Art 30 Bugetul anual | Lege 69/2010

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Bugetul anual -
Art. 30. -

(1) Fiecare ordonator principal de credite va depune o propunere de cheltuieli bugetare care va fi în concordanță cu strategia fiscal-bugetară și cu metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, ce includ plafoanele de cheltuieli și numărul de personal, emise de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Prealocarea unor sume bugetare cu destinație specială unor ordonatori principali de credite sau unor sectoare nu este permisă. Alocările de fonduri bugetare pentru ordonatori principali de credite sau sectoare pot fi făcute doar prin proiectul anual al bugetului. Derogări (1)

(3) Ministerul Finanțelor Publice va avea autoritatea de a respinge toate propunerile de buget ce includ propunerile de cheltuieli prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale în cursul procesului bugetar anual, dacă acestea nu sunt în concordanță cu strategia fiscal- bugetară și cu metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, și în cazul în care ordonatorii de credite nu aliniază propunerea lor de buget în intervalul de timp specificat de Ministerul Finanțelor Publice, acesta este abilitat, după negocieri, sub medierea prim-ministrului, să ajusteze unilateral propunerea de buget, spre a fi inclusă în bugetul anual.

(4) Guvernul are obligația de a prezenta Parlamentului un buget anual care să respecte principiile responsabilității fiscale, regulile fiscale, strategia fiscal-bugetară și orice alte prevederi ale prezentei legi, iar prim-ministrul și ministrul finanțelor publice vor semna o declarație ce atestă această conformitate, declarație care va fi prezentată Parlamentului împreună cu bugetul anual. Derogări (4)

(5) În eventualitatea că Guvernul nu poate respecta condiția de conformitate prevăzută la alin. (4), prim-ministrul și ministrul finanțelor publice vor menționa în declarație abaterile, precum și măsurile și termenele până la care Guvernul va asigura conformitatea cu principiile responsabilității fiscale, cu regulile fiscale și cu strategia fiscal-bugetară. Modificări (1), Referințe (1)

(6) Consiliul fiscal va exprima o opinie cu privire la declarația menționată la alin. (4), inclusiv mențiunile prevăzute la alin. (5).

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 69/2010:
Art 20 Veniturile bugetare
Art 21 Veniturile bugetare
Art 22 Veniturile bugetare
Art 23 Reguli privind rectificările bugetare
Art 24 Reguli privind rectificările bugetare
Art 25 Reguli privind rectificările bugetare
Art 26 Strategia fiscal-bugetară
Art 27 Strategia fiscal-bugetară
Art 28 Strategia fiscal-bugetară
Art 29 Strategia fiscal-bugetară
Art 30 Bugetul anual
Art 31 Bugetul anual
Art 32 Bugetul anual
Art 33 Clauze derogatorii
Art 34 Clauze derogatorii
Art 35 Clauze derogatorii
Art 36 Clauze derogatorii
Art 37 Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal-bugetare
Art 38 Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal-bugetare
Art 39 Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal-bugetare
Art 40 Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal-bugetare
;
loading ...