Consiliul Frontului Salvării Naționale

Decretul-lege nr. 7/1989 privind repatrierea cetățenilor români și a foștilor cetățeni români

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 decembrie 1989

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Pentru realizarea măsurilor proclamate prin programul Frontului Salvării Naționale, a idealurilor de dreptate socială, justiție și democrație în spiritul respectului față de drepturile și libertățile omului, inclusiv a dreptului de deplasare liberă,

Consiliul Frontului Salvării Naționale d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Cetățenilor români aflați peste hotare și care doresc să se înapoieze și să se stabilească în România li se garantează dreptul la repatriere.

Art. 2. -

Dreptul de repatriere se recunoaște și foștilor cetățeni români care pot redobîndi cetățenia română prin efectul repatrierii și la cerere.

Art. 3. -

Părinții hotărăsc pentru copiii lor minori privind cetățenia. Copilul care a împlinit vîrsta de 14 ani trebuie să exprime consimțămînt separat.

Art. 4. -

Persoanele care se repatriază în condițiile prezentului decret și au cetățenia română beneficiază de toate drepturile politice, economice și sociale conferite de lege cetățenilor români.

Art. 5. -

Persoana care deține cetățenia română și dorește să se repatrieze, dar nu are acte doveditoare a acesteia, are dreptul la eliberarea unui pașaport de îndată ce se clarifică problema cetățeniei sale.

Art. 6. -

Persoanele care doresc să se repatrieze depun cererile de repatriere la misiunile diplomatice și oficiile consulare române sau direct la Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 7. -

Ministerul Afacerilor Externe aprobă, în colaborare cu organele desemnate de lege pentru probleme de evidență a străinilor, cererile de repatriere.

Art. 8. -

Dobîndirea cetățeniei române de către unul dintre soți nu are nici o consecință asupra cetățeniei celuilalt soț. Soțul cetățean străin poate cere dobîndirea cetățeniei române în condițiile legii.

Art. 9. -

Persoanele care se repatriază beneficiază de scutiri de vamă pentru toate bunurile dobîndite în străinătate.

Art. 10. -

Persoanele repatriate își dobîndesc drepturile de pensie pe care le-au avut la data plecării definitive din țară.

Art. 11. -

Cetățenii români repatriați pot beneficia, cu prioritate, de spații de locuit proprietate, prin organizațiile de stat, cu plata în valută.

Art. 12. -

Orice dispoziție contrară prezentului decret se abrogă.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE
ION ILIESCU

București, 31 decembrie 1989.

Nr. 7.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...