Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 71/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, așa cum a fost amendat, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.356(92) a Comitetului de siguranță maritimă din 21 iunie 2013

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 04 februarie 2015.

În vigoare de la 04 februarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. VI paragrafele 2 (f) (ii) (bb) și 2 (g) (ii) din Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 53/1999, aprobată prin Legea nr. 23/2001, precum și ale art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 20 și art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se publică amendamentele la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, așa cum a fost amendat, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.356 (92) a Comitetului de siguranță maritimă din 21 iunie 2013, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
Iulian Ghiocel Matache,
secretar de stat

București, 30 ianuarie 2015.

Nr. 71.

ANEXĂ

REZOLUȚIA MSC.356 (92)
(adoptată la 21 iunie 2013)
Adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, așa cum a fost amendat

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...