Art 20 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor | Lege 1/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor -
Art. 20.
-

(1) Plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională sau a alocației de sprijin încetează în următoarele situații:

a) la îndeplinirea termenelor prevăzute la art. 10, respectiv art. 12 alin. (1);

b) la încadrarea în muncă a titularului sau după 30 de zile de la obținerea de către acesta a autorizației de exercitare a unei activități pe cont propriu;

c) în cazul refuzului nejustificat de a se încadra într-o unitate cu contract de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, într-un loc de muncă corespunzător pregătirii și nivelului studiilor șomerului, situației personale și stării de sănătate a acestuia;

d) la data refuzului nejustificat de a urma un curs sau o altă formă de pregătire profesională organizate potrivit art. 10 și art. 13 alin. (2) și (3) sau, după caz, la data întreruperii sau neabsolvirii cursurilor pe motive imputabile beneficiarilor.

(2) Plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională sau a alocației de sprijin se suspendă:

a) în cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 17;

b) pe perioada îndeplinirii obligațiilor militare;

c) pe perioada în care titularul își stabilește domiciliul în străinătate;

d) pe perioada în care titularul este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate;

e) pe perioada în care titularul este încadrat cu contract de muncă pe durată determinată mai mică de 6 luni.

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/1991:
Art 10 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 11 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 12 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 13 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 14 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 15 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 16 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 17 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 18 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 19 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 20 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 21 Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Art 22 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Art 23 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Art 24 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Art 25 Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Art 26 Dispoziții finale
Art 27 Dispoziții finale
Art 28 Dispoziții finale
Art 29 Dispoziții finale
Art 30 Dispoziții finale
;
loading ...