Art 27^1 " | Lege 246/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

După articolul 27 se introduc două articole noi, articolele 27^1 și 27^2 , cu următorul cuprins: - " -
Art. 271.
-

(1) Pentru asociațiile cu mai mult de 100 de membri înscriși până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori.

(2) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.

(3) Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

(4) Regulile generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 246/2005:
Art I
Art 1 "
Art 4 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 13^1 "
Art 15 "
Art 18 "
Art 23 "
Art 27 "
Art 27^1 "
Art 27^2 "
Art 33 "
Art 34 "
Art 34^1 "
Art 34^2 "
Art 34^3 "
Art 37 "
Art 38 "
Art 38^1 "
Art 39 "
;
loading ...