Art 21 " | Lege 87/2006

Acesta este un fragment din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 21 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 21.
-

(1) ARACIS se finanțează din venituri proprii și din fonduri bugetare.

(2) Veniturile proprii ale ARACIS provin din:

a) venituri din contracte de prestări de servicii pentru evaluarea calității, încheiate inclusiv cu Ministerul Educației și Cercetării;

b) tarife de autorizare și acreditare a instituțiilor de învățământ superior pe programe de studiu, propuse de ARACIS și aprobate prin hotărâre a Guvernului;

c) tarife de evaluare externă a calității, stabilite de ARACIS și aprobate prin hotărâre a Guvernului;

d) fonduri externe nerambursabile, obținute prin participarea la programe internaționale, donații, sponsorizări, alte surse legal constituite."

Acesta este un fragment din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 87/2006:
Art 3 "
Art 5 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 14 "
Art 16 "
Art 19 "
Art 20 "
Art 21 "
Art 22 "
Art 23 "
Art 24 "
Art 25 "
Art 28 "
Art 29 "
Art 32 "
Art 33 "
Art 34 "
Art 35 "
;
loading ...