Art 6 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor | Lege 1/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor -
Art. 6.
-

(1) Nu beneficiază de ajutor de șomaj sau de ajutor de integrare profesională:

a) persoanele care dețin, împreună cu membrii familiei, terenuri agricole în suprafață de cel puțin 20.000 m2 în zonele colinare și de șes și de cel puțin 40.000 m2 în zonele montane; Respingeri de neconstituționalitate (2)

b) persoanele care au surse de venituri proprii sau care realizează venituri din prestarea unor activități autorizate în condițiile prevăzute de lege și care obțin pe aceste căi un venit de cel puțin jumătate din salariul de bază minim brut pe țară, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

c) persoanele cărora li s-a oferit loc de muncă corespunzător pregătirii și nivelului studiilor, situației personale și stării de sănătate, situat la o distanță de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau cărora li s-a recomandat de către oficiile forței de muncă, în scris, să urmeze cursuri de calificare, recalificare, perfecționare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională și au refuzat nejustificat oferta sau recomandarea;

d) persoanele care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pentru munca depusă și limită de vârstă; Modificări (1)

e) absolvenții învățământului liceal care urmează forme superioare de pregătire profesională, indiferent de forma acesteia și de durata ei. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Situațiile prevăzute la lit. a) și b) de la alin. (1) se dovedesc cu acte eliberate de consiliul local al localității de domiciliu, respectiv de organele financiare teritoriale, și prin declarație pe propria răspundere a salariatului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/1991:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 5 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 6 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 7 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 8 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 9 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 10 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 11 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 12 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 13 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 14 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 15 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 16 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 81/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată
;
loading ...