Art 615 Executarea silită | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Executarea hotărârii arbitrale - Executarea silită -
Art. 615. -
Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

(1) Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu și, după învestirea cu formulă executorie, se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească. Jurisprudență

(2) Cererea de învestire cu formulă executorie se soluționează de tribunalul în circumscripția căruia a avut loc arbitrajul. Dispozițiile art. 641 alin. (3) - (6) sunt aplicabile. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de procedură civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
    Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu, atribut conferit de textul comentat în redactarea dată prin Legea nr. 76/2012. 
    În fine, textul comentat mai are și semnificația de apreciza că executarea silită aunei hotărâri arbitrale se face „întocmai ca și ohotărâre judecătorească”. Aceasta înseamnă că executarea silită ahotărârilor arbitrale urmează regulile prevăzute de dreptul comun (a se vedea și I.C.C.J., Secția comercială, decizia nr. 1031/2009, B.C. nr. 3/2009, p. 55-56). Hotărârea arbitrală poate fi valorificată pe calea executării silite chiar dacă afost atacată cu acțiune în anulare (art. 635 noul C. proc. civ.). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 605 Comunicarea hotărârii
Art 606 Efectele hotărârii arbitrale
Art 607 Păstrarea dosarului
Art 608 Acțiunea în anulare
Art 609 Renunțarea la acțiunea în anulare
Art 610 Instanța competentă
Art 611 Termen de exercitare
Art 612 Suspendarea executării
Art 613 Judecarea acțiunii în anulare
Art 614 Executarea de bunăvoie
Art 615 Executarea silită
Art 616 Noțiune
Art 617 Alegerea arbitrajului instituționalizat
Art 618 Arbitrii
Art 619 Regulile arbitrale
Art 620 Cheltuielile arbitrale
Art 621 Refuzul soluționării litigiului
Art 622 Îndeplinirea obligațiilor prevăzute în titlul executoriu
Art 623 Organul de executare
Art 624 Modalități de executare
Art 625 Legalitatea executării silite
Reviste:
O problematică aparte privind încuviințarea executării silite la granița dintre decizia de neconstituționalitate și noul context legislativ
Impreviziunea în contractele de comerț internațional
Contestația privind lămurirea întinderii, înțelesului și aplicării unei hotărâri arbitrale
Arbitrabilitatea litigiilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală
Convenția pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine - New York, 10.06.1958 - 60 de ani de la adoptare
Considerații privind suspendarea executării silite până la soluționarea acțiunii de fond având ca obiect desființarea titlului executoriu
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod de procedură civilă Comentariu pe articole Ediția a 2-a revizuită și adăugită Vol. II. Art. 456-1134
;
loading ...