Art 616 Noțiune | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Arbitrajul instituționalizat - Noțiune -
Art. 616. -
Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Arbitrajul instituționalizat este acea formă de jurisdicție arbitrală care se constituie și funcționează în mod permanent pe lângă o organizație sau instituție internă ori internațională sau ca organizație neguvernamentală de interes public de sine stătătoare, în condițiile legii, pe baza unui regulament propriu aplicabil în cazul tuturor litigiilor supuse ei spre soluționare potrivit unei convenții arbitrale. Activitatea arbitrajului instituționalizat nu are caracter economic și nu urmărește obținerea de profit.

(2) În reglementarea și desfășurarea activității jurisdicționale, arbitrajul instituționalizat este autonom în raport cu instituția care l-a înființat. Aceasta va stabili măsurile necesare pentru garantarea autonomiei.

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Textul ne oferă o definiție cuprinzătoare a arbitrajului instituționalizat. Arbitrajul instituționalizat este, astfel cum precizează textul comentat, o formă a jurisdicției arbitrale. Precizarea este semnificativă în sensul considerării și arbitrajului instituționalizat ca o jurisdicție. 
    Din prevederile textului comentat pot fi desprinse și exigențele impuse pentru a ne afla în prezența unui arbitraj instituționalizat. O primă exigență vizează caracterul de permanență a arbitrajului instituționalizat. El funcționează pe lângă o organizație sau instituție internă ori internațională sau ca organizație neguvernamentală de interes public de sine stătătoare. Organizațiile și instituțiile pe lângă care funcționează arbitrajul trebuie să aibă o existență legală. Prin aceste trăsături arbitrajul instituționalizat se deosebește fundamental de arbitrajul ad-hoc. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Arbitrajul instituționalizat este acea formă de jurisdicție arbitrală permanentă ce are o organizare și o conducere proprii, cu un regulament propriu de arbitraj, aplicabil tuturor litigiilor ce i se supun. Cu titlu de exemplu, indicăm Curtea de Arbitraj Comercial Internațional ce funcționează pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, instituție creată în baza Legii nr. 335/2007. 
    Alin. (2) impune ca instituției de arbitraj instituționalizat să-i fie garantată autonomia, acest imperativ având menirea de a impune respectarea art. 6 noul C. proc. civ., prin aceea că sunt create premisele existenței unei instanțe arbitrale independente și imparțiale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
    Definiția de mai sus ne oferă elementele distinctive ale arbitrajului instituționalizat, ca formă a jurisdicției arbitrale, alături de arbitrajul ad-hoc. Spre deosebire de acesta din urmă, arbitrajul instituționalizat se constituie și funcționează pe lângă o organizație sau o instituție internă ori internațională sau ca organizație neguvernamentală de interes public de sine stătătoare, în condițiile legii. Această preconstituire a arbitrajului este împrumutată din sistemul organizării judiciare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 606 Efectele hotărârii arbitrale
Art 607 Păstrarea dosarului
Art 608 Acțiunea în anulare
Art 609 Renunțarea la acțiunea în anulare
Art 610 Instanța competentă
Art 611 Termen de exercitare
Art 612 Suspendarea executării
Art 613 Judecarea acțiunii în anulare
Art 614 Executarea de bunăvoie
Art 615 Executarea silită
Art 616 Noțiune
Art 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat
Art 618 Arbitrii
Art 619 Regulile arbitrale
Art 620 Cheltuielile arbitrale
Art 621 Refuzul soluționării litigiului
Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Art 623 Organul de executare
Art 624 Modalități de executare
Art 625 Legalitatea executării silite
Art 626 Rolul statului în executarea silită
Reviste:
9. Excepție de nelegalitate ridicată în fața tribunalului arbitral. Competență de soluționare
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
;
loading ...