Falsul în declarații | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

INFRACȚIUNI DE FALS - FALSURI ÎN ÎNSCRISURI -
Falsul în declarații Respingeri de neconstituționalitate (3)

Art. 292. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 1968. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    În cazul în care administratorul nu îndeplinește condițiile legale pentru adesfășura oastfel de activitate, el va fi decăzut retroactiv din drepturi și poate fi tras la răspundere penală (se realizează obiectul material al infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 292 C. pen..). [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    1 Conținutul art. 292 C. pen. este următorul: „Declararea necorespunzătoare adevărului făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”
Conținutul art. 145 C. pen.. este, în prezent, următorul: „Prin termenul "public" se înțelege tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice, instituțiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum și bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public.”
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Falsificarea de monede sau de alte valori
Falsificarea de timbre, mărci sau de bilete de transport
Falsificarea de valori străine
Deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori
Falsificarea instrumentelor oficiale
Folosirea instrumentelor oficiale false
Falsul material în înscrisuri oficiale
Falsul intelectual
Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
Uzul de fals
Falsul în declarații
Falsul privind identitatea
Falsul prin folosirea emblemei Crucii Roșii
Bigamia
Adulterul
Abandonul de familie
Relele tratamente aplicate minorului
Nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului
Zădărnicirea combaterii bolilor
Contaminarea venerică și transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit
Sustragerea de la tratament medical
Reviste:
Mărturisirea - mijloc de probă în procesul civil. Rațiuni
16. Contestație cameră preliminară. Lipsă citare
Revista Curierul Judiciar nr. 12/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
;
loading ...