Parlamentul României

Legea nr. 327/2015 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 937 din 18 decembrie 2015.

În vigoare de la 21 decembrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 39 din 26 august 2015 privind cazierul fiscal, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 august 2015, cu următoarea modificare:

- La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Organele competente să constate faptele prevăzute la art. 4 și să aplice sancțiuni au obligația ca, în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a actelor care sancționează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, să comunice aceste acte, în copie, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sancționat."

Art. II. -

Faptele sancționate contravențional cu avertisment, care sunt înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor la data intrării în vigoare a prezentei legi, se scot din evidență începând cu această dată.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 16 decembrie 2015.

Nr. 327.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...