Art 152 Curatela | Codul Familiei

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Ocrotirea celor lipsiți de capacitate, a celor cu capacitate restrânsă și a altor persoane - Curatela -
Art. 152.
- Jurisprudență, Doctrină (2)

În afară de alte cazuri prevăzute de lege, autoritatea tutelară va putea institui curatela: Jurisprudență

a) dacă, din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, o persoană, deși capabilă, nu poate, personal să-și administreze bunurile sau să-și apere interesele în condiții mulțumitoare și, din motive temeinice, nu-și poate numi un reprezentant; Jurisprudență

b) dacă din cauza bolii sau din alte motive, o persoană, deși capabilă, nu poate, nici personal, nici prin reprezentanți, să ia măsurile necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amânare; Jurisprudență

c) dacă, din cauza bolii sau din alte motive, părintele sau tutorele este împiedicat să îndeplinească un anumit act în numele persoanei ce reprezintă sau ale cărei acte le încuviințează; Jurisprudență

d) dacă o persoană, fiind obligată să lipsească vreme îndelungată de la domiciliu, nu a lăsat un mandatar general; Jurisprudență

e) dacă o persoană a dispărut fără a se avea știri despre ea și nu a lăsat un mandatar general. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Într-o speță având ca obiect un partaj judiciar de bunuri comune, instanța, constatând moartea survenită anterior acțiunii introductive auneia din părți chemată în proces pentru opozabilitatea hotărârii, acontinuat judecata și asoluționat procesul în contradictoriu cu un curator desemnat, în condițiile art. 152 și urm. C. fam., pentru ocrotirea intereselor moștenitorilor acelei părți, rămași neidentificați 4. 
    4 Trib. Sibiu, sentința civilă nr. 699/1999, confirmată în apel prin decizia nr. 144/2000 a C.A. Alba-Iulia (secția civilă). Recursul pârâtului a fost anulat, ca nemotivat, prin decizia nr. 2577 din 18 mai 2001 a C.S.J., secția civilă (nepublicată).
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Întrucât curatela persoanei capabile nu se poate institui decât cu consimțământul celui în cauză, sub imperiul vechii reglementări s-a arătat că este nelegal procedeul utilizat de oinstanță de judecată care, având de soluționat un proces de partaj al bunurilor comune și constatând că în timpul procesului una dintre părți adecedat, acontinuat judecata și asoluționat procesul în contradictoriu cu un curator desemnat, în condițiile art. 152 și urm. Codul familiei., pentru ocrotirea intereselor moștenitorilor acelei părți, rămași neidentificați376. 
    376 P. Perju, Probleme de drept civil și procesual civil din practica secției civile a Curții Supreme de Justiție, în Dreptul nr. 11/2001, p. 176.
[ Mai mult... ]
 

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Într-o speță având ca obiect un partaj judiciar de bunuri comune, instanța, constatând moartea survenită anterior acțiunii introductive auneia din părți chemată în proces pentru opozabilitatea hotărârii, acontinuat judecata și asoluționat procesul în contradictoriu cu un curator desemnat, în condițiile art. 152 și urm. C. fam., pentru ocrotirea intereselor moștenitorilor acelei părți, rămași neidentificați 4. 
    4 Trib. Sibiu, sentința civilă nr. 699/1999, confirmată în apel prin decizia nr. 144/2000 a C.A. Alba-Iulia (secția civilă). Recursul pârâtului a fost anulat, ca nemotivat, prin decizia nr. 2577 din 18 mai 2001 a C.S.J., secția civilă (nepublicată).
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Familiei:
Art 142 Interdicția
Art 143 Interdicția
Art 144 Interdicția
Art 145 Interdicția
Art 146 Interdicția
Art 147 Interdicția
Art 148 Interdicția
Art 149 Interdicția
Art 150 Interdicția
Art 151 Interdicția
Art 152 Curatela
Art 153 Curatela
Art 154 Curatela
Art 155 Curatela
Art 156 Curatela
Art 157 Curatela
Art 158 Autoritatea tutelară^1 )
Art 159 Autoritatea tutelară^1 )
Art 160 Autoritatea tutelară^1 )
Art 161 Dispoziții finale
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
loading ...