Comitetul pentru finanțe publice locale | Lege 273/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții instituționale -
Comitetul pentru finanțe publice locale

Art. 76. -

(1) Se înființează Comitetul pentru finanțe publice locale, organism cu rol consultativ în procesul de elaborare a unor reglementări cu caracter financiar, care privesc în mod direct bugetele locale și de stabilire a sumelor de echilibrare ce se alocă anual de la bugetul de stat pentru bugetele locale, structură de tip partenerial, fără personalitate juridică.

(2) Comitetul pentru finanțe publice locale este compus din câte un reprezentant desemnat de:

a) Parlamentul României;

b) Ministerul Administrației și Internelor;

c) Ministerul Finanțelor Publice;

d) structura asociativă a comunelor din România;

e) structura asociativă a orașelor din România;

f) structura asociativă a municipiilor din România;

g) structura asociativă a consiliilor județene din România.

(3) Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației și Internelor, prin structurile de specialitate, asigură împreună secretariatul tehnic al Comitetului pentru finanțe publice locale.

(4) Modul de funcționare și atribuțiile Comitetului pentru finanțe publice locale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 273/2006:
Verificări excepționale
Finanțarea instituțiilor publice
Veniturile proprii ale instituțiilor publice
Bunuri materiale și fonduri bănești primite de instituțiile publice
Excedentele bugetelor instituțiilor publice
Regimul de finanțare a unor activități ale instituțiilor publice
Împrumuturi temporare pentru unele activități sau instituții publice
Execuția de casă a bugetelor instituțiilor publice
Criza financiară
Insolvența
Comitetul pentru finanțe publice locale
Infracțiuni și pedepse
Contravenții și sancțiuni
Legislația aplicată contravenției
Contabilitate publică
Regimul veniturilor bugetelor prevăzute la art 1 alin (2)
Alocarea de sume din fondurile de rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția Guvernului
Sumele veniturilor cu destinație specială
Norme metodologice și instrucțiuni
Procedura crizei financiare și a insolvenței unităților administrativ teritoriale
Intrarea în vigoare
;
loading ...