Guvernul României

Hotărârea nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Modificări (...), Referințe (37)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 08 august 2006.

În vigoare de la 08 august 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 266 alin. (3) și (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

(1) Se aprobă Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 222/2005 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 22 noiembrie 2005.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Cristian Vlădescu
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finanțelor publice,
Bîtu Alice Cezarina,
secretar de stat

București, 26 iulie 2006.

Nr. 972.

ANEXĂ

STATUTUL
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
Modificări (3), Referințe (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...