Guvernul României

Hotărârea nr. 949/2006 privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor comune din județul Suceava și în administrarea consiliilor locale ale acestora

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 iulie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 9 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă transmiterea unor drumuri forestiere și a unor sectoare de drumuri forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor comune din județul Suceava și în administrarea consiliilor locale ale acestora.

Art. 2. -

(1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere și sectoarelor de drumuri forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor comune din județul Suceava și în administrarea consiliilor locale ale acestora.

(2) Pentru terenurile forestiere prevăzute la alin. (1) consiliile locale asigură respectarea regimului silvic.

Art. 3. -

(1) Predarea-preluarea drumurilor prevăzute la art. 1 și a terenurilor aferente acestora prevăzute la alin. (1) al art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Prin protocolul prevăzut la alin. (1) se stabilește și valoarea de inventar a sectoarelor de drumuri forestiere prevăzute la pozițiile nr. 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15 și 16 din anexa nr. 1. Această valoare se stabilește în funcție de valoarea de inventar înregistrată în evidențele financiar-contabile, proporțional cu sectorul de drum care se transmite.

Art. 4. -

Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 26 iulie 2006.

Nr. 949.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului
și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul
public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea
consiliilor locale ale acestora

Nr. crt. Denumirea bunului imobil Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil Persoana juridică la care se transmite bunul imobil Nr. de inventar la Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Cod de identificare Indicativul drumului în amenajament Lungime (km) Valoarea de inventar (RON) Nr. de înregistrare la Ministerul Finanțelor Publice
1. Țiganca Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Boroaia prin Consiliul Local al Comunei Boroia, județul Suceava 101651 1.3.7.3. 90D = FE005 = 10,8 km Hm 0+00-46+00 4,6 620.925 11160
2. D.A.F. Dragoșa I Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Frumosu prin Consiliul Local al Comunei Frumosu, județul Suceava 101636 1.3.7.3. 388D = FE11 = 11,6 km Hm 0+00-30+00 3 1.078.322 10709
3. D.A.F. Frumosu Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Frumosu prin Consiliul Local al Comunei Frumosu, județul Suceava 101573 1.3.7.3. 397D = FE016 = 7,8 km Hm 0+00-25+00 2,5 700.247 10739
4. D.A.F. Dănileni Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Izvoarele Sucevei prin Consiliul Local al Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava 102236 1.3.7.3. 249D = 9 km Hm 00+00-90+00 9 121.113 10682
5. D.A.F. Pietrele Muierii Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Marginea prin Consiliul Local al Comunei Marginea, județul Suceava 101715 1.3.7.3. 246D = FE026 = 10,2 km Hm 0+00-50+00 5 450.172 10925
6. D.A.F. Văcăreni Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Mănăstire a Humorului prin Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Humorului, județul Suceava 105659 1.3.7.3. 81D = FE021 = 1,3 km Hm 0+00-13+00 1,3 1 152353
7. D.A.F. Dulcea Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Mănăstire a Humorului prin Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Humorului, județul Suceava 105660 1.3.7.3. 80D = FE022 = 2,4 km Hm 0+00-24+00 2,4 1 152354
8. D.A.F. Maghernița Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Mănăstirea Humorului prin Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Humorului, județul Suceava 101631 1.3.7.3. 77D = FE020 = 3,1 km Hm 0+00-31+00 2,5 50.057 10840
9. D.A.F. Baisescu 1 (axial) Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Ostra prin Consiliul Local al Comunei Ostra, județul Suceava 101702 1.3.7.3. 70D = FE010 = 1 Km Hm 0+00-24,3+00 2,43 576.432 10540
10. Huta Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Putna prin Consiliul Local al Comunei Putna, județul Suceava 101620 1.3.7.3. 247 D = 2,3 km Hm 0+00-23+00 2,3 5.379 10790
11. D.A.F. Huta - ramificație Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Putna prin Consiliul Local al Comunei Putna, județul Suceava 105662 1.3.7.3. 248D = 1,5 km Hm 0+00-15+00 1,5 1 152711
12. D.A.F. Glodu Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Putna prin Consiliul Local al Comunei Putna, județul Suceava 101950 1.3.7.3. 245D = 6,6 Km Hm 0+00-66+00 6,6 110.000 10761
13. Țurana Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Putna prin Consiliul Local al Comunei Putna, județul Suceava 105661 1.3.7.3. 249D = 2 Km Hm 0+00-20+00 2 1 152355
14. Magdalena Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Putna prin Consiliul Local al Comunei Putna, județul Suceava 102107 1.3.7.3. 246D = 3,2 km Hm 0+00-14+00 3,2 15.000 10838
15. D.A.F. Slătioara Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Râșca prin Consiliul Local al Comunei Râșca, județul Suceava 101611 1.3.7.3. 62D = FE030 = 2,5 km Hm 0+00-25+00 2,5 104.715 11114
16. D.A.F. Iezerul Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Sadova prin Consiliul Local al Comunei Sadova, județul Suceava 101807 1.3.7.3. 113D = FE043 = 1,7 km Hm 0+00-9+00 0,9 192.187 10795
17. D.A.F. Holohosca Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Sadova prin Consiliul Local al Comunei Sadova, județul Suceava 101846 1.3.7.3. 109D = FE038 = 7,8 km Hm 0+00-12+00 1,2 964.263 10785
18. D.A.F. Petrișor Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Sucevița prin Consiliul Local al Comunei Sucevița, județul Suceava 101842 1.3.7.3. 92D = FE001 = 4,0 km Hm 0+00-4+00 1,2 380.171 10920
19. D.A.F. Boul Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Sucevița prin Consiliul Local al Comunei Sucevița, județul Suceava 101970 1.3.7.3. 245D = FE025 = 0,7 km Hm 00+00-3+00 1,0 40.000 10579
20. D.A.F. Voievodeasa Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Sucevița prin Consiliul Local al Comunei Sucevița, județul Suceava 101614 1.3.7.3 264D = FE013 = 4,4 km Hm 0+00-4+00 2,4 186.939 11231
21. D.A.F. Remezău Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Vicovu de Jos prin Consiliul Local al Comunei Vicovu de Jos, județul Suceava 102045 1.3.7.3. 101D = FE010 = 2 km Hm 0+00-31+00 3,1 124.000 11056
22. D.A.F Volovăț ramif. I 1,8 km Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Volovăț prin Consiliul Local al Comunei Volovăț, județul Suceava 102127 1.3.7.3. 262D = 1,8 km Hm 0+00-18+00 1,8 152.386 11235
23. D.A.F Volovăț ramif. II 0,5 km Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Volovăț prin Consiliul Local al Comunei Volovăț, județul Suceava 102129 1.3.7.3. 262D = 0,5 km Hm 0+00-5+00 0,5 40.000 11236
24. D.A.F. Voivodeasa axial 2,4 Km Statul român prin administrat or Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Volovăț prin Consiliul Local al Comunei Volovăț, județul Suceava 102128 1.3.7.3. 256D = 2,4 km Hm 0+00-24+00 2,4 130.534 11232

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit
din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale
a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități
administrativ-teritoriale și în administrarea
consiliilor locale ale acestora

Nr. crt. Amplasamentul terenului Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil Persoana juridică la care se transmite bunul imobil Localizarea terenului în cadastrul forestier Suprafața (ha) Numărul de înregistrare la Ministerul Finanțelor Publice
1. Comuna Boroaia, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Boroaia prin Consiliul Local al Comunei Boroia, județul Suceava Ocolul silvic Râșca U.P. I Țiganca u.a. 90D 3,4 1364 parțial
2. Comuna Frumosu, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Frumosu prin Consiliul Local al Comunei Frumosu, județul Suceava Ocolul silvic Vama U.P. IV Frumosu u.a. 397D 2,8 1364 parțial
3. Comuna Frumosu, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Frumosu prin Consiliul Local al Comunei Frumosu, județul Suceava Ocolul silvic Vama U.P. III Dragoșa u.a. 388D 3,7 1364 parțial
4. Comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Izvoarele Sucevei prin Consiliul Local al Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava Ocolul silvic Breaza U.P. II u.a. 249D 2,8 1364 parțial
5. Comuna Marginea, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Marginea prin Consiliul Local al Comunei Marginea, județul Suceava Ocolul silvic Marginea U.P. III Șoarec u.a. 246D 2,6 1364 parțial
6. Comuna Mănăstirea Humorului, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Mănăstirea Humorului prin Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Humorului, județul Suceava Ocolul silvic Gura Humorului U.P. III Humor u.a. 81D 0,8 1364 parțial
7. Comuna Mănăstirea Humorului, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Mănăstirea Humorului prin Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Humorului, județul Suceava Ocolul silvic Gura Humorului U.P. III Humor u.a. 80D 1,4 1364 parțial
8. Comuna Mănăstirea Humorului, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Mănăstirea Humorului prin Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Humorului, județul Suceava Ocolul silvic Gura Humorului U.P. III Humor u.a. 77D 1,9 1364 parțial
9. Comuna Ostra, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Ostra prin Consiliul Local al Comunei Ostra, județul Suceava Ocolul silvic Stulpicani U.P. III Ostra u.a. 70D 0,5 1364 parțial
10. Comuna Putna, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Putna prin Consiliul Local al Comunei Putna, județul Suceava Ocolul silvic Putna U.P. I u.a. 247D 1,4 1364 parțial
11. Comuna Putna, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Putna prin Consiliul Local al Comunei Putna, județul Suceava Ocolul silvic Putna U.P. I u.a. 248D 0,9 1364 parțial
12. Comuna Putna, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Putna prin Consiliul Local al Comunei Putna, județul Suceava Ocolul silvic Putna U.P. I u.a. 245D 0,7 1364 parțial
13. Comuna Putna, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Putna prin Consiliul Local al Comunei Putna, județul Suceava Ocolul silvic Putna U.P. I u.a. 249D 1,2 1364 parțial
14. Comuna Putna, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Putna prin Consiliul Local al Comunei Putna, județul Suceava Ocolul silvic Putna U.P. I u.a. 246D 1,9 1364 parțial
15. Comuna Rașca, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Rașca prin Consiliul Local al Comunei Rașca, județul Suceava Ocolul silvic Rașca U.P. VII Slătioara u.a. 62D 1,1 1364 parțial
16. Comuna Sadova, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Sadova prin Consiliul Local al Comunei Sadova, județul Suceava Ocolul silvic Pojorâta U.P. V Sadova u.a. 113D 1 1364 parțial
17. Comuna Sadova, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Sadova prin Consiliul Local al Comunei Sadova, județul Suceava Ocolul silvic Pojorâta U.P. V Sadova u.a. 109D 1,9 1364 parțial
18. Comuna Sucevița, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Sucevița prin Consiliul Local al Comunei Sucevița, județul Suceava Ocolul silvic Marginea U.P. I Codru Voivodesei u.a. 92D 1,6 1364 parțial
19. Comuna Sucevița, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Sucevița prin Consiliul Local al Comunei Sucevița, județul Suceava Ocolul silvic Marginea U.P. III Șoarec u.a. 245D 0,1 1364 parțial
20. Comuna Sucevița, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Sucevița prin Consiliul Local al Comunei Sucevița, județul Suceava Ocolul silvic Marginea U.P. III Șoarec u.a. 264D 2,6 1364 parțial
21. Comuna Vicovu de Jos, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Vicovu de Jos prin Consiliul Local al Comunei Vicovu de Jos, județul Suceava Ocolul silvic Marginea U.P. I Codru Voivodesei u.a. 101D 0,6 1364 parțial
22. Comuna Volovăț, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Volovăț prin Consiliul Local al Comunei Volovăț, județul Suceava Ocolul silvic Marginea U.P. III u.a. 262D 1,3 1364 parțial
23. Comuna Volovăț, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Volovăț prin Consiliul Local al Comunei Volovăț, județul Suceava Ocolul silvic Marginea U.P. III u.a. 262D 1,3 1364 parțial
24. Comuna Volovăț, județul Suceava Statul român prin administrator Regia Națională a Pădurilor - Romsilva Comuna Volovăț prin Consiliul Local al Comunei Volovăț, județul Suceava Ocolul silvic Marginea U.P. III u.a. 256D 1,4 1364 parțial

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...