Ministerul Finanțelor

Ordinul nr. 792/1994 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conținutul-cadru al proiectelor - pe faze de proiectare -, al documentelor de licitație, al ofertelor și al contractelor pentru execuția investițiilor publice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 septembrie 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 792/13

Ministerul Finanțelor

Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului

În aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 12/1993 privind achizițiile de bunuri și investiții publice,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor și ale Hotărârii Guvernului nr. 795/1992, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 491/1993, privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului,

ministru de stat, ministrul finanțelor și ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului emit următorul ordin

1. În aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 12/1993, ale Hotărârii Guvernului nr. 592/1993 și ale Hotărârii Guvernului nr. 727/1993 se aprobă Normele metodologice privind conținutul-cadru al proiectelor - pe faze de proiectare -, al documentelor de licitație, al ofertelor și al contractelor pentru execuția investițiilor publice, prevăzute în anexă.

2. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexele nr. 1 și nr. 2, precum și prevederile legate de acestea din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 32/1993 și ordinele ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 414/D/1991 și nr. 569/D/1991.

La aceeași dată:

- studiile de fezabilitate, proiectele tehnice, caietele de sarcini și instrucțiunile pentru contractanți (ofertanți) elaborate se vor prezenta la avizare, după caz la aprobare, potrivit legilor în vigoare, conform conținutului-cadru stabilit prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 32/1993 și, respectiv, prin ordinele ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 414/D/1991 și nr. 569/D/1991.

- licitațiile organizate și în curs de desfășurare pentru adjudecarea execuției investițiilor publice se vor finaliza pe baza prevederilor în vigoare la data organizării acestora.

3. Prezentul ordin, împreună cu normele metodologice prevăzute în anexă*), intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României.

*) Anexa se publică ulterior.

Ministru de stat, Ministrul lucrărilor publice
ministrul finanțelor, și amenajării teritoriului,
Florin Georgescu Marin Cristea

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...