Guvernul României

Hotărârea nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 49 din 21 ianuarie 2015.

În vigoare de la 21 ianuarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2012 și în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 bis din 4 ianuarie 2012.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor interne,
Ilie Botoș,
secretar de stat
Ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul educației
și cercetării științifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu
Ministrul sănătății,
Nicolae Bănicioiu
Ministrul culturii,
Ioan Vulpescu
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Președintele Agenției Naționale
pentru Romi,
Daniel Vasile
Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat

București, 14 ianuarie 2015.

Nr. 18.

ANEXĂ

STRATEGIA
Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...