Consiliul Frontului Salvării Naționale

Decretul-lege nr. 1/1989 privind abrogarea unor legi, decrete și alte acte normative

Modificări (...), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 decembrie 1989

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În scopul eliminării imediate din legislația României a unora dintre legile și decretele emise de fostul regim dictatorial, acte normative cu un profund caracter nedrept și contrare intereselor poporului român,

Consiliul Frontului Salvării Naționale d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Jurisprudență (1)

Sînt și rămîn abrogate următoarele legi, decrete și alte acte normative:

1. Toate decretele prin care s-au acordat titluri și ordine ale României lui Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena.

2. Legea nr. 5/1969 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Apărării Republicii Socialiste România.

3. Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale.

4. Legea nr. 29/1977 privind normele de adresare în relațiile dintre cetățenii Republicii Socialiste România.

5. Legea nr. 22/1981 privind obligația activiștilor de partid, de stat și ai organizațiilor de masă și obștești, a cadrelor din conducerea unităților socialiste, a specialiștilor din agricultură, din alte domenii de activitate de a locui în localitățile în care își desfășoară activitatea.

6. Legea nr. 3/1982 privind participarea cu părți sociale a oamenilor muncii din unitățile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economică. Restituirea părților sociale reținute pînă în prezent se va face eșalonat, începînd cu 1 ianuarie 1990, în următorii 3 ani.

7. Hotărîrea Marii Adunări Naționale nr. 5/1984 privind aprobarea Programului de alimentație științifică a populației.

8. Decretul nr. 770/1966 privind reglementarea întreruperii cursului sarcinii.

9. Decretul nr. 68/1976 privind schimbarea domiciliului din alte localități în orașe declarate potrivit legii orașe mari.

10. Decretul nr. 56/1978 privind organizarea Comisiei centrale de partid și de stat pentru sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale și a comisiilor locale de sistematizare.

11. Decretul nr. 98/1983 privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor și al mașinilor de scris.

12. Următoarele articole din Codul penal:

- articolele 185-188 privind avortul;

- articolul 237 privind defăimarea unei organizații de stat sau obștești prin orice mijloace, în public.

13. Legea nr. 1/1985 privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiară și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE
ION ILIESCU

București, 26 decembrie 1989.

Nr. 1.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...