Prin repatriere | Lege 24/1971

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/1971 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dobîndirea cetățeniei române -
B.
Prin repatriere

Art. 7. -

Persoana care a pierdut cetățenia română o redobîndește ca efect al repatrierii dacă, dorind să se integreze în societatea românească socialistă, a cerut și a obținut autorizație de repatriere.

Copilul minor al repatriatului dobîndește cetățenia română pe data redobîndirii acesteia de către părintele său repatriat, în afară de cazul în care domiciliază în străinătate împreună cu celălalt părinte.

În vederea realizării unității familiei celui care se repatriază, soțul cetățean străin sau fără cetățenie al persoanei care se repatriază dobîndește cetățenia română dacă, odată cu cererea de repatriere a soțului său, a declarat că renunță la cetățenia străină și că voiește să dobîndească cetățenia română.

Persoanele care dobîndesc cetățenia română în condițiile alineatelor 1 și 3 sînt obligate să depună jurămîntul prevăzut la art. 13. Cetățenia română se dobîndește pe data depunerii jurămîntului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 24/1971 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 24/1971:
Prin naștere
Prin repatriere
Prin înfiere
Prin acordare la cerere
Dovada cetățeniei
Prin retragerea cetățeniei
Prin aprobarea renunțării la cetățenie
Alte cazuri de pierdere a cetățeniei române
;
loading ...