Proprietatea | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Economia și finanțele publice -
ARTICOLUL 135
Proprietatea Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

(1) Statul ocrotește proprietatea.

(2) Proprietatea este publică sau privată. Doctrină (1)

(3) Proprietatea publică aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale. Doctrină (1)

(4) Bogățiile de orice natură ale subsolului, căile de comunicație, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil și acelea ce pot fi folosite în interes public, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietății publice. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1), Doctrină (3)

(5) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate. Doctrină (1)

(6) Proprietatea privată este, în condițiile legii, inviolabilă. Referințe în jurisprudență (1)

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Constituția:
Instanțele judecătorești
Caracterul public al dezbaterilor
Dreptul la interpret
Folosirea căilor de atac
Poliția instanțelor
Rolul Ministerului Public
Statutul procurorilor
Componența
Atribuții
Economia
Proprietatea
Sistemul financiar
Bugetul public național
Impozite, taxe
Curtea de Conturi
Structura
Condiții pentru numire
Incompatibilități
Independența și inamovibilitatea
Atribuții
Deciziile Curții Constituționale
Reviste:
Este jurisprudența izvor de drept în sistemul de drept român?
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
loading ...