Comisia Europeană

Decizia nr. 1877/2015 privind tarifele practicate de S.C. Hidroelectrica S.A. din Romania față de S.C. Termoelectrica S.A. și S.C. Electrocentrale Deva S.A. - SA.33475 (12/C) [notificată cu numărul C(2015) 2648] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015D1877

Modificări (...)

În vigoare de la 20 octombrie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

având în vedere decizia Comisiei de inițiere a procedurii prevăzute la articolul 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la ajutorul SA.33475 (12/C, ex 12/NN)(1),

(1) Decizia Comisiei C(2012) 2552 final din 25 aprilie 2012 privind cazul SA. 33475, p. 46.

după invitarea părților terțe să își prezinte observațiile în conformitate cu dispozițiile menționate anterior și având în vedere observațiile acestora,

întrucât:

1. PROCEDURĂ

(1) La 2 august 2011, Comisia a primit o plângere din partea fondului de investiții S.C. Fondul Proprietatea S.A. (denumită în continuare "reclamantul"), în ceea ce privește cumpărarea de energie electrică de către S.C. Hidroelectrica S.A. ("Hidroelectrica") de la furnizori de energie electrică la prețuri despre care se presupune că au fost stabilite peste nivelul pieței.

(2) La 25 aprilie 2012, Comisia a informat România că a decis să inițieze procedura prevăzută la articolul 108 alineatul (2) din tratat în ceea ce privește contractele prin care Termoelectrica S.A. ("Termoelectrica") și S.C. Electrocentrale Deva S.A. ("Electrocentrale Deva") au furnizat angro energie electrică pentru S.C. Hidroelectrica S.A., denumită în continuare "decizia de inițiere a procedurii".

(3) Decizia de inițiere a procedurii a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2). Comisia a invitat autoritățile române și părțile interesate să își prezinte observațiile.

(2) JO C 395, 20.12.2012, p. 46.

(4) La 23 iulie 2012, autoritățile române au furnizat Comisiei observațiile lor preliminare cu privire la decizia de inițiere a procedurii.

(5) Comisia a primit doar observații preliminare din partea Termoelectrica, în data de 11 iunie 2012, și din partea Electrocentrale Deva, în data de 12 iunie 2012, care au fost transmise de către autoritățile române Comisiei la data de 26 iulie 2012. Autoritățile române au transmis din nou Comisiei aceleași observații preliminare la data de 2 august 2012.

(6) La 12 februarie 2013, Comisia a informat autoritățile române că nu a primit nicio observație de la părțile interesate.

(7) La 24 martie 2013, autoritățile române și-au reiterat poziția preliminară în ceea ce privește cazul de față.

(8) Comisia a solicitat informații suplimentare din partea autorităților române prin scrisorile din 29 iulie și 11 septembrie 2013, 3 martie, 6 august, 25 septembrie 2014 și 19 ianuarie 2015. Autoritățile române au furnizat informații suplimentare la 11 septembrie 2013, 24 martie, 14 mai, 3 septembrie, 22 septembrie, 10 octombrie, 21 octombrie 2014 și la 20 februarie 2015.

(9) La 16 aprilie 2015, România a renunțat la drepturile care îi reveneau în temeiul articolului 342 din tratat coroborat cu articolul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 1/1958 al Consiliului(3) privind adoptarea deciziei în limba română și a fost de acord ca decizia să fie adoptată în limba engleză.

(3) Regulamentul (CEE) nr. 1/1958 al Consiliului din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...