Art 10 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare | Normă

Acesta este un fragment din Norma privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorități din 11.07.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Identificarea clientului - SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare -
Art. 10.
-

(1) În cazul clienților persoane fizice entitățile reglementate trebuie să solicite și să obțină, sub semnătură, cel puțin următoarele informații:

a) numele, prenumele și, după caz, pseudonimul;

b) domiciliul, reședința sau adresa unde locuiește efectiv (adresa completă - strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, orașul, județul/sectorul, codul poștal, țara);

c) data și locul nașterii;

d) codul numeric personal sau, după caz, un alt element unic de identificare similar (echivalentul acestuia pentru persoanele străine);

e) numărul și seria documentului de identitate;

f) data eliberării documentului de identitate și entitatea care l-a emis;

g) cetățenia;

h) calitatea de rezident/nerezident;

i) telefon/fax.

(2) Entitățile reglementate vor urmări ca documentele pe baza cărora se verifică identitatea clienților să fie din categoria celor mai greu de falsificat sau de obținut pe cale ilicită sub un nume fals, cum sunt documente originale de identitate, care să includă o fotografie a titularului, eventual o descriere a persoanei și semnătura acesteia, ca de exemplu cărți de identitate, pașapoarte.

(3) Entitățile reglementate vor păstra o copie a documentului de identitate al clientului.

(4) Entitățile reglementate au obligația de a verifica informațiile primite de la client, pe baza documentelor primare obținute de la acesta.

(5) În vederea încadrării corespunzătoare în categoriile de clienți stabilite de entitățile reglementate și pentru asigurarea îndeplinirii în mod corespunzător a obligațiilor de raportare ale acesteia, potrivit legii, informații suplimentare care pot fi solicitate se vor referi la naționalitate sau la țara de origine a clientului, la poziția publică sau politică deținută și altele.

Acesta este un fragment din Norma privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii unor autorități din 11.07.2006 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Obligațiile entităților reglementate
Art 5 Identificarea clientului
Art 6 Identificarea clientului
Art 7 Identificarea clientului
Art 8 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
Art 9 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
Art 10 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
Art 11 SUBSECȚIUNEA 1 Cerințe generale de identificare
Art 12 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
Art 13 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
Art 14 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
Art 15 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
Art 16 SUBSECȚIUNEA a 2-a Cerințe specifice de identificare
Art 17 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Art 18 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Art 19 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
Art 20 Elemente esențiale ale programelor de cunoaștere a clientelei
;
loading ...