Art 650 DESPRE SUCCESIUNI | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBANDESTE PROPRIETATEA - DESPRE SUCCESIUNI -
Art. 650.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Succesiunea se defera sau prin lege, sau dupa vointa omului, prin testament.

A se vedea si:

- Legea nr. 66 din 3 iulie 1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din Romania in societate bancara pe actiuni publicata in Monitorul Oficial nr. 140 din 5 iulie 1996;

- Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe publica in Monitorul Oficial nr. 60 din 26 martie 1996;

- Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 1864. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Cetățenilor străini și apatrizilor, cărora prevederile art. 44 alin. (2) din Constituția, republicată, le-au permis, începând cu data de 29 octombrie 2003 (data intrării în vigoare aLegii de revizuire aConstituției) să dobândească terenuri numai prin moștenire legală, nu li se poate reconstitui dreptul de proprietate. Dobândirea terenurilor prin moștenire legală se face în condițiile dreptului comun (art. 650 și urm. C. civ. din 1864), pe când Legea nr. 18/1991, republicată, este olege specială, care îi are ca destinatari numai pe cetățenii români422. 
    422 A se vedea G.C. Frențiu,Dreptul cetățenilor străini de a dobândi, prin reconstituire, dreptul de proprietate asupra terenurilor în România, în condițiile legilor fondului funciar, în Dreptul nr. 9/2008, p. 49.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Art 640 Despre modul stingerii servitutilor
Art 641 Despre modul stingerii servitutilor
Art 642 Despre modul stingerii servitutilor
Art 643 Despre modul stingerii servitutilor
Art 644 DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBANDESTE PROPRIETATEA
Art 645 DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBANDESTE PROPRIETATEA
Art 646 DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBANDESTE PROPRIETATEA
Art 647 DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBANDESTE PROPRIETATEA
Art 648 DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBANDESTE PROPRIETATEA
Art 649 DESPRE DIFERITELE MODURI PRIN CARE SE DOBANDESTE PROPRIETATEA
Art 650 DESPRE SUCCESIUNI
Art 651 Despre deschiderea succesiunilor
Art 652 Despre deschiderea succesiunilor
Art 653 Despre deschiderea succesiunilor
Art 654 Despre calitatile cerute pentru a succede
Art 655 Despre calitatile cerute pentru a succede
Art 656 Despre calitatile cerute pentru a succede
Art 657 Despre calitatile cerute pentru a succede
Art 658 Despre calitatile cerute pentru a succede
Art 659 Dispozitii generale
Art 660 Dispozitii generale
Reviste:
4. Faptă ilicită cauzatoare de prejudicii ce constituie, în același timp, o infracțiune, dar și un delict civil. Decesul făptuitorului înainte de condamnarea penală. Transmiterea obligației de reparare a prejudiciului din patrimoniul autorului prin moștenire
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
loading ...