Art 26 Organizare și funcționare | Lege 41/1994

Acesta este un fragment din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizare și funcționare -
Art. 26.
-

(1) Lucrările consiliului de administrație sunt conduse de președinte, iar în lipsa acestuia, de un alt membru al consiliului, dacă a fost desemnat de președinte, sau de cel mai în vârstă membru al consiliului.

(2) Consiliul de administrație lucrează legal în prezența majorității membrilor săi, iar hotărârile se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unul din numărul total al membrilor acestuia. Neîntrunirea cvorumului duce la reprogramarea ședinței, în cel mult 15 zile, cu aceeași ordine de zi.

(3) În cazul neîntrunirii consiliului de administrație la termenul prevăzut la alineatul precedent, președintele acestuia va informa comisiile pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă ale celor două Camere asupra situației create. După analizarea sesizării, comisiile reunite pot propune plenului Parlamentului înlocuirea unuia sau mai multor membri ai consiliului de administrație sau dizolvarea acestuia. Propunerile comisiilor vor fi aduse la cunoștință birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 24 de ore de la data deciziei, iar în caz de dizolvare, Parlamentul va numi în termen de 60 de zile noul consiliu de administrație.

(4) Președintele consiliului de administrație dizolvat rămâne în funcția de director general până la numirea noului consiliu de administrație sau până la numirea unui director general interimar.

Acesta este un fragment din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 41/1994:
Art 16 Obiectul de activitate
Art 17 Obiectul de activitate
Art 18 Organizare și funcționare
Art 19 Organizare și funcționare
Art 20 Organizare și funcționare
Art 21 Organizare și funcționare
Art 22 Organizare și funcționare
Art 23 Organizare și funcționare
Art 24 Organizare și funcționare
Art 25 Organizare și funcționare
Art 26 Organizare și funcționare
Art 27 Organizare și funcționare
Art 28 Organizare și funcționare
Art 29 Organizare și funcționare
Art 30 Organizare și funcționare
Art 31 Organizare și funcționare
Art 32 Organizare și funcționare
Art 33 Organizare și funcționare
Art 34 Organizare și funcționare
Art 35 Organizare și funcționare
Art 36 Organizare și funcționare
;
loading ...