Art 621 Refuzul soluționării litigiului | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Arbitrajul instituționalizat - Refuzul soluționării litigiului -
Art. 621. -
Reviste (2), Doctrină (3)

Dacă organizația sau instituția prevăzută la art. 616 refuză să organizeze arbitrajul, convenția arbitrală rămâne valabilă, iar litigiul dintre părți va fi soluționat potrivit prevederilor prezentei cărți.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul supus succintei exegeze de față determină situația juridică a convenției arbitrale în ipoteza în care tribunalul arbitral refuză să organizeze arbitrajul. Refuzul unei instituții permanente de arbitraj de a soluționa un litigiu este o situație de excepție. El poate fi determinat de varii împrejurări, adeseori de nerespectarea unor obligații ale părților cu privire la organizarea arbitrajului. Astfel, de pildă, potrivit art. 36 alin. (5) din Regulile de procedură ale Curții de Arbitraj, dacă taxa de înregistrare, taxa administrativă și onorariile arbitrilor nu se plătesc potrivit Normelor sale, nu se va da curs cererii respective și nici nu se va „declanșa procedura arbitrală”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Note și Explicații. Art. 621. 
    În ipoteza în care instituția de arbitraj permanent, aleasă de părți prin convenția arbitrală, refuză să organizeze arbitrajul, convenția arbitrală încheiată în mod valabil de către părți își va produce în continuare efectele, însă litigiul va fi soluționat potrivit prevederilor Codului de procedură, Cartea a IV-a, prin constituirea unui tribunal arbitral ad-hoc. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    În funcție de conținutul cererii de arbitrare, organizația sau instituția pe lângă care funcționează arbitrajul instituționalizat poate refuza organizarea arbitrajului. Un refuz, cel puțin temporar, se poate ivi și în cazul în care reclamantul nu plătește taxele aferente debutului procedurii. 
    Trebuie reținut că nu este vorba despre cazul în care arbitrii desemnați nu acceptă misiunea. 
    În asemenea situații, convenția arbitrală supraviețuiește, indiferent de forma pe care o îmbracă. Părțile vor putea în continuare să recurgă fie la arbitrajul ad-hoc, fie la un alt arbitraj instituționalizat - dacă nu conține nominalizarea arbitrajului instituționalizat care a refuzat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 611 Termen de exercitare
Art 612 Suspendarea executării
Art 613 Judecarea acțiunii în anulare
Art 614 Executarea de bunăvoie
Art 615 Executarea silită
Art 616 Noțiune
Art 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat
Art 618 Arbitrii
Art 619 Regulile arbitrale
Art 620 Cheltuielile arbitrale
Art 621 Refuzul soluționării litigiului
Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Art 623 Organul de executare
Art 624 Modalități de executare
Art 625 Legalitatea executării silite
Art 626 Rolul statului în executarea silită
Art 627 Rolul activ al executorului judecătoresc
Art 628 Obligațiile susceptibile de executare silită
Art 629 Veniturile și bunurile supuse executării
Art 630 Înțelegeri privind efectuarea executării
Art 631 Domeniu de aplicare
Reviste:
Contestația privind lămurirea întinderii, înțelesului și aplicării unei hotărâri arbitrale
Arbitrabilitatea litigiilor izvorâte din contracte administrative
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
;
loading ...