Art 975 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre efectul conventiilor - Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia -
Art. 975.
- Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

Ei pot asemenea, in numele lor personal, sa atace actele viclene, facute de debitor in prejudiciul drepturilor lor. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Potrivit art. 975 C. civ.., creditorii pot, în numele lor personal, să atace actele viclene făcute de debitor în dauna drepturilor lor. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    70 Acțiunea revocatorie sau pauliană afost reglementată și de vechiul Cod civil, prin art. 975.Acțiunea pauliană este „acea acțiune prin care creditorul solicită să fie declarate inopozabile față de el actele juridice încheiate de către debitor în frauda intereselor sale (...)” (L. Pop, I.-F. Popa, S.I. Vidu,Tratat elementar de drept civil. Obligațiile, conform Noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, București, 2012, p. 767). Ca urmare aadmiterii unei asemenea acțiuni, actul atacat va fi inopozabil creditorului, care va putea urmări bunul înstrăinat ca și când acesta nu ar fi ieșit din patrimoniul debitorului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 965 Despre obiectul conventiilor
Art 966 Despre cauza conventiilor
Art 967 Despre cauza conventiilor
Art 968 Despre cauza conventiilor
Art 969 Dispozitii generale
Art 970 Dispozitii generale
Art 971 Dispozitii generale
Art 972 Dispozitii generale
Art 973 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 974 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 975 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 976 Despre efectul conventiilor in privinta persoanelor a treia
Art 977 Despre interpretarea conventiilor
Art 978 Despre interpretarea conventiilor
Art 979 Despre interpretarea conventiilor
Art 980 Despre interpretarea conventiilor
Art 981 Despre interpretarea conventiilor
Art 982 Despre interpretarea conventiilor
Art 983 Despre interpretarea conventiilor
Art 984 Despre interpretarea conventiilor
Art 985 Despre interpretarea conventiilor
Reviste:
Revocarea donației (decizia nr. 83 din 30 ianuarie 2009 - C.A. Ploiești)
3. Formularea unei noi cereri de partaj pe calea contestației la executare. Lipsă de interes
Acțiunile în anularea transferurilor patrimoniale efectuate în perioada suspectă, efectul răspunderii personale în insolvență
Distincția dintre acțiunea pauliană și acțiunea în nulitate pentru cauză ilicită/La distinction entre l’action paulienne et l’action en nullité pour cause illicite/Distinction between the paulian action and the action for nullity for illicit cause
Acțiune revocatorie. Procedura insolvenței. Inchiderea procedurii
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
loading ...