrat în prima parte a acestui studiu[1] că nu Codul civil a reprezentă sursa de inspirație a dreptului muncii, deoarece Codul civil nu a reglementat niciodată contractul de locațiunea muncii, ci doar a enumerat existența acestui contract. De asemenea, am arătat care au fost motivele istorice, politice și doctrinale care au condus la nereglementarea contractului individual de muncă de către Codul civil.

Concluzia primei părți a fost aceea că embrionul reglementării contractului individual de muncă nu se regăsește în Codul civil, ci am afirmat că contractul individual de muncă se regăsește în raporturile breslelor.

După cum am arătat în prima parte a prezentului studiu, în doctrină se consideră că contractul individual de muncă, își găsește sursa de inspirație în dispozițiile art. 1470-1472 din Codul civil adoptat la 1864. În ceea ce ne privește am apreciat că embrionul contractului individual de muncă se regăsește în statutele breslelor.

I. Scurtă privire asupra unor situații de fapt

a) Argumente statistice

Potrivit unor statistici ale vremii, în 1860 existau în România 12 867 de unități industriale, dintre care numai 171 de „stabilimente industriale” foloseau forța aburului și dintre acestea 109 erau poverne de spirt și 33 mori[2].

Așadar, în anul 1860, deci cu patru ani înaintea adoptării Codului civil, găsim în Țările Române un număr de 12 867 de unități industriale, care foloseau muncă plătită. Este de forța evidenței că aceste raporturi de muncă erau reglementate printr-un anumit tip de contract (vom arăta în continuare și tipul de contract utilizat). De asemenea, este evident că acest tip de contract nu era contractul de locațiunea muncii, deoarece acesta nu fusese adaptat.

Cum este posibil ca reglementarea inițială a contractului individual de muncă să o regăsim în Codul civil, astfel încât să se afirme că inițial contractul de muncă a fost reglementat de Codul civil, din moment ce avem relații de muncă anterior adoptării Codului civil?

Apreciem că nu se poate susține că dispozițiile Codului civil stau la baza contractului individual de muncă, din moment ce pe de o parte Codul civil este ulterior relațiilor de muncă.

S-ar putea aduce ca argument faptul că după apariția Codului civil, aceste relații de muncă intră pe făgașul construcției Codului civil, ceea ce înseamnă că într-adevăr Codul civil a reglementa pentru prima dată contractul individual de muncă. Dacă ar fi așa, atunci, este de forța evidenței că după apariția Codului civil ar trebui să asistăm la o modificare în structura tipului de contract utilizat în relațiile de muncă, ar trebui să sesizăm modificări ale contractului, or așa cum vom vedea acesta nu a suferit nici o modificare.

Este unanim acceptat că contractul individual de muncă este un contract consensual, astfel încât simpla manifestare de voință este nu numai necesară dar și suficientă pentru încheierea valabilă a contractului. Este greu de imaginat că după apariția Codului civil lucrătorii și patronii au început să abandoneze înțelegerea dintre ei și să adopte contractul de locațiune.

Că nu întâlnim nici o influență asupra înțelegerii părților în contractul individual de muncă (sic!)[3] după adoptarea Codului civil de la 1864 rezultă cu claritate din faptul că deși art. 1911 C. Civil impune proba scrisă pentru sume mai mari de 150 lei, este admisă proba cu martori în procesele dinte lucrători și patroni. În mod normal, adoptarea Codului civil ar fi trebuit să influențeze înțelegerea părților, ar fi trebuit să o înlocuiască în mod efectiv pentru a putea vorbi de faptul că prima formă a contractului individual de muncă o regăsim în Codul civil. Or, observăm că adoptarea codului civil nu aduce nici o modificare, nici o noutate față de modalitățile de contractare anterior modificării Codului muncii.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...